It is currently Sat Jul 20, 2024 3:58 amPost new topic Reply to topic  [ 86 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Author Message
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sat Sep 15, 2018 10:29 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Ingen har oversikt over hvor ofte barne- og ungdomspsykiateren ble brukt som sakkyndig av de 295 barnevernstjenestene i landet før 2010, da Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet. Etter den tid har kommisjonen registrert bare én sak der psykiateren selv har vært sakkyndig. Kommisjonens medlemmer skal ha bred erfaring fra sakkyndig arbeid i barnevernssaker.

Man kan vel anta at psykiateren selv har redegjort for hvor mange sakkyndigoppdrag han har hatt i forbindelse med at han søkte vervet i Barnesakkyndig kommisjon.

«Bred erfaring» tilsier at han har vært sakkyndig i et betydelig antall saker.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sat Sep 15, 2018 11:29 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
MH Skånland wrote:
  

Meget viktig artikkel i Aftenposten:

Sakkyndig psykiater dømt for nedlasting av overgrepsfilmer: Kommunene bes vurdere å undersøke barnevernssakene på nytt
Barne- og likestillingsdepartementet oppfordrer nå kommunene til å undersøke om dømt psykiater er benyttet som sakkyndig i barnevernssaker og om disse sakene bør vurderes på nytt.
Aftenposten, 14 september 2018  


Men hele formuleringen her viser jo hvor lite motivert myndighetene er for noen skikkelig oppvask.

La kommunene selv "vurdere" om sakene bør sees på på nytt? Helsetilsynet skal bestemme hvordan kommunene skal følge opp?

Det er jo latterlig. Ingen kommune i Norge vil frivillig innrømme at de har gjort noe feil, selv om de har brukt en pedofil sakkyndig i utredningen. Ingen kommune har noen interesse av å omgjøre noe vedtak. Dette tror jeg departementet vet utmerket godt, og derfor er forslaget direkte frekt.

Kommunene er en del av problemet i alle barnevernssaker. De har ingen tillit hos privat part. Min erfaring er at de heller ikke er opptatt av kvaliteten på sakkyndige rapporter, og innhenter sakkyndigerklæringer så og si utelukkende for å vinne sakene i nemnd eller rett. Kommunene er absolutt ingen del av løsningen, og bør absolutt ikke ha noen aktiv rolle i noen gransking når personer som aldri skulle ha stått for vurderingene har fått avgjøre skjebnen til et ukjent antall familier.

Men Helsetilsynet er også en del av problemet. De har gjennom rundskriv gjort det klart at Fylkeslegene skal la være å behandle klager på sakkyndige, og er således selv en av årsakene til at sakkyndige i praksis kan skrive og konkludere omtrent som de vil, uten risiko for irettesettelse fra tilsynsmyndighetene.

For det er jo ikke bare denne pedofile psykiateren som er problemet.

Vår egen sakkyndige psykiater ble kritisert av Legeetisk Råd for moralisering og manglende nøytralitet, men ikke en eneste person i kommuneadministrasjon eller barnevern så noen som helst problemer med å bruke henne for å få tatt barna ifra oss. Det var jo derfor vi flyktet. Vi så blant at det var umulig å få fjernet en sakkyndig, selv om rapporten ikke holdt mål.

De høyst nølende reaksjonene til de ansvarlige i saken med denne psykiateren viser jo egentlig at myndighetene ikke bryr seg om familier og enkeltpersoner har blitt ødelagt på grunn av vedkommendes vurderinger.

Det naturlige ville selvsagt vært at myndighetene la seg flate, beklaget, og gjorde absolutt alt i deres makt for å gi familiene oppreisning. Dersom noen har mistet barna på bakgrunn av denne psykiaterens vurderinger er det kort og godt ikke holdbart. Da har systemet pr. definisjon sviktet og sakene han har vært involvert i bør selvsagt vurderes fullstendig på nytt.

Det er selvsagt fullstendig utenforstående instanser som må inn og se på disse sakene. Aller helst fagfolk fra utlandet, fordi fagmiljøene i Norge er små og ingen egentlig er uavhengige. Det vet nok departementet utmerket godt, men det er klart de vegrer seg og kvier seg i det lengste.

