It is currently Sun Oct 01, 2023 12:12 pmPost new topic Reply to topic  [ 29 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
 Post subject: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Thu Nov 16, 2017 4:32 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Vi kom oss til utlandet i tide. Det var fullt lovlig, selv om forhandlinger om omsorgsovertakelse skulle gå en måneds tid etter at vi flyktet. Vi er nå på femte året som barnevernsflyktninger.

Vi har etterhvert forsonet oss med at vi må bli til barna er voksne, eller til andre omstendigheter av en eller annen grunn skulle medføre at det ble nødvendig for oss å returnere til Norge. Etterhvert har vi blitt såpass vant med å bo der vi bor at jeg heller ikke er sikker på om vi ville ønske et liv i Norge, om det var trygt for oss.

Etter at vi flyktet til utlandet, har lovverket blitt tilstrammet. En begjæring fra barnevernet binder i dag familiene. Barn som venter på forhandlinger i nemnda får ikke forlate landet. Allerede har norske foreldre vært fengslet for den samme "forbrytelsen" som vi begikk noen år tidligere, - såkalt omsorgsunndragelse.

Nå hører jeg i dag på morgennyhetene NRK Dagsnytt at en forsker ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Anja Bredal, tar til orde for at barnevernets makt skal bli enda større. Hun ønsker en endring av lovverket slik at barnevernet kan starte undersøkelsessak når norske barn går på koranskoler i utlandet, og slik at barnevern og UD kan samarbeide om å hente barna hjem.

Nå har jeg ikke noe til overs for koranskoler. Men jeg har heller ikke sansen for et allerede totalitært norsk barnevernslovverk som blir verdensomspennende.

Da vi selv flyktet til utlandet, reiste vi ikke til Somalia, vi planla ikke tvangsgifte av barna våre, og vi sendte heller ikke barna våre til islam-skoler. Skolen brukte likevel et regelverk ment for slike tilfeller da de overivrig sendte beskjed til NAV om at barna ikke hadde møtt første skoledag, noe som resulterte i at barnetrygd ble stoppet prompte.

Slik Norge fungerer i dag, med politikerne som er helt i lommene på barnevernsetablissementet, er jeg ikke i tvil om at signalene fra Høyskolen i Oslo og Akershus snart vil omgjøres til norsk lov. Skal en slik lov formuleres, vil den nok formuleres generelt, slik at den blir anvendelig overfor alle barn som går på alle slags skoler i utlandet som barnevernet i Norge ikke liker.

Jeg er derfor ikke i tvil om at et lovverk innrettet mot barn som sendes til koranskoler, vil bli brukt for det det er verdt for å hente hjem alle slags barn som - av alle slags grunner - måtte ha klart å lure seg ut av Norge og barnevernets klør der hjemme.

Til slutt kan barnevernet starte undersøkelse og kjøre sak når noen er "bekymret" for norske barn i utlandet.


Last edited by familien-er-samlet on Thu Nov 16, 2017 8:45 am, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Thu Nov 16, 2017 8:03 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Ja, denne artikkelen av Bredal er instruktiv om hvordan de tenker:

Barnevernet må få hjelpe
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/barnevernet-må-få-hjelpe-1.1055172
Dagsavisen, 15 november 2017

  
"Barnevernet er den offentlige tjenesten som både kan hjelpe barn med foreldres samtykke, og som kan trumfe foreldreretten med tvangstiltak."

"Inntil nylig gjaldt imidlertid barnevernsloven ikke for barn som oppholdt seg i utlandet. Det er derfor gledelig at loven ble endret i 2016, som følge av Norges tilslutning til Haag-konvensjonen av 1996 om beskyttelse av barn med tilknytning til flere land. Konvensjonen har «fast bosted» som tilknytningsregel, og derfor måtte barnevernslovens § 1-2 om geografisk virkeområde endres. I dag åpner loven for hjelp til barn som oppholder seg i utlandet, så lenge de regnes som bosatt i Norge. Slik § 1-2 ble utformet, forhindres imidlertid barnevernet i å gå inn i saker der barnet oppholder seg i land som ikke er med i Haag-samarbeidet. Hva dette innebærer, er komplisert, men svært viktig å forstå."

