It is currently Sun Oct 01, 2023 2:10 pmPost new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Vås om barnevern og annet
PostPosted: Wed Apr 19, 2006 1:40 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
[font=Arial, sans-serif]Vås om barnevern og annet[/font]

[font=Times New Roman, serif]"Mihoe" er eksempel på meningsmotstandernes lavmål. F.eks med hensyn til faktabevissthet. Da dette er normalnivået vi finner hos meningsmotstandere, er det av interesse.

:arrow: Kilden jeg siterer fra.

Quote:
Jeg oppdaget bloggen Agrippa forleden, og den kan leses som et eksempel på hva blogging ikke bør brukes til. Det er en blogg som springer ut av en forening som har som siktemål å motarbeide barnevernet, ja faktisk fjerne barnevernet totalt.


1. Foreningen det henvises til finnes ikke.
2. I "vårt" miljø er det delte meninger om hvor mye av dagens barnevern som skal fjernes og i hvilken grad det skal erstattes. Vi har imidlertid erfaringer med- og kunnskaper om at det er utrolig mye galt i dagens påståtte vern av barn.

Quote:
Den inneholder en rekke av historier om hvordan barnevernet er de virkelige overgriperene, fremstilt på en endimensjonal og lite faktabasert måte.
Foreningens hovedargument synes å bygge på at Barnevernet består av onde mennesker som utelukkende er ute etter å rettferdiggjøre sin egen arbeidsplass og fratar naturlige foreldre deres rettigheter basert på mer eller mindre fabrikert bevisførsel.


1. Det er ikke endimensjonalt å fortelle om hva man har sett og og opplevet av grusomheter. Derimot er det tåpelig å forkaste vitner.
2. Begrepet "faktabasert" brukes om meningsmotstanderne. Hvor er faktaene hos denne ordgyteren da? Etter begrepsbruken gjenntas fantasien om en forening.

Quote:
Først vil jeg si: Barnevernet, som alle andre offentlige instanser, kan selvsagt gjøre feil.


Tenk om vi forkastet klageorganer for forbrukere etter samme prinsipp: "Næringslivet kan som alle andre gjøre feil." I visse land har det ikke vert kontroll med næringsliv. Resultatet har vert mafia.

Samme resultatet får vi i offentlig sektor om grupper blir skjermet for kritikk. Det såkalte barnevernet får leve skjermet i 99% av tilfellene.

Fascisme, nazisme og kommunisme fikk utvikle seg fordi kritikken var for svak. Det er en parallell til den manglende vilje til kritiskhet overfor barnevernet.

Der fascismen, kommunismen og nazismen ikke lyktes - innsyn i hver eneste hjem - lykkes sosialdemokratiet ved hjelp av barnevernet, helsestasjoner og skoler i stadig mer intimt samspill.

- Men barnevernet er godt!

En gang ble det hevdet om nazismen også. Takket være dårene får historien og maktpakket stadig gjennta seg.

Quote:
For det andre: Antallet barn som blir fratatt foreldrende er forsmedelig lavt i forhold til antallet barn som vokser opp i hjem hvor omsorgen overhode ikke er tilfredsstillende.


Dette er en populær påstand. Det finnes imidlertid ikke vitenskapelig dekning for påstanden. Det er ikke viten, men synsing som er "in".

Sosiale eksperimenter skulle ikke maktpakk fått lov til å drive mot befolkningen. Å drive med eksperimenter på mennesker mot deres vilje, er etisk forkastelig.

Quote:
Jeg mistenker at det er de samme menneskene som står bak Agrippa som også står bak den svartelisten over navngitte personer som jobber innenfor barnevernet som dukket opp for et par år siden.


Fantasien er livlig. Personer som har opplevet barnevernsovergrep eller som har satt seg inn i respektive er for mange til at slike teorier er sannsynlige. Listene finnes forøvrig på likestilling.com.

Quote:
Agrippa fremhever Svanhildsaken som et eksempel på en sak hvor barnevernet har blitt avkledd iom at barna nå er tilbakeført moren.


??? :shock:

Sitat fra agrippa: "Per idag har barna til Svanhild ikke blitt tilbakeført til sin naturlige mor."

Quote:
I media ble den mye omtalte IQ-testen anført som barnevernets hovedargument for å hente barna ut av hjemmet. I ettertid fremkom det imidlertid at Svanhild bodde sammen med en mann som var rusmisbruker og mishandler, og at dette var hovedårsaken til omsorgsovertakelsen. Av hensyn til personvernet er ikke dette opplysninger verken barnevernet eller media kan benytte seg av.


Hvorfor tror mennesker på så mye vås! Jeg har hatt samtaler med flere som kjenner alle sakens dokument! Faren til Svanhild diskuterte jeg åpent med på et tidligere forum. Barnevernet er lovforpliktet til å gi ut alle sakens dokumenter til Svanhild og pårørende, til flere advokater, flere dommere og meddommere, de mange utredere mfl. Gjennom parter har også pressen fått tilgang til dette. Pressen har lov å skrive om de faktiske forhold i en så viktig sak.

Quote:
Når det gjelder den jevne nordmanns kunnskap om barnevernets virke bærer den preg av medias formidling av slike saker. Barne- og familiedepartementet har gjort en undersøkelse som viser at når barnevernet fremstilles i media er dette svært ofte ensidig og emosjonelt preget.


Barne- og familiedepartementet? Hørt om bukken som passet havresekken?

Hvorfor skulle media forsvare barnevernet i saker hvor barnevernet åpenbart gjør galt? Vi har media nettopp for at det skal vokte makten og si fra når makten gjør noe galt.

Det gjør imidlertid ikke media. Media er gjennomsyret av barnevernselskere. 70% journalistene stemmer på partier som vil øke dagens barnevern kraftig. De kritiserer minst mulig det de glorifiserer.

