It is currently Mon Jul 22, 2024 3:01 amPost new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: Ordførere rekrutteres som "fosterhjemsambassadører"
PostPosted: Sun Nov 29, 2015 6:54 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Ordførere rekrutteres som "fosterhjemsambassadører"

Vanviddet har ingen grense, heller ikke propagandaen for vanviddet. Politikere som seiler opp i de forskjellige partiene, reklamerer med at de har arbeidet for barnevernet i alle mulige forskjellige funksjoner. De siste årene har man kjørt på med at ordførere blir rekruttert til å anbefale folk å bli fosterhjem (les: fosterfengsler for barn og ungdom som tvinges til ufrihet avskåret fra sine kjære). Ordførerne reklamerer, som "fosterhjemsambassadører".

Er det fortsatt mange familier blant barnevernsofrene som venter seg at det nytter å snakke fornuft og sannhet til de kommunale politikerne om barnevernets konfiskering av barna?


Ordføreren utnevnt til ambassadør for fosterhjem
Berg kommune, 4 november 2013

"Ordførerne som er med [på bildet] er fra venstre Geir Inge Sivertsen i Lenvik, Arne Nysted i Bardu, Helene Rognli i Målselv, Randi Lillegård i Dyrøy, Paul Dahlø i Sørreisa, Guttorm Nergård i Berg., Odd Arne Andreassen i Tranøy og varaordfører Hans Peder Pedersen (møtte for Fred Flagstad i Torsken). Avdelingsdirektør i Bufetat, region Nord, Bente Henriksen, stod for utnevnelsen."

"Ordførerne i hele Norge er blitt utfordret til å bli ambassadører for fosterhjem. I regionrådet ble utnevnelsen foretatt av avdelingsdirektør for inntak og rekruttering i Bufetat, Bente Henriksen og seniorrådgiver Svein Bergstad fra fosterhjemtjenesten."

"Om du kunne tenke deg å være fosterhjem, så er du velkommen til å ta kontakt med ordføreren eller kommunen."

*

Siv blir ambassadør for fosterhjem
Ordfører Siv Høgtun (H) utnevnes til ambassadør for rekruttering av fosterhjem i morgen.
Askøyværingen, 28 oktober 2014

"I Bergen og omegn er det i dag mer enn 100 barn som trenger et nytt, trygt hjem.
    - Rundt seks av disse barna bor på Askøy. Som ambassadør vil Høgtun gjøre sitt for å bidra til å rekruttere fosterforeldre til disse barna, sier Lene Eilertsen, rådgiver ved Fosterhjemstjenesten i Bergen."


Hjernevasken er aktiv:
"Hun viser til resultater fra fosterhjemsundersøkelsen i vest 2013 hvor åtte av ti fosterforeldre anbefaler andre å ta imot et barn."


*

Espelund utnevnt til fosterhjemsambassadør
Ullensaker kommune, 26 mai 2014

"Fredag 23. mai ble ordfører Harald Espelund i Ullensaker kommune utnevnt til ambassadør for fosterhjem. Han skal være med og synliggjøre den viktige samfunnsoppgaven fosterfamiliene gjør, og være en døråpner og pådriver for å rekruttere flere fosterhjem."

Ordfører Harald Espelund har selv vært fosterhjem og har et stort engasjement for saken.
- I mange tilfeller kan vi finne gode fosterhjem i barnets slekt eller nære nettverk. Jeg ønsker at vi i kommunen alltid skal vurdere denne muligheten når et barn trenger et nytt hjem, sier Espelund. På landsbasis er omtrent en fjerdedel av fosterhjemmene slekts- eller nettverksfosterhjem og andelen øker stadig.


Det høres bra ut med slektsplasseringer. Hvor ofte følges det opp, og gjør man det bare i de tilfeller der barna totalt avskjæres fra foreldrene og fosterforeldrene er enige med barnevernet i omsorgsovertagelsen? At ordføreren eller andre "ønsker" pleier ikke å gjøre særlig inntrykk på barnevernet eller ha noe resultat for praksis.

*

Blir ambassadør for fosterheimar
Ordførar Otto Harkestad i Øygarden blir i morgon utnemnt til ambassadør for rekruttering av fosterheimar.
Vestnytt, 28 november 2014

"Utnemninga skjer i ADO Arena under eit arrangement der fosterfamiliar i Bergensområdet blir heidra for innsatsen dei gjer ved å ta mot eit barn som treng ein ny heim."

Kampanjene for rekruttering av fosterhjem er diskutert her i forbindelse med utbetalingene av erstatninger som pågår samtidig med at man skaper nye tilsvarende forhold. Mere om erstatningsordninger her. Ettersom erstatningsberettigede forhold etter hvert erkjennes å krype oppover mot meget nære år, burde det være nok til å vekke tanker av alarm hos alle som reklamerer for at systemet skal fortsette med stadig flere omsorgsovertagelser. Men den norske befolkningen er stadig like overbevist begeistret for myndighetenes versjon av "barnets beste".

