It is currently Mon Jul 22, 2024 7:21 pmPost new topic Reply to topic  [ 26 posts ]  Go to page Previous  1, 2

Vil Norge bli dømt i tvangsadopsjonssaken i Strasbourg?
Ja, la oss håpe Strand, Lobben og andre vinner frem 50%  50%  [ 2 ]
Nei, Norge har sitt på det tørre 0%  0%  [ 0 ]
Ja, "barnevernet" vil gå på snørra 25%  25%  [ 1 ]
Ja, endelig er det "barnevernet" som skal få knadd trynet sitt 0%  0%  [ 0 ]
Ja, gleder meg til "knock-out" på "barnevernet" 0%  0%  [ 0 ]
Ja, lesbene i Bufdir vil bli avkledd av EMD 25%  25%  [ 1 ]
Nei, regjeringsadvokat Fr. Sejersted vil vinne saken 0%  0%  [ 0 ]
Vet ikke, blir spennende, husk å hamstre popcorn 0%  0%  [ 0 ]
Total votes : 4
Author Message
 Post subject: Re: Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomsto
PostPosted: Wed Oct 17, 2018 2:26 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Anniken Barstad Waaler, seniorrådgiver, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter:
Nå kan vi få viktige avklaringer på om norsk barnevern går for langt i forhold til menneskerettighetene
Menneskerettighetsdomstolen skal i dag behandle en ny sak om norsk barnevern. Denne gang gjelder det en mor som fikk sitt barn bortadoptert mot hennes vilje.
Aftenposten, 17 oktober 2018


Som om ikke alt er avklart forlengst. Det var avklart før 1990 også. Alle som hadde øyne å se med og vilje og interesse for det, kunne forlengst se klart alt de ville.

Waaler fremstiller hele saken med sterk vekt i favør av den offentlige, forvridde versjon av hele saken.
    Artikkelen eksponerer til fulle seniorrådgiveren og institusjonen, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, som rene håndlangere for statens fremstillinger av barnevernssaker. Det har for så vidt barnevernsofre og folk som arbeider for opplysninger om realitetene opplevet før, når det gjelder institusjoner som ivaretar "offisielle" menneskerettigheter i Norge.(Det er forøvrig kommet en mengde kommentarer til NTB-artikkelen på Resett. En ikke ubetydelig del av dem må jeg innrømme er mine – jeg slapp meg litt løs, blant annet fordi en kommentator spurte om referanser til forskning!)
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomsto
PostPosted: Wed Oct 17, 2018 3:03 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Saken er også omtalt i noen innlegg i seksjonen "Problematikk rundt adopsjon", og i seksjonen for dommer.

*

Agrippa skrev ovenfor:
Sendingen fra Storkammeret vil være klar idag kl 1430. Følg denne lenken.

På Domstolens nettsted står det nå at av tekniske grunner blir videoen først tilgjengelig i morgen, 18 oktober.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomsto
PostPosted: Wed Oct 17, 2018 3:16 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

En norsk dommer har deltatt i Storkammer-behandlingen også:

Her er Norges vikar i Strasbourg
Når selveste storkammeret i EMD om to uker skal behandle en norsk barnevernsak, må førstelagmann Dag Bugge Nordén steppe inn som stedfortreder.
Rett24, 5 oktober 2018

Nærmest som "Norges vikar" Nordén skal kjempe Norges sak mot en farlig fiende! En dommer i Strasbourg er foreslått av sitt land, oppnevnt av Europarådet, og skal ikke kjempe for sin stats standpunkter i domstolsbehandlinger, men kjempe for menneskerettighetene.
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomsto
PostPosted: Wed Oct 17, 2018 11:12 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Mor mot Norge i EMD
Norge ber Strasbourg ligge unna i betent adopsjonssak
Mor er god nok for sine to yngste barn. Likevel ble hennes førstefødte adoptert bort. - Menneskerettsdomstolen er ikke i posisjon til å overprøve, hevder Regjeringsadvokaten.
Dagbladet, 17 oktober 2018


Den norske regjeringsadvokaten er freidig nok til å fokusere på formalia, og til å hevde at Menneskerettighetsdomstolen ikke har rett til å overprøve norsk lovgivning.