Quote:
Dette innebærer vanligvis at det kun er foreldrenes syn som fremstilles og at media fremstiller overtagelsen som negativ.


Som sagt: Media gjør ikke jobben sin engang. 70% tror på mer offentlig makt og skriver ikke selvkritiske barnevernsartikler.

Quote:
Agrippa benytter den samme metoden. De beskriver feks en sak hvor en kvinne har etterlat en treåring alene på et hotellrom for å ta et glass vin og hvor barnevernet har fratatt henne omsorgsretten som en følge av denne hendelsen alene. Alle som har litt innsikt i hvor vanskelig det er å få igjennom en sak i fylkesnemda, hvor barnevernet må bevise gjentatte tilfeller av omsorgssvikt og hvor foreldrene har egen advokat, vet at denne kvinnen antagelivis gjentatte ganger har forlatt barnet sitt for å drikke fire flasker vin.


Legg merke til fantasien. Her diktes det for å tekkes barnevernet.

Ikke vet synseren hvor barnevernsvennlige advokatene er som tjener seg rike på enkle saker som holdes skjult.

Ikke vet fortså-seg-påeren at det såkalte barnevernet får sine saker igjennom i 70-90% av tilfellene i fylkesnemnda. Dette på bakgrunn av subjektiv argumentasjon og lite klare fakta.

Quote:
Fagpersoner innenfor barne- og familievernet har omtalt Barnevernsloven som kom i 1993 som en foreldrevernslov fremfor enn barnevernslov fordi den trygger foreldrenes rettigheter i langt større grad enn barnas rett på en trygg oppvekst.


Det er også fagpersoner som fornekter jødeutryddelsen. Verden er full av "fagfolk" som mener alt mulig rart. Fagfolk mente jo også at kommunisme var det eneste rette. Til tross for at de drepte 149 millioner utenom krig i århundret bak oss.

Etter en del tusen innlegg i debatter om temaet barnevern virker det som om det ikke bare er på Helgeland at det er en mengde av ekstreme sosialister, kommunister og andre meningsfascister i barnevernet.

Jeg har nevnt 70% i pressen. Undersøkelser viser også 70% blant lærere. Min erfaring antyder at dette tallet er høyere i det såkalte barnevernet. Det er ikke i denne politiske ideologien man finner tro på familien. Derimot tror de på makt og makt i mente! Og de bruker makt mot klientene nærmest som ingen!

Quote:
At barnevernet er nødt til å bevise grov omsorgssvikt over et lengre tidsrom


Feil.


Quote:
og i de aller fleste tilfeller setter inne flere hjelpetiltak i hjemmet før omsorgsovertakelse blir vurdert, kommer ikke frem i media. De første erstatningssakene (feks Gamviksaken) mot barnevernet pga manglende inngripen har allerede dukket opp, og folk som jobber innenfor feltet er redde for at de kommer til å bli mange i årene som kommer.


Barnevernet kaller overvåking av familier for "hjelpetiltak".

Så de første erstatningssaker ... har dukket opp? Tidens ånd... Vel, det er lenge siden folk begynte å kreve oppreisning mot overgrepene til barnevernet og deres forgjengere. Har det pågått i rundt hundre år - så lenge vi har hatt kultur for omsorgsfascisme fra bedrevitere. Det er bare blitt verre og verre.

Quote:
Når Agrippa nå har begynt å benytte enda et media for ensidig fremstilling av hvordan foreldre blir utsatt for maktmisbruk (som de kaller det) er dette nok en kamp som kjempes til fordel for foreldrene og ikke til vern for barna.


"Vi" (agrippa, Skånland, BarnasRett, Likestilling.com, jeg og mange andre) balanserer den ekstreme ensidigheten som har hjernevasket så mange som likegyldig aksepterer maktens versjon.

"Vi" kjemper en kamp for barna. Du skulle sett panikken hos de av mine barn som var gamle nok til å forstå at barnevernet ville ta de fra oss. Vi trengte ikke å gi de innsyn i dette. Det såkalte barnevernet laget så mye styr overfor skole, helsevesen, slektninger, naboer etc at det var håpløst å skjerme barna fra galskapen.

Vi var blant de heldige som vant.

Samme galskap forteller en mengde andre vitner og offer om. Det store flertallet av ofrene tapte. Ikke få var så presset av årelang galskap og terror at de tok sine egne liv.[/font]

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Barnevern - en uønsket tjeneste
PostPosted: Wed Apr 19, 2006 8:12 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Arild Holta wrote:
Quote:
Agrippa fremhever Svanhildsaken som et eksempel på en sak hvor barnevernet har blitt avkledd iom at barna nå er tilbakeført moren.


??? :shock:

Sitat fra agrippa: "Per idag har barna til Svanhild ikke blitt tilbakeført til sin naturlige mor."Det er så mange unøyaktigheter og forvrengninger i bloggen til karakteren "Mihoe" at den kan bare ha vært skrevet av en ansatt i barnevernet. Det å få et utsagn til å fremstå med diametralt motsatt mening av det som faktisk står skrevet, skyldes enten slurv, elendige leseferdigheter, manglende evne til å oppfatte det man leser eller ren vrangvilje. Dessverre er journalene til de barnevernfaglige like feilaktige og fordomsfulle. Og i motsetning til karakteren "Mihoe" kan ikke foreldre velge om de selv ønsker å lese slike søppel-journaler. Dette blir påtvunget dem.

Jeg fastholder at barnevernet er et rent sysselsettingstiltak for personer med spesielle behov.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Apr 19, 2006 12:16 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Ja, det er en god illustrasjon på hvor unøyaktige barnevernsjournalene er.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]