It is currently Wed Jun 12, 2024 11:35 pmPost new topic Reply to topic  [ 92 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Author Message
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Sat Jan 31, 2015 9:38 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
   

Jeg har fått et resumé på engelsk av intervjuet fra 21 januar som jeg lenket til ovenfor, på 24 januar 12:05, om Eva Michaláková's sak med et medlem av det tsjekkiske parlament, Jitka Chalánková. Jeg oversetter videre til norsk.

Chalánková: Ideální postup? Ať vláda podá žalobu na Norsko
DV tv, Aktuálně.cz, 21 januar 2015


Fru Chalánková er akkurat tilbake fra Norge, hvor hun ledsaget fru Michaláková ved hennes siste møte med barnevernet. Hun likte ikke barnevernets holdning, og sa at mange av deres [hennes og fru Michalákovás] ikke ble besvart.

Hun har hjulpet fru Michaláková på forskjellige måter i omtrent et år; interessant nok har hun fremdeles ikke fått adgang til sakspapirene. Hun ble spurt gjentatte ganger om hun er sikker på at det ikke forekom overgrep i familien, og avslo å si ja, idet hun sa at hun baserer seg på en antagelse om uskyld + det faktum at strafferetten hadde frikjent dem
[de ble aldri tiltalt].

Hun har samarbeidet med det tsjekkiske barnevernet (OSPOD), og de er beredt til å assistere den lenge adskilte familien hvis de kommer tilbake til Den Tsjekkiske Republikk. Hvis fru Michaláková blir funnet å være uskikket til å fungere som forelder også av tsjekkiske myndigheter, er de beredt til å finne alternativer, hvilket ville bety at et medlem av storfamilien ville ha omsorg for barna og få omsorgsretten.

Hun vil be Deputerkammeret å overveie internasjonal tiltale (fortrinnsvis sammen med Slovakia og andre land som Latvia, Litauen og Estland) under Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon.Jeg har føyet inn to bemerkninger (i sort). Jeg vil gjerne legge til tre kommentarer:

1)
Jeg har ingen vanskeligheter med å tro at barnevernet ikke besvarte deres spørsmål. Dette er vanlig fra barnevernets side. De er blitt utstyrt med total makt av våre politikere og befolkningen, og behøver ikke å bevise noe eller gi tilfredsstillende forklaring på hva de sier og gjør.

2)
Familien – i dette tilfellet Eva Michaláková – har rett til fullt innsyn i saksdokumentene – hvert eneste dokument som barnevernet har og har produsert som er del av sakspapirene, og hun har også rett til å la fru Chalánková få alle saksdokumentene, og, for den saks skyld, til å publisere dem. Fru Michaláková må bare gå på gjennom sin advokat og forlange utlevert alle sakspapirene.

3)
Det faktum at nordmennene, barnevernet eller andre, spør fru Chalánková om hun er sikker på at det ikke har forekommet overgrep/mishandling i fru Michalákovás familie, avslører hvor langt vekk fra rettssikkerhet Norge er kommet i barnevernssaker.

Fru Chalánková gjorde naturligvis helt riktig da hun sa at hun baserer seg på antagelsen om uskyld (inntil annet er bevist i en rettssak), og det skulle alle andre basere seg på også. Det er opp til staten, i en straffesak, å bevise at det har vært overgrep, det er ikke opp til den anklagede å bevise at han/hun er uskyldig. I dette tilfellet har det ikke engang vært noen tiltale, langt mindre en skikkelig rettssak. Tvert imot, politiet henla saken.

