It is currently Mon Jul 22, 2024 5:18 pmPost new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 
Author Message
 Post subject: Barnevoldsutvalget: Mere overvåking, og vekk med foreldre
PostPosted: Sun Jun 25, 2017 8:26 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Barnevoldsutvalget vil ha mere overvåking og ytterligere utkobling av foreldre,
og tror det skal hjelpe mot overgrep mot barn


Utvalg foreslår melde­plikt for barneovergripere
vg, 22 juni 2017

"– Vi mener det bør utredes om de dømte barneovergriperne bør følges opp etter soning, for eksempel med meldeplikt om hvor de flytter, slik at politiet kan varsle nye kjærester med barn om hva vedkommende er dømt for, sier leder i Barnevoldsutvalget, Ann-Kristin Olsen, til Aftenposten."

*

Det er riktig at barn i høyest mulig grad trenger beskyttelse mot vold. Spørsmålet er om det kan lykkes på den måten utvalget – og den norske stat – tror. Spørsmålet er videre om de midler man vil bruke, bringer vesentlige ulemper og farer med seg. Når en viktig del av tiltakene som lanseres, betyr at barnevernet skal undersøke meldinger og vurdere videre saksgang og bevis, er det liten sikkerhet for at driften vil gå i bedre retning enn den er i idag.

Uansett hva man måtte tro om slik meldeplikt som utvalget vil ha utredet og hvordan den kan tenkes å bli i praksis, er det ytterst alvorlig at utvalget, med Ann-Kristin Olsen i spissen, ikke viser tegn til å ha hørt om de mange falske sakene på 80- og 90-tallet, hvor foreldre ikke hadde utøvet vold eller begått overgrep, men hvor barn enten ble presset til å lyve om at de hadde det, eller det sogar ble påstått av "fagkyndige eksperter" at barna hadde sagt det, men hvor det slett ikke var tilfellet.

Barnevernet forledet barn til å snakke usant
November 2016

Turid Kavli, manipulerer barn til å beskrive overgrep!
republisert på youtube 2014
    Kavli fikk senere Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid med terapi:
Turid Kavli, Kongens fortjenestemedalje, mai 2014. Men det mest alvorlige ligger i at hun slett ikke er noe særsyn.

Sex- og overgrepshysteriet når en topp igjen, juni 2016

Viktig bok:
Stephen J. Ceci & Maggie Bruck:
Jeopardy in the Courtroom. A Scientific Analysis of Children's Testimony,  1995 ("Fare/Risiko i rettssalen. En vitenskapelig analyse av barns vitneprov").

Om pensjonert Trygve Lange-Nielsens innsats med å få falske saker gjenopptatt:
Trygve Lange-Nielsen,  sist revidert september 2016

Bra dansk dokumentar: "Farlige forklaringer",  2008

Vas om incest,  oktober 2004

Resultatet av hysteri-forestillingene om "sexovergrep over alt" ble, både i Norge og i andre land, mange mange mennesker uskyldig i fengsel, barna fratatt foreldrene, familiene ødelagt.

Men barnevoldsutvalget nå vil ha foreldre ytterligere vekk fra barns liv:

"Utvalget ønsker også å endre reglene for journalinnsyn slik at foreldrene – i saker der de kan mistenkes for vold, overgrep eller omsorgssvikt – ikke har rett til å vite hva barnet sier til fagfolk i Barne – og ungdomspsykiatrien (BUP)."

I hvilke saker kan det i dagens klima ikke "mistenkes" vold, overgrep eller omsorgssvikt? Alt mulig som ikke er perfekt i barnefaglige øyne defineres som foreldrenes omsorgssvikt, og all mistanke antas å være velbegrunnet.

"Olsen synes det er forstemmende at barna selv i så liten grad ble snakket med i sakene de gransket.
    – Det gjaldt både barnevern og tilsynsmyndigheter. Og når de hadde samtaler med barna, ble det ofte gjort på en uegnet måte – for eksempel med foreldrene sittende i et rom ved siden av, sier hun."


