It is currently Wed Jun 12, 2024 9:49 pmPost new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 
Author Message
 Post subject: Petisjon: Indere vil at regjeringen beskytter mot barnevern
PostPosted: Tue Oct 16, 2012 6:03 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  
Redd Våre Barn
16 oktober 2012
Petisjon til den indiske National Human Rights Commission (nasjonal kommisjon for menneskerettigheter): Indere vil at deres regjering skal beskytte mot vestlig barnevern

En gruppe indiske politikere, vitenskapsmenn i samfunnsvitenskaper, mennesker som arbeider aktivt for menneskerettigheter, jurister – inklusive to pensjonerte dommere som har vært ledere av High Court (tilsvarer lagmannsrett) – har levert en petisjon til sin National Human Rights Commission (nasjonal kommisjon for menneskerettigheter) hvor de ber kommisjonen anbefale for regjeringen at India etablerer en formell og permanent ordning for å assistere indiske borgere i utlandet hvis barn blir fanget i aksjoner av barnevernet i forskjellige land, vesentlige vestlige.

Initiativet springer ut av deres nøye undersøkelse av realitetene i Bhattacharya-saken i Norge og en lignende sak i staten New Jersey i USA, og de har forstått hva vi i Norge burde forstå: Disse sakene er ikke enkeltstående, uheldige feil, de er vanlig praksis for vårt sosialvesen.

Koordinator for petisjonen er advokaten Suranya Aiyar, som energisk har gått inn bak propaganda og påstander som Stavanger barnevern kom med, for å finne sannheten. Hun har fulgt opp ved å etablere kontakter og gjøre seg kjent med mye litteratur vedrørende barne'vern' i vestlige land.

Petisjonen er meget god. De av oss som er vant til den svake, overfladiske og stats-underdanige måten den almindelige pressen fremstiller barnevernssaker på, slåes øyeblikkelig av denne petisjonens uvanlige kvalitet: den måten den presenterer realitetene om hva som foregår (side 1 og 2 av petisjonen), og den måten de som legger frem petisjonen viser at de forstår at sterke mot-reaksjoner behøves: de anbefaler at alle ambassader, konsulater og andre som representerer India i utlandet, skal bli skikkelig informert om trusselen fra barnevernet i mange land og bli instruert til å gi indiske borgere effektiv assistanse og til å samle informasjon om "advokater, aktivister, tolker og andre personer som kan være til hjelp", at den indiske regjering bør offentliggjøre en advarsel til alle indere som reiser eller bosetter seg i utlandet om faren fra barnevernets side (side 7), at den indiske regjering bør beordre en studie gjort av juridiske og statistiske studier om "hvordan konfiskatorisk barnevern fungerer" (side 7).


Les og spre videre! Trykk gjerne opp, publisér andre steder, og sirkulér! (Vi beklager at petisjonen foreløbig bare finnes på engelsk, og håper vi skal få til en norsk oversettelse med stunder. Her er forøvrig den engelske tråden.)


Petisjonen:
Humanitarian Crisis for Indian children and their families in confiscatory child care proceedings abroad
India, 12 oktober 2012

Pressemelding:
Save Indian Children From Confiscatory Proceedings Abroad
India, 12 oktober 2012

Nyhetsartikler, andre artikler, reportasjer om politiske initiativer for reform:
Materials Filed with Petition to NHRC
India, 12 oktober 2012


Suranya Aiyar's tale ved presentasjonen av petisjonen følger nedenfor.