Jaha, vi er altså medlem av Europarådet, og derfor forpliktet til å overholde Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon. Hva ville innholdet av en slik konvensjon av rettigheter være hvis Domstolen var hjelpeløs overfor statenes lovgivere? Skulle Domstolen bare være en administrasjon for å kontrollere om et land følger sine egne lover, og si "storartet" til et land som utstyrer seg med hvilke lover som helst? Sverige har i barnevernssaker prøvet seg med akkurat det samme. Juristen Siv Westerberg slo ned på det for mer enn 20 år siden, og hevdet med styrke at hele "the margin of appreciation" – skjønnsmarginen som en nasjon har, burde oppheves.

Det later til at statsansatte jurister er rene nikkedukker for sin arbeidsgiver. Desto større grunn til at en så viktig ting som barnevern ikke kan overlates til jurister. Den er foraktelig og til stor skade for befolkningen som loven skal tjene, den fremgangsmåten og tankegangen regjeringsadvokaten legger for dagen.

Det er skammelig.

Lobben-saken er ikke vanskelig. Det er staten, gjennom regjeringsadvokat Sejersted, som vrir fakta i motsatt retning av virkeligheten, og nærmest prøver å antyde at det er rett og rimelig at Trude Lobben skal svi for den inkompetanse og de grusomheter de har påført henne og hennes barn og øvrige familie:
"- Spørsmålet er om dette er brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det mener staten bestemt at det ikke er. Tvert imot har både barnevernet og norske domstoler samvittighetsfullt søkt å ivareta hensynet til barnets beste, slik de er forpliktet til, både etter norsk lov, etter FNs barnekonvensjon og etter EMK."

Samvittighetsfullt? Og det evindelige, udefinerte "barnets beste"? Det er en sørgelig standard i norske myndigheters etikk.

" - Hvordan kan man si at de ekstraordinære omstendigheter, som må foreligge ved tvangsadopsjon, var tilstede i denne saken, i lys av at mor fikk nye barn som hun har beholdt omsorgen for?
   - På bakgrunn av omfattende bevis- og vitneførsel, fant retten at det likevel forelå ekstraordinære omstendigheter som gjorde at det klart ville være til barnets beste å bli adoptert av fosterforeldrene, sier Sejersted."


Bevis? Vitneførsel? Ekstraordinære omstendigheter? Det begynner med en falsk diagnose på mødrehjemmet hvor hun ble tvunget inn. Myndighetene selv har sørget for at feilene aldri ble rettet opp, og intet i saksgangen er forøvrig ekstraordinært – det er planlagt og intendert at barn først skal tas på uvederheftig grunnlag, og så tvangsadopteres bort. I forhold til oppvekst hos foreldrene hevder barnevernet fortsatt, etter flere tiår med elendige resultater, at fosterhjemstilværelse er bedre. Når det så kommer frem at det tvert imot er dårlig, hevder de at adopsjon er løsningen.

Det stemmer ikke. Den forskning norske myndigheter har imponert også dommere i Menneskerettighetsdomstolen med, som skulle vise adopsjon som storartet, er ikke det myndighetene gir den ut for. Oppvekst hos egne foreldre er langt bedre enn både fosterhjems-tilværelse OG adopsjon.

Så får vi høre ren sjikane av Trude Lobben, da:
"Under dagens høring understreket Sejersted at barnet har stått i sentrum for norsk barnevern.
    - Har hans rettigheter blitt brutt? Svaret er nei. Han er blitt beskyttet, sier regjeringsadvokaten.


Og det vanlige sludderet:
"Sejersted hevdet at norsk barnevern er blant de beste i verden, og påpekte at saker som denne er i fåtall."