Myndighetene lar seg nå motvillig presse til å foreslå en tilsynelatende gransking, av og for systemet, og med forutsigbare konklusjoner uten noe særlig substans.

Helsetilsynet kunne umiddelbart gjøre en helt bestemt ting for å sikre rettighetene til dem som har blitt rammet av denne psykiateren: De kunne sende ut et nytt rundskriv til Fylkeslegene der de instrueres om å behandle alle klager på sakkyndige, slik de jo egentlig er pålagt utifra tilsynsansvaret og Helsepersonelloven. Så kunne de berørte gis anledning til å klage på denne pedofile psykiateren i ettertid, få rapporten underkjent med de konsekvenser det måtte få osv. Det ville være en begynnelse.

Etter min mening bør man se bortifra alle vurderinger gjort av denne psykiateren. Eller så får man si at det ikke spiller noen rolle at han nå er fratatt autorisasjonen, og bare avvise alle innsigelsene som nå kommer. Man kan ikke både underkjenne og godkjenne ham.

Problemet er at myndighetene neppe er interessert i å gi familier som har blitt rammet av denne eller andre sakkyndige noen flere rettigheter. Myndighetene vil foreta en "gransking" der ofrene ikke får noen innflytelse.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Mon Sep 17, 2018 3:40 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

**** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) har uttalt seg om Anders Behring Breivik!

Video:

– Breiviks barndom helt sentral
Dagbladet, på youtube, 16 september 2016
Video/Foto: Endre Vellene
"Video originally published on dagbladet.no/dbtv.no on 24.04.2012"

"Psykiater **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) mener terrortiltalte Anders Behring Breivik gjør jobben til de sakkyndige vanskelig, når han lukker døren til barndommen sin."

Dette er vel et eksempel på det som kom frem i forbindelse med rettssaken, nemlig at **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) har gjort seg flittig gjeldende i media om spørsmål som angår barn, psykologi, osv.
    I videoen uttaler han seg blant annet om å holde psykotiske symptomer skjult.
    Om **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) kan man snarere si at det er hans voksne alder som er helt sentral.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Mon Sep 17, 2018 5:26 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
MH Skånland wrote:
  
    Om **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) kan man snarere si at det er hans voksne alder som er helt sentral.

  


Trolig må man til barnepsykiaterens egen barndom for å forstå hva det var som gjorde at han fikk en slik sterk interesse for å se på bilder og videoer av grove seksuelle overgrep mot barn. Sikkert er det at han har oppsøkt offentligheten ved å ta på seg verv innen barnepsykiatri, ikke bare i Barnesakkyndig kommisjon men også som nestleder i Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk Forening (NBUPF):

Vil legge ned psykiatrisk tilbud for barn og unge

Nestleder i NBUPF **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) syns beslutningen er forhastet.

Forøvrig er det interessant at JOB er opptatt av at hans unge (og voksne) pasienter kan holde sine psykotiske symptomer skjult. Selv var psykiateren særdeles dreven på å holde sin fritidssyssel skjult for omverdenen; Han holdt på med kriminell virksomhet i form av nedlasting av overgrepsmateriale i 20 år før lovens lange arm fikk dratt ham ut av den hjemlige hulen og inn i offentlighetens skarpe lys.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Tue Sep 18, 2018 12:21 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Barneminister Hellelands artikkel dukker opp i den ene barneverns-forsvarende avisen etter den andre. Her i to (tidligere sto den jo i Dagbladet og i Avisa Nordland):

Linda Hofstad Helleland:
Stolt av barnevernet
Vårt Land, 18 september 2018

Linda Hofstad Helleland:
Jeg er stolt av norsk barnevern
Fædrelandsvennen, 18 september 2018

Linda Hofstad Helleland:
Jeg er stolt av norsk barnevern
Dagen, 18 september 2018


Statspropagandaen går altså for fullt. Samtidig kan man spørre seg om de ikke har annet å fare med som forsvar på til dels detaljert kritikk. Det skulle vel ikke være fordi de ikke har noe konkret forsvar? Bare vage uttalelser om hvor storartet alt er, bortsett fra noen enkeltsaker som de ikke vil diskutere?

