It is currently Wed Jun 12, 2024 10:53 pmPost new topic Reply to topic  [ 92 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
Author Message
 Post subject: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Thu Dec 11, 2014 8:13 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet


Saken om tsjekkiske Eva Michalákovás to barn utvikler seg raskt. Både det tsjekkiske parlamentet, statsministeren og utenriksministeren vil ha barna tilbake til Tsjekkia. Saken er på topp i tsjekkiske media, det trekker tallrike kommentarer, og det lages vitsetegninger av norsk barnevern som monster o.l.

Forum Redd Våre Barn har fra før Jan Simonsens artikkel om saken, og nå har Arild funnet en tsjekkisk vitsetegning som han har lagt inn i samme tråd, etter Jans artikkel. Men det kommer nok mere stoff, så vi kan la denne tråden være en 'samlemappe'.

(Det ville være fint å kunne lage en tilsvarende tråd til den engelske Redd-Våre-Barn-seksjonen også, men foreløpig strekker tiden absolutt ikke til.
1. januar 2014: En engelsk tråd er startet, og vil bli oppdatert når tiden tillater.)


Tråden her kan passende begynne med lenke til Jans artikkel:

Jan Simonsen:
Barnevernsak rammer Norges anseelse i Tsjekkia
24 november 2014

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Thu Dec 11, 2014 8:24 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

En tsjekkisk avis skrev nylig at barnevernet har sendt mail til moren, Eva, og bedt henne sladde alle bildene av barna brukt i tsjekkiske aviser og sosiale nettsteder. Det er selvsagt umulig å gjøre for allerede utlagte bilder, og det blir barnevernet latterliggjort for.

Dette er typisk for barnevernet: De "mener" at barnevernssaker er så "sensitive" for familiene, og spesielt for barna. I en slik påstand ligger det skjult at foreldrene har mye å skamme seg over og at det først og fremst er foreldrenes oppførsel som er ille for barna.

Virkeligheten om dette er - som så mye er i barnevernssaker - til kjedsommelighet den motsatte: Det er barnevernets tvangsfjerninger og andre pietetsløse aksjoner mot familiene som volder barna lidelse. Det skader ingen barn at det gjøres offentlig at foreldrene kjemper for dem og at barnevernet driver meningsløst felttog mot familien. Tvert imot.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Thu Dec 11, 2014 8:32 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Her har vi en av de offentlige erklæringene en norsk ambassade publiserer når norsk barnevern angriper borgere fra et annet land, og det andre landets befolkning er opprørt over dette, demonstrerer, skriver om det, forlanger barna tilbake til foreldrene.

Statement on the case of two Czech children placed in foster care in Norway
Kongelig norsk ambassade i Tsjekkia, 13 november 2014

The Royal Norwegian Embassy has noted that the case of the Michalak-children has raised attention in Czech public. The messages of the different statements received at the Embassy are forwarded to Norwegian authorities.

It is the Norwegian Child Welfare Services, a government agency, which is the authority responsible for the specific assessments and decisions made in any matter concerning children’s welfare which is brought to their attention. The Child Welfare Services are precluded from disclosing the details of and the reasons for their decision or on any other information relating to the case to the public and any person/ institution not party to the case. This is to protect the child from having personal and/or sensitive information made public. The Embassy therefore does not have access to any details about the case and is not entitled to receive any such information from the Norwegian Child Welfare Services. The Embassy is therefore not in a position to comment on the case.

With reference to particular claims which have been presented in Czech media recently, the Embassy would like to stress that the parents can freely comment on the case in the media. They do not in any way risk being prosecuted or punished for this in Norway. Parents have the right to file a complaint against the Child Welfare Services’ decision to the County Social Welfare Board and to appeal against the decision in court. All parents have the right to a public defender in cases of child welfare and protection. The parents are, however, free to turn down this offer should they prefer to do so.

Cases which concern the welfare of children are sensitive and serious both for the parents and children involved, as well as for the authorities. It is therefore important that opinions in these cases are based on correct and factual information. Since the Norwegian Child Welfare Services are legally obliged to maintain confidentiality to protect the child´s welfare and its personal data, it is not able to react to incorrect claims which may occur in media. Only individuals party to the case have this right, and this sometimes means that individual cases are not presented in the media with all relevant information.Kommentar:

Her har vi propagandaen om hvor sensitivt det er igjen, det vil si mer enn en antydning om at familien har oppført seg slik at de bør holde det skjult og skamme seg.