Så justismordene og ødeleggelsene av barn og familier spiller ingen rolle fordi de er få? Norsk barnevern ble imidlertid dømt for de samme forhold som så førte til tvangsadopsjon i 1996, i Adele Johansen-saken. Etter dommen i EMD da, holdt myndighetene her hjemme sammenstimlinger for sosialarbeidere hvor de sa at den saken bare var en sjelden feil, og at alt var bedre nå (i 1996-) med fylkesnevnder og det hele.
    Siden har galskapen fortsatt.
    Så den norske regjeringsadvokaten taler ikke særlig sant når han står foran EMD i Strasbourg. Han fortsetter:

" - Det er et større problem i tilfeller der barnevernet griper inn for sent, påpeker han.
Avviser systemfeil
Sejersted avviser at det er noe galt med barnevernet som system. Når det gjelder adopsjon, er det riktig at dette er foretrukket framfor langvarige plasseringer i fosterhjem."


Barnet skulle aldti vært i fosterhjem i det hele tatt, hverken kortvarig eller langvarig.
    Trude Lobbens røvede barn skulle returneres til henne. Det er langt fra for sent å forsøke å gjøre noe riktig, noe for å beklage og rette opp grusomhetene.
    Hele bunten av forsvarere av alt norsk barnevern, rettsapparat og byråkrati har gjort, hører hjemme i fengsel.

Det er ikke Lobben-saken som er betent. Det er norske myndigheter.
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomsto
PostPosted: Fri Oct 19, 2018 7:20 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Video på engelsk:

Rune Fardal:
Some reflections on human rights in the light of the ECHR Grand Chamber hearing in Lobben case, 17. oktober 2018.
Rune Fardal in talk with Marius Reikerås in Strasbourg.
Family Channel – Focus on Family & Human Rights in Norway, on facebook, 19 oktober 2018

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomsto
PostPosted: Sat Oct 20, 2018 7:54 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  Norway child services in European court for removing children from parents without good reason
(Norsk barnevern i europeisk rett for å fjerne barn fra foreldre uten god grunn)
LifeSite, 17 oktober 2018

"STRASBOURG, France, October 17, 2018 (LifeSiteNews) – The Grand Chamber of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg will hear today the case of Strand Lobben v. Norway."
(Strasbourg, Frankrike, 17 oktober 2018 (LifeSiteNews) – Storkammeret ved Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg vil i dag høre saken Strand Lobben mot Norge.)

"In April 2018, in a landmark decision, the Grand Chamber panel of five judges in the ECHR decided to refer the case to the Grand Chamber of the European Court of Human Rights. This followed an earlier December 2017 ECHR judgment stating no human rights had been violated. This judgment was hailed as a validation for the Norwegian system of intervention with families."
(I april 2018, i en avgjørelse som er en milepæl, bestemte Storkammerpanelet på fem dommere i EMD at saken skulle tas opp i Storkammeret ved den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Dette etterfulgte en tidligere dom i EMD i desember 2017, som sa at ingen menneskerettigheter var krenket. Det var en dom som ble hyllet som en rettferdiggjørelse for det norske systemet for å gripe inn i familier.

"This officious intervention by the Norwegian state is, however, just one example of many that have caused concerns for families living in Norway, and for many looking on from abroad."
(Denne geskjeftige innblandingen fra den norske staten er imidlertid bare ett eksempel blant mange som har gitt bekymring hos familier som lever i Norge, og bekymring hos mange som iakttar det fra utlandet.)

"Central to these cases is the Norwegian child protection agency, Barnevernet. The Norwegian Child Welfare Services (Norwegian: Barnevernet, literally "child protection") are the public agencies responsible for child welfare services in Norway. This ECHR case involving Norway comes after a recent report by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) into the practices of Barnevernet."
(Sentralt i disse sakene står det norske barnevernet. Den norske barnevelferdstjenesten ("Barnevernet" betyr "vern av barn") er de offentlige kontorene som har ansvar for velferdstjenestene for barn i Norge. Denne EMD-saken angående Norge kommer etter en nylig rapport vedtatt av Parlamentsforsamlingen i Europarådet (PACE) om barnevernets praksis.)

