It is currently Tue Sep 27, 2022 12:53 pmPost new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 
Author Message
 Post subject: Flukt FØR fylkesnevndsbehandling er ikke lenger tidlig nok
PostPosted: Sat Oct 25, 2014 8:40 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

5 juli 2016:

Flukt FØR fylkesnevndsbehandling er ikke lenger tidlig nok

Etter at denne tråden ble startet i oktober 2014, er det kommet lovendringer, slik at det også er ulovlig å flykte med sine barn før fylkesnevndsbehandling er åpnet. Nå er det nok at barnevernet har sendt begjæring om omsorgsovertagelse til fylkesnevnden.

Trådens tittel er derfor forandret. Men tidligere innlegg nedover i tråden står uendret. Man bør derfor konferere datoen for de enkelte innlegg.************************************************************

25 oktober 2014


Viktig viktig: De har flyktet FØR fylkesnevndsbehandling


"Gutten er plassert i et beredskapshjem i Øvre Eiker mens barnevernet vurderer om moren skal fratas omsorgsretten.
….
– Barnevernet har ennå ikke overtatt omsorgen for dette barnet, og da ser det heller ikke ut til at hun gjort noe straffbart, sier politiadvokat Heidi Neumann."


Gutt (8) meldt savnet av barnevernet
nrk Buskerud, 24 oktober 2014

Denne saken bør minne alle om hvor viktig det er å ikke fortsette å oppholde seg i Norge mens man parlamenterer med barnevernet eller stoler på sine advokater, som nesten alltid "mener" at man må "stole på rettsapparatet". Man må overhode ikke vente seg noe som helst av fylkesnevnd eller domstoler. Det er meget sjelden at en sak som familien mener er helt urimelig og gal fra barnevernets side, kommer ut med vedtak og dommer som gir familien rett.

Man må resolutt ta barna og flykte, uten å la noen få vite det før man er trygt plassert i utlandet, ellers blir man stoppet av barnevern og politi uansett om de har lov til det eller ikke. Man må sende utmelding (rekommandert) fra Norge til folkeregisteret når man passerer grensen eller omgående etterpå. Man må med andre ord emigrere, og bli ute inntil barna er voksne. Ellers heter det seg at man bare er midlertidig bortreist, og da kan barnevernet kjøre fylkesnevndssak her uten at man er til stede, og derpå få politihjelp i utlandet (interpol eller stedlig politi) til å ta barna og shippe dem tilbake til Norge til fosterhjemstilværelse. Husk at når norske myndigheter melder seg for eksempel hos spanske myndigheter og forteller at "denne moren/faren er så skadelig at vedkommende er fratatt omsorgen for sine barn av norsk rett", da tror spanierne at det jo må være aldeles skrekkelige ting foreldrene har gjort, ellers ville vel ikke et skandinavisk land - som er så perfekt - tatt barna fra dem.

Skandinavisk barnevern legger heller ikke en sak vekk selv om de sier det, og selv om familien holder seg borte noen måneder eller år! Kommer man hjem, står de parat igjen, og denne gangen gir de ikke foreldrene noen mulighet for å få tak i barna før de har kjørt saken gjennom fylkesnevnd og rett. Der vil de naturligvis bruke flukten som "bevis" på hvor uskikket man er som forelder. (De bruker jo hva som helst man sier og gjør uansett. Det er bare påskudd, ingen realitet. Men rettsapparatet dilter jo med.)

*

Det finnes en høyesteretts-kjennelse om akkurat dette spørsmålet: En mor var blitt fengslet fordi hun hadde tatt sine to barn ut av midlertidig plassering (beredskapshjem). Fengslingen måtte klages helt opp til Høyesterett før hun ble løslatt:

"(20)
Utvalget legger etter dette til grunn at begrepet omsorg må forstås på samme måte etter barnevernloven. Det vil si at det må foreligge et vedtak om omsorgsovertakelse etter § 4-12 eller § 4-8, jf. § 4-16 om når omsorgen går over på barnevernet.
(21)
I denne saken er det truffet et midlertidig vedtak etter § 4-6 annet ledd, som lyder slik: « Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. »
(22)
Ut fra ordlyden, og plasseringen i loven, er dette ikke omsorgsovertakelse i formell forstand.
..
…..
Det midlertidige vedtaket innebærer imidlertid ikke at omsorgsansvaret formelt sett overføres til barneverntjenesten. Det må derfor legges til grunn at en akuttplassering ikke i seg selv gir barneverntjenesten adgang til å igangsette omfattende utredninger eller behandling av barnet uten at dette skjer i samarbeid med foreldrene. » "


