It is currently Thu Jun 01, 2023 3:48 amPost new topic Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Author Message
 Post subject: Slik finansierer Staten barnemishandling
PostPosted: Wed May 05, 2010 3:21 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Slik finansierer Staten barnemishandling

Bakgrunnen ligger i BVs fordeling av kostnader mellom hjemkommune og Staten:

På BLDs nettside, under 2.2.5 Økonomi og stillinger, Tvisteløsningsorgan ... http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/do ... ?id=589120 ... finnes følgende sitat:

”For barneverntiltak deles de økonomiske utgiftene mellom staten og kommunene, men tiltak på grunn av funksjonsnedsettelse er et rent kommunalt ansvar etter sosialtjenesteloven og/eller kommunehelsetjenesteloven.”

Funksjonsnedsettelse defineres som ... ”et fysiologisk og/eller psykologisk avvik” ... ” en skjønnsmesssig vurdering” ... ”15 og 20 prosent av befolkningen” ... se her http://doksenter.custompublish.com/hva- ... 74087.html

Barn med funksjonsnedsettelse er altså et rent kommunalt ansvar .

Kommunekassens beste – barnas verste!

La oss kalle de ... umenneskenene ... ansatt på BV og sosialkontor rundt om i landet finner det lønnsomt å ha færrest mulig funksjonsnedsatte barn og flest mulig barn på barnevernstiltak. Slik reduseres hjemkommunens ansvar og kostnader. BV har ikke kompetanse til å skille mellom funksjonsnedsettelse/sykdom og/eller skader pga omsorgssvikt. BV tar heller ikke hensyn til erklæringer og attester fra leger og spesialister.

Nei, BV har definisjonsmakt og bruker den for hva den er verdt!

Å kamuflere barn med funksjonsnedsettelse/sykdom inn i samlesekken ”adferdsvansker/omsorgssvikt” skyver ansvar og kostnader over på Staten.

Nå kunne BV vært fornøyd med statstilskuddet og plassert barnet i storfamilien, men nei, da risikerer man krav om tiltak pga funksjonsnedsettelse og hjemkommunen alene vil ikke risikere å pådra seg uberegnelige kostnader!

Da er det mye mer forutsigbart og billigere å hevde at barnet lider av omsorgssvikt og tvangsflytte det til en vertskommune. Hjemkommunen reduserer risikoen for lovpålagte kostnader utløst av funksjonsnedsettelse samtidig som hjemkommune og vertskommune nå deler kommuneandelen av ansvar og kostnader.

Vertskommunen kan da gi sosialklienter ”lønnet arbeide” som fosterforeldre eller institusjonsansatte. To fluer i en smekk, sparer lovpålagte tjenester samtidig som de får skatteinntekter.

Den ene tjenesten er en annen verdt, barn som havner i dette systemet flyttes rundt mellom kommuner og fosterhjem og institusjoner, og bidrar til å holde kommune-Norge sysselsatt. Mange kommuner får være med på gildet, uten at noen av de trenger å sørge for at barnet får hjelp.

Slik skaper det offentlige en lønnsom ukultur, lønnsom for alle andre enn de stakkars barna og familiene som mister sin lovfestede rett til hjelp.

Milliardene BV forbruker styres av hjemkommunens/BVs behov, og ikke slik loven krever, barnets behov!

BV – umenneskelighet satt i system

Hvordan kan lokalpolitikere akseptere at barn ikke får nødvendige tiltak og helsehjelp i sin hjemkommune?

Forsøksvis kan man anta at de forveksler høyere kostnader med bedre hjelp. Denne feilslutningen er jo meget beleilig når de samtidig skyver kostnader og ansvar for ”hjelpen” over på Staten.

Videre, umenneskene i BV støtter seg på en forkvaklet og oppkonstruert ”barnefaglighet”. Den såkalte ”barnefaglige gode omsorgen” det offentlige tilbyr ødelegger barn og familier hver eneste dag. Barn og foreldre sykner og noen omkommer i dette umenneskelige systemet. Empiri viser at BVs ”omsorg” er direkte skadelig.

Umenneskene som sitter på de kommunale møterommene og grafser i seg wienerbrød har likmark krypende under neglene! Måtte de hjemsøkes av ofrene sine hver eneste natt!