Ja, det er en tragedie for familien og den er stor, men det er for barnevernet og Norge det er sensitivt hvordan de oppfører seg.

Denne tøysete uttalelsen skal altså "forklare" hvorfor norsk barnevern og det offentlige Norge "ikke kan si noe", og samtidig liksom "forklare" at norsk barnevern alltid har rett, og at rettssakene er så betryggende og alt så humant!

For et par uker siden så vi på tv et intervju med en representant for den norske ambassaden i Russland, i forbindelse med det russiske barneombudets kritikk av Norge. Denne ambassade-representanten sa at Norge allerede hadde "forklart" russerne hvordan norsk barnevern fungerte, men at russerne visst "ikke hadde tatt det inn"! Som om det er det voksne Norge som forklarer barn selvsagte ting, men barna er ufornuftige og fortsetter å protestere?

Uttalelsen fra den norske ambassaden i Tsjekkia ser ut til å være av akkurat samme art: Norge "forklarer", og dermed skal tsjekkerne vær så god falle til fote og skjønne hvor storartet norsk barnevern er? Norge belærer i uttalelsen ovenfor om at det som rapporteres ikke er "korrekt". Det satt en ærverdig departements-representant, Oddbjørn Hauge, og sa om russernes rapportering også.

Det er nok Norges stadige propaganda til fordel for vårt barne"vern" som ikke er korrekt. Ola Nordmann har en tendens til å være svært godtroende overfor våre egne myndigheter, så her hjemme er myndighetene vant til å kunne holde det gående uten særlig protest. Det er å håpe at utlendingene ikke biter på på samme måte, men at de ser at løgn er løgn, og ikke gir seg.

I denne uttalelsen fra den norske ambassaden har vi blant annet en typisk løgn, typisk i det den ikke sier:
".. the Embassy would like to stress that the parents can freely comment on the case in the media. They do not in any way risk being prosecuted or punished for this in Norway."
(.. ambassaden vil fremheve at foreldrene fritt kan kommentere saken i media. De risikerer ikke på noen måte å bli stilt for retten eller straffet for dette i Norge.)

Nei, men det er standard at barnevernet bruker uttalelser fra foreldrene imot dem, og tallrike foreldre og andre slektninger som har opplevet sanksjonene forteller at disse sanksjonene er bitre, for eksempel:
• sjeldnere samvær med barna,
• ingen samvær overhode,
• samvær hvor foreldrene nektes å snakke med barna om at de vil ha barna hjem, og hvor barnevernet avbryter samværet hvis foreldrene sier til barna at de elsker dem og prøver å omfavne dem; likeledes avbrytes samværet hvis barna vil snakke fortrolig med foreldrene eller klynger seg til dem,
• opptrapping av hjernevaskingen av barna som barneversarbeiderne og fosterfolkene driver med, hvor barna blir fortalt at foreldrene ikke bryr seg om dem og ikke gjør det som skal til for å få dem hjem,
• opptrapping av at fosterfolkene viser sinne og straffer barna hvis barna prøver å komme i kontakt med familien, for eksempel ved å ringe til dem,
• påskyndet aksjon fra barnevernet for å få foreldrene fratatt "foreldreansvaret" i retten, hvilket betyr at foreldrene ikke lenger har noen som helst rett til å få vite noe om barna, og at barna kan tvangsadopteres bort.

Så: ingen tiltale eller straff?

