It is currently Mon Jul 15, 2024 4:25 amPost new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 
Author Message
 Post subject: Barnevern tas opp på møte i Inderøy i Trøndelag
PostPosted: Sun Apr 22, 2018 7:29 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Barnevern tas opp på møte i "Hovedutvalg Folk" i Inderøy kommune i Trøndelag


Barnevern på dagsordenen
https://www.inderoyningen.no/nyheter/2018/04/20/
Barnevern-på-dagsordenen-16524896.ece
(Lenken må kopieres inn og føyes pent sammen uten mellomrom e.l.)
I sitt møte den 15. mai vil Hovedutvalg Folk se nærmere på det arbeidet som barnevernet i kommunen utfører.
Inderøyningen, 20 april 2018

Artikkelen er meget rolig og behersket i formen. Men her er det faktisk innhold som signaliserer noe uvanlig våkenhet og vilje til selvstendig tenkning fra "Hovedutvalg Folk"s side, eller fra avisens, eller begge.

"Inderøyningen har sett litt på noen av oppslagene som media har hatt om barnevern. Det er helst når noe kritikkverdig har hendt at det er interessant."
    De refererer deretter til flere forskjellige oppslag i aviser og tv, på en måte som er kortfattet men rammer ganske sentrale fakta.
    "Hovedkonklusjonen i rapporten er, ifølge fagfolk som har lest den, at de tiltakene barnevernet setter inn, til rett tid, ikke virker. De mener konklusjonene er oppsiktsvekkende, blant annet ved at de familiene som trenger det mest, får minst hjelp, og at de hjelpetiltakene som brukes mest, ikke bidrar til å øke familiefungering."

Økonomi
Barnevernsordningen koster mye, derfor bør tiltakene virke. Sammenholdt med den nevnte rapporten bør mer av midlene brukes på tiltak som forbedrer familiefungering. Plassering i fosterhjem og institusjon er dyrt, og forskningen viser at det går dårlig med disse barna i et livsløpsperspektiv. I budsjettet for Inderøy kommune i 2018 er det satt av 10,5 millioner til fosterhjem- og institusjonsplassering, mens tiltak i familien er oppført med 1,2 millioner.
    Av barn som har tiltak i barnevernet i Inderøy er 46 prosent i fosterhjem, mens snittet i landet er 27 prosent. 19 barn, eller 1,2 prosent av barnepopulasjonen i kommunen er i offentlig omsorg, mens landsgjennomsnittet er 0,8 prosent."


Riktignok er det ikke grunn til å si seg tilfreds hvis antallet omsorgsovertagelser ligger på landsgjennomsnittet. Det er altfor mange skadelige omsorgsovertagelser over hele landet. Men det er nyttig å fokusere på alle pengene som brukes uten positiv effekt (faktisk til skade for barn så vel som for deres familier). Og det er meget positivt at det sies klart at "noen" er klar over at barnevernets nåværende såkalte "hjelpetiltak" ikke fungerer. De fungerer ikke fordi de belaster familiene istedenfor omvendt.

Et par forslag til nyttig oppfølging fra både Hovedutvalg og Inderøyningen ville være:

1. Begynn å høre ordentlig på familiene. Sett dere i forbindelse med familier som er rammet av omsorgsovertagelse helt uten grunnlag i vold, rus, overgrep eller andre forhold som hvermann skjønner er slik at barn ikke kan ha tilhold i familien. Les saksdokumenter (dere får dem som regel hjertens gjerne fra familiene, som absolutt ikke ønsker hemmelighold – overgrepene mot barna er nemlig ikke deres verk men barnevernets, og ikke til skam for familiene). Søk komparent-opplysninger, ta ikke fylkesnevndsbeslutninger eller domsavsigelser for god fisk. Ikke gi etter for den vanlige reaksjonen av å distansere seg fra ofrene og trøste seg selv med at "det er sikkert noe alvorlig som barnevernet vet".