Ansvarlige politikere må øyeblikkelig stoppe finansiering av offentlig barnemishandling!

Ansvarlige politikere må øyeblikkelig dreie statens bidrag direkte til barn og familier. Bare slik kan vi sikre at barn får forsvarlig hjelp og en best mulig oppvekst i trygge og hjemlige omgivelser.

BV er ikke i stand til å ta omsorg for andre enn seg selv!


.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Slik finansierer Staten barnemishandling
PostPosted: Wed May 05, 2010 4:26 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

mater familias wrote:
Slik finansierer Staten barnemishandling

(...)

”For barneverntiltak deles de økonomiske utgiftene mellom staten og kommunene, men tiltak på grunn av funksjonsnedsettelse er et rent kommunalt ansvar etter sosialtjenesteloven og/eller kommunehelsetjenesteloven.”

Altså definerer de funksjonsnedsettelse som omsorgssvikt, fordi det er det billigste.

Simpelt og lønnsomt.

Dette forklarer jo hvorfor de stikker av med ADHD-barn, barn med aspergers etc. Det forklarer imidlertid ikke hvorfor de stikker av med så mange andre, unødvendig.

Ut fra dette kan man konkludere med at det kan være farlig å be om hjelp til barn med funksjonshemninger.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Slik finansierer Staten barnemishandling
PostPosted: Wed May 05, 2010 8:05 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sat Jan 31, 2009 9:41 am
Posts: 223
Location: Hillerød Danmark
Arild Holta wrote:
mater familias wrote:
Slik finansierer Staten barnemishandling

(...)

Simpelt og lønnsomt.

Dette forklarer jo hvorfor de stikker av med ADHD-barn, barn med aspergers etc. Det forklarer imidlertid ikke hvorfor de stikker av med så mange andre, unødvendig.


Bianca har sagt dette Arild..- de gør friske barn syke med diagnoser.

Resten hverken overasker eller ryster mig, jeg ser mønsteret forplanter sig.
Dette er en global tendens. Staten ejer barna, men den er en dårlig mor.

ps : Er du Arild snill og la mater familias poste i resten av forum ? Tror personen bak har mye å komme med..

_________________
Mormor Anna Balsgaard
(Eksil i Danmark. Spør dersom du har problem me språket )


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed May 05, 2010 10:52 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Dette er umennesker som attpåtil er forkvaklet av en forskrudd ”barnefaglighet”. Den nærmest perverse bevoktningen av kommunekassen, som om det dreide seg om kronjuvelene, sier jo sitt.

Jeg frykter at en opptelling vil vise at veldig mange ”omsorgsovertakelser” berører barn med en eller annen form for funksjonsnedsettelse som er/var i ferd med å utløse en lovpålagt forpliktelse for kommunen.

Eller andre lovpålagte forpliktelser, eksempelvis sosialstønad for enslige og/eller arbeidsløse foreldre eller foreldres funksjonsnedsettelse/sykdom. Der stønadens størrelse er påvirket av om du har omsorg for barn eller ikke.

Men jeg tror kostnadsfordelingen er årsaken til at politikerne ser en annen vei mens BV begår overgrep.

Dersom maktovergrep mot syke/funksjonsnedsatte barn er en innarbeidet praksis i kommunen, blir det mye vanskeligere for den enkelte politiker å bryte denne ... fordi det ikke bare vil utløse økte kostnader i framtiden, men også avsløre en rekke pågående maktovergrep . Å aktivere uoversiktlige kostnader er ikke lokalpolitikerens drøm. Feigheten vinner, det er enklere å støtte seg på ”fagfolkene” i BV.

BVs rene maktarroganse og prestisje er ellers årsak til mange urettmessige omsorgsovertakelser. BV bryr seg overhodet ikke om skadene de påfører barn, familier og samfunn. BV-ansatte kan tyne livet av folk, helt risikofritt, ingen kan stille de til ansvar.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Thu May 06, 2010 1:20 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
mater familias wrote:
Eller andre lovpålagte forpliktelser, eksempelvis sosialstønad for enslige og/eller arbeidsløse foreldre eller foreldres funksjonsnedsettelse/sykdom. Der stønadens størrelse er påvirket av om du har omsorg for barn eller ikke.