*

Eksempel:
Sitat fra en debattråd (forfatteren av innlegget - som også startet tråden - snakker både norsk og engelsk, opplyser han, jeg vil anta andre språk også):

Nemo1024 i tråd Child kidnapping by the Norwegian State (Kidnapping av barn utført av den norske stat):
"I was following the Norwegian news outlets closely after the incident was reported on Russian media. Zero mention. The parents did say in the interview to the Russian channel that they were warned/threatened not to tell media or else they'll never see their child again." (Jeg fulgte norske nyhetsprogrammer nøye etter at denne hendelsen var blitt rapportert i russiske media. Ikke et knyst. I intervjuet med den russiske tv-kanalen sa foreldrene at de var blitt advart/truet til ikke å si noe til media, ellers ville de aldri få se sitt barn igjen.)
bitcointalk.org, 28 oktober 2014
  
  
Allikevel:
   Skjønt Norge regelmessig prøver å skremme barnevernsofre til å holde munn, ved å true med sanksjoner, er det min erfaring – som jeg har fått over mange år – at offentliggjøring er langt det beste.
   For det første: barnevernsfolkene er selv ganske redde for at hver detalj av det de gjør, blir offentliggjort. Publisering bringer dem på defensiven. Familien er mer beskyttet, ikke mindre, hvis de publiserer alt barnevernet sier og gjør. Hvis barnevernet truer med sanksjoner, må man publisere også dette, i detalj.
   For det andre: hvis man ikke publiserer, vet offentligheten ingen ting, og da står man uten enhver hjelp, fullt ut i barnevernets og domstolenes ødeleggende makt. Det er slett ikke sant at barnevernet eller domstolene vil være rede til, eller mere rede til, å la barna komme hjem til foreldrene hvis foreldre "adlyder" og gjør som barnevernet vil.
   For det tredje: det å gjøre sin sak alment kjent vil få foreldrene selv til å føle seg i mindre grad som om de sitter på isolat i et fengsel. Det å snakke til andre, særlig til de kontaktene man får fra folk som har erfaringer av samme art med barnevernssaker eller folk som prøver å hjelpe dem, gir mange foreldre en mental styrke de ikke hadde før de offentliggjorde saken sin.  
   For det fjerde er det viktig at barnevernsofre går sammen for å prøve å øve innflytelse på myndigheter og politikere i sine egne land til å gjøre noe for å stoppe barneverns-trusselen i mange land.
   For det femte skulle hvert enkelt offer prøve å bidra til informasjonen som vi må få ut til almen kunnskap hos befolkningen, slik at det kan være en advarsel til nye ofre. Nye ofre kan noen ganger klare å komme seg ut av landet med sine barn, dvs emigrere, før barnevernet har hugget tak i barna.


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Thu Dec 11, 2014 9:17 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Her er en facebook-tråd om saken. Tråden oppdateres:

Norway, Give Us Back the Children You Stole (Norge, gi oss tilbake barna du stjal)
på facebook, startet 12 november (ellelr tidligere) 2014

En viktig opplysning som står der:
"Mr. Bohuslav Sobotka, Czech Prime Minister said: "I consider the case of 'Norwegian Children' very serious." Mr. Miloš Zeman, Czech President, is also expected to get involved as well."
(Herr Bohuslav Sobotka, den Tsjekkiske Statsminister sa: "Jeg anser saken om 'de norske barna' som meget alvorlig." Herr Miloš Zeman, den Tsjekkiske President, ventes også å bli involvert i saken.")


*

Og her er en annen debatt, med mengder av kommentarer på engelsk, riktignok de fleste av dem nokså innsiktsløse:

Czechs are panicking about Norway stealing children (Tsjekkere er i panikk om at Norge stjeler barn)
OlejzMaku, 5 desember 2014

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Thu Dec 11, 2014 9:31 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Det tsjekkiske parlamentet aksjonerer

En meget realistisk og god uttalelse fra det tsjekkiske parlamentet; jeg knabber en hel artikkel hvor det inngår en norsk oversettelse av parlamentets vedtak fra Jan Simonsens blogg (med hans tillatelse):

***
Jan Simonsen (10 desember 2014):

Vi har tidligere skrevet om den tsjekkiske barnemoren Eva Michaláková og hennes to barn Denis og David,
som ble tatt fra moren av det norske barnevernet, og hvordan moren har kjempet for at barna hennes skal få komme tilbake til trygge omgivelser hos barnemoren og hennes foreldre i Tsjekkia. I går vedtok det tsjekkiske underhuset en henstilling til landets regjering om å kreve en forklaring fra norske myndigheter.