Høyesterettskjennelsen ligger her:
HR-2013-115-U: Barnevernsrelatert kjennelse fra Høyesterett
Forum Redd Våre Barn, 1 februar 2013

Den gangen foretok altså norsk barnevern og politi ulovlig fengsling. I den nåværende saken i Buskerud er politiet øyensynlig oppmerksom på at det kan de ikke gjøre; det at mor og barn reiser sin vei, er ikke ulovlig. Men de etterlyser, og vil selvsagt prøve å stoppe dem, for de vil ha tak i gutten igjen. Akuttvedtaket sier vel at det er "akutt fare for barnet" hos moren fremdeles.

Det har vært skrevet flere ganger her på Forum RVB om dette. Man må ikke la det gå så langt at kommunen får åpnet fylkesnevndssak. Den vil nesten garantert føre til at barna fra da av tilhører stat og kommune. Moralen er: Ved første knyst fra barnevernet, ikke gå i møte med dem, ikke snakk med dem, snakk aldri med psykologer eller andre, aldri betro noen at man har de og de vanskeligheter eller den og den barndom bak seg (man får ikke forståelse, barnevernet får argumenter). Si at alt må gå skriftlig gjennom advokat - det gir en dag eller to til å pakke 3 plastposer, og reis så øyeblikkelig ut av landet med barna. La familie eller venner ordne opp etter en i Norge. Kom ikke tilbake på besøk eller for "bare å ordne" ditt og datt.

*

Vi får håpe at den litauiske moren og sønnen klarer seg. Det er sikkert hardt å bo i Litauen, men da har sønnen ihvertfall sin mor. Opplysningen om at han var tatt "mens barnevernet vurderer om moren skal fratas omsorgsretten" tyder klart på at hun ikke har skadet ham i det hele tatt, ellers var det ikke noe de behøvde å "vurdere". Vurderingen består nok i at barnevernet bruker tid på å samle og finne på argumenter og stable en sak på bena.

"En av de ting foreldre derfor burde lære seg med én gang, er Alvheims bud nr 10: "Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger - eller klar deg uten." Klar deg uten! Klar deg selv! Det kan være hardt, men tvangsfjerning av barna er hardere, og kullsviertroen på at offentlige etater i "velferdsstaten" gir deg det du trenger og ønsker uten å gå til angrep på din frihet, er nå engang en fordreining av virkeligheten. For å klare seg, må folk forstå at barnevernet vil omsorgsovertagelser fremfor alt. At man ikke forstår at barnevernet kan ha noe motiv for dette, gir ingen trygghet mot at så skjer. – Det er fullt mulig at menneskene er mere mentalt sunne og realistiske i de land der man generelt mistror det offentlige og er på vakt; man vet at man lever i en røverstat styrt av noen banditter av noen maktmennesker, og venter seg ikke omkostningsfri hjelp."

Fra
Hjelper barnevernet fattige familier?
Forum Redd Våre Barn, 21 september 2011

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Flukt FØR fylkesnevndsbehandl. er ikke lenger tidlig nok
PostPosted: Thu Oct 30, 2014 8:34 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  
Litt mere om saken her:

Politiet: – Gutten skal tilbakeføres barnevernet
Politiet jobber med å finne ut hvor den bortførte åtteåringen er

Bygdeposten, 29 oktober 2014

Jeg la inn en kommentar til Bygdepostens artikkel.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Flukt FØR fylkesnevndsbehandl. er ikke lenger tidlig nok
PostPosted: Fri Dec 18, 2015 12:48 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Spørsmålet er jo hva som kommer til å skje når de nye lovendringene kommer, så vidt jeg forstår om ikke lenge.

Det skal da bli forbudt å flytte etter at det er sendt begjæring om omsorgsovertakelse til Fylkesnemnda?

Slik det er i dag, har foreldre et "vindu" fra det sendes begjæring om omsorgsovertakelse, til saken kommer opp. Dette tidsrommet var for vårt vedkommende opptil et halvt år. I denne perioden har foreldre muligheter til å endre på barnas omsorgssituasjon, eller flytte bort fra kommunen eller ut av landet. Å flytte bort fra kommunen hjelper visst ikke når det er sendt begjæring, man risikerer visstnok at barnevernet kjører saken til tross for flytting. Å flytte ut av landet fører imidlertid vanligvis til at saken blir avsluttet.