2. Tilkall barnevernsleder Tone Risvoll Kvernes fra Kongsberg, hvis hun ikke allerede har vært invitert, og spør henne hvordan det går på Kongsberg for tiden. Der var det en svært lovende utvikling, vi får håpe det har fortsatt.
Familieråd ble redningen for barnevernet i Kongsberg
Seier som "årets kommunale leder 2016" for en original barnevernsleder som har gjeninnført FAMILIEN!"

3. Tallene som angis for hhv fosterhjemsutgifter og hjelp til familier gir god beskjed om at noe er galt. Men i tillegg må man ta inn over seg at det finnes ganske mange familier som utsettes for forfølgelse av barnevernet som ikke trenger noen som helst hjelp fra barnevernet. Det som har startet saken, kan være rene almindeligheter i hverdagen, løse rykter, uholdbare forhold et barn møter på skolen, uvederheftige teorier om "tegn" på at et barn har vært utsatt for incest, like uvederheftige spekulasjoner om at barnet er utsatt for "belastningsfaktorer" som vil føre til omsorgssvikt fra foreldrene en gang i fremtiden. Enhver slik start vil oftest føre til at barnevernet legger svære bører på foreldre og barn, og aldri gir seg. Det slike familier trenger, er å ha trygghet for at barnevernet ikke kan ødelegge familien.
    Skal man få et barnevern som virkelig verner barn, må politikere ta tilbake enhver delegering fra barnevernet, kommuneadministrasjonen, kommunens advokater, til å kjøre igjennom omsorgsovertagelser eller annen uvettig tvang overfor sakesløse innbyggere.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevern tas opp på møte i Inderøy i Trøndelag
PostPosted: Sun Apr 22, 2018 8:59 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Jeg oppfatter dette som forberedelser på den varslede barnevernsreformen i 2020, der den kommunale barneverntjenesten vil få tilført mer penger, (det er totalt ca 21. milliarder barnevernskroner som skal fordeles), og vil måtte ta hele kostnaden ved omsorgsovertakelser selv.

Siterer litt mer fra artikkelen ovenfor, om de store forskjellene på omsorgstiltak mellom kommunene:
"Representanten for Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB) antydet at forskjellene kan sees i sammenheng med den innflytelsen som barnevernsleder og saksbehandler har i enkeltsaker i kommunene."

Her viser man at man forstår at det er i kommunene det svikter. I Inderøy har man tenkt å ta styring over barnevernet selv, og bruke lokalpolitisk makt til å skape nødvendige endringer.

Litt mer, om forsknings- og utviklingsprosjektet «Det nye barnevernet», som fokuserer på innhold og kvalitet:
"Hovedkonklusjonen i rapporten er, ifølge fagfolk som har lest den, at de tiltakene barnevernet setter inn, til rett tid, ikke virker. De mener konklusjonene er oppsiktsvekkende, blant annet ved at de familiene som trenger det mest, får minst hjelp, og at de hjelpetiltakene som brukes mest, ikke bidrar til å øke familiefungering."

I motsetning til statsråd Helleland, som i disse dager retter fokus mot frister og fristbrudd.

Kilde: https://www.inderoyningen.no/nyheter/20 ... 524896.ece

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevern tas opp på møte i Inderøy i Trøndelag
PostPosted: Sun Apr 22, 2018 11:33 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
 

At det skal være oppsiktsvekkende er naturligvis til å trekke på smilebåndet av. Det er vel bare oppsiktsvekkende for dem som har omgitt seg med en boble av kun "offentlig godkjent" debatt og informasjon, og unnlatt å undersøke hos grasrota selv: barnevernsofrene.

Men bra hvis de må overta utgiftene selv. Jf mater familias!, siste avsnitt her.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevern tas opp på møte i Inderøy i Trøndelag
PostPosted: Sun Apr 22, 2018 10:37 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Dette var ikke ment som en spådom da jeg skrev innlegget 1. september 2016, men siterer mitt eget innlegg:

"Et tankeeksperiment; dersom vi tenker oss at kommunene fikk dekket alle hjelpetiltak i hjem/familie, inkludert familiefosterhjem, fra staten, og samtidig ble pålagt å dekke alle omsorgsplasseringer, fosterhjem, beredskapshjem, institusjoner, direkte fra egen kommunekasse ... ville omsorgsovertakelser og akuttplasseringer forsvinne på dagen."