Saken til barnemoren som kun får hilse på sine barn to ganger i året under kontroll av barnevernet fordi hun har forbud mot å gi dem klemmer eller vise positive følelser for barna, har vakt sterke reaksjoner i Tsjekkia, og er tatt opp av en tsjekkisk parlamentariker i Europaparlamentets menneskerettighetskomite. Den har også utløst demonstrasjoner mot Norge fra vanlige tsjekkere som mener behandlingen av den tsjekkiske familien er uakseptabel.

Etter vedtaket i parlamentet i går lover nå den tsjekkiske statsministeren Bohuslav Sobotka å sende et personlig brev om saken til Erna Solberg. Den tsjekkise presidenten, Miloš Zeman sa for noen dager siden han at han personlig er villig til å gripe inn dersom det er et ønske fra barnemoren.

Thomas Zdechovský som fikk femti underskrifter fra EU-politikere fra ulike partier og land i protest mot Norge, sier nå at han er opptimist og tror barna er tilbake i Tsjekkia om noen måneder. «Jeg fortalte den norske ambassadøren til EU at dersom barna forble i Norge, vil det forverre de tsjekkisk-norske relasjonene,» sier han til den tsjekkiske avisen Echo24.

I vedtaket som i går ble gjort av det tsjekkiske parlamentet blir regjeringen bedt om å kreve svar fra norske myndigheter på hvorfor de tsjekkiske statsborgerne Denis og David Michalak forblir i fosterhjem hos fremmede norske statsborgere selv om den opprinnelige grunnen for plassering av barn i fosterhjem ikke lenger er aktuell. Den dreide seg om en påstand fra en ansatt i en barnehage om at faren tuklet med hånden på utsiden av en guttenes pyjamas. Moren er nå skilt fra faren.

De tjekkiske politikerne vil også vite om norske myndigheter har drøftet muligheten til å be tsjekkiske myndigheter om samarbeid når det gjelder å tilbakeføre Denis og David i omsorg til deres tsjekkiske pårørende, eventuelt i omsorg i et tsjekkisk fosterhjem, og hvorfor søskene ble splittet og hvorfor de fortsatt er splittet og plassert i ulike fosterfamilier.

Den tsjekkiske regjeringen blir oppfordret til å gjøre en maksimal innsats for å få Denis og David Michalaks tilbake til Tsjekkia dersom den norske regjeringen ikke gir rimelige og troverdig velbegrunnede svar på disse spørsmålene. I tillegg anbefaler det tsjekkiske underhuset presidenten og regjeringen i Tsjekkia å ta initiativ til å inngå en internasjonal avtale med Norge som vil slå fast partenes gjensidige plikt til å informere hverandre om alle forvaltnings- og rettssaker angående den andre parts mindreårige borgere og gjøre det mulig å bli involvert i slike saker.

Det tsjekkiske parlamentet gjorde samtidig et vedtak om hvilke prinsipper som bør legges til grunn dersom barn skal adskilles fra sine foreldre, prinsipper som avviker sterkt fra praksisen til det norske barnevernet.

Underhuset slår fast at det er et av prinsippene i tsjekkisk og internasjonal familierett, avledet fra tradisjonelle prinsipper for rettferdighet og moral, at:

«1. det å fjerne barn fra sin familie og plassere det i fosterhjem får være det absolutt ytterste midlet i barnevern og ivaretakelse av barns interesser. Derfor kan man gjøre det gjeldende bare i slike situasjoner hvor en annen løsning som ville gjøre det mulig å la barnet bli i familien, ikke er tenkelig. Gjør man det, da må det bare være i en periode som er helt nødvendig, samt at det skal gjennomføres på en slik måte at det ikke gjør det umulig å tilbakeføre barnet til sin familie;

2. dersom det er beviselig uunngåelig å fjerne et barn fra familie og barnet ikke kan bli boende hos en av foreldrene, bør det fortrinnsvis plasseres i hjemmet til barnets pårørende, hhv. kjente personer for barnet;

3. omsorgen i fosterhjem ikke bør betraktes som langvarig plassering av barn til fremmede som erstatning av adopsjon, og foreldrene bør ha rett på så stor omgang med barna som mulig og rådgivning med fosterforeldrene; fosterhjem kommer på plass istedenfor familie, men får ikke erstatte familie;

4. dersom søsken fjernes fra familie, kan de splitts bare i ytterste tilfeller og bare på grunn av forhold mellom søskenene; og

5. barn bør også i fosterhjem oppdras slik at det er i samsvar med dets nasjonalitet og kultur i barnets opprinnelsesland, samt at barn har rett på å få undervisning i sitt morsmål slik at det kan komme tilbake til sitt opprinnelsesland i årene som kommer;

6. grunner til å fjerne barn fra familie, til å splitte søsken og til å plassere barn i omsorg til andre personer enn til pårørende må alltid begrunnes og bevises detaljert, konkret og slik at man kan overprøve det».