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Tue Sep 18, 2018 1:14 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
     
 
Advarsel til en psykolog som ikke vil melde familier til barnevernet

familien-er-samlet wrote:
Men Helsetilsynet er også en del av problemet."


Som for ved et trylleslag å gi oss en illustrasjon av det familien-er-samlet sier om Helsetilsynet, så er de her, om den "motsatte" typen problem. De ser ut til å være selvdrevne og ute i bra tempo når det kommer til slike "avvik":

Avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser
Tilsynssak
Ville ikke overholde meldeplikten til barnevernet – advarsel til psykolog
Helsetilsynet, 17 september 2018

"En psykolog i privat praksis skrev på facebook at han ikke ville oppfylle meldeplikten til barnevernet, og kom med generelle, nedsettende uttalelser om barnevernet i noen kommuner basert på egne erfaringer. Det gjaldt blant annet at barnevernstjenestene var dominert av feilansettelser og at den faglige kompetansen var så mangelfull at barnevernet ikke fortjener den tilliten meldeplikten innebærer."

"Statens helsetilsyn vurderte de grove, udokumenterte påstandene om barnevernet som sterkt avvikende fra det som forventes av en psykolog. De svekker tilliten til yrkesgruppen og kan ha skadelige følger, blant annet at andre lar være å melde bekymring. Psykologens innlegg i sosiale medier vitnet om manglende dømmekraft og evne til å reflektere over hvordan egne handlinger kan svekke tilliten til en selv som helsepersonell og yrkesgruppen. Statens helsetilsyn la også vekt på at psykologen ikke viste vilje til å la seg korrigere, og ga en advarsel."

Helsetilsynet, som er formelt ansvarlig for barnevernet, høres ut til å være svært bekymret over at noen som har å gjøre med systemet i sitt arbeid, skulle gi uttrykk for noe annet syn enn det offisielle.

Dette landet blir mer og mer lik Øst-Tyskland hver dag som går. Det er meget alvorlig å avslå å melde "bekymringer" til barnevernet, selv hvis man vet at barnevernet absolutt ikke kan håndtere slikt tilfredsstillende.
    Men det faktum at en barnepsykiater som er dømt for å ha brukt filmer og bilder av sexovergrep mot barn, har avgitt uttalelser om familiers medlemmer som har forårsaket at de er blitt skilt fra hverandre ved tvang, er ikke noe som Helsetilsynet er bekymret over.

Statsråden for barn trekker på skuldrene når det gjelder barnepsykiateren, og sier at han bare er et enkeltmenneske som får anvaret for sine handlinger selv, sånn nærmest i en rettssak som det ville være blitt holdt svært stille om hvis ingen, mot myndighetenes vilje, hadde hjulpet til å trekke den frem i lyset.
   På den annen side har vi da Helsetilsynet, statsrådens gode hjelpere når det gjelder å være tillagt ansvaret for barnevernet. De mener det vil skade hele psykolog-standen hvis en psykolog lar det bli kjent at han synes barnevernet er så inkompetent at men ikke kan kommunisere med dem om noe som trengs å bli gjort for et barn. Det er ikke barnevernet som er til bekymring for Helsetilsynet, så de vil ikke ruske opp der. Det er informasjonen om barnevernet, kritikken, de vil "ordne opp med" – les: kvele.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Fri Sep 28, 2018 10:01 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
    

Artikkel fra BBCs Whewell som oppdaterer / oppsummerer de viktigste utviklingene som er kommet etter dokumentaren og som kan sees som et resultat av den:


Tim Whewell:
Norway backs down in child protection scandal
(Norge gjør retrett i barneverns-skandale)
BBC News, 27 September 2018


"Norway is set to review a series of controversial child protection decisions involving a prominent expert convicted of downloading hundreds of thousands of images of child sex abuse."
(Norge tar sikte på å gjenoppta en rekke kontroversielle barneverns-avgjørelser hvor en fremtredende ekspert som er dømt for nedlasting av tusener av bilder av sexovergrep mot barn, har vært involvert.)

