It is currently Wed Jun 12, 2024 11:14 pmPost new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Langvarige skader etter akuttplassering
PostPosted: Mon Nov 21, 2016 7:23 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Meget illustrerende om hvor alvorlige og langvarige skadevirkninger barn og familier blir påført ved akuttplasseringer.

Denne akuttplasseringen varte i tre og en halv uke. Ett av de rammede barna har ikke gått på skolen en eneste dag etterpå. Det er nå fem år siden:

Sønnen har mistet fem års skolegang
Romerikets Blad 17. november 2016

Hele artikkelen må leses. Her er skoleeksempler på feil og svikt i alle ledd. Det blir for mye å gå inn på alle kritikkverdige forhold som belyses her.

Siterer kun familiens advokat:
"Denne saken er en god illustrasjon på hvor farlige akuttplasseringer kan være, mener advokat Dag Svensson.

Svensson representerte familien Løke da barna deres ble akuttplassert for fem år siden, og er kritisk til praksisen med akuttplassering.

– I mange saker der det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep har man veldig kort tid på å innhente og verifisere opplysninger på en god måte. I iveren etter å beskytte barnet går det av og til fatalt galt fordi man glemmer å spørre seg om en akuttplassering er nødvendig. I familien Løkes tilfelle tilbød far seg å flytte ut, og da framstår det som helt meningsløst å utsette barna for den traumatiserende opplevelsen det er å bli plassert et annet sted, sier Svensson.

– Vi ser ofte at det ikke er til barnas beste å bli fratatt mor og far på denne måten, og saken til familien Løke illustrerer jo det.

Svensson viser til at mange akuttplasseringer ender opp i en omsorgsovertakelse senere, men mener at dette også kan være problematisk.

– Noe av problemet er at barnet da er borte fra mor og far, og det oppstår en kunstig situasjon der det nesten er umulig å vurdere den opprinnelige omsorgssituasjonen og hvordan familien egentlig fungerer sammen, mener han.


– Hva kan gjøres annerledes, sett fra ditt ståsted?

– Jeg tror det må bedre skolering til om konsekvensene det har for barn å bli fratatt hjemmet sitt så brått og brutalt, og man må bli flinkere til å undersøke andre muligheter enn akuttplassering. Det er ikke slik at barnevernet vil barn vondt, men de trenger andre verktøy og hjelp til å se andre løsninger. Og de må i større grad gå inn og veilede foreldre."


" ... det oppstår en kunstig situasjon der det nesten er umulig å vurdere den opprinnelige omsorgssituasjonen ..."

Barnevernet utnytter dette til å presse igjennom omsorgsovertakelser.

Artikkelen beskriver skader etter omsorgsovertakelse som varte i tre og en halv uke.

Hva med de tusenvis av barn som aldri får komme hjem igjen? Hvilke skader må ikke de barna og foreldrene deres slite med?

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Langvarige skader etter akuttplassering
PostPosted: Tue Nov 22, 2016 5:32 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Godt blogginnlegg med utgangspunkt i samme artikkel.

Godt at mediene fokuserer på enkeltsaker
Frie Ytringer, Jan Simonsen blogg 21. november 2016

Det finnes enda et innlegg på samme blogg:

Barnevernet ødela barnas fremtid
Frie Ytringer, Jan Simonsen blogg 20. november 2016

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Langvarige skader etter akuttplassering
PostPosted: Wed Dec 07, 2016 4:02 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Det glemte voldsperspektivet

Voldsbegrepet i barnevernssammenheng "eies" i dag av dem som omtaler vold mot barn utført av foreldre eller andre i barnets nærmiljø. Viljen til å beskrive foreldrenes grensesetting eller intervensjon overfor barn som vold er stor. Barnevernet har lave terskler for å ta i bruk voldsbegrepet, men ser dessverre aldri egen maktbruk i samme kontekst.

Selv er vi en familie som med nød og neppe kom oss unna barnevernet, etter et par-tre års umyndiggjøring, tiltak og bruk av direkte og indirekte tvang overfor familien. Ingen innenfor systemet vil erkjenne at familien vår har vært utsatt for vold og overgrep fra forvaltningen. Og selv får vi ikke være med når handlingene som har vært begått mot oss skal defineres.

Noen ganger er barnevernets vold konkret og fysisk, ved at barnet tas med makt fra foreldrene - for eksempel gjennom en opprivende akuttplassering - og holdes fysisk adskilt fra dem ved bruk av samværsnekt og lignende. Andre ganger påfører barnevernet familiene en mer indirekte og psykisk form for vold i form av tvang, trusler og tiltak som skaper frykt. Barnevernet krenker familiens autonomi og degraderer barnets foreldre.

Da jeg selv hadde samtaler hos Alternativ til Vold, ble selv en brå bevegelse sett på som en mulig voldshandling overfor et barn. Men dersom psykologen ved stiftelsen hadde anvendt sitt eget voldsbegrep på barnevernet som sto for henvisningen, hadde han også fått øye på en familiefar og en familie som gjennom lengre tid hadde blitt utsatt for vedvarende vold i form av maktbruk og intervensjoner fra barnevernet. Men det var ikke barnevernets bestilling, og slike perspektiver var ikke interessante for volds-psykologen.

Jeg har aldri hørt at aktører som driver innenfor voldsfeltet våger å kalle samfunnets inngripen overfor barn som vold. Man strekker seg nå til å kalle det traumatisering når det er virkelig ille.

Politiet utøver vold og har et samfunnsoppdrag som gir dem mandat til å anvende vold for å opprettholde lov og orden. Innenfor psykiatrien har helsevesenet lov til å anvende tvang, eller en form for vold, når pasienter er farlige for seg selv eller andre. Militæret har anledning til å anvende vold for å beskytte land og folk.


Vi kommer antagelig ikke videre i denne debatten før samfunnet åpent erkjenner at også barnevernets inngripen i familier er en form for vold, selv om anvendelse av slik vold helt unntaksvis også er helt nødvendig. Og at barnevernet alltid må balansere den volden de selv anvender overfor familiene, mot den påståtte volden som foregår i hjemmet.

For å rettferdiggjøre barnevernets voldsbruk i form av bortplassering og annen tvang, bør volden som foregår i hjemmet minst være i kategorien lovbrudd. Alternativt bør den dreie seg om alvorlig, åpenbar og konkret omsorgssvikt som kan identifiseres uten bruk av en godt betalt sakkyndig.

Det er alltid nyttig å kalle en spade for en spade. Så lenge barnevernets vold overfor familiene konsekvent bortforklares, bortdefineres eller bagatelliseres, vil barnevernet imidlertid kunne fortsette med en praksis der barn og familier ødelegges i det godes tjeneste.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]