Skjønte jeg det riktig:
Om man tar barn fra folk på soialstønad, så sparer kommunen penger?

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Thu May 06, 2010 1:55 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Arild Holta wrote:
Skjønte jeg det riktig:
Om man tar barn fra folk på soialstønad, så sparer kommunen penger?


Ja, jeg tror det kan tenkes en rekke tilfeller der det kan skje.

Eksempelvis, etter skilsmisse, enslig forelder med for liten inntekt i forhold til bokostnader. Det er mye vanskeligere for kommunen å avslå sosialstønad dersom det er barn i husholdningen.

Er barna borte, kan det være forelderen greier seg akkurat eller .. det blir mye lettere å tvinge forelderen til å flytte til ett billigere bosted, eksempelvis. Jeg tror det finnes mennesker som har opplevd slike tilfeller.

Dessverre.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Slik finansierer Staten barnemishandling
PostPosted: Fri May 07, 2010 5:12 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Offentlig mishandling av syke barn skjer helt åpenlyst

Tvisteløsningsorgan blir etablert 23.10.08, iflg KS nettsider:


Quote:
”Avtalen vil bli et viktig redskap for å sikre at utsatte barn og unge får nødvendig og hensiktsmessig hjelp i rett tid”, sier Skard, ”vi er særlig glade for at tvisteløsningsorganet nå blir etablert.”

”Et nytt og viktig element i den nye barnevernsavtalen er at partene skal opprette en mekanisme for å løse ”gråsonesaker”. Dette er saker hvor det foreligger uenighet om utgifts- og ansvarsfordelingen mellom kommune og stat. For eksempel kan det være spørsmål om tiltak skal finansieres etter barnevernsloven eller et annet regelverk, slik som lov om psykisk helsevern, sosialtjenesteloven, trygdelovgivning eller kommunehelsetjenesteloven. Organet skal opprettes som en prøveordning.”


Tvisteløsningsnemnda blir opprettet 01.01.2010
Lenke

Quote:
Bakgrunnen for å opprette en egen tvisteløsningsnemnd, er utfordringer knyttet til tilfeller der et barn har krav på tiltak både etter barnevernloven og etter andre velferdslover. Nemnda skal behandle saker der det er uenighet om statens betalingsansvar etter barnevernloven og kommunens betalingsansvar etter andre lover. Dette vil typisk gjelde tilfeller der et funksjonshemmet barn er plassert i fosterhjem eller i barneverninstitusjon, og der funksjonshemmingen innebærer at det må tilrettelegges særskilt.”


Hjemkommunen lar BV konstruere ”omsorgssvikt” for å spare penger. Når barnet er havnet i fosterhjem eller institusjon, nekter kommunen å innfri sine lovpålagte forpliktelser. Selv Staten greier ikke å få kommunen til å yte lovfestet hjelp til barn.

Nå har kommunene spart så mye penger og rammet så mange barn at det må opprettes eget byråkrati for å megle fram midler til lovfestet helsehjelp for barn. Det er til å gråte over.

Stakkars barn i dette landet. Først blir de frarøvet foreldre og hjemmemiljø, for så å bli kasteballer i det offentlige. Helt åpenlyst og systematisk underslår kommuner barns rettigheter.

Marerittet der naziene på kommunekontoret tuskhandler med kapo’ene i KZ om fordeling av barn med funksjonsnedsettelse ... mens Lysbakken solkorser seg i pressen og Hjermann Himmler med øynene i ett eller annet fjernsynsstudio ... hadde det bare vært et mareritt ...

Men marerittet er virkelighet for mange mange. Og folk flest snur seg vekk og vil ikke se det som skjer rett foran øynene deres. Igjen.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat May 08, 2010 5:51 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Det er prisforskjell på ett sykt barn og ett omsorgssviktet barn

Ett barn med så alvorlige adferdsvansker at opphold på institusjon er nødvendig, burde normalt ha rett til opphold på institusjon for barn med adferdsvansker.