*

Et ektepar som kaster seg på bølgen, med adskillig forvridd tankegang:
Noen som ventet seg fornuft fra Fabian Stang?
28 november 2015

*

Relatert:

Her er en som har vært støttekontakt, og er uten motforestillinger:
Rukke klar for ordførarvervet
Petter Rukke overtek Hol kommunes viktigaste verv. Samstundes må han seie ifrå seg ei rekkje andre.
Hallingdølen, 16 september 2015

Og her en "patrulje" av henrykte rekrutterere:
Fosterhjemstjenesten på bobilturne
Fosterhjem Nord-Norge, ca mai 2015

 

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Ordførere rekrutteres som "fosterhjemsambassadører"
PostPosted: Sat Nov 05, 2016 7:40 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Fosterhjemsbegeistring i Stord kommune

Ordføraren blir fosterheimsambassadør
Tysdag 25. oktober vart ordførar Harry Herstad i Stord kommune utnemt til fosterheimsambassadør.
Stord kommune, 25 oktober 2016

"Han skal vera med og synleggjera den viktige samfunnsoppgåva fosterfamiliar gjer, og vera ein døropnar og pådrivar for å rekruttera fleire fosteheimar.
    - Eg er glad for å få moglegheiten. Det kjem stadig nye barn som treng fosteheimar. Behov for fosterheimar er stabilt høgt og har auka dei siste åra. Difor er det behov for stadig fleire forsteheimar også. Viss eg kan bidra til at me får fleire gode fosterheimar så gjer eg det med stor glede. Eg trur det er mange gode heimar her på Stord som kan fostra dei som treng det. Ein god oppvekst og ein god heim er ein av dei viktigaste investeringane me kan gjera. Så, kom igjen Sunnhordlendingar, dåke som har moglegheiten, opna heimen dåkas for dei som treng det, oppfordrar ordførar Harry Herstad."


Ikke mye forståelse i Stord for at barnevernet så ofte lyver om at barn i det hele tatt må tas vekk fra sine foreldre.

"Fosterhjemstjenesten i region vest har no fokus på Sunnhordland interkommunale barnevern (SIB) for å få finna fleire forsteheimar for barn i dette området. Difor ønskjer dei å få ordførar med som ambassadørar for saka.
    - Eg vil gjerne takke ordførar Harry Herstad for at han vil bli ambassadør for fosterheimar. Ordføraren har eit stort kontaktnett for å reklamera for dette, han sit og på beslutningar som har med barnevernet å gjera og har kunnskap om behovet for fosterheim som er viktig å veta i jobben hans framover, sa Nils Erik Røyrvik frå Fosterhjemstjenesten i region vest, avd. Haugesund."


Haugesund? Var det ikke en sak som fikk navnet "Glassjenta" ganske nylig, hvor Haugesund/Karmøy var involvert?! (Saken Glassjenta: Både Karmøy og Haugesund "forklarer og unnkylder" så det står etter). Men i den saken også fortsetter man jo å mene at det ikke var gjort noen feil ved å ta "Ida" fra hennes hjem og hente henne med politi når hun flyktet hjem. Saken ser iallfall ikke ut til å ha utløst noen som helst tanker hos Nils Erik Røyrvik fra Fosterhjemstjenesten avdeling Haugesund.

Påfunnet med å få rekruttere landets ordførere som "ambassadører" til å reklamere for fosterhjemsvirksomheten er ikke ny, jf Ordførere rekrutteres som "fosterhjemsambassadører" (30 november 2015, eksemplene går tilbake til 2014 og 2013), Noen som ventet seg fornuft fra Fabian Stang? (30 november 2015).

Men et helt grunnleggende spørsmål, som de begeistrede aldri nærmer seg, er jo: Hvor mange barn og unge bør sendes i fosterhjem, hvorfor, hvilke barn og unge er dette, og hvor går veien videre når et barn er tvangsfjernet fra foreldre og frihet? Barnevernet er overhode ikke kompetente til å ta slike avgjørelser eller vurdere konsekvensene, det viser deres "karriere" over mange tiår. Men troen på at de er det fortsetter å stå sterkt, uten kritisk ettertanke.

*

"Bufetat satsar mykje på familie og familienettverk (dei som kjenner barnet og som barnet kjenner). Det finst familieråd, og koordinator som reiser rundt og snakkar med onklar og tanter, besteforeldre og andre i familien. Dette for å få familien meir på banen. Familienettverk er viktig dersom noko skulle skje i familiesituasjonen som gjer at du har behov for andre vaksne."

"å få familien meir på banen" ! En sann hån mot alle de familier hvor besteforeldre eller andre absolutt vil være fosterforeldre men skyves ut uten videre. Jf en sak som ikke er et tilfeldig unntak, men tvert imot det vanlige:

Da mora ble fratatt barnet meldte besteforeldrene seg som fosterforeldre. De ble aldri engang vurdert
- Et biologisk slektskap i seg selv er ikke tilstrekkelig, sier prosessfullmektig hos Regjeringsadvokaten.
Dagbladet, 18 mai 2016

"FRATATT BARN OG BARNEBARN: Da den unge mora ble fratatt sitt barn kort tid etter fødselen, meldte foreldrene seg som fosterforldre. De ble aldri engang vurdert, og barnet ble seinere tvangsadoptert bort til sin fosterfamilie."

*

Stord kommune later til å være fullstendig hjernevasket og forstokket i sin tiltro til den norske måten å drive "vern" av barn på. Opplysning, demonstrasjoner, skandaløse enkeltsaker som kommer frem – alt preller av.
    De deltar derimot i "KS sitt effektiviseringsnettverk for barnevern", hvor man skal "analysera og auka innsikten i eigen teneste og gje kommunen eit godt grunnlag for vidare prioriteringar, og for å setta retning for tenestene komande år." Denne effektiviseringen og innsiktsøkingen koster sikkert en del; vi leser at "På programmet for første samling, 26. og 27. oktober var blant anna brukar- og medarbeidarundersøkjingar, korleis barnevernet og dei folkevalde kan spela kvarandre gode, og korleis er arbeidet med barn, unge og familier organisert i kommunen."

Nettverk for barnevernstenester
Representantar frå Sunnhordland interkommunale barnevernteneste (SIB) og strategisk leiing deltek i KS sitt effektiviseringsnettverk for barnevern. Nettverket består 12 kommunar og skal vara i eitt år.
Stord kommune, 28 oktober 2016

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]