Under sånne omstendigheter kunne det være forsvarlig å ha tatt barna ut av familien til å begynne med – hvis mistanken har vært rimelig [svært ofte er de ikke det i barnevernssaker] – men å fortsette å holde på barna når det ikke engang har vært noe sak brakt for retten, og å prøve å gjøre barna foreldreløse på denne måten, er fullstendig uforsvarlig. Men det er hva barnevernet rutinemessig gjør. Og det norske samfunn stoler på at barnevernet er 'vitenskapelig' med hensyn til dette: de gir etter for fullstendig feilaktige psykologiske antagelser som regjerer klinisk barnepsykologi og barnevernsidologi: at det er bra for barn å bli rykket vekk fra sine røtter og omplantet hvor som helst.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Wed Feb 04, 2015 2:07 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Medlem av EU-parlamentet Petr Mach's tale til støtte for Eva Michalakova mot Barnevernet
NorskoKredeDěti NorwayStealsChildren - youtube, 2 February 2015

Video, tsjekkisk tale, engelsk teksting.

Det MEP Petr Mach sier er utmerket, han er blant de aller beste. Hah har forstått mange av spørsmålene i saken, inkludert generelle problemstillinger: at folk i Tsjekkia må kjempe på langsiktig basis for å hindre at deres eget samfunn tar samme vei til femilieødeleggelse som Vestens nasjoner har vært på i så lang tid. Han sier: "We don't want anything like that to happen in the Czech Republic" (Vi vil ikke at noe sånt skal skje i Den Tsjekkiske Republikk),

"The Norwegian system is something that should be a warning for us. It is built on [the] unspoken assumption that the children belong to the state (government), not to their families." (Det norske systemet burde være en advarsel for oss. Det bygger på den uuttalte forutsetningen at barna tilhører staten (regjeringen) og ikke sine familier),

og
"Once we started this, together we must finish it. And it is not only about Mrs Michalakova and her children. There [are many] similar cases that already happened or could happen. …… There also needs to be a big change in the development of our system. When we say "Norway", a lot of people think of the Michalak case and the word Barnevernet. Some people also think of something called Norway Grants. What is it? There are European subsidies and it happened that EU made Norway pay the price to the new EU state members. And we can see that the Norwegian taxpayers money is used for some kinds of education training where they [teach] us how our system should be changed to be like the Norwegian. So here I say let's reject the Norwegian grants. Don't let us be indoctrinated how our child care system should be changed." (Når vi har begynt på dette, må vi fullføre det. Og det handler ikke bare om fru Michalakova og hennes barn. Det [er mange] lignende saker som allerede har funnet sted eller som kan skje. ….. Det trengs også en stor forandring i utviklingen av vårt system. Når vi sier "Norge", tenker mange mennesker på ordet Barnevernet. Noen tenker også på noe som heter Norske Bevilgninger. Hva er det? Det fins europeiske subsidier og det var slik at EU fikk Norge til å betale prisen til de nye EU-medlemsstatene. Og vi kan se at de norske skattebetalernes penger blir brukt til noen slags utdannelse og opplæring hvor de [lærer] oss at vårt system bør endres til å bli lik det norske. Så jeg sier la oss avvise de norske bevilgningene. Ikke la oss bli indoktrinert om hvordan vårt barnevelferds-system skal endres.)


Kommentar:
Helt riktig, herr Mach, jf slik som nordmenn nå lærer opp estlendere om barnevern:
Norsk barnevern skal lære opp i Estland?


Allikevel noen få innvendinger:

Han har dessverre ikke rett når han sier: "I believe Mrs Michaláková wins her case in the court and that she will get her children back." (Jeg tror fru Michaláková vinner saken sin i retten og at hun får sine barn tilbake.) Det kan hende, men hvis så, er det et sjeldent mirakel. Noen av våre domstolers dommere er selv aktører i hele barnevernssystemet (psykologer, lærere, kommunalt ansatte), andre (juristene) er gjerne milde lam som stoler på systemet uten hjertekval (de er blitt opplært i 'barnevern' i sin juridiske utdannelse og i prapaganda-pregede kurs etterpå).

Den måten Norge i økende grad har begrenset fru Michalákovás tilgang til sine barn og har hjernevasket dem til å ikke kalle henne "Mamma" men "Eva", er klare indikasjoner på at myndighetene er i ferd med å ta hennes såkalte 'foreldreansvar' fra henne helt, hvilket betyr at barna da blir juridisk foreldreløse og fullt fristilt til å adopteres bort, eller til å holdes i fosterhjem til de er 18, uten kommunikasjon med noen i sin biologiske familie – som da vil være juridisk sett definert ikke å være i slekt med dem lenger.