Det gjenstår å se hvor effektiv og oppriktig en revurdering med tilhørende undersøkelser vil bli. Det fins tross alt ingen blant de hundrer (eller tusener, avhengig av hvor man legger listen for å regne noen som en anerkjent autoritet) eksperter som arbeider i eller rundt dette systemet, som er uavhengig nok av den underliggende barneverns-ideologien, og som har tilstrekkelig kyndighet, posisjon og uavhengighet av myndighetene, til å gjennomføre en skikkelig undersøkelse.


"Norway's child protection agency, Barnevernet, has come under attack from some parents and child welfare professionals who say it often takes children into care without adequate justification."
(Norges barnevernstjeneste har kommet under angrep fra noen foreldre og barneverns-profesjonelle som sier at de ofte tar barn under omsorg uten tilstrekkelig berettigelse.)

Ordet "noen" (engelsk "some") her antyder at de er få, kanskje litt spredt, som protesterer. Dette er ikke tilfelle, og **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin)-saken er ikke mere kontroversiell enn et stort antall andre saker. Det er en misforståelse å tro at det at en fagmann som nå er dømt for å ha drevet kriminell aktivitet samtidig som han bedømte hvorvidt foreldre er egnet, er verre enn et stort antall slike bedømmelser som har vært utført av andre fagfolk i systemet hver en dag.


"One mother, Cecilie, whose daughter has been taken into care said she was not optimistic about what the review would achieve."
(En mor, Cecilie, hvis datter ble tatt under barnevernets omsorg, sa at hun ikke var optimistisk med hensyn til hva revurderingen av saker ville gi av resultater.)

Det Cecilie her forutser, er sannsynligvis riktig.


"In June, the children and equality ministry told the BBC it could not comment on the case, and declined a request for an interview.
    Now, after considering its "handling of this case during the summer", it has called on local authorities to look into the psychiatrist's past cases, and told the health supervision board to work out how that can be done with the involvement of parents."

(I juni sa Barne- og likestillingsdepartementet til BBC at de ikke kunne kommentere saken, og de avslo en anmodning om å få et intervju.
    Nå, etter å ha vurdert sin "håndtering av denne saken i sommer", har de oppfordret lokale myndigheter til å gå inn i psykiaterens tidligere saker, og har bedt Helsetilsynet å finne ut hvordan dette kan gjøres med foreldrenes deltagelse.)


Det er ikke riktig at Departementet har beordret at gjennomgåelsen skal utføres med foreldrene involvert. Helsetilsynet skal vurdere hvorvidt det er aktuelt at foreldrene skal ha noen del i dette.


"The Child Expert Commission, in which he was involved more recently, reviews some 750 welfare recommendations every year. The head of the commission, Katrin Koch, told the BBC in July that she had looked into some of his reports and found no cause for concern."
(Barnesakkyndig Kommisjon, som han deltok i mere nylig, gjennomgår omtrent 750 barnevernsanbefalinger hvert år. Lederen for Kommisjonen, Katrin Koch, sa til BBC i juli at hun hadde gått inn i noen av hans rapporter og ikke funnet noe som var bekymringsfullt.)

Medlemmene av Barnesakkyndig Kommisjon har alle sammen akkurat den samme bakgrunn og stort sett det samme syn som andre psykologer/prykiatre som arbeider i barnevernssystemet. Katrin Koch, en psykolog som er selv blitt sterkt kritisert av mennesker hun har bedømt eller vært partsvitne for mht hennes evalueringer i mange saker i mer enn 20 år, og som nå leder Barnesakkyndig Kommisjon, sa i et intervju at da hun gjennomgikk 25 av **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) rapporter, hadde hun sett etter sånt som hvorvidt hans rapporter avvek fra dem som andre kommisjonsmedlemmer skrev, spesielt hvorvidt **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) hadde vært særlig vennlig i sine uttalelser om foreldre som hadde tendenser i retning av seksuelle avvik. Koch sa at hun ikke hadde funnet at **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) vurderinger avvek fra andres. Dette er ikke det samme som at det ikke er noe som er bekymringsfullt.