Det tsjekkiske parlamentet har gitt landets statsminister en frist til 15.februar til å informere Underhuset om tiltak som regjeringen vil gjennomføre eller har gjennomført punktene i vedtaket.

Tsjekkisk TV hadde senest i dag
en stor reportasje om saken (23 minutter lang), og tsjekkiske aviser er fortsatt fulle av artikler om det norske barnevernet, som fremstilles som barnekidnappere, som på denne illustrasjonen brukt i en slovakisk avis som skriver om hvor lite som skal til for å ta barna fra deres kjødelige foreldre.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Thu Dec 11, 2014 10:41 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Den tsjekkiske tv-reportasjen Jan Simonsen lenket til er verd å se på. Søren at jeg ikke forstår det, spørsmålet er om noen av dem som diskuterer, forsvarer Norge eller om alle er enige, men det er allikevel instruktivt, så skynd dere å se. Det er opptak fra parlamentet, den norske ambassaden har fått politibeskyttelse ved inngangen (ellers ville vel rasende tsjekkere gå løs på ambassaden?), og langt uti programmet (ved ca 18 minutter) er det bilder både fra den indiske Bhattacharya-saken og fra den polske. Det mangler bare at de hadde fått med seg Malaysia, som sendte ut en vise-utenriksminister som hentet hjem 4 barn fra Sverige. Men kanskje de ikke tror hva som foregår i Sverige er relevant for Norge, eller kanskje de tror det er best å konsentrere angrepet om hvor spesielt skrekkelig Norge er.

Klokken 21:
Jeg har fått opplyst at ingen av de to som deltok i diskusjonen sammen med programlederen, prøvet å forsvare Norge. Men mens damen var meget klok og god i sine uttalelser, var mannen - som visst var ett eller annet offentlig, enten i regjeringen eller muligens noe à la et barneombud, mye svakere og mere uklar. Kanskje han venter på hvilken vei vinden blåser, da.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Fri Dec 12, 2014 8:32 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Det er som sagt en drøss med artikler på tsjekkiske nettsider, og vi kan stort sett ikke greie å lokalisere dem, dessverre. Men her er en jeg burde ha lagt inn her i tråden tidligere, som ble oppdaget fordi den har lenket til en versjon av Jan Simonsens artikkel som barnefjern.org har lagt ut:

Soňa Svobodová:
Norsko požaduje začernění fotek chlapců Michalákových všude na netu
28 november 2014

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Fri Dec 12, 2014 11:25 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Tsjekkiske artikler om saken og om norsk barnevern generelt

Jeg tar sjansen på å legge inn lenker til noen få artikler på tsjekkiske nettsteder. Man får prøve å ha meg unnskyldt hvis noen av dem er noe helt annet enn relevant her, for jeg forstår ikke mer enn ca 1 ord av 150. Men de ser ihvertfall ut til å handle om norsk barnevern, og spesielt om Eva Michalákovás sak. Jeg fikk dem frem ved å søke på en kombinasjon av tre ord:
     děti
     Norsku
     barnevern
"děti" betyr med sikkerhet "barn", "Norsku" enten "Norge" eller "norsk", og "barnevern" sier seg selv. ("Barnevern" ser ut til å ha blitt litt av et internasjonalt beryktet ord og grunnen er åpenbar - denne lille detaljen burde kanskje få våre myndigheter til å rødme?)

Det kom opp en drøss artikler; jeg tar bare med noen få, men de gir et aldri så lite bilde at oppmerksomheten om norsk barnevern i Tsjekkia.