"Laurence Wilkinson, Legal Counsel for ADF International ..... : "The investigation into Norway has shown that without effective safeguards, child protection agencies can cause long-term damage to families and undermine the prior right that parents have to raise their children according to international law. It is very encouraging to see the Council of Europe highlight the importance of keeping families together.” " 
(Laurence Wilkinson, juridisk representant for ADF International ..... : "Undersøkelsen av Norge har vist at uten effektive sikkerhetsmekanismer kan barnevernstjenester forårsake langsiktig skade for familier og undergrave førsteretten som foreldre har til å oppdra sine foreldre ifølge internasjonal rett. Det er meget oppmuntrende å se Europarådet fremheve viktigheten av å holde familier sammen.)

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomsto
PostPosted: Sat Oct 20, 2018 7:55 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

(Marius Reikerås har på facebook bedt folk hjelpe til med å spre denne informasjonen. Jeg gjengir den derfor uten forkortelse. MHS)


Marius Reikerås:
Har dommerne Ravarani (Luxembourg), Spano (Island) og Pere Pastor Vilanova (Andorra), bidratt til å avsløre den gedigne norske menneskerettsbløffen som Lobben (og mange andre) ble og blir utsatt for?
Marius Reikerås, på facebook, 19 oktober 2018


Jeg tror svaret er ja.


1. Ravarani stiller et meget enkelt spørsmål til staten:
Hva skjedde med jordmoren, som støttet Lobben med tanke på å få barnet sitt tilbake?
Svaret ligger i dagen:
Hun ble selvsagt "fjernet " fra saken, da hun ble oppfattet som brysom for det offentlige.
Lobben privatengsjerte psykolog, ble heller ikke vektlagt.
Dette er jo ikke noe nytt.
Vi har talløse eksempler på at de som støtter den private part i kampen mot det offentlige i Norge, blir diskreditert, trakassert eller sogar bare "forsvinner".


2. Dommer Pere Pastor Vilanova lurer på hvordan babyen til Trudy Lobben ble tatt fra henne i 2008.
Svaret er på mest mulig brutalt vis.
Noen ansatte på mødrehjemmet "Vilde" kom, uten forvarsel, og hentet babyen.
Og sa til Trude at hun fikk pakke sakene sine og dra derfra.
Selvsagt visste de da, allerede i 2008, at gutten aldri ville komme tilbake til henne.
Så i realiteten ble gutten bortadoptert allerede i 2008.
At adopsjonsvedtaket kom i 2012, er ikke noe annet enn statlig maskepi, for noe som var avklart allerede i 2008.
Ikke glem Asle Hansen nylige artikkel i Dagbladet, der han avslører tette bånd mellom fostermor og barnevernssjefen, allerede i 2010.


3. Så til spørsmålene fra dommer Spano.
Han avslører jo at det ikke hadde noe å si at Lobben i 2012 hadde giftet seg og fått et nytt barn.
Det vektla ikke Drammen tingrett i det hele tatt, da retten åpenbart sier at tilbakeføring ikke er aktuelt.
Videre, og det vet vi fra før: ingen i det norske systemet var villig til å se på Lobbens menneskeretter.
Er det rart at i Regjeringsadvokaten febrilsk prøver å be Den Europeiske Menneskerettsdomstolen "ligge unna"?
Han vet jo, og det vet vi andre også, at den gedigne norske menneskerettsbløffen er avslørt.


En stor takk til de nevnte dommere.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomsto
PostPosted: Sun Oct 28, 2018 12:56 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Lobben-saken: Storkammerhøringen er langt ifra ferdig!
Mediaportalen Usensurert, 28 oktober 2018

"Parter har mulighet til å ettersende kommentarer til saker som har vært oppe i Kammeret. Dette fremkom da Regjeringsadvokaten bemerket at han ville ettersende dokumenter om nødvendig."

