It is currently Fri Apr 19, 2024 7:41 amPost new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 
Author Message
 Post subject: Barnevernet forledet barn til å snakke usant
PostPosted: Mon Nov 07, 2016 3:58 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Mener barnevernet forledet ungene til å snakke usant
NRK Trøndelag 7. november 2016

"En familiefar ble i tingretten dømt til åtte måneders fengsel for å ha slått tre av sine barn. Men Frostating lagmannsrett frifant mannen, og mener barnevernstjenesten kan ha ledet ungene til å ikke snakke sant."

Uforsvarlige avhørsmetoder:
"Barnevernet kom inn i saken etter at kommunen fikk meldinger om at ungene lekte utenfor huset uten de voksne, om kasting av mat og avfall i fellesområdet, og mistanke om at ungene ble slått av foreldrene.

To av ungene ble hentet inn til barnevernstjenesten og snakket med hver for seg. Gjennom hele samtalen med barnevernstjenesten nekter ungen for å ha blitt slått. Men den andre ungen sier han er redd for at far skal slå når barnevernstjenesten sier de er bekymret."


To måneder senere svarte alle barna at foreldrene slo:
"Da ungene to måneder senere kom i barneavhør med politi som er spesialutdannet for å snakke med barn, sa alle barna at foreldrene slo.

Men det var mange selvmotsigelser, og ingen av ungene kunne huske en eneste voldsepisode hjemme, heter det i dommen."


Berit Skauge, som jobber i barnevernsvakten og underviser i barnevern ved NTNU, mener:
... samtalemetoden som er brukt i denne saken ikke er representativ.

– Dette er ikke et eksempel på god praksis, og jeg ble litt overrasket. Vi har jo hele spekteret i barnevernstjenesten også, og det hender at ikke alt er like vellykket, sier Skauge."


Ugyldige "beviser" ble godtatt i tingretten, og først i ankesaken i Frostating lagmannsrett ble "bevisene" underkjent og barnas far frikjent fra anklagene om å ha slått sine barn.

Jeg er redd det finnes mange mange tilsvarende saker.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevernet forledet barn til å snakke usant
PostPosted: Tue Nov 08, 2016 12:19 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
I vår egen sak gjorde barnevernet et stort poeng av at jeg slo barna mine. Jeg poengterte at det dreide seg om at jeg noen ganger hadde kløpet dem i nakken, eller tatt dem hardt i armen. Barnevernet ønsket ikke å nyansere. Tvertimot brukte de det mot meg at jeg mente man måtte skille mellom mild og alvorlig vold (slik Folkehelseinstituttet gjør). Inntrykket mitt var at barnevernet lærte barna at all fysisk intervensjon var å "slå."

Både barnevernet og en stiftelse som Alternativ til Vold profiterer på å tabuisere og voldsklassifisere enhver form for bruk av fysisk makt overfor barna. Ved å plassere alt i samme kategori skaffer de oppdrag og arbeid til seg selv. Hos ATV var voldsbegrepet så vidt at selv terapeuten erkjente at han hadde vært voldelig mot barna sine.

Samtidig bortdefineres og ignoreres absolutt all intervensjon og traumatisering i barnevernets regi, som egentlig kan sees på som vold.

Dersom barna hadde tjent på denne ensidigheten, var det jo greit. Og "nulltoleranse" for vold høres unektelig fint ut. Men barn har ingen glede av hysteri, og betaler prisen for de voksnes flotte ideer. De får sine liv lagt i ruiner når samfunnets antivold vipper over i fanatisme.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevernet forledet barn til å snakke usant
PostPosted: Tue Nov 08, 2016 8:54 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Barna ble utsatt for grove og svært traumatiserende maktovergrep. Barna ble urettmessig tatt ut av hjemmet og påvirket til å avgi falske vitneutsagn som førte til at faren ble idømt fengselsstraff. Hvordan skal denne familien få reparert traumer og normalisert livene sine igjen?

Hvor mange i hjemkommunens "hjelpeapparat" har deltatt aktivt i maktovergrepene barna ble utsatt for. Og så skal det samme "hjelpeapparatet" nå bidra til å reparere skadene de selv har forårsaket? Hvordan kan barn og foreldre gjenvinne nødvendig tillit for at traumebehandling skal kunne bli vellykket?

Og, man trenger ingen utdanning for å forstå hvor lettpåvirkelige traumatiserte barn er. Og, det er skremmende at tingretten godtok dommeravhør avgitt under ulovlige forhold.

Mener barnevernet mangler kompetanse for barneavhør
NRK Trøndelag 8. november 2016

"I den omtalte saken fra lagmannsretten gikk det to måneder fra barnevernet tok ungene ut av hjemmet til de ble avhørt av politiet på barnehuset."

Når barn skades med de beste hensikter
Tidsskriftet Den norske legeforening 13. september 2016

(Også omtalt her: viewtopic.php?f=9&t=8495 )

Ingen rettsikkerhet, hverken for barn eller foreldre:
"Svakhetene i rettspleien i familie- og barnevernsrettslige spørsmål var en hovedgrunn til at nær 200 fagpersoner henvendte seg til barne- og likestillingsminister Solveig Horne i juni 2015 med en «bekymringsmelding om barnevernet»."

Sosial og biologiske følger av urettmessige omsorgsovertakelser:
"Selv om det er et faktum at barn utsettes for mishandling av biologiske foreldre, ønsker ikke den amerikanske psykologforeningen å lukke øynene for at tapt foreldrekontakt uten saklig grunn også representerer et grunnleggende og skadelig overgrep mot barn, på linje med andre former for omsorgssvikt. De sosiale og biologiske konsekvensene av slike traumer er i økende grad kartlagt i litteraturen (15) og omfatter også foreldrefiendtlighet (16, 17)."