Skremmende naïvitet hos tidligere politimester Olsen om at offentlige avhørere og andre offentlige aktører ikke utgjør et press på barn som er i deres makt for avhør eller annet:

Avhørte femåring til klokka 23
November 2016


"I de fleste av sakene utvalget har gjennomgått, har det offentlige hatt nok av indika­sjoner på at noe var galt. Tjenestene burde derfor ha grepet inn tidligere. I mange saker har unnlatelsessyndene vært grove. Åpenbare tegn på at barna led overlast, har vært oversett."

Hva slags åpenbare tegn?

Hva med alle de øvrige falske sakene i den forrige bølgen, saker hvor barn enten sa nei, foreldrene hadde ikke gjort noe, eller for de var for små til å spørres? I denne her ble moren dømt på basis av rene medisinsk og psykologisk inkompetente påstander om at hun skulle ha misbrukt babyen seksuelt:

Stemplet som sex-forbryter i 12 år
Glåmdalen, 9 juli 2003

Man kan selv tenke seg hva livet ville blitt for Gunn Hege og Paavo hvis de skulle vært hindret i å flytte til Finland sammen da Gunn Hege var gravid med et nytt barn. Paavo sier: " – Vi har hatt det helt jævlig". Flotte folk, som da oppreisningen endelig kom, tok opp kampen mot uforstand og feighet under fullt navn og viser sine ansikter. Det fortjener de ikke bare respekt for, men også takk, på vegne av alle dem som er blitt utsatt for samme slags heksejakt.

Hvor lett og lettvint vårt lands "barnefaglige eksperter" fra helsesektor og sosialfag, og vårt juridiske apparat, hopper på antagelser om incest eller vold, er også saken Atle Hage et eksempel på. Og igjen: Saken og aktørene er ikke enestående avvikere fra det som er ganske gjengs.
    Her var det Atle Hages barn som tok saken opp da de var blitt voksne, og fikk drevet igjennom oppreisning etter farens tragiske selvmord. "Hages datter fikk ifølge Aftenposten alvorlige psykiske problemer etter farens selvmord. Hages sønn sier han som barn ikke visste at det foregikk en rettssak, og at han kunne ha forklart de sakkyndige at «ingenting galt hadde skjedd»"
    Ville sønnen blitt hørt? Neppe. Når det nåværende Barnevoldsutvalget fremhever at de offentlige aktørene må høre på barna, er det slett ikke nytt. Det er heller ikke nytt at barn ofte blir hørt på i sånne saker, men hvilke barn? De som blir hørt, er de som beskylder foreldrene for overgrep og annet. De barn som sier at foreldrene ikke har gjort noe galt mot dem, er blitt ignorert eller har fått munnkurv hvis overhode mulig, og man later som om deres utsagn er symptom på at de er "in denial" – i en benektingsfase. Dette tas igjen for å være et "tegn" på at foreldrene ER skyldige! Slik var det for 30 år siden, og slik er det fortsatt.
    Barnevoldsutvalgets oppfordring om å høre på barna ville i sterkere grad stått til troende hvis de hadde vektlagt faren for at barn uttaler seg uriktig, istedenfor implisitt å mene nærmest at de psykologer, politifolk eller andre som avhører barn i overgrepssaker, er gode bedømmere av dette. Det å ta barns utsagn for sannhet og bevis uansett, det er å gi barn et ansvar for egen og foreldrenes skjebne som barn overhode ikke skal bære. I gamle dager ble barn IKKE ført som vitner i rettssaker, nettopp fordi man ikke kan gjøre dem ansvarlige for hva de sier. Den eneste jeg har lagt merke til som har uttalt noe treffende om denne typen tragedie i barnevernssaker, er Inger Elisabeth Baunedal: "Eg har merka meg frå saka med søstera mi og familien noko som går igjen også i mange andre saker: barn får ikkje vere barn med alt dei seier, både fakta og fiksjon. Dei vert gjort ansvarleg for feile utsegn som ikkje vert retta oppi, og dermed får det katastrofale følgjer."
(Barnevernet "utgått på dato"?)