Men så enkelt er det ikke. Dersom barnet plasseres i institusjon som frivillig hjelpetiltak, må kommunen betale for institusjonsplassen.
ssb.no/barnevernf

Quote:
I gjennomsnitt kosta ein institusjonsplass 5 087 kroner per døgn i 2005 (tabell 3). Vi finn her store skilnader mellom regionane. Region Vest og region Midt hadde dyrast døgnpris med 6 020 kroner og 5 902 kroner, medan ein institusjonsplass i region Sør til samanlikning kosta 4 800 kroner per døgn. Oslo og Trondheim ligg lågast med ein gjennomsnittleg døgnpris på 3 535 kroner og 2 832 kroner .Døgnprisen i 2005 varierte fra kr 2.832 til kr 6.080, med en snittpris på kr 5.087. Pr 30 dager blir billligste alternativ kr 84.960, dyreste kr 182.400 og snittprisen kr 152.610.

Dersom barnet lider av omsorgssvikt og plassering i institusjon for barn med adferdsvansker blir foretatt i henhold til barnevernloven, er egenbetalingen for kommunen pr mnd kr 33.358.

Lenke

Penger å spare. En grådig hjemkommune vil spare litt mer, og nøyer seg med å sende barnet i ett såkalt ”fosterhjem” til kr 26.068 pr mnd. Med maksimalpris-garanti.

Om nå barnets alvorlige adferdsvansker skulle skyldes en medfødt funksjonsnedsettelse eller en psykisk sykdom, hvilke rettigheter til medisinsk hjelp har så dette barnet?

Barnevernsinstitusjonene tilbyr ikke medisinsk behandling og følgelig dekker ikke Folketrygden slike opphold. Det burde selvfølgelig opprettes behandlingsplasser innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien for psykisk syke barn.

Men gjeldende psyko-babbler-doktrine er at alle adferdsavvik hos barn skyldes alvorlig omsorgssvikt i heimen. Og feilen i heimen ligger langt utenfor bøtingsvon. Enda viktigere, tiltak i heimen belaster det hellige kommunebudsjett.

Nei, psykisk syke barn må finne seg i å få stempelet ”adferdsvansker etter omsorgssvikt”, for deretter å bli sendt i en nedadgående dødsspiral gjennom BVs såkalte ”hjelpetiltak” .

Staten må øyeblikkelig stoppe utdanningen av de offentlig lønnede barnemishandlerne som titulerer seg ”barnevernspedagoger”! Disse er direkte ødeleggende for alle barn, enten barna er syke eller friske i utgangspunktet.

Og barnevernsinstitusjonene må stenges i henhold til kvakksalverloven. Det er utålelig at Staten bruker så mye penger på å ødelegge barn!

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat May 08, 2010 8:23 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.

KORT SAGT:
10-TUSENER Å SPARE HVER MÅNED PÅ Å DEFINERE FUNKSJONSHEMMEDE OG SYKE BARN SOM OMSORGSVIKTET.


Makten legger opp til at foreldrene skal stemples som noen som driver omsorgsvikt.

Funksjonshemmede og syke barn, kan koste kommunen:
mater familias wrote:
Døgnprisen i 2005 varierte fra kr 2.832 til kr 6.080, med en snittpris på kr 5.087. Pr 30 dager blir billligste alternativ kr 84.960, dyreste kr 182.400 og snittprisen kr 152.610.


Institusjonsplassering for påstått omsorgsviktet barn, kan koste kommunen:
mater familias wrote:
Dersom barnet lider av omsorgssvikt og plassering i institusjon for barn med adferdsvansker blir foretatt i henhold til barnevernloven, er egenbetalingen for kommunen pr mnd kr 33.358.


Fosterhjem for påstått omsorgsviktet barn, kan koste kommunen:

mater familias wrote:
En grådig hjemkommune vil spare litt mer, og nøyer seg med å sende barnet i ett såkalt ”fosterhjem” til kr 26.068 pr mnd. Med maksimalpris-garanti.

Det lønner seg altså svært å ta barn som sliter, fra foreldrene.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat May 08, 2010 11:10 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Arild Holta wrote:

KORT SAGT:
10-TUSENER Å SPARE HVER MÅNED PÅ Å DEFINERE FUNKSJONSHEMMEDE OG SYKE BARN SOM OMSORGSVIKTET.


Ja, det dreier seg om store beløp.

Anstendige kommuner vil forsøke å gi barn og familier den hjelp de har krav på etter lovverket.

