FORUMET REDD VÅRE BARN
http://89.162.124.187/forum/

Lobben-saken ved EMD – tvangsadopsjon
http://89.162.124.187/forum/viewtopic.php?f=79&t=8909
Page 1 of 1

Author:  MH Skånland [ Wed Apr 11, 2018 4:19 pm ]
Post subject:  Lobben-saken ved EMD – tvangsadopsjon

  

Lobben-saken skal opp for Storkammeret ved Menneskerettighetsdomstolen


Norsk barnevernssak skal opp til ny behandling i Strasbourg
Nettavisen (NTB), 10 april 2018

Norsk barnevernsak fikk anke til EMDs storkammer
I høst ble Norge frifunnet i EMD, men nå er en anke over dommen sluppet inn til EMDs egen ankeinstans – storkammeret. Dermed blir det full ny behandling.
Rett24, 11 april 2018

Jf tidligere artikler.

Sannsynligvis er én grunn til at saken blir tatt opp, at dommen i første-instans ble avsagt med 4 – 3, altså et betydelig mindretall mot den norske stat: Azerbaijan, Bulgaria og Irland.


Dette er åpenbart Lobben-saken. Norske journalister og redaktører fortsetter å undertrykke navnene på ofrene. De skulle ha ris! – Å nei, jeg glemte at å rise barn er strengt forbudt i Norge, og disse lydige stats-forsvarerne er i virkeligheten uansvarlige barn.
    Det er ikke til NOE barns beste at det holdes skjult at den norske stat har forfulgt, trakassert og ofte regelrett torturert barnets foreldre, mens foreldrene fortsetter å kjempe for at de skal gjenforenes!
    Moren i denne saken heter Trude Lobben, og hun har ingen ting å skamme seg over, tvert imot!

  

Author:  agrippa [ Wed Apr 11, 2018 5:33 pm ]
Post subject:  Re: Lobben-saken ved EMD – tvangsadopsjon

Det er flere som mener at den norske dommeren Erik Møse var inhabil da han dømte til fordel for Norge i tvangsadopssjonssaken Strand og Lobben mot Norge. Det er uvisst om høyesterettsdommer Møse har hatt ulønnet permisjon fra Norges Høyesterett. Uansett så kommer saken nå opp på nytt i Grande Chambre, Storkammeret. Det er litt av en prestasjon. Gratulerer til de som ikke har gitt opp kampen mot det dypt urettferdige «barnevernet», som regelrett bortfører barn fra foreldrene. Det at Lobben-dommen nå kommer opp for Storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstolen vil også kunne få stor betydning for Ensby-saken. Sylvia og Trond Ensby fikk sin etterlengtede sønn tvangsadoptert etter et opphold på det samme mødrehjemmet eller familie-barn senteret som Trude Lobben var på, nemlig Vilde i Horten. Det skal være et riktig ukoselig sted, ifølge de foreldrene som har vært der.

Intervju med Trude Lobben og menneskerettsjurist Marius Reikerås rett etter at de mottok den gledelige meldingen fra Strasbourg.

Author:  MH Skånland [ Wed Apr 11, 2018 6:16 pm ]
Post subject:  Re: Lobben-saken ved EMD – tvangsadopsjon

  

Erik Møse var ikke inhabil fordi han dømte i en sak mot Norge. Det er tvert imot regelen i Strasbourg, jf min kommentar her:
Ikke inhabilitet

Det er altså ikke et vurderingsspørsmål som folk kan ha meninger om. Da må man heller gå løs på hele ordningen i Strasbourg, og prøve å fremme krav om endringer. Det kan sikkert være både ting som taler for og imot det.

Hvis Møse samtidig har fungert som dommer ved norsk Høyesterett (eventuelt hevet lønn derfra), kan det derimot sikkert være et spørsmål hvorvidt han har vært habil til å fungere som dommer ved EMD i det hele tatt. Jeg vet ikke hva reglene er for dette.

Jeg kopierer over lenken til videoen til de andre stedene det ligger innlegg om Lobben-saken.

Reikerås sier i intervjuet at det er bare omtrent en 3% sjanse til å få en sak akseptert av EMD i det hele tatt. Å få den opp for Storkammeret etter dom i første instans hender bare i omtrent 1% av disse sakene igjen (normalt er det en stat som har tapt saken i første instans som forsøker å anke til Storkammeret), og så vidt han vet, er det i det hele tatt ingen unntatt Trude Lobben som, etter å ha tapt i første runde, har lykkes i å få sin anke igjennom til ny prosedering i Storkammeret.

  

Author:  mater familias [ Thu Apr 12, 2018 11:43 am ]
Post subject:  Re: Lobben-saken ved EMD – tvangsadopsjon

Jeg mener at Reikerås i intervjuet nevnte at det har vært vanskelig å få noe entydig svar på hvorvidt Møse har mottatt lønn fra Høyesterett samtidig som han har vært dommer i Strasbourg.

Ellers, selve problemstillingen, om den norske stat skal ha rett til å tvangsadoptere barn vekk fra velfungerende foreldre ... synes meningsløs. Det er grovt overtramp mot barns rett til familie og tilhørighet.

Om adopsjon skal kunne regnes som et gode, er forutsetningen at kun barn som ikke har omsorgspersoner i familien, skal motta dette "godet". Fortrinnsvis foreldreløse barn.

At Bufdir og barnevernsforvaltningen samarbeider for å finne egnede norske barn som kan erstatte innstramming i utenlands-adopsjoner, er skandaløst.

Spesielt når vi kjenner til rettsløsheten i barnevernets saksbehandling og rettsprosesser.

Author:  MH Skånland [ Wed Oct 17, 2018 2:22 pm ]
Post subject:  Re: Lobben-saken ved EMD – tvangsadopsjon

  

Mere om Lobben-saken i Storkammeret ved Menneskerettighetsdomstolen er lagt i seksjonen "Internasjonale konflikter og skade på Norges renommé":
Tvangsadopsjon i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

  

Page 1 of 1 All times are UTC [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/