"I flere år har Mediaportalen skrevet om Vilde Barn- og familiesenter der vi har fremlagt et stort antall bevis til våre lesere der vi påpeker at senteret ikke driver etter loven, og heller ikke er et hjelpetiltak slik de hevder."

"Oppfølgeren til Asbjørnsen og Mo er Regjeringen & Co:
Det er ikke påstander rundt senteret vi nå sender herfra Mediaportalen, men fakta med skriftlige bevis hentet ut fra offentlig postjournal samt en oppsummering av alle rapportene deres som vi er i besittelse av.
Skal det endelig få komme til sin rett etter alt arbeidet vi har lagt ned for å få belyst sannheten om Vilde Barn- og familiesenter?
.
Forventer at det nå får Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til å tenke seg godt om heretter når han gulper opp med noe som han i hovedsak ikke har peiling på."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomsto
PostPosted: Sun Nov 04, 2018 7:10 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Dette er nærmest den beste artikkelen jeg har sett både om Lobben-saken i EMD og om tilstanden i norsk barnevern i dag. Artikkelen har et meget vidt og langtrekkende perspektiv, og det er riktig, alt sammen. Og advokat Gundersens konklusjoner er riktige, alle sammen.


Fridtjof P Gundersen, advokat:
Mange av oss er faktisk ganske dumme og slemme når vi får makt
Når morens barnevernssak blir gitt ny behandling i Strasbourg, skyldes det nok en ulmende følelse av urettferdighet, vilkårlighet og myndighetsmisbruk.
Dagbladet, 31 oktober 2018

"Moren, som fikk sitt første barn tvangsadoptert, reiser seg verdig foran dommerne som skal avgjøre om Norge brøt Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Med seg har hun en fransk advokat og bilder av seg og barna. Noen meter bortenfor står Fredrik Sejersted, regjeringsadvokaten. Han har ingen klient med seg, men et kobbel av godt utseende unge rådgivere. Alle med trygg oppvekst og gode karakterer.
    De vil aldri komme til å dele morens erfaring; at barnevernet kom og rev hennes tre uker gamle sønn ut av armene hennes."


"Morens sak er én av ni – 9! – norske barnevernssaker som for tiden behandles i EMD. Det er i seg selv ekstremt, spesielt for en såkalt menneskerettighetsnasjon. Ingen land har opplevd noe liknende.
    Enda mer ekstremt er det at Høyesterett bare har behandlet én av sakene. Møse og hans kolleger har abdisert og gjort EMD til den reelle ankedomstol i barnevernssaker. Utover at det er et svik mot de barn og foreldre det gjelder, er det illojalt mot Den europeiske menneskerettskonvensjon, som forutsetter at spørsmål om brudd på konvensjonen behandles nasjonalt. Vi snakker om et rettslig sammenbrudd."


Det Gundersen her sier om Høyesterett, er verdt å merke seg. I Norge har barnevernsofre ofte tiltro til at Høyesterett vil skjære igjennom. Men når man ser både på Høyesteretts praksis, og på de politisk betonede utnevnelser som skjer til dommerembedene der, er det tvert imot grunn til å si at Høyesterett er vår dårligste domstol i barnevernssaker og andre barne-relaterte saker.

*

Den faretruende utviklingen eksisterer, og har gjort seg gjeldende, i EMD også:

"Mindretallet i første runde i saken har gjort det klart at om frifinnelsen av Norge blir stående, vil det ikke lenger være sammenheng mellom liv og lære i EMD, slik at folk blir lurt til å tro at de har et vern de ikke har. Da vil EMD ha kommet dit Norge lenge har vært."