Anja Bredal sammenligner to tenkte tilfeller: "Ali" ved koranskole i Somalia og Lisa i Spania. Hun synes det er storartet at det norske barnevernet kan tyrannisere Lisas liv, frata henne foreldrene, på basis av at "Noen naboer melder til barnevernet at Lisa utsettes for omsorgssvikt."

Ingen motforestillinger, ingen tenksomhet om at "omsorgssvikt" er fullstendig udefinert men dekker alt mulig som barnevernet finner på er "galt". Beskyldning betyr at beskyldningen er sann i barneverneres øyne, fordi de har lært at slik er det, og fordi de har egeninteresse av det.

"Oppholdslandet (Spania) har ansvar for å sette inn frivillige tiltak i familien eller eventuelt akuttplassere Lisa. Bostedslandet (Norge) har ansvar for mer langsiktige løsninger i form av omsorgsovertakelse. Dette gir mening i Lisas situasjon. Spansk barnevern kan best vurdere den akutte situasjonen, mens en omsorgsovertakelse bør gjennomføres i Norge. Ali derimot, kan ikke nyte godt av noe slikt samarbeid."

Men situasjonen på en koranskole som driver fysisk avstraffelse og innestengning, er neppe det mest typiske for barn med større eller mindre tilknytning til Norge. Det er for galt at det brukes som påskudd til å underkaste alle et norsk barnevernsdiktatur. Som uttrykt av familien-er-samlet:
"Nå har jeg ikke noe til overs for koranskoler. Men jeg har heller ikke sansen for et allerede totalitært norsk barnevernslovverk som blir verdensomspennende.
    Da vi selv flyktet til utlandet, reiste vi ikke til Somalia, vi planla ikke tvangsgifte av barna våre, og vi sendte heller ikke barna våre til islam-skoler. Skolen brukte likevel et regelverk ment for slike tilfeller da de overivrig sendte beskjed til NAV om at barna ikke hadde møtt første skoledag, noe som resulterte i at barnetrygd ble stoppet prompte."


Derimot finnes det forhold som, bortsett fra den rene fysiske mishandlingen som hevdes å finne sted ved koranskoler, ligner forholdene ved slike skoler, i norske etablissementer i regi av barnevernet, særlig, øyensynlig, i "eneforetak":

Saken Glassjenta
tråd, 3 oktober - 17 november 2016 (lenke til tidligere posteringer og til Stavanger Aftenblads reportasje, som går tilbake til januar 2016)

Beskrivelse her av hvordan en gutt har det:
Sverre Asmervik: Grunnleggende rettigheter er ikke noe vi skal behøve å kvalifisere oss for
Dagbladet, 13 november 2017


Det er bra at slike som Anja Bredal så tydelig avslører hvordan hun selv og så mange nordmenn tenker: Foreldre er ikke å stole på, de er farlige for sine barn, hindringer for at barn skal få "hjelp". Barnevernet har alltid rett og gjør alltid det riktige og gode, som barna bør "få nyte godt av". (Men Bredal tar feil når hun sier at barnevernet "kan trumfe foreldreretten". Det eksisterer ingen foreldrerett. Den er forlengst erstattet av "foreldreansvar"; det består av plikter, som barnevernet definerer i hytt og vær ettersom de har lyst, og ikke av rettigheter. Og gud nåde den forelder som tar ordet "foreldrerett" i sin munn, især hvis han/hun mener retten til å verge sine barn fra barneverns-påført skade. Å tenke eller snakke slik ansees som "omsorgssvikt" i seg selv.)

Med en slik ideologi har Norge utstyrt seg. Disse idéene har kretser som er levende opptatt av barns rettigheter, vunnet frem med. De er grunnfestet i barnevernet og hos alle som er med å tjene på barnevernsindustrien, de får lov å råde også hos alle politikerne som mangler mannsmot til å gjøre det de egentlig skal, og de er glidd inn hos befolkningen som fortrøstningsfullt stoler på det norske "velferdssystemet".

