It is currently Mon Jul 22, 2024 2:37 amPost new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Alarm i Dagbladet.
PostPosted: Tue Mar 06, 2012 1:27 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Mar 11, 2007 12:06 am
Posts: 478
Dagbladet slår Alarm om akuttvedtak i barnevernet.

Jøss, har de begynt å fokusere på barna? Opphørt som ropert for Statens omskrivelsespropaganda? Sluttet å terpe på det evige ordet barnevern, barnevern, barnevern?

Neida. Dagbladets konkusjon, basert på ekspert barnepsykolog Willy-Tore Mørch(?) er:

"Det vi kan se er at barnevernet ofte prøver en serie milde inngrep, som støtte til barnehage, SFO og helgeavlastning, men at situasjonen bare blir verre og verre i familien. Til slutt blir situasjonen så alvorlig at det ofte ender med et akuttvedtak".

Vår erfaring er at akuttvedtak brukes i tilfellene hvor barnevernet ikke har grunnlag, å vinne fram med tvangsvedtak i fylkesnemda.

Professor Mons Oppedal sier "Den endrede situasjonen kan gjøre det lettere å fatte et seinere vedtak om at barnet ikke skal være i familien".

Sant nok.

Dagbladet har gjort selvstendige undersøkelser:
"I en dom fra Oslo tingrett fra april i fjor, hvor et hastevedtak ble opphevet og barnets mor fikk tilbake omsorgen, heter det blant annet:

«Retten finner det imidlertid bemerkelsesverdig at barneverntjenesten, i perioden fra akuttvedtaket og frem til hovedforhandling, ikke har foretatt en ny konkret vurdering av mors eller hennes omsorgsevne og heller ikke har vurdert å sette inn hjelpetiltak for å avhjelpe en eventuell akuttsituasjon".»

Et ubehjelpelig forsøk på å "balansere" artikkelen som full av ugjennomtrengelig vrøvl:
-Han (Oppedal) mener det viktigste er å hjelpe barn som trenger det.

Hastevedtak, er et ord som skjuler en brutal opprivende virkelighet for barn. Traumet påfører dem varige alvorlige psykiske skader. Dagbladet unnlater å opplyse allmennheten hva akuttvedtak er, for et barn.

"Det blir for tilfeldig, sier (advokat) Seland".

De brutale tvangshentingene er ikke tilfeldig. De er systematiske.

Advokat Seland sier også:
Vi gjør dette med barn, vi hadde aldri gjort det samme med kriminelle.

Og det har han rett i.

Hva med en artikkel Dagbladet, hva vi gjør med barn?
Det blir for farlig. Best det er reduseres statsstøtten. "Dagbladets journalistiske kvalitet har sunket"?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Alarm i Dagbladet.
PostPosted: Tue Mar 06, 2012 1:36 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Mar 11, 2007 12:06 am
Posts: 478
Artikkelen linker også til en alldeles sinnsyk utredning fra Barne- og Famile - og Likestillingsdepartementet. Denne er så ugjenomtrengelig, at den bare kan leses med Orwellske øyne:Ǥ 4-12.
Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes:

-dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,
-dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,
-dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller
-dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

Altså:

Dersom barnevernet treffer et vedtak om å "overta omsorgen for for et barn", er det:

- alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,
- barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller
-overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

Forstå det den som kan.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Alarm i Dagbladet.
PostPosted: Tue Mar 06, 2012 1:50 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Mar 11, 2007 12:06 am
Posts: 478
Ekspert barnepsykolog Willy-Tore Mørch, sitat.

"Det vi kan se er at barnevernet ofte prøver en serie milde inngrep, som støtte til barnehage, SFO og helgeavlastning, men at situasjonen bare blir verre og verre i familien. Til slutt blir situasjonen så alvorlig at det ofte ender med et akuttvedtak". Sitat slutt.


Willy-Tore Mørch har både rett og galt.

En sannhet skjules: "De milde inngrep". Er brutale: Familien er frattatt retten til å definere sine egne behov, og frarøves mulighetene til å få det bedre.

Barnevernets hjelp er uhyre destruktiv, sakte men sikkert tæres familien istykker. Jmfr. "Foreldrene lever i arrangert ekteskap", "Mating med hendene", "Barna sover i foreldrenes seng".

Barnevernets hjelp handler aldri om å sette ressurser inn i familien. For eksempel avlastning i med vaskehjelp eller husmorvikar. Barna skal ut: Fjernes fra foreldrene i SFO, barnehage, eller besøkshjem. Dette kaller Mørch "milde inngrep".

Til slutt har barnevernet nådd målet: Fjerne alle bånd, livstråden til barnet.

"Det ofte ender med et akuttvedtak".


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]