Jeg kan ikke forstå annet enn at de nye reglene vil medføre at familier vil måtte vurdere å flytte allerede ved første kontakt med barnevernet. Barnevernet på sin side vil kanskje bli raskere med å fremme begjæring, slik at de bevarer overraskelsesmomentet. Dersom familiene forstår at "noe er i gjære", vil de ha muligheten til å komme seg unna, slik at barnevernet antagelig vil måtte holde kortene enda tettere til brystet i spillet mellom barneverntjenesten og familiene.

I tillegg skal det som i dag er frivillige tiltak, og som ikke har noen dokumenterbar virkning, nå kunne pålegges familiene. Jeg kan ikke se annet enn at barnevernet gjennom dette vil spre enda mer frykt og fortvilelse blant familier de er i kontakt med.

Barnevernet nyter visstnok stor tillit hos sine brukere. Merkelig da at vi trenger et vanntett lovverk som hindrer familiene å flykte, og tvinger dem til å ta imot hjelp som de ikke vil ha.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Flukt FØR fylkesnevndsbehandl. er ikke lenger tidlig nok
PostPosted: Tue Jul 05, 2016 9:11 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Overskriften i denne tråden kan faktisk være foreldet nå.

Med Natasha og Eriks flukt til Polen må vi ha en gjennomgang av status også i denne tråden. Paragraf 261 blir nå anvendt mot dem, uten at jeg vet om politiet har grunnlag for det. Det ser ut til at det å flykte før fylkesnemndbehandling, slik vi selv gjorde, nå ikke lenger er lovlig:

Ifølge endringene i straffelovens paragraf 261, gjelder dette også der begjæring om slike tiltak er sendt fylkesnemnda:

§ 261. Omsorgsunndragelse
Den som alvorlig eller gjentatte ganger unndrar en mindreårig eller holder denne unndratt fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse skal ha den mindreårige boende fast hos seg, eller som urettmessig unndrar den mindreårige fra noen som har omsorgen etter barnevernloven, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. På samme måte straffes den som tar en mindreårig ut av landet eller holder tilbake en mindreårig i utlandet og ved det ulovlig unndrar den mindreårige fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse har foreldreansvar. Tilsvarende gjelder der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, flytteforbud eller institusjonsplassering etter barnevernloven §§ 4-8, 4-12, 4-24 eller 4-29 første og annet ledd eller der begjæring om slike tiltak er sendt fylkesnemnda etter barnevernloven § 7-11, eller der det i en akuttsituasjon er iverksatt midlertidig vedtak etter barnevernloven §§ 4-6 annet ledd, 4-9 første ledd, 4-25 annet ledd annet punktum eller 4-29 fjerde ledd.
Grov omsorgsunndragelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om omsorgsunndragelsen er grov skal det særlig legges vekt på hvilken belastning den har påført barnet.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, endret ved lover 11 mai 2012 nr. 26, 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12, 18 des 2015 nr. 126 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 18 des 2015 nr. 1625).


I så fall betyr det at det å flykte fra barnevernet på lovlig måte, har blitt svært vanskelig. Man må nå flykte med en gang man har en følelse av at barnevernet kommer til å sende begjæring. Eller melde flytting ved første kontakt med barnevernet.

Slik jeg forstår det, kunne vi selv ikke ha flyktet til utlandet med dagens lovverk. Og hadde vi flyktet, måtte vi ha flyktet til et land som ikke er tilsluttet Haag, og vi foreldre kunne ikke besøkt Norge uten fare for tiltale og fengsel for barnebortføring.

Dette betyr at barnevernets ord er blitt lov, bokstavelig talt. Det ender vel med at det ikke kan utstedes pass til barn i familier som har undersøkelsessak gående med barnevernet. Og inndragelse av pass hos familier hvor det er sendt begjæring, ligger vel rundt neste sving.

Kan det bli stort verre enn dette?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Flukt FØR fylkesnevndsbehandl. er ikke lenger tidlig nok
PostPosted: Tue Jul 05, 2016 9:59 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Ja, overskriften er foreldet. Jeg har noen motforestillinger mot å endre titler på tråder, men jeg har likevel gjort det.


*

De vil nok også ta passene fra de voksne. Det har de siklet på i mange år.

Stakk frå barnevernet til utlandet
nrk Sogn og Fjordane, 16 februar 2005

"Schult vil at lova blir endra. Hennar forslag er at foreldre som er under vurdering av barnevernet må levere frå seg reisedokument. Ho etterlyser òg internasjonale avtaler som kan hindre slike forsvinningar."


Stalinistisk diktatur i Norge i regi av barnevernet
MHS' hjemmeside, 2 desember 2015

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]