Men i nazi-kommuner kjører Rådmann og BV-leder hardt på omsorgsovertakelser. De sparer penger, kommunen kan bygge rådhus og satse på kulturarrangementer, festivaler etc.

Familier anklaget for omsorgssvikt må se etter økonomiske motiv fra kommunens side. Selve innsikten i ukulturen kan være til stor hjelp og nytte for de anklagede. De grove og vanvittige beskyldningene er motivert ut fra tåkeleggings- og forvirringstaktikk. Det er alltid en fordel å forstå motivene til motparten.

Jeg håper alle som leser dette hjelper til med å spre budskapet. Det kan kanskje komme til nytte for en familie som står midt oppi marerittet akkurat nå.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun May 09, 2010 2:27 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Fostergulag, Fylkesnemndsirkus og kostnadsbedrag ??

Fosterhjem er det foretrukne tiltak når BV har oppkonstruert at ett barn er utsatt for omsorgssvikt.

http://www.regjeringen.no/pages/2354829/showelfile.pdf

Fosterhjem har en maksimalpris-garanti på kr 26.068 pr barn pr mnd for hjemkommunen.

Nå er det lett å tro at det må ligge svært alvorlige forhold til grunn for at hjemkommunen skal ta på seg en slik månedlig kostnad fram til barnet fyller 18 år.

Men vent ett øyeblikk, dette er jo overføring fra hjemkommunen til vertskommunen. Kommunene både betaler og mottar dette beløpet. For å se hva dette tiltaket egentlig koster kommunene, må vi også se på vertskommunens økonomi.

På KS nettsider, Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem fra 1.juli 2009, http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst ... ejsatser1/

Veiledende satser for fosterhjem pr. barn pr. måned fra og med 1. juli 2009
Quote:
Alder........Utgiftsdekning......Arbeidsgodtgjøring....Samlet godtgjøring
0 til 6................ 4 369,-.................6 135,-.................10 504,-
6 til 11...............5 429,-.................6 135,-..................11 564,-
11 til 15.............5 934,-.................6 135,-..................12 069,-
15 år og elder... 6 450,-.................6 135,-..................12 585,-Vertskommunens forpliktelser overfor fosterhjemmet pr barn pr mnd:
- kr 6.135 i Arbeidsgodtgjøring
- kr 4.369 stigende til kr 6.450 til Utgiftsdekning, avhengig av barnets alder

God butikk for vertskommunen, kr 26.068 – kr 10.504 til kr 12.585 = overskudd 15.564 til kr 13.483.

Selv om vi legger på 40-50% Sosiale kostnader på Arbeidsgodtgjøringen, kr 2.454 til kr 3.068, så går vertskommunens forpliktelser ca opp i opp med overskuddet.

De har også noe de kaller ”forsterket fosterhjem” de benytter i de tilfeller de ikke kan unngå lovpålagte forpliktelser overfor barn. Uten å ha sett på det, antar jeg at de også der kommer ut med at vertskommunen pådrar seg forpliktelser i samme størrelsesorden som overskuddet.

Hvorfor driver kommunene kjøp og salg av ”fosterhjemstjenester” fra hverandre til en pris dobbelt så høy som kostnaden? Ligner ikke dette på å blåse opp utgiftssiden? Kanskje Riksrevisjonen burde se litt på hvor reelle kommunenes fosterhjemskostnader egentlig er?

Dette er ren spekulasjon, men det skulle ikke forundre meg om det eksisterer en ”fosterhjems-balanse” der ute mellom kommunene.

Ett eller annet må de drive med på BV-kontorene, de har jo ikke tid til å hilse på barnet før de tropper opp i barnehage eller skole og kidnapper det på såkalt ”akuttvedtak”.

Om det kan være til trøst for alle de som sjokkert har opplevd å bli frarøvet barn på såkalt ”hastevedtak”, den store bekymringen skyldes nok Rådmannens og BV-lederens angst for beholdningen i kommunekassen. Det har oppstått ett akutt behov for barn til å opprettholde ”fosterhjemsbalansen” og denne gangen gikk det ut over ditt barn. Shit happens.