Vi vil bli vitner til et lignede eksperiment når barnevernsreformen trår i kraft i 2020.

Kommunene vil bli tilført midler fra den totale barnevernskaken på vel 21 milliarder, slik at omsorgsovertakelsene kommunen bringer inn for fylkesnemnda, vil bli helt og fullt kommunens egen kostnad.

Det vil nødvendigvis måtte bli noen overgangsordninger. Men jeg tviler på at kommuner som Steigen vil få midler til å dekke opp omsorgsovertakelsene de har i dag. De har tross alt 5 ganger flere omsorgsovertakelser enn landsgjennomsnittet.

Som vi ser ovenfor her, Inderøy forbereder seg på å ta styring over barnevernets tiltak og kostnader selv.

Jeg har stor tro på at utviklingen for barn og familier ikke kan bli verre enn den har vært under vanstyret til Trommald og co i Bufdir.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevern tas opp på møte i Inderøy i Trøndelag
PostPosted: Fri Apr 27, 2018 2:46 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
   

"Når jeg også blir kjent med at en rådmann, med ordfører tilstede, har uttalt at kommunen ikke har råd til langvarige hjelpetiltak og at omsorgsovertakelse derfor er rimeligere, da blir jeg en smule opprørt."

Fra
Morten Ørsal Johansen: Barnevernet, en stat i staten?
6 september 2017

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevern tas opp på møte i Inderøy i Trøndelag
PostPosted: Fri Apr 27, 2018 7:50 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
MH Skånland wrote:
   

"Når jeg også blir kjent med at en rådmann, med ordfører tilstede, har uttalt at kommunen ikke har råd til langvarige hjelpetiltak og at omsorgsovertakelse derfor er rimeligere, da blir jeg en smule opprørt."

Fra
Morten Ørsal Johansen: Barnevernet, en stat i staten?
6 september 2017

  


Sitatet viser at heller ikke politikerne, her representert ved stortingsrepresentant for Frp Morten Ørsal Johansen, forstår fullt ut konsekvensene av det gjeldende regelverket.

Den fordeling av ansvar og kostnader mellom stat og kommune vi har i dag, har hatt svært uheldige konsekvenser i barnevernssaker.

Det strider mot sunn fornuft at omsorgsovertakelser skal være billigere enn hjelpetiltak i hjemmet.

Det er det heller ikke, om man regner kostnadene for samfunnet som helhet.

Men, per i dag er det kommunene som bestemmer, og så lenge omsorgsovertakelser er billigst for kommunen, ser vi at de har kjørt på med det, det har blitt flere og flere omsorgsovertakelser, og antakelig på mer og mer sviktende grunnlag.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnevern tas opp på møte i Inderøy i Trøndelag
PostPosted: Fri Apr 27, 2018 10:11 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Et innlegg jeg sendte står i Inderøyningen i dag 27 april 2018 (leserbrevene ligger antagelig ikke på nett). Jeg ser i en pen pdf-fil de har sendt meg at de har trykket lenkene også.
    Jeg tillot meg å stjele argumentasjon fra mater familias.


Leserinnlegg

Møte om barnevernet – politikerne ut av boblen?

Det kommende møtet 15. mai som Inderøyningen skriver om 20. april 2018 høres faktisk lovende ut (uventet for slike skeptikere som meg). Enten er det kommunens politikere eller lokalavisen som har forstått noe som vanligvis undertrykkes fra offentlig side: at barnevernets tiltak for å hjelpe barn ikke fungerer som virkelig hjelp.

Det er derfor det koster enormt med alle disse tvangstiltakene og ”sakkyndige” psykobabbelvurderinger av foreldre og barn. Millionene pøses ned i et sort hull, ingen positive resultater kommer ut, altså sender man ytterligere millioner samme vei, fordi etaten hevder de mangler ressurser.
    Det er barneverneres opplæring og ideologi som forårsaker gjeldende praksis. Det er derfor intet behov for å konsultere ere fagfolk i systemet. Det er de som har kjørt ”barnevern” i økende grad fast i den synkemyren det er i. Heller ikke er det nok å få høre fra barnevernet og deres administratorer hvorvidt frister overholdes, og hvor mange barn som får ”hjelp”.