Det mangler ikke kunnskap. Det er vilje til å etterleve kjent kunnskap som mangler. Det mangler rutiner som kunne ha forebygget maktovergrep mot barn og familier.

Trommald og Horne må gå. De er øverste faglige og administrativt ansvarlige for "systemet" som skader barn og foreldre på ulovlig og totalt unødvendig måte.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevernet forledet barn til å snakke usant
PostPosted: Tue Nov 08, 2016 10:07 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

To av de viktige tingene i uttalelsene fra advokat Venil Thiis, som er den som er intervjuet i artikkelen mater familias trekker frem her, denne:

Mener barnevernet mangler kompetanse for barneavhør
NRK Trøndelag 8. november 2016

synes jeg er:

1) Venil Thiis er ordentlig modig. Hun har talt klart om de offentlige overgrepene i årevis. Ordentlig u-norsk type! Vi må ha oppmerksomheten sterkt rettet mot henne og de få andre som er likedan, hvis vi vil ha viktig underretning om virkeligheten.

2) Hun kritiserer opprettelsen og driften av barnehusene. Ja, de er et særs usunt fenomen. Norge er nå igjen i en situasjon à la den ved begynnelsen av 1990-årene. Det var svært mange uskyldige som da fikk lange fengselsstraffer for incest o.l.
    Etter Bjugn-saken, da de "troende" – de som trodde/tror på utbredt incest og andre overgrep mot barn (og først og fremst mot egne barn) og på allehånde "tegn" på dette – da de i noen grad ble satt på plass, lå de lavt i noen år. Men de forandret ikke mening, og etter hvert prøvet de seg kraftigere igjen, og fikk fremgang. Per i dag er vi tilbake til den hysteriske tilstanden med troen på at egne foreldre, de er de farligste av alle for barn. Resultatene uteblir ikke.

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevernet forledet barn til å snakke usant
PostPosted: Thu Nov 17, 2016 10:52 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
5-åring skal ha blitt avhørt til klokka 23
NRK Hedmark og Oppland 15. november 2016

"- Gutten er traumatisert etter intervjuet, sier advokat Jørgen Stueland. Han klager barnevernet i Lillehammer inn for Fylkesmannen."

Ingen rettssikkerhet ved avhør av en 5 år gammel gutt etter kl 21 på en søndag kveld:
"Barnevernet i Gjøvik avhørte familien på oppdrag fra barnevernet i Lillehammer. De ønsket å avhøre moren først, men hun ba innstendig om at gutten måtte være den første. Det ble avvist.

– Dette var lenge etter leggetid, og gutten var nærmest i transe, sier Stueland.

Bestemoren fikk først være med inn som trygghetsperson, men ble sendt ut etter at hun, ifølge Stueland, stilte et kritisk spørsmål.

– Gutten ble avhørt av tre ukjente voksne i en og en halv time."


Traumatiserende avhørsmetode brukt mot 5-åring. Frem til denne gutten får gjenopprettet trygghet og bearbeidet traumer, vil han være i en posttraumatisk tilstand og ekstra sårbar for nye traumer.

Typisk, en akutt omsorgsovertakelse i etterkant av traumatiske avhør, vil utløse alvorlige posttraumatiske symptomer hos barn.

Generelt, posttraumatiske symptomer medfører sårbarhet overfor planting av falske minner. Dette gjelder også voksne. Å plante falske minner er grove overgrep. Både mot barn og voksne offere. Manipulerende avhørsmetoder skal ikke forekomme.

Metoden er kjent, også i domstolene:
"Barnespesialistene" har slått til igjen!
Rett og urett, Advokat Olav Sylte blogg 16. nov 2016

"Planter falske minner stadig vekk!
-og Bjugn-saken er glemt!"


Advokat Olav Sylte lister her opp 4 saker der domfelte i tingretten er blitt frifunnet i lagmannsretten. Nettopp fordi barn kan ha blitt forledet til å vitne falskt. 2 saker fra 2015, og 2 saker fra 2016.

Dette er et svært alvorlig rettssikkerhetsproblem for barn og familier. Skadevirkningene er svært alvorlige og omfattende for de som blir rammet.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevernet forledet barn til å snakke usant
PostPosted: Thu Nov 17, 2016 4:05 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
"- Gutten er traumatisert etter intervjuet, sier advokat Jørgen Stueland. Han klager barnevernet i Lillehammer inn for Fylkesmannen."

Det kommer nok et intetsigende brev fra Fylkesmannen etterhvert.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevernet forledet barn til å snakke usant
PostPosted: Tue Nov 22, 2016 9:46 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Her er også en god artikkel om avhøret av 5-åringen:

Avhørte femåring til klokka 23
GD, 15 november 2016

Trass i alt det positive jeg ser ved at politiet, istedenfor barnevernet, skal drive saker om mulig kriminell adferd i forbindelse med barn, og anser at de ihvertfall er noe bedre skikket til å drive skikkelig etterforskning, så hjelper det jo lite hvis de avhører barn på denne måten og sikkert med hele barnevernsideologien i bakhodet.

*

(GD er forkortelse for "Gudbrandsdølen - Dagningen", som er en sammenslåring av det som tidligere var 2 aviser. Gudbrandsdølen var igjen en variant av en avis som også hadde en annen variant: Lillehammer Tilskuer. GD er altså basert i Lillehammer.)

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]