Jeg tror jo heller ikke det er riktig når Mach sier at hovedproblemet er at barnevernet har forbindelse med private selskaper som tjener penger på å gjøre utredninger for barnevernet og tilbyr fosterhjem og institusjoner. Det stemmer at det er slik, men de offentlig ansatte i systemet gjør også selv dette, tar barn som deres eget barnevernskontor eller et annet barnevernskontor har skilt fra sine foreldre, som fosterbarn for seg selv, eller de plasserer dem hos sine egne bekjente, kolleger og venner. De kaller inn sine yndlings-psykologer for å gjøre stadig nye evalueringer og gi såkalt-terapi til fosterbarn som er deprimerte, ulykkelige, opprørske, eller har det med å flykte. Penge-aspektet i barnevern i Norge er meget fremtrende, ganske riktig – men det er ikke det vanlige, politiske spørsmålet om privat eller offentlig regi. Faktisk er alle politiske partier i Norge, konservative, liberale, sosialistiske, like ivrige forsvarere av barneverns-systemet, og skjønt politikerne kan være uenige om privat/offentlig seg imellom, gjør det ingen forskjell i resultatet for familiene som ødelegges hvem som utfører ødeleggelsene.

Herr Mach vil ha en overenskomst med Norge: "Also Czech-Norwegian international treaty should be negotiated, so in [ ] cases like this the children would be [allowed] to go to their homeland." (Man bør forhandle frem en tsjekkisk-norsk overenskomst, slik at barna i [ ] saker som denne ville [få] dra til sitt hjemland.)
    Det ville være dårlige nyheter for familier som hadde flyktet fra Norge for å søke tilflukt i Tsjekkia med sine barn. Det kunne være at familiene hadde bodd i Norge for en tid men hadde beholdt sitt tsjekkiske statsborgerskap, men at barna var født i Norge og hadde norsk eller dobbelt statsborgerskap, eller rett og slett at barna hadde vokst opp i Norge noen år. Man kan da være hundre prosent sikker på at Norge ville kreve disse barna, og si at de 'måtte få lov til å' komme til sitt 'hjemland Norge'. Dette er for eksempel det Norge vil bruke Haag-konvensjonen til, jf den pågående saken om en 7-årig litauisk gutt og særlig den polske 'utleveringssaken' henvist til i den forbindelse. De ville ganske enkelt påstå at å vokse opp i Norge er best for ethvert barn, uansett hvor foreldrene er.


Demonstrasjonen hvor Mach taler ser ut til å finne sted utenfor den norske ambassaden i Praha. En av plakatene sier, med norsk tekst: "Norge plager tsjekkiske barn!"

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Tue Feb 10, 2015 1:12 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-

10. februar 2015
-rom-

Hvordan Norge vil undergrave tsjekkiske intensjoner for familien, barnevern og menneskerettigheter

Av Arild Holta

-rom-

Underhuset i det tsjekkiske parlamentet har uttalt noen gode prinsipper for familie, barn og barnevern. Dette i forbindelse med familieovergrepet mot Eva Michaláková og andre tsjekkiske borgere.

De tsjekkiske prinsippene er i overenstemmelse med FN og Europakonvensjonen, men viker sterkt fra det norske barnevernets tilfeldige handlinger og avvikende tenkning for hva som skal ligge til grunn for bruk av makt mot familier og barn.

I tillegg anbefaler det tsjekkiske underhuset presidenten og regjeringen i Tsjekkia å ta initiativ til å inngå en internasjonal avtale med Norge som vil slå fast partenes gjensidige plikt til å informere hverandre om alle forvaltnings- og rettssaker angående den andre parts mindreårige borgere og gjøre det mulig å bli involvert i slike saker. Og dermed for Norge også å bli kjent med forhold i Tsjekkia.