Naturligvis ser ikke det psykologiske etablissementet noen forskjell. Hele arbeidet som Barnesakkyndig Kommisjon utfører er nokså ens. I virkeligheten gir det adskillig grunn til bekymring, uavhengig av hvorvidt **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) er den eneste seksuallovbryteren i Kommisjonen. Tror Whewell at det psykologiske etablissementet i Norge er all right, bare med et tilfeldig, uheldig unntak? Tror han at de andre medlemmene av Barnesakkyndig Kommisjon har et mere solid, vitenskapelig, realistisk grunnlag for sine vurderinger enn **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) for sine vurderinger? **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) har øyensynlig vært ganske begeistret for å bedømme familier negativt og anbefale at de skulle ødelegges ved at barna tas. Men det har de andre medlemmene av Kommisjonen også, på samme måte som alle ekspertene rundt om i landet driver hver eneste dag.

Uttalelsene fra Koch er i virkeligheten svært avslørende både for Barnesakkyndig Kommisjon og myndighetene, og for Koch.

Det er vanskelig for Departementet å gjøre det de burde gjøre, fordi ingen sentralt vet (i det minste hevder de at de ikke vet) hvilke saker rundt i landet **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) har vært involvert i, og de rammede familiene vet stort sett ikke at den dømte psykiateren er **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin). Og så overlates det til den enkelte kommune å bestemme om de vil gå igjennom sine egne arkiver og finne ut om han har vært aktiv hos dem, og hvis så, hva slags anbefalinger han har gitt. Når vi har i tankene hva vi vet om kommuners holdninger til barnevern: at det skal holdes hemmelig for alle, er det usannynlig at mange kommuner vil foreta noen ordentlig gjennomgang. Enn videre vil de fleste sannsynligvis hevde at det viktige er hvorvidt **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) urderinger har vært "uvanlige", ikke hvorvidt de har vært realistiske og rettferdige. Det vanlige i barneverns-vurderinger, og også i Barnesakkyndig Kommisjon som gransker slike vurderingsrapporter, er ikke realistisk eller rettferdig. Man kan like godt rive i filler hele haugen av rapporter som holder tusener av barn i fangenskap under barnevernets kontroll.

Hva angår Katrin Koch selv, så krever det ikke så mye å være en bedre psykolog enn hun er når hun har lett særskilt etter om **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) har vist partiskhet i favør av foreldre som har holdt seg med overgrepsbilder eller andre seksuelle avvik. Hun burde heller se etter det stikk motsatte. En person som skjuler sine egne skumle aktiviteter vil mest sannsynlig opptre særlig moraliserende og fordømmende overfor andre som gjør slikt, for å unngå at noen skal kunne mistenke ham selv for å ha de samme tendenser.


" 'We didn't cross the finish line when we won,' Inez says. 'We still have to get family dynamics back and we have to co-operate with the Child Protection Service. They had my head on the block for five years. I'm willing to cooperate with them, but it's strange.' "
('Vi kom ikke helt i mål da vi vant', sier Inez. 'Vi må fremdeles få familie-dynamikken tilbake og vi må samarbeide med barnevernet. De har vært klare til å henrette meg i fem år. Jeg er villig til å samarbeide med dem, men det er rart.')

Dette er interessant informasjon. Bodnariu-familien fikk sine barn tilbake på samme betingelse: at de skulle samarbeide med barnevernet. I praksis gjorde barnevernet da deres liv i Norge uutholdelig, de herset med familien og forstyrret dem meningsløst og kontinuerlig. Bodnarius reiste så til Romania i sommerferien, og bestemte seg for å bli der for godt. Barnevernets reaksjon på dette var å annonsere at de ville overføre saken til rumensk barnevern.


Whewells artikkel slutter med et sitat fra statsråd Helleland, som sier:
"Where a conflict arises between the interests of the child and the parents, we shall be on the child's side. On this point I won't give an inch."
(Når det oppstår en konflikt mellom barnets interesser og foreldrenes, skal vi stå på barnets side. På dette punktet viker jeg ikke en tomme.)