   

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Petisjon: Indere vil at regjeringen beskytter mot barnev
PostPosted: Wed Oct 17, 2012 5:25 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
 

Redd Våre Barn
16 oktober 2012Suranya Aiyar, advokat og kritiker av konfiskatorisk barnevern i utlandet
Ved pressekonferansen holdt 12 oktober 2012 ved Women's Press Club (Kvinners presseklubb), New Delhi*

*****
Oversettelse fra engelsk: Marianne Haslev Skånland. Originalen finnes her:
Suranya Aiyar, Lawyer & critic of foreign confiscatory child care regimes
At Press Conference held on 12 October 2012 at the Women’s Press Club, New Delhi

*****


God ettermiddag. Takk for at dere er kommet til vår lansering. Jeg er koordinatoren for denne kampanjen. Jeg er advokat, men sentrum i mitt liv er å være mor. Jeg har to små barn – 3 ½ og 1 år gamle. Mitt engasjement i denne kampanjen er først og fremst et forsvar for det å være mor.

Vi vil i dag ha æren av å høre et høy ansett panel av talere.

Dommer AP Shah – pensjonert som justitiarius for Delhi High Court (tilsv. norsk lagmannsrett). Gjennom sin karriere har han avsagt mange modige dommer, som holder høyt rettighetene til kvinnelige fanger og deres barn, og handikappedes rettigheter til offentlige transportmidler. Han ble en helt for menneskerettighets-aktivister med sitt konstruktive forsvar for homofiles rettigheter da han tolket noen arkaiske, homofobe lover i indisk straffelov restriktivt, slik at de ikke gjaldt seksuelle handlinger mellom samtykkende, voksne personer.

Dommer Mukul Mudgal ble selv en institusjon i Delhi High Court før han ble utnevnt til justitiarius i Punjab og Haryana High Court, som han nå er pensjonert fra. I sin karriere har han gått inn for fengselsreform og for rettigheter og rett innen miljøvern og kjønnslikestilling. Han kommer fra en kjent familie av klassiske musikere. Og skjønt han selv valgte en mere prosaisk vei i juss, har han brakt mye av sin kunstneriske arv til sine dommer i form av kraft og bevegelse.

Den ukuelige Brinda Karat behøver ingen introduksjon. Etter at hun har fullført sin siste periode som parlamentsmedlem i Rajya Sabha (annen-kammeret), er løven nå sluppet løs på verden! Fru Karat har vært en av Indias mest effektive forkjempere for kvinners rettigheter. Hennes nyeste triumf er at en lov er vedtatt i parlamentet som skal hindre sex-trakassering på arbeidsplassene. Det var fru Karat som fikk frem i offentlig oppmerksomhet i India den ulykken som rammer indiske barn som konfiskeres i barneverns-saker i andre land. Og hun var tidligere i år aktiv for å få to barn tilbake til India som var beslaglagt av myndighetene i Norge.

*

Jeg vil begynne med noen ord om vår kampanje.

Det er sagt at ‘veien til helvete er brolagt med gode intensjoner’. Noe slikt ser ut til å være hendt med barnevern i den utviklede verden. Det er spørsmål om hvorvidt statlig konfiskering av barn i det hele tatt er en riktig reaksjon på overgrep og vanskjøtsel i familien. Det er spørsmål om hvorvidt det er sunn politikk å gjøre staten ansvarlig for å forhindre overgrep og vold i familien. Det er spørsmål om hvorvidt det er statens plikt å konstruere nye familier for barn når den biologiske familien er i vanskeligheter. Dette er kompliserte spørsmål.

Men her og nå er problemet enkelt og åpenbart. Vi ser i disse landene et system som opererer stikk motsatt av ethvert prinsipp for rettssikkerhet, et system som går fullstendig imot århundrer av erfaring av hva som hender når offentlig makt utfolder seg ukontrollert.

• Barn snappes fra sine familier, uten noen som helst god grunn.
• Foreldre fordømmes som dårlige, på det aller tynneste grunnlag.
• Det er intet prinsipp om uskyld inntil skyld er bevist.
• Det er ingen rettferdig rettergang.
• Det er ingen beskyttelse mot kryssende interesser.
• Konfidensialitetslover og taushetsplikt beskytter bare barnevernsarbeidere og dommere mot å bli holdt ansvarlige.
• Verst av alt er ringeakten for barns kjærlighet når familiesituasjoner blir bedømt.
• Søsken blir skilt og sendt til forskjellige hjem.
• Barn utsettes for adopsjon i toppfart, slik at selv hvis foreldrene til slutt vinner i retten, kan de ikke bli gjenforent med sine barn.