*

Ann-Kristin Olsen uttalte seg i Dagsnytt 18. (Innslaget går fra ca 0:55 til 16:15).
Dagsnytt 18 torsdag 22 juni – innslag om Barnevoldsutvalget

Her slår man fast at barnevernet har for lite kompetanse og samarbeider for dårlig til å avdekke mishandling av barn.
    Helt riktig! Men grunnen er nok i hovedsak en annen enn programleder Ole Torp, utvalgsleder Ann-Kristin Olsen, leder av Fellesorganisasjonen Mimmi Kvisvik, og barne-statsråd Solveig Horne tror, som er taushetsplikt, sektorinndeling av oppgaver, mangel på tid, mangel på ressurser (penger), manglende forståelse av samarbeid i kommunene, osv osv. Den er nok heller i hovedsak at barnevernet er opptatt av andre saker, hvor man på den helt urealistiske måten de har lært, studerer "tegn", "tilknytning", "blikkontakt", og fabler om at barn trenger å omplantes hos mere tilfredsstillende "omsorgsfigurer" enn foreldrene.

Olsen er naïv også når det gjelder hva bekymringer til barnevernet om "mistanke" fører til i virkeligheten. "Vi må få slutt på at det er angiveri hvis man melder til barnevernet."
    Advokat Brynjar Meling blir intervjuet i programmet, og har en del fornuftige motforestillinger. Blant annet mener han at den meldeplikten man har i dag, som overstyrer taushetsplikt, er tilstrekkelig. Da Torp spør hvordan det stiller seg i praksis, svarer Meling: "I praksis så er jeg redd for at vi har for mange bekymringsmeldinger istedenfor for få bekymringsmeldinger. For det er ikke slik at det alltid er til barnets beste å bli tatt under offentlig omsorg. Bekymringsmeldinger blir ikke alltid godt nok forvaltet, og det blir truffet avgjørelser hvor barn blir flyttet ut av hjemmet på uriktig grunnlag, fordi at man har meldt fra for tidlig."
    Olsen og Horne går imot dette. De foreslår at skoler og barnehager skal få en plikt til å samarbeide med barnevernet.

*

Også her:

Utvalg foreslår melde­plikt for barneovergripere
abc nyheter – NTB, 22 juni 2017


Barnevoldsutvalget: Vil ha meldeplikt for barneovergripere og nye pålegg til barnevernet
Aftenposten, 22 juni 2017

Her er det uttalelser fra advokat Cecilia Dinardi, som har vært med i utvalget:
"Hun mener problemet ikke er at det stilles for høye krav til å sende bekymringsmelding i dag, men at offentlige tjenestepersoner kan ha en feil eller mangelfull forståelse av gjeldende regler."

Heller ikke hun ser altså noen grunn til å tvile på barnevernets effektivitet i å beskytte barn, hvis de tilføres riktige opplysninger.

Mener barnevernet mangler kompetanse for barneavhør
November 2016

Dinardi er spesielt interessert i barnejuss, men det er vanskelig å se at hun har noen dypere innsikt enn det som er politisk korrekt eller populært:
Utredninger og nye utredninger - - og "mye tyder på" og "alt går bedre"
September 2014

**

To av utvalgets medlemmer har selv skrevet kronikk:

Ann-Kristin Olsen og Dag Øystein Nordanger:
Barnevoldsutvalget: Vårt nasjonale svik mot barna
Aftenposten, 21 juni 2017

"Det er første gang et offentlig utvalg konkret har gått gjennom et utvalg av de alvorligste sakene om vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Innblikket vi har fått, har gjort et dypt inntrykk."


