It is currently Tue Nov 28, 2023 4:21 pmPost new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Ukritisk medlem av en fylkesnevnd
PostPosted: Wed Jul 15, 2015 9:27 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Ukritisk medlem av en fylkesnevnd


En tidligere ansatt i barnevernet har i sterke ordelag kritisert både innholdet av barnevernets dokumenter og prosessen i fylkesnevndene:

Bjørn Bjøro:
Fylkesnemnda uten reell rettssikkerhet
Aftenposten, 7 juli 2015


Så kommer et tidligere fylkesnevndsmedlem med kritikk av kritikken, og forsikringer om hvor betryggende og dyptpløyende prosessen i nevndene er:

Bjørnar S. Utheim:
Fylkesnemnda og rettssikkerheten
Aftenposten, 15 juli 2015

Bjørnar S. Utheim har vært legmedlem i nevnden for Oslo og Akershus.

"Jeg var alltid imponert av barnevernets solide saksforberedelse .... Under møtene i nemnda ble sakene grundig belyst fra alle sider – av kommunens advokat (for barnevernet), av den andre sidens advokat (de private parter, som regel foreldrenes advokat), foruten av en lang rekke vitner og sakkyndige fra begge sider, ...
… Jeg opplevde nemndas behandling av de sakene jeg var med på som meget samvittighetsfull. Vi som satt i nemnda var stort sett enige i Barnevernets innstilling til vedtak. Men av og til var vi uenige med barnevernet, og kom til en annen konklusjon. En sjelden gang var det også intern uenighet i nemnda, …"


Vi ser her et klart og viktig eksempel på hvorfor det ikke er noe i retning av pålitelighet å vente seg fra disse prosessene. Utheim går ikke inn i det viktige innholdet av det Bjøro sier:
"Når barnevernet mener det kan være grunn til å ta over omsorg, og ofte også før det stadiet, er det vanlig at barnevernet systematisk utelater vesentlige positive sider fra sine dokumenter, men tar det negative. Fylkesnemnda får seg forelagt et skjevt og manipulert bevisbilde. Dette forsterkes av at barnevernet kjøper inn psykolograpporter fra sakkyndige, som har et økonomisk avhengighetsforhold til barnevernet. Mange av dem fordreier slik de tror at kjøperen barnevernet vil ha det.
   Fylkesnemndas går svært sjelden og i liten grad inn i dybden med avdekking av de systematiske manipuleringene og fordreiningene."


Men Utheim bare forsikrer at han er imponert. Det alvorligste ligger i at han "opplever" solid saksforberedelse, uten å stille det minste spørsmålstegn ved innholdet av barnevernets påstander og de psykobabbel-forestillinger disse så ofte hviler på.

Jeg har vært sakkyndig vitne i tingretten og lagmannsretten i Oslo i barnevernssaker. Det er ikke for sterkt sagt at jeg IKKE var imponert hverken over kommuneadvokatenes påstander, innholdet av barnevernets saksforberedelse og forståelse av enkle ting, eller barnevernets psykolog-vitner. Herr Utheim er naïv, og blir selv et eksempel på hvilke skinn-prosesser som foregår i fylkesnevndene.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ukritisk medlem av en fylkesnevnd
PostPosted: Tue Sep 22, 2015 10:54 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Hvor vanlig er det at dommere går ut med et generelt forsvar av påtalemyndighetens arbeid? Jeg tror ikke det forekommer ofte, og selv om jeg ikke har noen overdreven tiltro til det norske rettssystemet, vil jeg tro at det ville komme reaksjoner. En dommer skal være nøytral.

Når det gjelder nemndsledere og barneverntjenesten, virker det som om det er andre regler som gjelder.

I Bergen ble nåværende nemndsleder rekruttert til stillingen da han var regionleder i Bufetat.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/innen ... 24867.html

Han har flere ganger offentlig gått i forsvar for barneverntjenesten mens han har sittet som nemndsleder. I denne artikkelen mener han at barnevernet ikke griper for mye inn, og at barnevernet kommer inn for sent, at foreldrenes motstand mot barneverntjenestens tiltak er en del av problemet, og at foreldre i enkelte tilfeller er "feige" som skylder på barnevernet:

http://www.aftenposten.no/meninger/Det- ... 76875.html

Nå i sommer avviste han psykolog Einar Salvesens påstander om manglende rettssikkerhet i barnevernssaker.

http://www.aftenposten.no/meninger/deba ... 64614.html

Jeg regner med at Andersland oppfyller de formelle krav som byråkratiet stiller til uhildethet i forvaltningssaker.

For foreldre som venter på forhandlinger i nemnda, må det likevel være ubehagelig å tenke på at barnas skjebne skal avgjøres av et forvaltningsorgan hvor lederen både er rekruttert fra og er en varm forsvarer av systemet som representerer motpart i saken.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ukritisk medlem av en fylkesnevnd
PostPosted: Fri Feb 12, 2016 8:48 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Så spørs det hvor mye det "domstolslignende organet" fylkesnemnda egentlig ligner på en domstol. Når det gjelder dommere og uavhengighet, gjelder imidlertid følgende:

"Dommere og inhabilitet

Domstolen eller dommerne skal ikke utsettes for påvirkning i retning av det ene eller andre resultatet. En rettsstat krever dommere som er uavhengige og upartiske i forhold til partene og de interesser de representerer. Partene i en sak kan kreve at dommeren fratrer behandlingen av saken. Dette kan de gjøre hvis dommeren har en tilknytning til saken eller partene som kan skape tvil om han eller hun vil foreta en objektiv vurdering. Dommerne har i hver enkelt sak et selvstendig ansvar for å sjekke at de ikke er inhabile."

http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol ... hengighet/

Dersom tilsvarende objektivitetshensyn skal gjelde for nemndene, vil jeg tro at foreldre i større grad enn det jeg har inntrykk av er praksis, bør kreve at nemndsledere som ikke fremstår objektive fratrer behandlingen, eller at saken overføres til annen nemnd eller fremmes direkte for tingretten.

Nemndenes uavhengighet problematiseres blant annet av avisen Norge i Dag:

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=24775


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]