"Politikerne, psykologene og juristene har oversett at noen skal avgjøre hva som til enhver tid er til barnets beste i tusenvis av konkrete saker. I Norge er det barnevernet, spredt utover landets mange kommuner og bemannet av lavtlønnede kvinner med en billig utdannelse."

Ja, det er viktig å slå hull på myten om "barnets beste". Da finner man at begrepet, slik det brukes av barnevernets støtter i Norge, er tomt. De gjør ikke engang forsøk på å definere det. Allikevel godtas det året rundt i barnevernssaker at barnevernet og myndighetene får lov å messe om at de ivaretar "barnets beste", uten at de avkreves den aller minste forklaring om hva ved barnevernets behandling av barn og foreldre som er godt for barn. Som advokat Gundersen sier: rettslig sammenbrudd.

*

"Videre poengterte Sejersted at plassering i barnets familie ikke var mulig fordi far er ukjent. Han valgte altså å klandre henne for at hun var alenemor. Et gufs fra femtitallet. Er det slik regjeringen ønsker å bli presentert i Europa?"

Slik er det i svært mange barnevernssaker: Alenemødre er lette for barnevernet å angripe og gå barna fjernet fra. Derfor blir de angrepet, i kanskje enda større grad enn andre.

*

"Norske myndigheters barnesentrerte perspektiv er i virkeligheten en revolusjonær ideologi. I den gode hensikts navn («barnets beste») gis en dårlig utrustet forvaltning nærmest uinnskrenket makt. Den siste sperren var EMDs klare rettslige utgangspunkt om at det er til barnas beste å være hos sine foreldre eller i det minste opprettholde bånd til dem.
    Det er dette Norge angriper i denne saken. Og det er derfor den er så viktig. Uten sperrer for myndighetenes inngrep i livene våre står bare den nakne og vilkårlige makt tilbake. Moren gjør en viktig og modig jobb for oss alle."Det gjenstår likevel å se hvordan EMD vil, i dommen som kommer, begrunne opprettholdelsen av prinsippet om biologiske bånds viktighet, hvis de da opprettholder det. Så lenge det gjøres uten et grunnlag i tilgjengelig dokumentasjon av hvorfor det er viktig for barn å vedlikeholde båndene til sine egne foreldre, så avhenger det av følelser, ymse resonnementer og ymse forbindelser som dommerne og Europarådet ser med andre forhold, hvorvidt prinsippet om biologiske bånds viktighet funderes på fakta. Hvis ikke, kan prinsippet igjen komme under angrep når som helst. Vitenskapelig dokumentasjon eksisterer. Så langt har imidlertid intet land gjort det til kjernen i sine overveielser av barnets beste.


**

Jf også (blanding av artikler på norsk og engelsk):

Marianne Haslev Skånland: Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd

Siv Westerberg:The Folly of Sweden's State Controlled Families

mange av referansene her:
Sverre Kvilhaug: Atskillelse barn og foreldre – det fortidde traume?
Sverre Kvilhaug: Barnevernet i Norge – Befringutvalget. Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmålet om omsorgsovertakelse er til barnets beste

Bjorn Bjoro: A system that wears people down

Marianne Haslev Skånland: Noen barnefaglige eksperter (1) – Kari Killén, sosionom og dr.philos

Marianne Haslev Skånland: Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?

Marianne Haslev Skånland: Barnevernet – dessverre en skadevolder – 1: Møte med systemet og rettsbehandlingen

Marianne Haslev Skånland: Barnevernet – dessverre en skadevolder – 2: Innhold, omfang, årsaker og mekanismer i barnevernets virksomhet

Suranya Aiyar: Articler nr 42-46 her

familien-er-samlet: 5 år som flyktninger

familien-er-samlet: Fengsel for en far som har gjort opprør mot tvangsfjerning av sitt barn

Marianne Haslev Skånland: Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern

Marianne Haslev Skånland: Menneskerettigheter i Norge – på bånn

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomsto
PostPosted: Sun Nov 04, 2018 9:46 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Advokat Fridtjof Piene Gundersen problematiserer ikke at Trude Lobbens sønn gikk mye ned i vekt før akuttvedtaket ble fattet. Såvidt jeg husker, var vektnedgangen på 10 prosent, og de ansatte på Vilde mødrehjem var ifølge regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, bekymret for at babyen skulle dø av sult! (sic)

Dette er noe helt annet enn sviktende følelsesmessig omsorg, slik advokat Gundersen skriver. Det er mulig at barnet ble varig plassert i fosterhjem med begrunnelse i svikt i den følelsesmessige omsorgen, jf. barnevernloven § 4-12 første ledd, bokstav a), for barnets helse var utmerket ved to-måneders alder.

Disse opplysningene får man ved å lytte til regjeringsadvokatens prosedyre i Storkammeret.

Jeg mener ikke at det var nødvendig å akuttfjerne den tre uker gamle babyen da Trude Lobben ville reise hjem fra mødrehjemmet. Jeg mener bare at man burde diskutere alle motpartens anførsler, for ellers kan det virke som om man utelater viktige faktaopplysninger, og det svekker troverdigheten.

Hvordan klarte fosterhjemmet å få barnet opp i vekt? De må nødvendigvis ha matet spebarnet med flaske, for jeg tviler sterkt på at det ble ansatt en amme, som er en sjeldenhet nåtildags. Det er ikke helt uvanlig at et spebarn går noe ned i vekt. Jeg mener at spebarnet burde ha vært undersøkt av en barnelege. Hadde Trude Lobben fått reise hjem og sluppet stresset på mødrehjemmet, så ville trolig barnet lagt raskere på seg. «Barnevernet» eller helsesøster kunne ha kommet på hyppige hjemmebesøk og veid barnet. Jeg tviler på at babyen ville ha sultet ihjel slik de ansatte på Vilde mødrehjem bekymret seg for da det ble fattet akuttvedtak.

Samtidig så er det vel enighet om at omsorgen ikke var god nok den første tiden. Dette forsvarer ikke at barnet senere ble tvangsadoptert. Jeg skulle ønske at flere kunne problematisere hvorfor barn blir akuttfjernet. Istedenfor å glatte over og hevde at det var på grunn av manglende følelsesmessig omsorg (som ikke innebærer at barnet er i fare for å bli vesentlig skadelidende) at barnet ble hastefjernet, så burde man gå inn på alle anførslene, også de som går på vektnedgang for å se om det kan innebære riktighet at barnets liv virkelig var i fare.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomsto
PostPosted: Sun Nov 04, 2018 12:34 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Jeg er enig i agrippas viktige kommentar her.

"Jeg skulle ønske at flere kunne problematisere hvorfor barn blir akuttfjernet."
Ja viktig. Det er nokså åpenbart at akuttfjerning svært ofte brukes nettopp for å hindre at det kommer frem at det ikke er noen grunn til fjerning eller permanent fjerning, og for å hindre at forholdet mor-barn utvikler seg normalt og bra.
    I Lobben-saken ville det jo heller ikke vært noe i veien (annet enn barnevernets og familiesenterets fiendtlighet) for at Trude Lobben fikk assistanse med å mate babyen, hvis det var det som manglet.
    Sikkert riktig at oppholdet på senteret var en stor ulykke for mor og barn. Et stress og en trussel istedenfor en hjelp.

Jeg er vel av den oppfatning at det er graverende, og faktisk burde være straffbart, at senteret ikke har sørget for tilsyn av barnelege, hvis de hadde noe kompetent grunnlag for å mene at situasjonen var alvorlig, samt at når argumenter av typen 'følelsesmessig omsorgssvikt' blir brukt overhode, burde det i seg selv være nok til å erklære de 'eksperter' som kommer med det inkompetente, og hindre at det blir foretatt eller opprettholdt omsorgsovertagelse.

    

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 26 posts ]  Go to page Previous  1, 2

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]