Dere vil gjenkjenne en del ord og navn i artiklene. Google Translate til engelsk hjelper også bra, synes jeg, selv om man ikke kan stole på den eksakte meningen som uttrykkes. Artiklene gir et klart inntrykk av at det norske barnevernet er ganske velkjent i Tsjekkia nå. Eva Michalákovás navn og "barnevern" går igjen i mange.

*

Andrej Ruščák:
Jak se co v Norsku dělá, díl třetí: Barnevernet
blog.idnes.cz, 11 mars 2014

Gjenkjennelige ord:
bekymringsmelding
fosterhjem

--

Martin Fendrych:
Zlí Norové a hodní Češi. Boj o ukradené děti a střet kultur
nazory.aktualne.cz

Gjenkjennelige ord:
Norská dětská "inkvizice" (den norske barne-inkvisisjonen ?)

--

Jordanka Jirásková:
Norsko krade děti skrze fašistickou organizaci Barnevern
G.cz, 13 november 2014

Gjenkjennelige ord:
fašistickou organizaci Barnevern (den fascistiske organisasjonen Barnevernet ?)
bekymringsmelding
Fašistické praktiky Barnevernu (fascistisk praksis i barnevernet ?)
Marius Reikerås (norsk jurist, har engasjert seg for barnevernsforfulgte)
Per Kaald (norsk psykolog)

--

Komentáře:
Juvenilní justice v Norsku - Teror byznysu s dětmi a stát ve státě - BARNEVERN
Zvědavec 8 desember 2014

OBS: Inneholder en video i tillegg til tekst. Programmet er på 28 minutter, og begynner med at politi tar skrikende barn med makt. Mange voksne som gråter, antagelig mødre. Programmet ser ut til å være russisk, iallfall er det mange av de intervjuede som snakker russisk, og skjermen har teksting til tsjekkisk. Mange opptak fra Oslos gater. En pike, kanskje 6-9 år, forteller. En dame, Diana, snakker mens hun kjører bil. Det russiske barneombudet Pavel Astakhov snakker. Uttalelser fra Elena og Galina. Bilde av gutten Oskar. Uttalelse fra Tatjana, Jekaterina, Aleksandr. Arnstein Øyslebø (snakker hørbart norsk), Roman Stepanov, Maja, Fauske kommunehus, Teri Remberg (snakker engelsk), barneombudet sier gjenkjennelig at barnevernet er et monster. Vi ser et møte med 20-40 mennesker, som åpenbart holder innlegg og snakker om dette. Aleksandr snakker, blant annet om den polske 'Rambo', Irina i Tromsø, Irina Bergset igjen, Galina.

Gjenkjennelige ord:
fašistických praktikách BARNEVERNU (fascistisk praksis i barnevernet ?)
Evropském parlamentu (Europa-parlamentet)

--

Soňa Svobodová:
Rusko burcuje svět kvůli odebírání dětí Rusům v Norsku a Finsku
18 november 2014

Gjenkjennelige ord:
mayharriet
rusko (russisk)
Pavel Astakhov (det russiske barneombudet)
Norsku a Finsku (Norge og Finland)
juvenilnímu teroru v Norsku (barneterror i Norge)
Parlament EU

--

Vláda má požádat Norsko o vysvětlení případu odebraných dětí
9 desember 2014

OBS: Inneholder en kort video, 2 minutter 7 sekunder, nyhetsinnslag med film fra parlamentet. Blant annet uttaler Michaela Marksová seg, hun har tittel "ministryně práce a sociálnich věci", som antagelig betyr noe i retning av sosialminister. Videoen har tittelen "Vláda požádá Norsko o informace o odebraných chlapcích", hvor vi ser at "Norsko" inngår. En annen dame, Jitka Chalánková, uttaler seg; jeg tror å huske at det var hun som ble intervjuet i det 25 minutter lange programmet jeg har nevnt lenger oppe (lenke ligger der). Eva Michaláková uttaler seg. Presidenten er i et kort innslag.

Gjenkjennelige ord:
prezident Miloš Zeman (den tsjekkiske president)
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (den Europeiske
                                                     Menneskerettighetsdostolen i Strasbourg ?)