Det er påfallende trekk man kan gjenkjenne fra foskjellige diktaturer, dette. Neste omdreining av skruen blir kanskje enda et slikt trekk: Vi får fullstendig munnkurv. Det er blitt mast om dette i mange år, og det er ikke mange som gjennomskuer floskelen om at å skrive og snakke offentlig om det offentlig ansatte foretar seg i sitt arbeid "for befolkningen", det er å "henge dem ut".

*

Anja Bredal har helt rett i at Haag-konvensjonen gjør slikt diktatur ekstra lett for dem. I India har regjeringen sendt spørsmålet om hvorvidt de skal slutte seg til konvensjonen, ut på høring. Se:

Suranya Aiyar: The threat posed by global child-rights conventions (Trusselen som verdensomspennende konvensjoner om barne-rettigheter medfører)
21 oktober 2017

Nandita Chaudhary: Global Child Rights, and Wrongs: There’s nothing universal about child-protection laws (Globalt riktig og galt om barne-rettigheter: Det er intet universelt ved barnevernslover)
23 september 2017

MH Skånland: The Hague Convention in India? What a pity (Haag-konvensjonen i India? Så trist)
8 november 2017

MH Skånland:On the Hague Convention re international child abduction: Custody demands from other sources than parents
10 oktober 2017

Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen - ille utvikling for familier som forfølges av barnevernet
Tråd – 23 april 2015 – 30 august 2016

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Fri Nov 17, 2017 7:51 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Forskerne som har sitt levebrød i barnevernsnæringen, bryr seg så kraftig om barn at det nesten er rørende. Men bare nesten. For det er noe sentralt som svikter totalt i disse forskernes verden. De bryr seg om absolutt alt, bortsett fra det viktigste - at barn skal få det bedre. Til tross for alle milliardene som lønner alt fra forskere til advokater, saksbehandlere og fosterforeldre, klarer de altså ikke å vise eller underbygge at innsatsen gir brorparten av barnevernsbarn bedre livskvalitet.

At svært mange barnevernsbarn går til grunne i den offentlige omsorgen, klarer de heller ikke å ta innover seg. Da hopper de lett på den behagelige men høyst uvitenskapelige antakelsen at de biologiske foreldrene må være forklaringen.

Og når de konfronteres med at vi har lite eller ingen dokumentasjon for at barnevern virker, hevder de at slik forskning ville være uetisk fordi den ville kreve kontrollgruppe. Vi får velge å tro at oppdragsgiver ikke ville bli sinna om forskerne likevel gjennomførte en vitenskapelig studie og konkluderte med at barnevern skader mer enn det gagner?

Sånn går det når høyskoler skal være relevante, vitenskapelige og ha status, uten å bygge på det rette grunnlaget. Alle skal ha rett til å være intellektuelle, "forske", være akademiske og alle skal ha doktorgrad. Da kan man ikke drive ved universitetene, som fremdeles ønsker å opprettholde en viss standard. Så får man denne typen forskning som tilsynelatende mest av alt forsøker å berettige sin egen eksistens.

Et grunnkurs i vitenskapsfilosofi kunne kanskje ha kommet til nytte. For ikke å snakke om filosofi generelt. Men de gamle grekerne er jo greske, og dermed uforståelige.

Det blir lettvint forskning, som dropper de kritiske og ubehagelige spørsmålene. Men sakkyndige betales jo ikke for å si at barna har gode foreldre, og forskerne i disse miljøene betales ikke for å si at barnevernet er en katastrofe.

Riktignok glimter forskerne til innimellom med bekymrede kronikker, omtrent som for å iverata et minimum av integritet, men stort sett er de premissleverandører for et altinvaderende og grenseløst voksende barnevern.

Hensynet til barna holdes alltid frem som motiv ved utspill fra denne kanten. Det er trumfkortet som gjør at barnevernsnæringen går fritt og gjør som den vil.