Her kan det også klikkes til en oversikt over utvalgets medlemmer og mandat:

"Oppnevnt av Regjeringen 13. november 2015.
    Mandat: Å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.
    Utvalget har bestått av ni medlemmer med kompetanse på fagfeltet, og erfaring fra ulike deler av tjenesteapparatet.
    Oppnevningen av utvalget er et av tiltakene i Regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.

Medlemmer:
Ann-Kristin Olsen, Kristiansand, leder, fylkesmann i Vest-Agder
Dag Øystein Nordanger, Bergen, nestleder, dr.psychol. og forsker 1 ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)
Torleiv Ole Rognum, Oslo, professor i rettsmedisin, Universitet i Oslo, leder for avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, UiO og avdelingsdirektør ved Rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet
Ståle Luther, Tromsø, leder for Statens barnehus i Tromsø
Arne Kristian Myhre, Trondheim, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital og førsteamanuensis, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU
Unni Heltne, Bergen, daglig leder og psykologspesialist, Senter for krisepsykologi
Geir Sverre Braut, Stavanger, seniorrådgiver ved Stavanger Universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Stavanger og ved Høgskolen Stord/Haugesund
Cecilia Dinardi, Oslo, advokat og partner i Advokatfirmaet Elden
Trine Wikstrøm, Fet, Akershus, rådmann i Fet kommune"


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevoldsutvalget: Mere overvåking, og vekk med foreldr
PostPosted: Sun Jun 25, 2017 4:57 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Dersom barnevernet var kompetent, var det jo ikke noe problem at man fokuserte mer på vold i familier. Men vi vet jo at barnevernet fungerer som en testosterondrevet elefant i sin elleville omgang med familiene. For det første klarer de ikke å gradere vold. Familien Bodnario er et eksempel på det. Dessuten driver de en demonisering og mistenkeliggjøring som er fullstendig utenfor kontroll og hvor foreldrene er rettsløse.

Selv er jeg ifølge barnevernet en som "bagatelliserer vold" fordi jeg ikke mener at det å påføre barn et kraniebrudd og det å ta et barn hardt i armen er to sider av samme sak. Siden barna mine fortalte seksuelle ord i friminuttet på skolen (og derfor ble utspurt av en SFO lærer som forøvrig tar oppdrag for barnevernet og tilfeldigvis også skulle være beredskapshjem for barna våre) har jeg også blitt konfrontert med ubehagelige hentydninger av et barnevern som etter min erfaring kaster frem hva det skulle være uten blygsel.

Man er hjelpeløs fordi slike hentydninger kan være virksomme i nemnd eller rett selv om de ikke er bygget på substans.

Når Barnevoldsutvalget kobler ADHD og vold basert på det jeg forstår er selekterte enkelttilfeller i en retrospektiv undersøkelse, slipper de elefanten løs også på disse familiene.

Som jeg har sagt før: Jeg vet ikke om en eneste såkalt barnevernshater som mener at samfunnet ikke skal gripe inn overfor barn som blir voldtatt av egne foreldre eller som utsettes for reell fysisk eller psykisk vold.

Barnevernet er imidlertid etter min mening et ubrukelig verktøy i slike sammenhenger. De har i en årrekke vist at de ikke klarer å identifisere hvor det skal og hvor det ikke skal gripes inn. De overtolker eller tolker ikke i det hele tatt. De kjører med sirener og blålys, eller stikker hodet i sanden. Helt vilkårlig. Selv om noen vil påstå at tendensen er neglekt av det som er virkelig alvorlig.