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Sat Dec 13, 2014 9:25 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Jan Simonsen var i går på et møte med en tsjekkisk EU-parlamentariker (som arbeider meget intenst med denne saken) og hans stab, og etter møtet til et 5 minutters intervju i et direktesendt tv-program i Tsjekkias største tv-kanal. Det er også planlagt et lenger program om et par dager.

Her er oppslag:

Norský politik slíbil europoslanci angažovanost ve věci dětí z ČR
Parlamentní Listy.cz, 12.12.2014 (19:02)


Her blir det referert til en pressemelding fra medierådgiveren til den tsjekkiske EU-politikeren, som forteller at han har hatt et møte i parlamentet i Tsjekkia med den norske politikeren og journalisten Jan Simonsen, som lovet å jobbe for saken:

U nás jsou děti odebírány nesmyslně často, varuje někdejší norský politik
Parlamentní Listy.cz, 12.12.2014 (23:05)

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Sat Dec 13, 2014 11:53 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Flere avisoppslag:


Norwegian politician pledges help with Czech custody case (Norsk politiker lover hjelp med den tsjekkiske omsorgssaken)
PRAGUE POST | The Voice of Prague, 13 desember 2014

skjønt informasjonen her ser litt anderledes ut enn hva Jan Simonsen har fortalt direkte.

Nevnt av
Tomáš Zdechovský, på Twitter, 13 desember 2014

  
På tjekkisk om Simonsens møte og intervju (vi blir vel bedre og bedre i tsjekkisk jo mer vi stirrer på tekstene, folkens?). Disse artiklene er referert videre til i en god del stadig oppdaterte oversikter over artikler. Så det sprer seg bra:

Norský politik slíbil, že se vloží do případu odebraných českých dětí
idnes.cz, 12 desember 2014

Norský politik slíbil europoslanci angažovanost ve věci dětí z ČR
České noviny.cz, 12 desember 2014

Norský politik slíbil europoslanci Zdechovskému angažovanost ve věci dětí z ČR
Deník.cz, 12 desember 2014 (?)

Norský politik slíbil, že se vloží do případu odebraných českých dětí
Pravednes.info, 12 desember 2014
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Sun Dec 14, 2014 12:28 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
 

Her kom det en rapport på Jan Simonsens blogg:

Kritiserte norsk barnevern på tsjekkisk TV
Frie Ytringer, Jan Simonsens blogg, 13 desember 2014

*

Han lenker til en video av intervjuet:

Videoen er på 7 minutter. Kort innledning, deretter i studio, med en intervjuer og Jan Simonsen. Simonsen snakker engelsk, det overlegges simultanoversettelse til tsjekkisk.
přehrát video

OBS: Når man klikker seg inn på filen, kommer det noen ganger, men ikke alltid, opp en tekst midt på siden:
Nepodařilo se načíst link pro video. Zkusit znovu.
Klikk på den også!


Tekst som introduserer video-innslaget:
Kauza „norských“ dětí
Kauza „norských“ dětíDo případu tzv. norských dětí vstoupí i tuzemská vláda. Norskou stranu by měla požádat o oficiální vyjádření. Norská policie rodiče dětí prověřovala kvůli sexuálnímu zneužívání. Ačkoliv případ odložila, chlapci zůstávají u pěstounů. Jak rozdílný je přístup k dětem v Norsku a jinde v Evropě? Pozvání do studia přijal Jan Simonsen, bývalý norský politik a novinář.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Sun Dec 21, 2014 10:29 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

En av de meget få oppslagene i Norge om saken:

I Tsjekkia sier de: «Ikke dra til Norge. Der tar de barna dine»
Nettavisen, 21 desember 2014

- I alle andre land er det mer åpenhet når staten tar vare på barn. I Norge er det en vegg. Her virker det som om staten eier barna. Det høres ut som kommunisme, og vi har hatt kommunisme før, sier den tsjekkiske journalisten Adela Knapova fra det tsjekkiske nyhetsmagasinet Reflex.
   Hun er i Norge for å dekke en barnevernssak som har fått internasjonale ringvirkninger.


Mer åpenhet i alle andre land? Å nei da, vestlige lands sosialvesen prøver regelmessig å skjule denne politikken.