Kommunene oppnår:

- oppblåste kostnader som legitimerer BVs eksistens og videre vekst

- forpliktelsene i fostergulag-systemet går opp i opp med overskuddet så lenge det ikke utløses uforutsette lovpålagte hjelpetiltak til barnet

- doktrinen om at problembarn skal starte med ”blanke ark” og taushetsplikten sørger for at det ikke utveksles informasjon om eventuelle spesielle problemer barnet måtte ha

Forøvrig, det finnes et 30-siders rundskriv fra BLD, rundskriv Q-06/2007 – Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Ru ... 6_2007.pdf
med detaljerte reguleringer.

Uhyggelig lesing for den som måtte være interessert i hjerterå og systematisk kommunal ansvarsfraskrivning. Her ofres barn for den hellige kommunekasse.

Grådige Rådmenn og BV-ledere utsetter barn for brutale overgrep. Påfører barn og familier ufattelige lidelser. Noen må stoppe galskapen.

Jeg håper at jeg har misforstått hele dette kvalmende systemet!

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Nazibitchenes pengebegjær
PostPosted: Sun May 09, 2010 7:09 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
mater familias wrote:
Familier anklaget for omsorgssvikt må se etter økonomiske motiv fra kommunens side. Selve innsikten i ukulturen kan være til stor hjelp og nytte for de anklagede. De grove og vanvittige beskyldningene er motivert ut fra tåkeleggings- og forvirringstaktikk. Det er alltid en fordel å forstå motivene til motparten.

Jeg håper alle som leser dette hjelper til med å spre budskapet. Det kan kanskje komme til nytte for en familie som står midt oppi marerittet akkurat nå.


Det er ikke noe nytt for oss at det såkalte "barnevernet" er drevet av profitthensyn. Det dreier seg om store offentlige overføringer til de ulike aktørene som stjeler barna våre og holder dem som de facto fanger i sine lukkede hus, ofte på såkalt sperret adresse.

Men det er som du skriver, nyttig å vite hvordan disse perverse menneskene tenker. De har en avansert forvirrings- og tåkeleggingstaktikk, både for å lure foreldrene og til å narre offentligheten til å tro at det dreier seg om reell beskyttelse av barn som er utsatt for overgrep.

Vi må vite at motparten ikke skyr noe middel for å oppnå sine mål: holde barna som sine slaver lengst mulig. Motivet er å få tilgang til offentlige ressursene.

Velkommmen hit til forumet! Vi er frontlinjen i kampen for barnas rett til egen barndom. Barn har rett til et ekte familieliv, ikke det usle surrogatet som gis dem som erstatning av de avstumpete skjøgene i "barnevernet".

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun May 09, 2010 9:16 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sat Jan 31, 2009 9:41 am
Posts: 223
Location: Hillerød Danmark
mater familias wrote:
Fostergulag, Fylkesnemndsirkus og kostnadsbedrag ??

[
Jeg håper at jeg har misforstått hele dette kvalmende systemet!

Jeg fornemmer du har en veldig god forståelse for den del av systemet.
Socialbablerdelen har jeg selv gravd mig ned i, men den økonomiske del har for mig og andre vært veldig uigennemskuelig.
Jeg vil høre om muligheten og tillatelse til å dele dine iaktagelser ? Selvfølgelig med kilde.

_________________
Mormor Anna Balsgaard
(Eksil i Danmark. Spør dersom du har problem me språket )


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun May 09, 2010 11:33 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Hei Mormor63

Jeg har laget ett eksempel som forhåpentligvis kan illustrere hvordan jeg oppfatter dette systemet. Og du må gjerne videreformidle mine antakelser. Som sagt, dette er så kvalmende at jeg håper jeg har misforstått.


Fostergulag og kostnadsbedrag ??

Ett tenkt eksempel. Jeg operer med runde tall for enkelhets skyld.

Forutsetningen er her at kommunene opprettholder en ”fosterhjemsbalanse”, dvs at Kommune Hjem (KH) kjøper en fosterhjemsplass hos Kommune Vert (KV) til kr 26.000.

Samtidig kjøper også Kommune Vert en fosterhjemsplass hos Kommune Hjem til samme pris kr 26.000.

Totalt ser det da ut som om Kommunene samlet har brukt kr 52.000 på 2 fosterhjemsplasser.

Men i kommunekassen både i KH og KV er beløpet på konto det samme, de har kjøpt og solgt til samme pris.