Kjenner man norske barnevernsforhold inngående, så ser man lett hvordan dette vil misbrukes av Norge.

Det er også flere juridiske problemstillinger her, f.eks taushetsplikt. Taushetsplikten brytes systematisk allerede. Fra kommunalt nivå til internasjonalt nivå. Hvor den offentlige partens påstander holdes som Sannheten. For barnevernsflykninger er det farlig om interpol og nasjoner behandler påstander som reelle bevis. Det er også et problem at lover er tøyelige og at byråkrater kan ha en praksis som bryter lover. Men jussen lar jeg i hovedsak ligge her.

Det er i vert fall to områder Norge vil misbruke dette på:

1. Barnevernsflyktninger
Det vil misbrukes til å kreve tilbake barn til Norge fra foreldre (tsjekkere og andre) som flykter fra norsk misforstått barnevern. Begrunnelsen vil være det såkalte barnevernets ensidige og uredelige dokumenter. Samt forestillingene de hevder er faglige. Både mht dokumenter og liksomfaglige forestillinger finnes det god opplysende forskning.

2. Barnefordelingssaker
Barnevernet vil kreve barn tilbake fra f.eks tsjekkiske mødre som har norske barn med norske menn. Begrunnet med liksomfaglighet uten høy evidensgrad. Og begrunnet med nevnte dokumenter, inkludert andrehåndsvitner, ikke-dokumenterte påstander nedskrevet som sannheter, osv. Til sammenligning: I politiet får tiltalte lese forklaringen, og kan underskrive den. I barnevernet gjelder KUN barnevernets tolkning. Den tolkningen forsøker ofte barnevernet å trenere at partene får lese. På tvers av forvaltningsloven. Ingen i barnevernet får konsekvenser for det.

En liten parentes angående barnevernet og lovbrudd. Søker man på Google med ordene barnevernet og lovbrudd, [1] så får man flere titusen resultater. Det er svært mye for et lite land som Norge. Da finner man alt fra offentlige rapporter og juss til fortvilte mennesker.

Metodene: Spredning av informasjonen fra dårlige dokumenter, samt ikke-dokumenterte påstander
En ordning med utlevering av informasjon og mennesker vil altså brukes for å overføre barnevernets argumenter, argumenter hvis sannhetsgrad stilles kraftig i tvil av motparter.

Flere nordiske forskere har forsket på barnevernets dokumenter, med svært pinlige resultater for barnevernet. [2, 3, 4]

Den generelle faglige feilvurderingen kan illustreres med dansk signifikant forskning hvor det viste seg at makten hadde flere ganger dårligere prognoser for barn enn f.eks såkalte rusmisbrukere. [5] Askepott-effekten, fra Daly og Wilsons forskning, viser viktigheten av biologisk tilhørighet. [6, 7] (Man finner mange interessante henvisninger på den engelske Wikipedia-artikkelen. [8] På norsk anbefaler jeg prof emerita Marianne Skånlands artikkel om Daly og Wilsons forskning. [9])

Hvor langt borte “fagene” er fra forskningen kan illustreres med en psykolog på et norskt forum, som hevdet "Barn gir ‘bæng’ i hvor de bor". Barnevernet mener at barn bare kan flyttes til nye “foreldre” og knytte seg til dem. Knytter de seg ikke til de nye “foreldrene” så skyldes det liksom reaktiv tilknytningsforstyrrelse skapt av de biologiske foreldrene. Barns dype fortvilelse omtolkes til psykiske problemer skapt av foreldrene. Dette brukes så som et argument for at de biologiske foreldrene er ubrukelige. Det er så sprødt at utenforstående vil ha problemer med å tro det. De bruker generelt ideer basert på lavt evidensnivå, på en amatørmessig og kynisk måte. Det er ikke for ingen ting at de har en elendig statistikk. (Eks: 8 ganger flere barneselvmord. [10])

Det er en voldsom trend at barnevernets ideer er Sannheten. Men i rettsikkerhetsstater er sannhet noe som skal bevises, også faglig. Dommere og domstoler skal ikke bli "nyttige idioter" for profesjoners ideologi, moralisme, trender og direkte feil påstander.

