FORUMET REDD VÅRE BARN
http://89.162.124.187/forum/

Barnevern etablert i norsk skole i Spania
http://89.162.124.187/forum/viewtopic.php?f=149&t=8593
Page 1 of 1

Author:  MH Skånland [ Wed Dec 21, 2016 12:08 pm ]
Post subject:  Barnevern etablert i norsk skole i Spania

  

Barnevern etablert i norsk skole i Spania

Norge har lenge skrytt av at norske kirker og norske skoler i utlandet har folk som "griper inn" i norske familier der, blant annet får barna tvangssendt hjem.

Her har vi et eksempel på "samarbeid" med spansk barnevern. Det høres i utgangspunktet relativt uskyldig ut, for i katolske land har de fortsatt langt større og mer realistisk respekt for barns behov for sine egne foreldre enn hva norske, "barnefaglig" utdannede pedagoger, helsepersonale og andre har. Men det er allikevel svært negativt, fordi myndighetene i mange land har det med å se opp til de skandinaviske land som om vi var mønstergyldige samfunn for menneskerettigheter og velferd.
   Min oppfatning er derfor fortsatt – kanskje i enda sterkere grad med årene – at det aller beste for familier i utlandet som har reist fra ødeleggende norsk barnevern, ville være å sende sine barn på lokale skoler i vedkommende land som intet har å gjøre med norsk pedagogikk eller sosialvesen, ikke på slike skoler som nedenstående.
   Når det gjelder stilling som spesialpedagog/vernepleier "med erfaring og genuin interesse for elever med autisme" skal foreldre blant annet være oppmerksom på at det er en fortsatt vanlig oppfatning i "barnefaglige" kretser at autisme skyldes foreldrne, enten at de bedriver "omsorgssvikt" eller at de "er kalde". Alle de vanlige påstandene om foreldre som "ikke ser barnet", "ikke ser barnets behov" eller "setter sine egne behov foran barnets", blir da rutinemessig brukt for både å "forklare" autismen og for å begrunne at omsorgsovertagelse vil være bra og nødvendig. Å ha sine barn på en skole der slik ideologi har plass, er neppe begryggende.


Ledige stillinger ved DnsCB
Den norske skole Costa Blanca, desember 2016

Velkommen til Den Norske Skole Costa Blanca!
Et trygt sted å være, et godt sted å lære


Ledige stillinger skoleåret 2017/2018

Sosialpedagogisk rådgiver
Skolen har fra 1.8.2017 ledig stilling som sosialpedagogisk rådgiver i 50%.
Sosialpedagogisk rådgiver skal bl.a. gi elevene rådgiving om sosiale spørsmål, drøfte tiltak vedrørende elever med bekymringsfull utvikling, bistå lærere i arbeidet med å øke elevenes sosiale kompetanse. Sosialpedagogisk rådgiver skal være skolens kontaktperson overfor sosial- og barneverntjenesten. I Spania er dette spansk barnevern. Sosialpedagogisk rådgiver jobber tett sammen med skolens spes.ped.koordinator og ledelse, som et ledd i tverrfaglig arbeid til beste for elevenes faglige og psykososiale hverdag. Stillingen kan kombineres med lærerstilling.

Spesialpedagog/vernepleier
Skolen har fra 1.8.2017 ledig stilling som spesialpedagog i 100%. Den som blir ansatt får hovedansvaret for en elev på videregående skole med autisme. Stillingen ønskes besatt av en spesialpedagog eller vernepleier med erfaring og genuin interesse for elever med autisme. Stillingen vil kunne kombineres med andre arbeidsoppgaver og vil da utgjøre 100% stilling.
Begge stillingene er for ett år med muligheter for forlengelse."


  

Page 1 of 1 All times are UTC [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/