Det er ingen vei utenom å gå ut av det beskyttende skallet og ut i virkeligheten: nøyaktig sette seg inn i innholdet av saker, kvitte seg med ansvarsfraskrivelsen som ligger i at de ansvarlige, politikerne, tror de kan la være å gå inn i enkeltsaker og samtidig la være å ha ansvaret for dem. Gå direkte til rammede familier, de har rett til all dokumentasjon og til å offentliggjøre den. Det er ikke til skade for noe barn at det dokumenteres hvordan barnevernet har skadet dem og deres familie.


Hvorfor nå?

Det som får fram utgiftsspørsmålet, riktig stilt sammen med hva som kommer ut av pengebruken, er antakelig at det politisk bærer i retning av en reform. Hittil har kommuner selv måttet bekoste hjelp til barn så lenge de bor i sitt hjem, mens de har kunnet velte det meste over på staten når barna fratas sine foreldre og tvangsmessig plasseres i fosterhjem eller på institusjon. Det nye: kommunene vil selv måtte bekoste de skyhøye summene ved omsorgsovertakelser også. Som en debattant skrev på nettet for et par år siden: Hvis kommuner ble pålagt å dekke alle omsorgsplasseringer, fosterhjem, beredskapshjem, institusjoner, direkte fra egen kommunekasse, ville omsorgsovertakelser og akuttplasseringer forsvinne på dagen.

Det er ikke nok å ligge på landsgjennomsnittet i omsorgsovertakelser. Mange av dem er grove menneskerettighetskrenkelser, uansett hvor få eller mange de er.Hva bør gjøres?

Det meste angående barnevern er forskjellig fra det som predikes fra det o entlige systemet, og som må stoppes for å få oppnå et virkelig barnevern. Men ett sted må man begynne. Jeg foreslår at de som skal delta på møtet 15. mai forbereder seg litt ved å lese noen få ting:


Sverre Kvilhaug:
"Barnevernet i Norge – Befringutvalget
Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmålet om omsorgsovertakelse er til barnets beste"

7. juni 2000

Sverre Kvilhaug:
"Atskillelse barn og foreldre – det fortidde traume?"
2007 / 2008

Litt ubeskjedent kanskje en av mine egne artikler:
"Samarbeid med barnevernet?"
18. september 2014

Murray Ryburn:
"Myndiggjøring og fagfolks rolle ved plassering av barn"
i Sandbæk og Tveiten (red): Sammen med familien
Kommuneforlaget 1996

Dernest bør man kontakte advokat Kvilhaug og spørre om han kan komme og holde fordrag for kommunen, naturligvis med invitasjon til kommunens innbyggere til å komme og høre hva vi burde betale for gjennom skatter, og hva vi isteden betaler for som skader barn og foreldre: direkte utgifter til barnevernet ca 20-25 milliarder per år; til fylkesnevnders og rettsapparatets behandling av barnevernssaker: ukjente summer; gjennom negative konsekvenser for barn og foreldre som skades av barnevernet: ukjente summer, jeg trenger kanskje ikke å minne om ett blant mange eksempler: "Glassjenta" (se Stavanger Aftenblad), en del andre eksempler mellom 2007 og i dag her:
" 'Hjemmehørende' harmoni på institusjon?"


Og så bør Inderøy absolutt tilkalle barnevernsleder Tone Risvoll Kvernes, hvis hun ikke allerede har vært invitert til Inderøy, få henne til å fortelle hva de gjorde på Kongsberg og spørre hvordan det går nå:

"Seier som "årets kommunale leder 2016" for en original barnevernsleder som har gjeninnført FAMILIEN!"

I intervju har Kvernes fortalt at omleggingen har redusert akuttvedtak og ekstern fosterhjemsplassering med 90%, at det har ført til at barnevernsfolkene gleder seg til å komme på jobb hver dag, og at kommunens utgifter er gått ned.


Marianne Haslev Skånland
professor emeritus


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]