It is currently Wed Feb 08, 2023 7:10 amPost new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 
Author Message
 Post subject: Demokratenes program for barnevern
PostPosted: Thu Jun 01, 2017 6:54 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Demokratenes program for barnevern

Partiprogrammet heter
Et nasjonalt folkeparti. Demokratenes stortingsvalgprogram for 2017–2021 presenterer vår politikk for å bygge det Norge vi er glad i
Demokratene i Norge, mai 2017

Barnevern er behandlet i Del 9.3, og ligger her. Etter tillatelse gjengir jeg den i sin helhet:

9.3 BARNEVERN

I Norge er vi sterkt opptatt av at barn skal ha det godt og trygt. Mange rystende beretninger om ulike overgrep på små barn har opprørt de fleste nordmenn. Derfor tenker mange som vårt barneombud at overgrep fra barnevernet «det må de tåle av hensyn til barnas beste». Hvem skal tåle overgrep fra barnevernet, og hva skal de tåle? Det er far og mor + den nære familien som skal tåle. Den lille gruppen som selv trenger trygghet, selvfølelse og langsiktighet for å kunne yte sitt beste for barnet de er så glad i.

Demokratene er av den oppfatning av at vi trenger et barnevern. Men et barnevern som ikke holder faglig mål, og som ikke setter barnet og familien med mor og far og nær familie i fokus, er ødeleggende for det arbeidet som skal gjøres. Barnevernet er nødvendig for å hjelpe familier som har problemer, og av og til, når det er absolutt siste utvei, og det forekommer grov omsorgssvikt som alvorlige rusproblemer, grov vold eller seksuelle overgrep, er det også nødvendig å fjerne barn fra deres foreldre. I de fleste tilfellene der barn blir fjernet fra sine biologiske foreldre er det imidlertid i dag begrunnet med en subjektiv vurdering fra ansatte i barnevernet om at foreldrene har «manglende omsorgsevne». Mange barn blir fjernet fra foreldrene på svært tynne grunnlag, noe som medfører alvorlige traumer og skader for både barn og foreldre.

Barn bør bare fjernes fra de biologiske foreldrene dersom det foreligger grov omsorgssvikt. Dersom man mener foreldrene har «manglende omsorgsevne» skal det rettes opp gjennom hjelpetiltak i hjemmene, slik at man styrker familiene. Hjelpetiltakene må være reelle hjelpetiltak og ikke motivert ut fra et ønske om å «spionere» på foreldre med sikte på fremtidig barneoverdragelse. Akuttvedtak skal kun benyttes i tilfeller der det er en åpenbar risiko for barna å dra tilbake til sine foreldre.

Når det er nødvendig å fjerne barn fra foreldre skal barnevernet alltid på en seriøs måte forsøke å finne nye omsorgspersoner blant slektninger av foreldrene, som barna kjenner fra før og har et positivt forhold til. I de tilfellene barn blir fjernet fra sine foreldre må det være et absolutt krav om at en søskenflokk får bo hos de samme fosterforeldrene og ikke blir splittet. En splittelse av en søskenflokk bør kun skje helt unntaksvis der det er store søskenflokker. Tvillingsøsken må under ingen omstendighet plasseres hos ulike fosterforeldre.

Foreldre som mister sine barn til barnevernet skal ha anledning til å treffe barna med jevne mellomrom, minst en gang i måneden, så fremt ikke barna nekter å møte dem. De skal da gis god tid med barna. Plassering i fosterhjem må sees på som midlertidige ordninger, og barna skal leveres tilbake til sine biologiske foreldre dersom disse kan dokumentere endret livsførsel, ikke lengre anses som en trussel mot barna, og barna selv ikke protesterer imot det.

Barnevernet skal i dag behandle også anonyme bekymringsmeldinger, i en tid da teknologisk utstyr gir muligheter for et mangfold av former for alvorlige overgrep. Dette er det ikke rom for å kvalifisere til med den 3-årige utdanningen som kreves for barnevernsansatte. Langt de fleste barnevernsansatte er unge mennesker uten større livserfaring og som heller ikke blir lenge i stillingene. Dette til stor skade for livet til barn som blir reelt utsatt for vold og overgrep, og for barn og foreldre som uskyldig blir utsatt for barnevernets inngripen. Tilsynet lagt til fylkesmennene fungerer ikke, så foreldre og barn er som rettsløse.

Tidligere sa vi gjerne at «det er bedre at 10 skyldige går fri, enn at en uskyldig får svi». Barnevernet gjør det motsatte. Det er også slik i dag at en som er mistenkt for et «vanlig» brottsverk, men ikke blir dømt, kan kreve økonomisk oppreisning. Det kan ikke enn frikjent i en barnevernssak. Men befatningen med barnevernet vil for alltid stå i mor/far sin legejournal med «OBS, OBS barnevernet», og som er ubehagelig når det kommer en ny lege som ikke kjenner virkeligheten. Det samme gjelder helsekortet fra helsesøster og protokollen i barnehage/skole og hos lensmannen. Det blir aldri borte, selv om barnevernet ikke ser noe som er galt, og følger deg livet ut. Dette er en holdning og praksis som ikke holder mål i forhold til lov og avtaler om menneskerettigheter.