Det tragiske er at barn blir skadelidende når barnevernsetablissementet og barnevernsforskerne lever i et symbiotisk forhold hvor begge har nytte av et ekspanderende barnevern. Disse institusjonene kan gjensidig tilfredsstille hverandre, uten at det har noen nettogevinst for barna.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Fri Nov 17, 2017 2:06 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Nordmenn sirkler, mens noen somaliere sier kraftig fra om hvor nytteløse barnevernet er

Ganske interessant. De norske sirkler rundt hvor ille det er i utlandet og hva foreldrene har gjort galt; en del somalierne forteller realistisk om hvor vanskelig det er for foreldrene å oppdra barna i et land der deres tradisjonelle autoritet og rett til å avstraffe ikke eksisterer, og hvordan barnevernet unnlater å hjelpe og gjerne underminerer ytterligere.


Abdullahi Ibrahim, lærer i Bergen:
Mange somaliske foreldre føler seg maktesløse
Jeg lurer på hva slags foreldre som tillater at barna deres blir mishandlet på en slik koranskole.
Bergens Tidende, 15 november 2017


Barn sendes til utlandet for å komme på rett kjøl. Men for flere unge blir alt bare verre av det.
Aftenposten, 15/16 november 2017

"– Dette er ofte ungdommer som har problemer med rus og kriminalitet. I Somalia er det ikke alkohol og narkotika. Mange foreldre føler seg maktesløse når barna får problemer her i Norge, forteller en mann i 40-årene som ikke vil oppgi navnet sitt."

Hm. Jaså, så i det idylliske Norge, hvor barnevernet har makt over barn og unge, her flyter det av alkohol og narkotika, mens i det foraktede Somalia gjør det ikke det? De voksne i familien holder mere styr på de unge der, og lar dem ikke ferdes i slike miljøer?

"Også han viser til mistroen mange i miljøet har til norsk barnevern.
– Foreldre til unge i narkotikamiljøet på Grønland opplever at barnevernet ikke gjør noe eller er mer opptatt av rettighetene til de unge kriminelle. Men når noen glemmer å sende matpakke med fireåringen i barnehagen, da dukker barnevernet opp og skal ta barna, sier seksbarnsfaren til Aftenposten."


Så kanskje mistroen til norsk barnevern er ganske realistisk?
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Fri Nov 17, 2017 5:56 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Koranskoler høres unektelig ikke positivt ut. Men når man nyanserer dette så er det nok alle slags forhold disse (oftest somaliske) barna reiser til. De reiser til ulike land i Øst-Afrika hvor de havner i forskjellige sammenhenger. Noen havner på internasjonale skoler og noen på nasjonale skoler. De fleste skolene er nok ikke så ekstreme selv om de er annerledes.

Det er opportunt for forskningsmiljøene og barnevernet å svartmale dette. Men faktum er antakelig at mange av disse barna reiser til onkler og tanter og besteforeldre og en storfamilie som de blir endel av. Og at mange foreldre har reelle bekymringer knyttet til uheldige sider ved barnas oppvekst i Norge.

Problemet er at barnevernet ikke liker at norske barn vokser opp i utlandet i det hele tatt. De liker nok heller ikke at foreldre kan bestemme over egne barn og derfor også bestemme hvor barna skal bo. Grunnleggende og helt naturlige rettigheter i et fritt og demokratisk land hindrer barnevernet i å utføre jobben slik de ønsker, og derfor er disse rettighetene nå i ferd med å bli alvorlig innskrenket.

Og våre nokså dumme politikere tror at når målet bare er hellig nok, hvorav "barnets beste" kommer høyt opp på listen, så er det helt OK å kompromittere de prinsippene som utgjør hjørnestenen i et rettssamfunn.

Det er helt som forventet at barnevernsnæringen vil bruke koranskoler for det de er verd for å få makt over ethvert norsk barn som måtte befinne seg i utlandet.

Det er forøvrig interessant å se hvordan mediene bidrar når man skal legge opp til lovendringer: Man presenterer tilfeller som er ekstreme og som de fleste synes ikke er bra (koranskoler hvor barn mishandles). Det startes en debatt, og i debatten kommer barnevernsmiljøene på banen med forslag om lovendringer. Pressen har selvsagt stor innflytelse og setter dagsorden, og i neste omgang følger politikerne opp med de ønskede lovendringene som det er lagt opp til.