Den systematiske støtten barnevernet har i media, [11, 12] Fylkesnemnden og domstolene, i kombinasjon med taushetsplikten og den skambelegging det er å være barnevernsklient, skaper en skjult maktkultur som er ganske voldsom. I flere tiår har de fått holde på og vokst seg store nok til nå å tøre angripe ressurspersoner. Korrumperingen makten gir profesjonen er svært påtagelig for det store flertallet som opplever å bli overkjørt. At folk beskylder barnevernet og Fylkesnemnden for løgn får INGEN konsekvenser. Folk ytrer seg til en mur av ignoranse og maktfullkommenhet. Illustrerende er den tsjekkiske journalisten Adela Knapova fra det tsjekkiske nyhetsmagasinet Reflex, sin kommentar: “I Norge er det en vegg. Her virker det som om staten eier barna. Det høres ut som kommunisme, og vi har hatt kommunisme før.” [13]

I Norge kan langt på vei ikke politikere ha en karriere og samtidig kritisere barnevernets handlinger. Pressen m.m vil angripe dem knallhardt. Det er påfallende å se den ekstreme logiske glippen når erstatninger til barnevernets offer blir utbetalte. Da erkjennes det at FØR var det så og så ille. Mens når det tales om NÅ, så er barnevernet nærmest helter og hvite riddere. Å sette disse i tvil er å angripe Det Gode. Men det har aldri vert noen revolusjonerende endring i barnevernet!

NIBR-rapport 2006:7: Hjelpetiltak i barnevernet – virker de?
"Det synes som norsk barnevern sliter med et paradoks: Barnevernet bruker i stor grad tiltak som vi har lite systematisk, forskningsbasert kunnskap om og som vi ”er usikre på” eller ”tror på” mye ut fra tradisjoner. Disse tiltakene har vært brukt i årtier, og man har verken klart å finne ut nøyaktig hvordan de virker eller klart å sette noe annet i stedet (”nye tiltaksformer”)." [14]

Tsjekkiske myndigheter vil møte et gammelt liksomfag med nyord og pene titler, dårlige underbygde påstander om mennesker, og en ekstrem rasjonalisering og hvitmaling av dagens barnevernssituasjon. Dette vil forsøkes brukes for uredelig makt som bryter naturens fremste kjærlighetsbånd - familien. Dette fra myndigheter og det som skulle være reelle fagpersoner, som har en fanatisk tro på det som foregår i Norge, under dekke av barnevern.

-rom-


-rom-
Referanser:

-rom-

1. https://www.google.no/?gws_rd=ssl#q=bar ... t+lovbrudd

2. http://www.krisesenter.org/kritikk_sakk ... ninger.pdf

3. http://forskning.no/sprak-barn-og-ungdo ... -sprakmakt

4. http://www.barnasrett.no/Artikler/barne ... etoder.htm

5. http://statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis ... 2&iarkiv=1

6. http://anthro.vancouver.wsu.edu/media/C ... e-copy.pdf

7. http://www.cep.ucsb.edu/buller/cinderel ... 0facts.pdf

8. http://en.wikipedia.org/wiki/Cinderella_effect

9. http://www.mhskanland.net/page64/page65 ... page5.html

10. http://www.nibr.no/pub109

11. http://www.pravasitoday.com/the-media-g ... rild-holta

12. http://dokument.r-b-v.net/barnevernet_i ... at_820.pdf

13. http://www.nettavisen.no/nyheter/i-tsje ... 22314.html

14. http://www.nibr.no/filer/2006-7.pdf
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Tue Feb 10, 2015 4:24 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Tsjekkias president sammenligner norsk barnevern med nazi-program
Barnevernsjef: Alvorlig at utenlandsk media sprer usannheter om norsk barnevern
VG, 9 februar 2015

"Journalist i Blesk, Ladislav Leimer, sier til VG at det har vært svært stor interesse for saken i Tsjekkia.
   – Saken er stor her, ettersom det ikke er noen grunn til å ta de tsjekkiske barna fra moren sin, hevder Leimer.
   – Leserne våre er sinte på det norske barnevernet. Der er nok av lignende saker i Europa, det er alltid det samme: Barnevernet tar barn fra utenlandske foreldre, uten noe bevis, for å gi dem til fosterfamilier."