*


Etter barna er mødre de største ofrene for dette systemet. Siden hun typisk er hovedkilden for omsorg, er det i nesten alle konfiskasjonene moren som klandres.

• Den måten hun tar seg av barna sine på utsettes for en inkvisisjon som det er nesten umulig for noen som helst å komme ut av som uskyldig.
• Hun utsettes for undersøkelse i sitt hjem, sitt kjøkken, sitt barneværelse, og sitt soveværelse.
• Hun utsettes for angrep fra akkurat de menneskene hun støtter seg mest på når hun skal ta seg av sine barn: barnas leger og lærere. Alle er potensielle informanter mot henne.
• Hvis hun skulle bryte sammen under påkjenningen av beskyldningene, hvis hun skulle miste beherskelsen, eller falle sammen i gråt, blir hun øyeblikkelig fordømt som en person som for tiden er ute av stand til å ha hånd om sine egne barn.


**


Det er intet vern av barn her. Bare dårskap og umenneskelighet. India må synge ut mot denne humanitære krisen.

Vi vil arbeide for at vår kampanje skal nå alle landene i Sør-Asia og lenger ut også. Allerede foreligger det rapporter om andre regjeringer som tar opp denne saken. Den slovakiske regjeringen har truet med å få Storbritannia for retten for konfiskasjonen av slovakiske borgere i England.

Jeg er meget glad over at vi blant våre tilhørere her har representanter fra Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Bhutan, Brunei, Russland og Slovakia. Mennesker som har samme oppfatning verden rundt må gå sammen i denne saken.

Når det gjelder indiske barn, gjør vår petisjon rede for det juridiske grunnlag for at disse barna kan bli returnert til sine slektninger i India. Disse barna har en rett til å vende tilbake til India under internasjonale overenskomster som de fleste land i verden har tiltrådt. Og når regjeringen har intervenert så kraftfullt i den norske saken, er regjeringen forpliktet etter grunnloven til å handle likt i like saker, altså til å gripe inn tilsvarende når det gjelder andre familier som utsettes for konfiskatoriske barneverns-aksjoner i utlandet. Vår petisjon anmoder The National Human Rights Commission (nasjonal kommisjon for menneskerettigheter) om å anbefale at istedenfor at folk skal være henvist til tilfeldig intervensjon, oppretter regjeringen en formell og tydelig ordning for intervensjon i disse sakene.


Takk.


*


   

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Petisjon: Indere vil at regjeringen beskytter mot barnev
PostPosted: Wed Oct 17, 2012 5:55 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
    

Pressedekning ved lansering av petisjonen

Pressekonferansen der petisjonen ble lansert hadde godt fremmøte, blant annet fra pressen. Her er oppslag fra en del aviser:


Campaign for return of children held under draconian laws
Business Standard / Press Trust of India / New Delhi, 12 oktober 2012

Campaign for return of Asian kids under custody in the West
The Statesman, 12 oktober 2012

Brinda, ex-CJs call for mechanism to ensure repatriation
The Indian Express, 16 oktober 2012

Government intervention sought for return of Indian children
The Hindu, 13 oktober 2012

Activists Want India to Bring ‘Confiscated’ Kids Home
The Wall Street Journal | India, 12 oktober 2012

Suranya Aiyar og Marianne Haslev Skanland
har begge to kommentert Wall Street Journal's artikkel
her.