Spørsmålet er egentlig hvor lenge dette skal få fortsette.

Noen må nå snart stoppe barnevernet og stenge tilførselen av midler til barnevernsforskerne. Så må man få seriøse og uavhengige forskningsmiljøer som ikke betales av Bufdir til å stille de kritiske spørsmålene og å kartlegge virkningene av barnevernet på en realistisk måte.

Dernest må man få på plass et barnevern som ikke terroriserer familiene, men som helt reelt hjelper barn på familienes og barnas premisser.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Fri Jan 12, 2018 4:54 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Her ser vi igjen hvordan norske myndigheter forsøker å utvide sitt nedslagsfelt. Kenya er ikke med i Haagkonvensjonen. Lovverket som sier at norsk barnevern kun har ansvar for barn i Norge, og at utenlandsk barnevern har ansvar for barn i utlandet, synes glemt. Det er ikke vanskelig å ha sympati med norske myndigheter som henter hjem barn som ettersigende tortureres på utenlandske koranskoler. Men jeg regner med at norsk barnevern vil bruke enhver mulighet til å utøve makt også over andre norske barn i området som de måtte være "bekymret" for.

Listhaug om koranskolebarn i Kenya: – Mer forferdelig enn jeg hadde trodd
https://www.nrk.no/urix/listhaug-om-kor ... 1.13863342

Vi vet at norske myndigheter tøyer lovverk for det det er verdt for å utøve innflytelse over norske barnevernsrømlinger i utlandet. Koranskoler er velegnet som et brekkjern og en døråpner i så henseende.

De sløve norske mediene hyler med og stiller ingen kritiske spørsmål til at norsk barnevern får verdensomspennende makt. Snart må norske barnevernsflyktninger også kvitte seg med sine norske pass jo før jo heller.

Og til slutt et skrekkens sitat fra artikkelen: "Norge samarbeider nå med EU for å få på plass et system med elektronisk overvåking av spesielt sårbare barn og unge i Norge, slik at de vil bli stoppet i passkontroll på grensen på vei ut av Schengen."

Er det ikke utrolig? Ingen spørsmål. Ingen etiske eller prinsipielle innvendinger eller bekymringer. Journalistene og politikerne går medstrøms, og fronter barnevernsetablissementets agenda.

Kan det virkelig være slik at familier som aner fred og ingen fare, og som tror at de lever i et fritt og demokratisk land, plutselig skal kunne stoppes på grensen ut av Europa, og få beskjed av politimannen i skranken om at de ikke kan reise fordi de er "sårbare"?

Og hvilke barn gjelder så dette?

Muslimske barn? Nja, det vil vel være diskriminerende å være så spesifikk. Mine barn? Dine barn?

Det blir nok ingen presisering av at dette skal gjelde barn som risikerer Koranskole-tortur i Kenya, Somalia eller hvor det skulle være.

For er ikke alle barn som har kontakt med barnevernet "sårbare"? Jeg regner med at alle norske barn som er i barnevernets søkelys etterhvert vil bli elektronisk registrert slik at de ikke uten videre kan forlate "Festung Europa".

Her kan vi forvente det aller verste.

Koranskolene er i sannhet et nyttig verktøy for å utbre barnevernets makt, og FrP er en absolutt versting når det gjelder å utvide barnevernets mandat og å innskrenke befolkningens grunnleggende friheter.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Tue Feb 06, 2018 6:34 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Om igjen kommer dette falskspillet:


Rapport: Barnevernet utløser utsending av somaliske barn
Flere norsksomaliske foreldre sender barna sine til utlandet like før eller rett etter et vedtak fra barnevernet, viser en rapport fra Politidirektoratet.
abc nyheter - NTB, 5 februar 2018

"Ifølge Aftenposten bekrefter Politidirektoratet i en hemmeligstemplet rapport at somaliske barn og ungdommer er blitt sendt til såkalte koranskoler i afrikanske land i saker der barnevernet har vært involvert."