   
Utmerket!Og her er Jan Simonsens kommentar til artikkelen, fra hans egen blogg:


10 februar 2015

Knallhard kritikk av norsk barnevern fra Tsjekkias president

«I live show med president Zeman våget presidenten seg inn i problemstillingen rundt de norske sosiale tjenestene, som siden 2011 har holdt på sønnene til Eve Michalákové på grunn av misbruk av faren. Presidenten sammenlignet det norske systemet med nazistiske pedagogiske leirer,» skriver den tsjekkiske avisen Blesk. Det har fått VG til å våkne.

Avisen skriver for første gang om det voldsomme oppstyret den norske barnevernsaken har skapt i Tsjekkia, som vi har omtalt flere ganger tidligere på Frie Ytringer. Tidligere har den tsjekkiske nasjonalforsamlingen enstemmig bedt den tsjekkiske statsministeren om å forlange en forklaring fra Norge på hvorfor den tsjekkiske moren ikke har fått tilbake barna sine. Og den kristeligdemokratiske politikeren Tomáš Zdechovský har tatt opp saken i Europaparlamentet.

Ifølge tsjekkisk radio i dag vil Tsjekkia fortsette å legge diplomatisk press på Norge i forbindelse med saken. Det fortalte den tsjekkiske statsministeren Bohuslav Sobotka moren Eva Michaláková i et møte tidligere i dag.

En representant for det tsjekkiske barnevelferdskontoret fra Brno vil besøke Norge i de kommende dagene for å diskutere utvidelse av mors samvær og for å sikre at guttene mottar undervisning i tsjekkisk språk. Han vil også viderebringe et tsjekkisk løfte om å overvåke guttenes velferd dersom de returneres til Tsjekkia.

Tsjekkias president sammenligner nå norsk barnevern med nazi-programmet Lebensborn som ble grunnlagt av Heinrich Himmler under andre verdenskrig for å drive rasehygiene og styrke den nordiske rasen. Han viser til at moren bare får treffe sine barn et par ganger i året i noen få minutter, og ikke har lov til å snakke tsjekkisk med barna.

Den sosialdemokratiske tsjekkiske presidenten, Miloš Zeman, er kjent for ikke å legge fingrene imellom, og har tidligere kommet med knallhard islamkritikk. Han ga blant annet islam skylden for drapene av flere jøder utenfor et museum i Brussel i mai ifjor, og har markert seg som en sterk Israel-venn med et kontroversielt forslag om å flytte den tsjekkiske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

*
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Tue Feb 10, 2015 9:07 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

En god del andre aviser har nå fanget opp mer og mindre den samme artikkelen fra NTB med den tsjekkiske presidentens uttalelser:

President sammenligner norsk barnevern med nazi-program
Tsjekkias president Miloš Zeman sammenligner norsk barnevern med nazistenes Lebensborn-program for rasehygiene.
Dagen, 10 februar 2015

President sammenligner norsk barnevern med nazi-program
Aftenposten, 10 februar 2015

President sammenligner norsk barnevern med nazi-program
Adresseavisen, 10 februar 2015

President sammenligner norsk barnevern med nazi-program
Kommunal Rapport, 10 februar 2015

Mener barnevernet er som nazi-program
Klar Tale, 10 februar 2015

Tsjekkias president med hard kritikk av norsk barnevern
abc nyheter, 10 februar 2015

Sammenligner norsk barnevern med nazi-program
Statsminister i Tsjekkia, Miloš Zeman, anklager det norske barnevernet for å "avnasjonalisere" tjekkiske barn.
Utrop, 10 februar 2015