Demokratene ønsker ikke en utviklingen der barnevernet blir mere en ryddeinstitusjon enn en hjelpeinstitusjon. Demokratene i Norge er ikke fornøyd med hvordan dagens barnevern jobber og vil ha nye klare retningslinjer på hvordan barnevernet skal jobbe og ønsker å sikre rettsikkerheten til foreldrene bedre. Demokratene i Norge vil ha en bedre utdannelse av de som blir ansatt i barnevernet.


DEMOKRATENE VIL:

• Sikre at taushetsplikten ikke blir et hinder for tverrfaglig samarbeid, med sikte på best mulig oppfølging av utsatte barn.
• Overføre vesentlige deler av Bufetats oppgaver til kommunesektoren, og legge til rette for interkommunale samarbeid ved hjelp av økonomiske stimuleringstiltak.
• At samvær skal vektlegges ved beregning av barnebidrag.
• At barns rettigheter skal styrkes.
• At ved samlivsbrudd likestilles foreldres plikter og rettigheter.
• Avvikle fylkesnemndene.
• At barnet skal delta og ha innflytelse på det som angår dem.
• At skifte av saksbehandlere innen familievern/barnevern bør være en rettighet for innbyggerne, da dette kan begrense saker om omsorgsovertakelse dersom det bare viser seg at samarbeidet er vanskelig.
• At barnevernet ikke bør gjennomføre enesamtaler med barn i saker vedrørende vold/seksuelt misbruk da ledende spørsmål kan villede barna til å skape en falsk sannhet. En person som ikke arbeider med saken bør være tilstede. Slike samtaler bør spilles inn på bånd.
• Innføre en ordning med tillitspersoner for alle plasserte barn og unge i barnevernet.
• Barnets beste skal vektlegges ved valg av tiltak.
• Jobbe mer med forebygging og mindre med reparasjon.
• Ha mer fokus på å hjelpe familien som helhet og ikke hvert familiemedlem hver for seg.
• Omsorgsfamilier må sikres forutsigbare avtaler og god veiledning.
• At kommunene skal prioritere helsestasjonene høyere fordi de yter viktig forebyggende arbeid.
• Ha et mangfold blant barnevernsinstitusjonene med både private og offentlige tilbydere og mulighet for lengre avtaleperioder.
• Følge opp unge over 18 år som har vært i institusjon eller fosterhjem.
• Arbeide for at antall selvmord blant barnevernsbarn reduseres ved økte bevilgninger til forebygging.Ha en bedre utdannelse av de som blir ansatt i barnevernet.


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Demokratenes program for barnevern
PostPosted: Mon Jun 12, 2017 7:02 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Per-Christian Stenvaag, org.nestleder Demokratene i Norge og 1.kandidat i Oppland,
Vidar Kleppe, 6.kandidat og politisk nestleder Demokratene i Norge:
Demokratene har hjerte for Norge
Oppland Arbeiderblad, 12 juni 2017

"Demokratene vil også arbeide for en rettighets basert eldreomsorgen, minstepensjonistenes kår, gi psykiatrien et løft, helsesektoren generelt, skape et nytt og positivt barnevern/familievern, at vår off. skole får de ressurser de trenger ...."

"Vi vil arbeide for mindre byråkrati og større handlefrihet for den enkelte."

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Demokratenes program for barnevern
PostPosted: Sat Jan 27, 2018 9:28 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Ti bud til foreldre som trues av barnevernet
Demokratene i Norge, 23 januar 2018

"Jan-Ove Fromreide, som leder Demokratene i Nor[g]e i Askøy, har i flere år vært i kontakt med personer som er berørt av barnevernet i Askøy. Han har oppdaget hvordan barnevernet ta barna fra gode foreldre på veldig tynne grunnlag, oftest begrunnet med «manglende omsorgsevne», og ikke med «grov omsorgssvikt».
    Situasjonen har vært den samme i mange år, og har ikke endret seg mye siden Fremskrittspartiets John Alvheim var leder for sosialkomiteen i Stortinget på 90-tallet og kjempet hardt for barnevernsofrene, til tross for at Fremskrittspartiet har hatt barnemisteren i regjeringen i fire år."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Demokratenes program for barnevern
PostPosted: Fri Feb 02, 2018 2:12 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Færre barn bør bo utenfor sitt biologiske hjem
Demokratene i Norge, 1 februar 2018

"«Barn som lever i vanskelige omsorgs- og livssituasjoner i Kristiansandregionen skal i større grad enn i dag vokse opp sammen med sine foreldre, gå på sin hjemskole og være en del av sitt nærmiljø. Hasteflyttinger, kortvarige og gjentatte flyttinger av barn skal i størst mulig grad unngås, og færre barn og unge skal bo i fosterhjem og institusjon,» Det mener Demokratene i Kristiansand i forbindelse med behandlingen av en melding om barneverntjenestene som skal til behandling i bystyret.
    «Ingen barn skal flyttes til annet bosted fordi Kristiansandregionen mangler gode nok tiltak."


Det er Vidar Kleppe som uttaler seg.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]