"Det var etter et hastemøte som daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kalte inn til i fjor høst, at Politidirektoratet ble bedt om å kartlegge hvordan norsk politi følger opp somaliske barn som sendes ut av landet."

"både lokalt politi og barnevernet må jobbe konstruktivt inn mot somaliske miljøer for å bygge tillit."

Tillit får man ved å oppføre seg ærlig og pålitelig, ikke ved å narre folk til å tro at man er pålitelig. Betryggende er det nettopp ikke, det norsk barnevern gjør. Her oppfordrer Listhaug til at Norge skal narre foreldre til å tro at det norske barnevernet og andre myndigheter er noe de ikke er, hvoretter Norge vil sprenge familien.

"«Dette er viktig blant annet fordi man erfarer at barn blir sendt ut av Norge rett før barnevernet fatter vedtak om plassering», heter det i redegjørelsen..."

Nok en gang blander Listhaug & co sammen koranskoler og vold med det at foreldre sender barn ut av Norge for å hindre at de blir ofre i det norske barnevernssystemet. Det forekommer meg at dette er gjentatt propaganda og narreri. Det er IKKE tillitvekkende.

*

Samme NTB-artikkel også i VG, i Dagen, og antagelig flere steder.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Tue Feb 06, 2018 10:04 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Ja koblingen mellom koranskoler og barnevern er nyttig.

Av somaliere som sendes ut av Norge av sine foreldre, vil jeg tro at svaert mange gaar paa helt vanlige lokale skoler, eventuelt internasjonale. Men det hjelper lite naar myndighetene oensker aa drive utstrakt foreldrekontroll. Derfor velger man nok aa fokusere paa tilfellene der barna ender opp paa ekstreme islamskoler.

Koblingen mellom flukt fra barnevern og koranskoler kan imidlertid vaere nyttig for aa innskrenke norske barnefamiliers frihet enda mer enn i dag.

De somaliske miljoene har tydeligvis laert at det er lurt aa komme seg unna snarest mulig naar begjaering om omsorgsovertakelse kan vaere aktuelt. Det har nok skjedd som foelge av lovendringen fra 1. april 2016 da det ble forbudt aa forlate landet dersom barnevernet har begjaert omsorgsovertakelse.

Jeg er veldig spent paa hva som blir fortsettelsen av dette. Ytterligere innskrenkinger i familienes frihet?

Kanskje det blir forbudt for foreldre med undersoekelsessak aa reise ut av landet? Det har allerede vaert snakket om at "spesielt saarbare" familier skal stoppes dersom de forsoeker aa forlate Schengen, hva naa det skulle bety.

Ingenting overrasker meg lenger. Norske myndigheter oensker aa kunne ha kontroll over norske barn, eller barn som kan sees bosatt i Norge, hvor de enn skulle befinne seg i utlandet.

Dette ser ut til aa ende i det totalitaere vannvidd.

Noen ganger maa det bli verre, foer det kan bli bedre.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Tue Feb 06, 2018 10:35 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
familien-er-samlet wrote:
Kanskje det blir forbudt for foreldre med undersoekelsessak aa reise ut av landet? Det har allerede vaert snakket om at "spesielt saarbare" familier skal stoppes dersom de forsoeker aa forlate Schengen, hva naa det skulle bety.
Det kommer, det kommer – – Ikke så utålmodig nå, hehe!