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Wed Feb 11, 2015 8:41 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Her er den tsjekkiske presidentens uttalelser i The Nordic Page, som publiseres i Oslo (jf Kommentar på The Nordic Page):


Czech President Compares Norway Child Welfare with Nazi Program (Den tsjekkiske president sammenligner norsk barnevern med nazi-program)
Czech President Miloš Zeman compares Norwegian Child Welfare (Barnevern) with Nazi Lebensborn program for eugenics. (President Miloš Zeman sammenligner norsk barnevern med nazistenes Lebensborn-program for rasehygiene.)
The Nordic Page, 10 februar 2015

  
PS: Nederst på siden kan man klikke seg inn på en tidligere artikkel i The Nordic Page:
An Unfinished Debate on Barnevernet (En uavsluttet debatt om barnevernet). Den artikkelen er fra 19 februar 2012, men debatt-feltet under artikkelen har fått noen nye innlegg nå nylig, i forbindelse spesielt med den tsjekkiske saken om Eva Michalákovás barn.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Fri Feb 13, 2015 10:15 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Tsjekkisk parlamentsmedlem Petr Mach (jf innlegg av 4 februar ovenfor) i Europaparlamentet: Han protesterer - på tsjekkisk - mot barnevernet. Han holder et dokument med navnene på tre mødre, fra Litauen, Tsjekkia og Sverige, hvis barn er tatt av barnevernet, og han beskriver hvordan noen stater kidnapper barn.

Petr Mach se zastal matek odebraných dětí v Norsku
Svobodni på Youtube, 11 februar 2015

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Sat Feb 14, 2015 11:27 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Vits som sirkulerer i Tsjekkia for øyeblikket:

Adoptér ditt norske barn!
I skoleferiene er det mange norske tenåringer som kommer til Praha for å drikke seg fulle, og det betyr at deres biologiske foreldre gjør noe galt.
Så vi foreslår:
a) gå på jakt og oppspor dem
b) plassér dem i en tsjekkisk familie for omskolering, de kan møte sine foreldre to ganger i året, eneste tillatte språk vil da være tsjekkisk
c) alle (norsk barnevern, foreldre, den norske regjering) må forstå at dette er til barnas beste, de må beskyttes fra biologiske foreldre, de må gies til familier med en positiv holdning til alkohol og lære at det er bedre å drikke litt hver dag enn å drikke samme mengde alkohol én gang i uken.


Se innlegg av Naine i tråden "Child kidnapping by the Norwegian State", som igjen viser til lenke
http://g.cz/adoptuj-si-sveho-nora

Dette burde på ramme alvor settes i verk av tsjekkisk barnevern, mener Nemo1024 i samme tråd, som sier: "Og det ville antagelig være til gavn for norske tenåringer. Alle som har sett dem i vill tilstand på Minorca, kan skrive under på det.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Wed Feb 18, 2015 10:49 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  
  
Her kommer det, ett forbud til rettet mot biologisk familie, og det var ventet:

Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren
Stortinget, 4. - 5. februar 2015

Altså enda sterkere kriminalisering av foreldre: Regjeringen foreslår at forbud mot å fjerne et barn fra barnevernet også skal omfatte barn tatt på akuttvedtak som ennå ikke er bekreftet av fylkesnevnd eller domstol. Jf fra den litauiske saken:
Punkt 3, 4 og 5   fra 3. februar.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Sat Feb 21, 2015 5:29 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Fin artikkel på norsk nettsted:

Elin Berglund:
Barnevernet i Norge ble tatt opp som sak i EU-parlamentet den 28 januar i år (2015)
La Eddie få komme hjem, 10 februar 2015


Utgangspunktet er Eva Michalákovás sak og Tomas Zdechovskys tale i parlamentet. Mye stoff er med, og lenker til andre artikler. Saker vedrørende barn fra Russland og India nevnes i slutten av artikkelen.
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Tue Feb 24, 2015 2:29 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
   
 

En meget viktig rapport kommer fra Europarådet

Her, i foreløpig form, er en rapport med anbefalinger fra en komité i Europarådet. (Det er viktig å huske at Europarådet ikke har noe å gjøre med EU; en større gruppe land er medlemmer av Europarådet, blant dem Norge.)