Dette er også årsaken til at Barnevoldsutvalget kanskje ikke klarer å oppnå at barn får det bedre når de - antakelig med de beste intensjoner - publiserer sine konklusjoner om vold mot barn i Norge.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevoldsutvalget: Mere overvåking, og vekk med foreldr
PostPosted: Wed Dec 13, 2017 9:04 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Her har vi mer kobling av ADHD og omsorgssvikt:

– Eksplosiv økning i antall ADHD-diagnoser
https://www.nrk.no/vestfold/_-eksplosiv ... 1.13822672

Barnevoldsutvalget har pløyet marken og i praksis laget et stigma rundt ADHD diagnosen slik at andre kan henge seg på. Denne gangen er det en psykologspesialist som kobler økningen i ADHD diagnoser med at barn opplever omsorgssvikt og har det vanskelig.

NRK uttaler seg diplomatisk og skriver at psykologspesialisten "har erfaring fra rettssystemet". Det ville antakelig være mer korrekt å presentere ham som sakkyndig i barnevernssaker, noe som ser ut til å være tilfelle når man gjør et raskt søk på internett. Nå vil jeg understreke at jeg ikke vet noe om denne psykologen spesielt.

Men generelt kan man si at NRK og andre som leter etter nøktern informasjon om barn, omsorgssvikt og diagnoser i prinsippet bør unngå å bruke sakkyndige som referanse. NRK har tidligere skrevet kritisk om sakkyndigordningen og uheldige bindinger, men ser ut til å ha glemt det.

Vi ser dessuten at en ungdom fra Forandringsfabrikken kaster seg på: "– Det gjør noe med en person at man bare får medisiner for å skjule det som egentlig ligger bak,(...)" Etterhvert er slike reportasjer lett gjennomskuelige. De fungerer som ren tekstreklame for barnevernet, og faller nok i god jord hos Bufdir.

Ukritisk journalistikk er svært påtrengende i alt som har med barnevern å gjøre.

Det uheldige med fremstillinger som denne, er at den indirekte gir ukyndige barnevernsansatte blankofullmakt til å spekulere i forhold som de hverken har forutsetninger eller kompetanse for å kunne ha noen mening om. Slik barnevernet holder på hele tiden.

En tilsynelatende informativ artikkel. Men den gjør livet farligere for familier hvor barna opplever ulike typer problemer som ADHD og annet.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevoldsutvalget: Mere overvåking, og vekk med foreldr
PostPosted: Thu Dec 14, 2017 7:24 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Akk ja. Velkjente toner, denne gangen fra en psykolog Espen Idås. Det høres kanskje tilforlatelig og vitenskapelig ut. Imidlertid: Store variasjoner mellom fylkene og en eksplosjon av ADHD-diagnoser generelt tyder uten tvil på at psykologen skyr unna en viktig forklaring: psykolog-spekulasjoner og deres popularitet i barnevernet. Ikke så rart om både foreldre og barn oppviser "symptomer" når barnevernet har herjet med dem en stund. Disse kadrene mener naturligvis at det skyldes "omsorgssvikt" og "rus hos foreldre". Det er populært å leke slu detektiv.

Det er omtrent som om de tenker: "Jeg ser lengre og dypere, jeg har løst mysteriet, jeg har erfaring og kunnkaper." ("Jeg har sett for mye på detektimen, og vet hvordan jeg kan bruke det til å fremme mine egne yrkesinteresser.)

Men Idås's tankegang er bare en liten omvei allikevel: Barnevernet og pyskeluskene har i saker hvor det passer dem, i alle år ment at ADHD skyldes omsorgssvikt. Alt mulig skyldes omsorgssvikt i denne ideologien. Trylleordet "omsorgssvikt", tredd ned over hodet på familier og befolkningen, betyr at man liksom ikke trenger å spørre mere. Det er den måten barnevernsregimet unngår at det rettes noe søkelys mot dem selv, stilles noe spørsmål ved hva de driver med av astrologi og spådomskunster.

Uansett tolkning får barnevernet og deres medspillere i både pose og sekk.

Sånt som dette er et varsel om hvordan Norge forsterker det triumferende sosial-diktaturet. Vi må leve med det, for dette stemmer vi frem ved hvert valg, og støtter ærbødig som "høyt utviklet".

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]