Jeg begynner å bli litt imponert over skrivearbeidet vi har gjort over en 20-års periode: Vi "har" det meste! Her ble pass-beslag "sånn bare i tilfelle" foreslått for 13 år siden:

Stakk frå barnevernet til utlandet
Ein familie frå Sogn og Fjordane flytta frå barnevernet til utlandet utan at lova kunne hindre det. No tek Laila Schult i Vågsøy kommune til orde for å endre lova slik at dei kan ta passa frå foreldre som er under vurdering av barnevernet.
NRK-arkiv, 16 februar 2005

Det og lignende står ymse steder på Forum Redd Våre Barn allerede, til forlystelse og spent forventning om tusenårsrikets komme - tenk, det blir her i Norge det kommer! Det er grangivelig som å høre kommunistene i Øst-Europa beskrive "arbeider-paradisene" der borte. (Dem var det som kjent også forbudt å flykte fra, og strenge straffer for å gjøre det!) :

Vurderer passforbud
Tråd juni - juli 2007

Noen barnevernsrelaterte forslag på Stortinget
Tråd mars 2015 – juli 2016.
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Tue Feb 06, 2018 12:01 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Man bør imidlertid merke seg at denne rapporten fra Politidirektoratet er hemmelighetsstemplet. Det er skremmende i seg selv. Politiet ønsker nok å ligge "et hestehode foran" i forhold til det befolkningen vet om deres virksomhet og oppfatning på dette området. Derfor tror jeg ikke at man skal overraskes av noe som helst når det gjelder barnevern og hva myndighetene kan være villig til å gjøre for å ha full kontroll. Også når det gjelder barn i utlandet.

Rådet om å skaffe utenlandsk pass for seg selv og barna begynner å bli veldig relevant.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Wed Feb 14, 2018 9:41 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
    

Passloven kan være aktuell i mange saker.

Lov om pass (passloven)
av 1997-06-19-82

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-19-82

Av §5 og §7 ser det ut til å fremgå klart at pass kan nektes utstedt, og forsåvidt at gyldigheten av et pass kan trekkes tilbake av myndighetene, når en person f.eks er etterlyst.

Et spørsmål som kan være aktuelt for folk som drar for at barnevernet ikke skal ta ens barn, er hvilket grunnlag norske myndigheter kan finne på å etterlyse noen på. Moren som tok med barna til Malaysia, gjorde det i strid med vedtak som allerede var fattet.

Men la oss si at noen reiser ut i tide, men at barnevernet hjemme vil ha dem tvunget hjem igjen. Det skal ikke så mye erfaring til med hvordan Norge bruker barnevernet, for å tenke seg at barnevernet også uten vedtak fattet av andre enn dem selv, kan få politiet til å etterlyse norske borgere i utlandet, og da med inndragelse / ugyldiggjøring av pass som middel.

For eksempel kan det dreie seg om en familie de tidligere har vært i ferd med å "undersøke", og som de "nå vil følge opp for å se hvordan barna har det".

Hvis ikke familien har sørget for å skaffe seg et annet statsborgerskap, som gjør dem helt uavhengig av Norge.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Wed Feb 14, 2018 10:20 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
MH Skånland wrote:
Et spørsmål som kan være aktuelt for folk som drar for at barnevernet ikke skal ta ens barn, er hvilket
Men la oss si at noen reiser ut i tide, men at barnevernet hjemme vil ha dem tvunget hjem igjen. Det skal ikke så mye erfaring til med hvordan Norge bruker barnevernet, for å tenke seg at barnevernet også uten vedtak fattet av andre enn dem selv, kan få politiet til å etterlyse norske borgere i utlandet, og da med inndragelse / ugyldiggjøring av pass som middel.

For eksempel kan det dreie seg om en familie de tidligere har vært i ferd med å "undersøke", og som de "nå vil følge opp for å se hvordan barna har det". 


En beslutning om undersøkelse etter barnevernloven § 4-3 hjemler ikke inndragelse av pass enn så lenge. Da må det en lovendring til. Men «barnevernet» sørger for innskjerping av lovverket ved hver eneste korsvei. Snart blir vi innestengt som i det gamle DDR. Alt til barnets beste selvfølgelig. Norge er i ferd med å bli totalitært av hensyn til barna. Mange vil nok allerede oppleve Norge som et diktatur hvor den personlige friheten er sterkt begrenset. Kun på grunnlag av meningene til noen sosialarbeidere blir foreldre fratatt menneskeretten det er å ha barna hos seg og vice versa for barna.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Mon Feb 19, 2018 7:17 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Ny reportasje om norske barn som tortureres på koranskole i Somalia