Utkastet til resolusjon er blitt vedtatt enstemmig av komitéen, og blir, så vidt jeg vet, behandlet av Den Parlamentariske forsamling.

Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States (Sosialtjenester i Europa: lovgivning og praksis ved fjerning av barn fra sine familier i Europarådets medlemsstater)
Report - Provisional version (Rapport - Foreløpig versjon)
Januar 2015

Rapportøren, som har ledet arbeidet med å utarbeide rapporten, er russisk. Fra vårt synspunkt er det et hell, fordi Russland har åpne øyne for alle overgrepene utført av barnevernstjenestene i Vestlige land.(Noen kortere sitater med oversettelser vil bli lagt til her.)

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Sat Mar 14, 2015 10:33 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
    

Her kommer forslaget i Stortinget om straff for å hente barn tilbake fra akuttvedtak


Representantforslag 71 S (2014-2015) (Midlertidig)
Stortinget, 12 mars 2015


Det har en tid vært klart at dette ville komme, jf i forbindelse med saken om den litauiske gutten Gabrielius:
særlig punkt 4 og 5 her og
Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til jusis- og beredskapsministeren, 4. - 5. februar 2015. Legg merke til forslagsstilleren Jenny Klinges formulering om at mangel på hjemmel for å straffeforfølge foreldre når barna er tatt på akuttvedtak, "innebærer at mindreårige som er omfattet av et akuttvedtak truffet av barnevernet, har et dårligere strafferettslig vern enn andre barn".


Dette vil også kunne være av betydning i Eva Michalákovás sak, skjønt der er saken allerede forbi et midlertidig vedtak.

Hvor mange naïve sjeler i Norge er det fortsatt som tror at barnevernet bare griper inn når det er helt nødvendig og etter lang dialog med foreldrene og etter at hjelpetiltak har vært prøvet … osv osv osv ?

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Fri Apr 24, 2015 11:13 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
   

En svært negativ utvikling til – men den var å vente:

Norge vil slutte seg til Haagkonvensjonen om barnebortføring –
ille utvikling for familier som forfølges av barnevernet


  

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Mon May 25, 2015 1:42 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Demonstrasjoner mot norsk barnevern mange steder den 30. mai 2015, samt at barnevernet blir tema i EU den 2. juni


Europeiske demonstrasjoner mot det norske barnevernet
Nettavisen, 24 mai 2015


Demonstrasjoner i Norge er planlagt i
Oslo
Stavanger
Trondhjem


I Oslo går det fra klokken 11 til klokken 15, på Eidsvolls Plass utenfor Stortinget.


I utlandet er det planlagt demonstrasjoner i
London
Dublin
Edinburgh

Stockholm
København

Warszawa
Praha
Bratislava

Vilnius
TallinnDe som har anledning til å se etter i utenlandske aviser og fange opp artikler, bør gjøre det! Postér gjerne på eders kjære facebook, men helst ikke bare der.
 
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
PostPosted: Wed May 27, 2015 11:27 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Litt mere som angår demonstrasjonen kommende lørdag:

1)
Det er mulig at en tsjekkisk politiker som spesielt har arbeidet, på flere fronter, mot norske barneverns-overgrep, kommer til Oslo på lørdag for å være til stede ved demonstrasjonen her.

Han er tsjekkisk medlem av Europa-parlamentet, og heter
Tomáš Zdechovský
Det står mye om hans innsats i "Tsjekkia-tråden" her på Forum Redd Våre Barn.

2)
En ny artikkel fra Jan Simonsen er ventet, antagelig i morgen torsdag. Jeg vil lenke til den her. Jan Simonsen er ofte i Tsjekkia, har mange venner og forbindelser der, og har nedlagt arbeid der for å belyse norsk barnevern. Også hans innsats er referert til i "Tsjekkia-tråden".

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 92 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]