‘Ensure return of kids from West’
The Asian Age, 13 oktober 2012

Campaign for return of children held under draconian laws
Zeenews, 12 oktober 2012

Campaign for return of children held under draconian laws
I4U News, 12 oktober 2012

Campaign for return of children held under draconian laws
TV Balla, 12 oktober 2012

‘Save Indian kids abroad’ campaign
The Hans India, 12 oktober 2012


*

Flere av artiklene har bokser der man kan kommentere (skjønt det er ikke alltid lett å få en kommentar igjennom teknisk sett, men da kan man prøve å sende kommentaren til redaksjonen isteden, og anmode dem om å sette den inn under den relevante artikkelen).

*

Pressekonferansen ble også dekket i de følgende publikasjonene, men fordi lenkene der forandrer innhold når nye oppslag blir publisert, har jeg ikke lykkes i å finne tilbake til dem:

http://www.dailyexcelsior.com/web1/12oc ... nal.htm#10
http://epaper.mathrubhumi.com/epapermain.aspx


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Petisjon: Indere vil at regjeringen beskytter mot barnev
PostPosted: Wed Oct 17, 2012 8:35 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Litt mere presse angående petisjonen:

Indian Activists Mobilize against Norwegian Barnevern
The Nordic Page, Oslo, 15 oktober 2012

Activists Want India To Bring "Confiscated" Kids Home
News Bharati, 12 oktober 2012

Petisjonen er også omtalt i Deccan Chronicle den 13 oktober, under tittelen:
"Ensure return of kids from West" og med en adresse som ser slik ut:
http://www.deccanchronicle.com/channels/nation/north/‘ensure-return-kids-west’-518
men anførselstegnene i adressen blir øyensynlig gale her i forumet, slik at man ikke kommer inn på artikkelen men bare på Deccan Chronicles generelle side.

  

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Petisjon: Indere vil at regjeringen beskytter mot barnev
PostPosted: Wed Oct 17, 2012 9:25 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Adressen som ikke virker kan erstattes med denne "mellom-adressen". Da kommer man fram:

http://url.r-b-v.net/ensure-return-of-kids-from-west

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Petisjon: Indere vil at regjeringen beskytter mot barnev
PostPosted: Thu Oct 18, 2012 8:15 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Finfint, takk for teknisk hjelp. Da blir det slik:

'Ensure return of kids from West'
Deccan Chronicle, 13 oktober 2012


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Petisjon: Indere vil at regjeringen beskytter mot barnev
PostPosted: Mon Oct 29, 2012 12:51 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  
  
Her har vi Christopher Booker i The Telegraph - det blir lest av mange mennesker! India og Slovakia hånd i hånd, ikke dårlig!

Indians join Slovaks in protesting against UK child snatchers
Av Christopher Booker
The Telegraph 27 oktober 2012

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Petisjon: Indere vil at regjeringen beskytter mot barnev
PostPosted: Mon Oct 29, 2012 11:38 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Her er en artikkel om den indiske saken i New Jersey i USA som petisjonen også omtaler:

Norway déjà vu: Indian couple has son taken by US welfare officials
Av Uttara Choudhury
Firstpost.world   11 september 2012


Det er også to lenker til artikler fra tilbake i januar om Bhattacharya-saken i Stavanger:

Norway: Cultural ignorance or cultural arrogance? Nay, it’s cruelty
Av Akshaya Mishra
Firstpost.world   23 januar 2012

Poser from Norway: Do Indians make bad parents?
Av R Jagannathan
Firstpost.world   25 januar 2012

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Petisjon: Indere vil at regjeringen beskytter mot barnev
PostPosted: Thu Dec 26, 2013 9:18 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  
Denne artikkelen i India siterer The Nordic Page (se lenger oppe i tråden). Den er et år gammel, men fortjener likevel en lenke! Det illustrerer hvor viktig internett er for spredning av informasjon den autoritære, nærmest stats-regulerte, presse ikke tar opp på en grundig måte.

(Norway) Indian Activists Mobilize against Norwegian Barnevern
HindNC (Hind Network Channel), 16 oktober 2012

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]