*

Her kommer et resonnement som jeg mener er både feil og riktig:
"I Norge vil Knapova også snakke med politikere og andre for å forstå hvordan det norske barnevernet fungerer, og hvorfor det er så vanskelig for mor å få tilbake barna hun elsker."
  
Det er riktig at det er viktig å forstå, men det følger ingen forståelse med å høre mer og mer om hvilke ting barnevernet gjør, uten å gå inn i grunnlaget for at de gjør det.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Sat Dec 27, 2014 5:15 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Tsjekkiske myndigheter er aktive:

Czech Foreign Ministry intervenes for mother of boys in Norway (Det tsjekkiske utenriksdepartementet griper inn for moren til gutter i Norge)
Prague - The Foreign Ministry today passed a diplomatic note to the Norwegian embassy to support a Czech mother of two boys taken away from her by Norwegian authorities three years ago, Foreign Minister Lubomir Zaoralek has confirmed to the server iDnes.cz . (Praha – Utenriksdepartementet har i dag overlevert en diplomatisk note til den norske ambassaden for å støtte den tsjekkiske moren til to gutter som er tatt fra henne av norske myndigheter for tre år siden, bekreftet utenriksminister Lubomir Zaoralek til iDnes.cz)
Česke Noviny, 22 desember 2014

*

Enda en debattråd hvor noen har fanget opp denne saken:

San Juan Wolf:
Czech Goverment sends note regarding 2 Czech children kept in Norway in surr. familes (Den tsjekkiske regjering sender note angående 2 tsjekkiske barn som holdes i Norge i surrogatfamilier)
Naruto Forums, 22 desember 2014

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Wed Dec 31, 2014 8:19 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

To artikler på engelsk


En litt tidligere artikkel, interessant innhold og fine fotos fra demonstrasjon utenfor den norske ambassaden og ved en oppstilling hvor folk kan undertegne en petisjon for moren og barna:

Czech children to spend fourth Christmas in Norwegian foster care (Tsjekkiske barn må tilbringe sin fjerde jul i norsk fosterhjem)
The Prague Post, 10 desember 2014

(Artikkelen har kommentarfelt.)

*

Og her er en fra 18. desember:

Mother files new custody complaint in Norway (Moren fremsetter ny klage i Norge over omsorgsovertagelse)
MyPrague Magazine, 18 desember 2014

(Artikkelen har kommentarfelt.)
  

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Thu Jan 01, 2015 10:47 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

I innlegget ovenfor som jeg har lagt inn 11. desember og kalt "Det tsjekkiske parlamentet aksjonerer", ser vi på punkt 5:

5. barn bør også i fosterhjem oppdras slik at det er i samsvar med dets nasjonalitet og kultur i barnets opprinnelsesland, samt at barn har rett på å få undervisning i sitt morsmål slik at det kan komme tilbake til sitt opprinnelsesland i årene som kommer;


I lys av dette bør tsjekkiske myndigheter engasjert i Eva Michalákovás sak være meget interessert i følgende sak, og skaffe seg fulle opplysninger om, gjerne også kontakt med den familien det gjelder:

Lofotkommune stevnes for millionbeløp:
Barnevernet nekter foreldrene å snakke morsmål med barna

Advokaten til foreldrene mener dette er brudd på norsk lov og internasjonale konvensjoner.

Her har vi altså en annen utenlandsk familie, som går til sak mot Lofot-kommunen Flakstad, for direkte å ha nektet og hindret at barna får snakke med foreldrene på sitt morsmål, og for å ha unnlatt (sikkert med vilje) å ha sørget for at barna får holde morsmålet vedlike.

De som har med Michalákovás sak å gjøre, bør merke seg at familien krever en million i erstatning og en halv million i oppreisning, og at deres advokat hevder at barnevernets tilsidesettelse av språket er en krenkelse av menneskerettighetene.

Uansett hvordan Flakstad-saken går, er den relevant for Tsjekkia-saken og de fleste andre barnevernssaker mot utenlandske familier, for barnevernet handler rutinemessig på denne måten. Det er ikke stor sjanse for at denne familien vinner frem ved norske domstoler - vi vet hvordan de er - men da bør de absolutt gå videre internasjonalt, og minst like viktig: sørge for all mulig publisitet om saken.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 92 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]