Koranskole avslørt - norske elever beskriver tortur i Mogadishu
https://www.nrk.no/urix/ny-koranskole-a ... 1.13918328

Ille nok. Men dessverre så har jeg begynt å bli så paranoid at jeg tror at mediene er med på en kampanje. Først viser man hvor forferdelig enkelte norske barn har det i utlandet, gjennom å vise til de mest voldsomme eksempler. Deretter roper man på innstramming av lovverk, som gjør det mulig for norske styresmakter å innhente barn hvor de enn skulle være på kloden. Og for en hvilken som helst grunn, bare norsk barnevern er "bekymret".

I denne reportasjen sies ikke noe om barnevernet eller behovet for å hente disse barna hjem. Men jeg venter på en oppfølger av denne reportasjen. Det er typisk at man intervjuer en politiker eller en representant for barnevernet etter en slik reportasje. Disse intervjuobjektene vil være opprørt over det de har fått kunnskap om, og vil etterlyse ytterligere tilstramming av lovverket. Så kommer gjerne lovendringene i løpet av et år eller to. Og lovteksten vil bli slik at alle barn som oppdras på en måte som norsk barnevern ikke liker til slutt kan hentes hjem med makt.

De som ønsker mer barnevern får alltid gjennom sitt, og mediene er en kjær medspiller for barnevernsetablissementet.

Når noen er opprørt over barnevernet - en og annen politiker stikker jo for skams skyld hodet frem en gang iblant og bedyrer at de er meget bekymret over tilstanden i barnevernet - skjer det derimot ingen verdens ting.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Mon Feb 19, 2018 10:41 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Nyhetene på tv hadde et innslag der en leder for somalier i Norge snakket med intervjueren om hva som måtte gjøres. Han sa at en del av problemet var at somalier har fullstendig respekt for hva religiøse ledere sier, og at en annen del av problemet var at somaliere var så redde for barnevernet.
    Derfor mente han at barnevernet og politiet og foreldrene og jeg tror det var noen til, måtte samarbeide. Ikke et ord om at kanskje somaliske foreldre i Norge har god grunn til å være negative til "samarbeid" med barnevernet.
    Det var vel nokså typisk for den type intervjuer norsk tv tillater.

Av én eller annen grunn starter ikke videoen av dagsrevyen som den skal - filen later til å være tom, (mens andre programmer avspilles normalt, så det er ikke på min datamaskin det er noen feil eller mangel,) men her er iallfall programmet, og det skal være tilgjengelig permanent.
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA ... 18#t=5m27s
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Koranskoler som springbrett for global makt
PostPosted: Tue Feb 20, 2018 8:52 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Her er en oppfølger på nrk.no:

– Det er vanlig at somaliske foreldre sender barna på koranskoler
https://www.nrk.no/norge/_-det-er-vanli ... 1.13924866


"– Det andre årsaken er barnevernet. Somaliere har ofte dårlig kommunikasjon med dem. De vil heller sende barna til Somalia enn at barnevernet skal gripe inn og ta ansvar for barnet, forklarer han videre."

Vi vet jo også at mange foreldre og barn beskriver det de opplever som tortur fra barnevernet.

Personlig var to-tre års befatning med barnevernet det mest traumatiserende jeg har opplevd i mitt liv, og det - med et nødskrik - uten å miste barna. Foreldre som mister barna, og barn som mister foreldrene, mister på sett og vis også selve livet.

Skal man velge pest eller kolera? Somaliske foreldre forstår vel - som de fleste norske foreldre som har hatt befatning med etaten - at barnevernet i Norge ødelegger livene til både barn og voksne. Da velger de heller koranskoler i Somalia, sannsynligvis uten å ha full kontroll over hvilken type disiplinering skolene måtte utøve.

Det er dessverre utenkelig at norske familiers flukt fra Norge, om de havner i Spania eller i Somalia, skal føre til noe selvransakelse fra det apparatet som i utgangspunktet var ment å være en hjelp for barn og familier.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 29 posts ]  Go to page 1, 2  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]