Avslutningen er formulert slik at det overlater til leseren å prøve å gjette hvorvidt Tim Whewell og BBC er enig med Helleland. Det er slett ikke klart om han ikke tror det er "objektivt" å anta at begge sider har noe rett, mao. å tro at hennes vurdering av barnevernssaker er riktig: nemlig at de grunnleggende sett dreier seg om konflikter mellom foreldrene og barna og at barnevernet ivaretar "barnets beste".

    

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Fri Sep 28, 2018 10:02 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
   

Oppdaterings-artikkelen er dekket i to tsjekkiske aviser, som også viser leseren til saken om Eva Michakákovás barn:

Psychiatra Barnevernu odsoudili za dětské p.orno, úřady prověří jeho práci
iDnes, 27 september 2018
 
*

Psychiatr norské sociálky stahoval dětské p.orno. Úřad projedná odebrané děti
Blesk, 27 september 2018

"Norský úřad Barnevernet se rozhodl projednat některé případy odebraných dětí, ve kterých figuroval psychiatr **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin). Muž byl v dubnu letošního roku odsouzen k dvěma letům vězení za stahování dětské pornografie. Barnevernet, jenž zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých osob, čelí dlouhodobě kritice kvůli údajně neopodstatněnému odebírání dětí rodičům. **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) byl jedním z psychiatrů, kteří o tom odebírání rozhodovali, upozorňuje BBC."

Det er bra at Blesk gir **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) navn åpent. Åpenhet er viktig for alle familiene som **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin)har skadet med sine "vurderinger" av dem.

*

En tredje artikkel, igjen med **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) navngitt:

Sociálka má na krku obrovský škandál s odsúdeným psychiatrom: Pozeral detské p.orno a odoberal deti rodičom!
Nový Čas, 28 September 2018

   

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Wed Oct 17, 2018 3:08 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

**** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin)-saken har nådd danske media også! Det er Berlingskes korrespondent i Storbritannia, Poul Høi, som skriver om den, basert på BBC-dokumentaren. Artikkelen er god og utførlig. Men den overdriver litt at saken har karakter av en kjempe-skandale i Norge. Hadde den enda hatt det!

Kæmpe skandale i Norge: Førende børneekspert skjulte frygtelig hemmelighed
Berlingske Tidende, 17 oktober 2018

"De norske børnemyndigheder er kommet i strid modvind. Gennem 20 år har de benyttet en psykiater som ekspert i tvangsfjernelser. Og psykiateren downloadede samtidig tusindvis af børnepornobilleder og -film. Norge kan blive tvunget til at undersøge hundredvis af sager."

Den gjennomgangen blir neppe reell, og hvis det blir noen bedring i narrespillet med sakkyndige vurderinger av familier, er det et mirakel, neppe noe resultat av fornuft og ansvarserkjennelse hos myndighetene.

Men Poul Høi skriver, helt riktig: "... og de norske politikere har generelt tiet stille."

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Thu Oct 25, 2018 11:04 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Ankesaken til den straffedømte ex-psykiateren kommer opp for Borgarting lagmannsrett den 15. november 2018 kl. 0900-1200. Mannen ble som kjent, dømt til 22 måneders fengsel i Oslo tingrett og har anket straffeutmålingen. Den betrodde barnevernssakkyndige vil trolig be om hjemmesoning av hensyn til sine to surrogati-tvillinger, som han har beholdt ene-omsorgen for. Pedofilen har byttet forsvarer til Svein Holden, som var aktor i straffesaken mot Anders Behring Breivik. Aktor er som tidligere politiadvokat Hilde Hermanrud Strand.

Når går rettssaken

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sun Oct 28, 2018 5:43 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Jeg vil ikke tilrå å klikke inn på lenken angitt ovenfor, for det som kommer opp, er en mystisk melding om at nettstedet til domstolene kan være hacket. Det gjelder også en del andre adresser knyttet til rettsapparatet.

Men vi bør merke oss tidapunktet for ankesaken.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 86 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]