Videre ser vi på økonomien i KV:

KV har nå ”omsorgen” for Melkebarn1 og mottar 26.000 for denne ”tjenesten”. Fosterhjemmet til Melkebarn1 koster KV 13.000 som dekkes inn mot overprisen på ”tjenesten” slik at Melkebarn1 egentlig ikke belaster kommunekassen i KV.

KV har nå plutselig en egeninteresse av at Melkebarn1 ikke skal utløse nye kostnader, da disse kostnadene vil ramme KVs hellige kommunekasse gjennom å redusere overprisen som følger Melkebarn1.

Ansvarsfordeling ved eventuelle klager:

KH har det formelle ansvaret for Melkebarn1 og har beviselig betalt KV 26.000 til dekning av alle kostnader som følger Melkebarn1.

KV derimot, har mottatt Melkebarn1 som ett ”blanke-ark”-barn. BV i de to kommunene samarbeider ved å overholde ”taushetsplikten”, slik at eventuelle spesielle problemer som følger Melkebarn1 ikke kommer fram.

Nå er det opp til fostergulag-hjemmet, om de vil ta opp kampen med KV for at barnet får hjelp for eventuelle problemer. Å få lovfestede rettigheter til ett barn ut fra en kommunekasse, er en verre oppgave enn å bryte seg inn i Norges Bank.

Sannsynligvis vil ikke fostergulag-hjemmet nå fram. Og fostergulag-hjemmet kan fortsette å mase om hjelp ... til de enten sliter seg ut og gir opp ... eller de risikerer å få beskjed om at de heller ikke er i stand til å ivareta barn ... og BV tvangsflytter barnet på nytt. Runddansen er i gang.

Ved å flytte barnet ut av KH og bryte mest mulig kontakt med familien til Melkebarn1, svekkes familiens mulighet til å følge opp barnet. Og familien sitter hjelpeløs og marginalisert tilbake, med stempelet ”omsorgssvikere”, ”overgripere” eller direkte ”barnemishandlere” og/eller beskyldt for ”seksuelle overgrep”.

KH følger selvfølgelig samme oppskrift, Melkebarn2 fra KV får samme behandling i KH.

Og kommunene trenger friske barn for å kamuflere dette tyveriet av rettigheter fra barn. Men å havne i dette systemet vil ødelegge selv det sunneste barn.

Og da er det fint å ha foreldrene å skylde på. Barn blir ødelagte av overgrep, men det er BV som utfører overgrepene. Og det lar seg i ettertid vanskelig bevise nøyaktig når skadene har oppstått.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun May 09, 2010 2:08 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:13 am
Posts: 1063
Jeg har ikke lest hele denne tråden, det skal jeg innrømme. Jeg bare undrer: har ikke vertskommunen interesse av at det opprettes "tiltak" rundt et (foster-)barn?

Det er kjent at staten overtar finansieringen ved omsorgsovertakelse (kommunen betaler en mindre del), mens kommunen selv må punge ut ved tiltak i familier som trenger det. Kommunen motiveres derfor til å "gå for" omsorgsovertakelse.

Jeg vet fra vår egen sak at Oslo kommune har fattet vedtak om - og betalt for - tiltak for barnet i fosterhjem i Trysil: ferietilbud, fritidsaktiviteter osv.

Det er mange fosterhjem i grisgrendte strøk - der det er vanskelig å finne annet arbeid å brøfø sin familie med. Hvis et (foster-)barn har stort omsorgsbehov og behov for avlastningsfamilie, bup, ferieordninger osv osv, så genererer det arbeidsplasser i kommunen. Det aller meste er sprøyt og oppspinn, men et fosterbarn holder deler av bygda i live. "Alle skal med!"

Hvordan er det vanlig å fordele slike utgifter? Staten? Hjemkommunen? Eller vertskommunen? Det forekommer meg at hjemkommunen må finansiere en hel del, men det holder dem igang. Det skaper behov for mange ansatte. Saksbehandlerne kan gå til "viktige" møter og diskutere og spise kaker. De kan fatte "viktige" vedtak. Så kan de reise ut og hilse på barnet/fosterpersonene/skolen/ppt/bup osv. Det hele gir inntrykk av at de GJØR NOE, at det er bruk for dem. Det er et narrespill!


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]