It is currently Wed Jun 12, 2024 11:12 pm



Post new topic Reply to topic  [ 261 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Next
Author Message
 Post subject: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Sat Nov 21, 2015 9:14 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
    

De fem barna til en rumensk-norsk familie tatt av barnevernet i Norge


Familien Bodnariu bor i Naustdal på Vestlandet, nord for Bergen. Det er mange nettsteder som beskriver saken på rumensk. Ettersom barna ser ut til å være tatt på påstander om religiøs oppdragelse (barnevernet kaller det "religiøs indoktrinering"), er rumenske kristne nettsteder våkne om saken.


Her er en sammenhengende beskrivelse:

Marius & Ruth Bodnariu, a Christian family persecuted in Norway! (The English version) (Marius og Ruth Bodnariu, en kristen familie forfulgt i Norge (Den engelske versjonen))
Popas pentru suflet, Christian Ionescu, 19 November 2015

"I am writing in support of my brother, Bodnariu Marian Constantin (Marius), a Romanian citizen, his wife Ruth Johanne Bodnariu, a Norwegian citizen, and their 5 children (Eliana, Naomi Matthew, John and baby Ezekiel who is only three months old) with joint citizenship in Romania and Norway."
(Jeg skriver til støtte for min bror, Bodnariu Marian Constantin (Marius), en rumensk borger, hans kone Ruth Johanne Bodnariu, en norsk borger, og deres fem barn (Eliana, Naomi, Matthew, John og babyen Ezekiel som er bare tre måneder gammel) med dobbelt statsborgerskap i Romania og Norge.")

"This past Monday, November 16th, Child Welfare Services (Barnevernet) “kidnapped” the two oldest children (Eliana and Naomi) from school without the knowledge of their parents. Barnevarnet, accompanied by police, then came to the Bodnariu home and forcibly took custody of the two older boys (Matthew and John); leaving a devastated Ruth at home with only three month old Ezekiel while Marius was at work. Marius promptly came home from work to understand what was taking place and, together with Ruth, visited the police station and Barnevernet to resolve the situation. Because Ruth was crying and devastated by the events, Barnevernet and four policemen showed up at their family home on Tuesday, November 17, without any court order or documentation, and also took 3 month old Ezekiel on the stated grounds that the mother posed a danger to her child."
(Sist mandag, 16. november, "kidnappet" barnevernet de to eldste barna (Eliana og Naomi) fra skolen uten at deres foreldre visste det. Barnevernet, ledsaget av politiet, kom så til Bodnarius hjem og tok med makt de to eldste guttene (Matthew og John); de forlot en sønderknust Ruth med den bare tre måneder gamle Ezekiel, mens Marius var på arbeidet. Marius kom øyeblikkelig hjem fra arbeid for å få vite hva som foregikk, og dro sammen med Ruth til politistasjonen og barnevernet for å klare opp situasjonen. Fordi Ruth gråt og var fortvilet av det som var hendt, dukket barnevernet og fire politifolk opp i deres hjem på tirsdag 17. november, uten noen rettskjennelse eller dokumentasjon, og tok også 3 måneder gamle Ezekiel med påstanden at moren utgjorde en fare for sitt barn.)


Artikkelen fortsetter med en beskrivelse av barnevernets handlinger generelt. Beskrivelsen viser absolutt innsikt (skjønt skribenten ser ikke ut til å være informert om lignende aksjoner i andre land i den vestlige verden, eller om at selv om utlendinger er overrepresentert, så rammer barnevernet i meget høy grad også etnisk fullnorske familier i stort antall):

"What happens in Norway via the Barneverent, under the guise of “child welfare,” is outrageous and unfathomable! Children are considered property of the state; a premise utilized by the Barnevernet to abduct children and place them in foster family care for any unchecked/unregulated/unaudited reason as upheld by the Barnevernet. A quick search on the internet will yield results highlighting hundreds of cases of abuse and testimonies from affected families. The Barnevernet has a history of prevalently focusing their efforts on immigrant families or on families in which one of the parents is of a different nationality (as in my brother’s case, Romanian)."
(Det som skjer i Norge via barnevernet, under dekke av "barnevelferd", er opprørende og uforståelig! Barn betraktes som statens eiendom, et grunnlag som benyttes av barnevernet til å bortføre barn og sette dem i fosterhjemsomsorg for en hvilken som helst ukontrollert/uregulert/ikke godkjent grunn hevdet å foreligge av barnevernet. Et kvikt søk på internett vil gi resultater som setter lys på hundrevis av saker av overgrep og vitnesbyrd fra rammede familier. Barnevernet har en historikk av å konsentrere sin innsats om immigrantfamilier eller familier hvor en av foreldrene er av en annen nasjonalitet (som i min brors sak, rumensk).)

*

Norway Return the children to Bodinaru Family  (Norge – returnér barna til familien Bodinariu)
Blog på facebook, november 2015 –

*

Norvegia: cinci copii de origine română preluați de Protecția Copilului, de la o familie din zona Bergen
Jurnal de Nord, Publicatie Romaneasca din Norvegia, 20 november 2015

Dette nettstedet har en engelsk side og en på norsk også, men denne artikkelen er (ennå) ikke oversatt.

*

Sustinem Familia Bodnariu Marius si Ruth si cei cinci copii ai lor – alaturati-va acestei familii
agnus dei, english + romanian blog, 19 november 2015


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Sat Nov 21, 2015 10:49 am 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Sat Feb 02, 2013 11:46 pm
Posts: 76
Det er fryktelig og skremmende.

Hvem er det egentlig som skal få lov å ha barn her i landet?

Når det gjaldt etniske minoriteter, så ble det drevet en assimilasjonspolitikk, Da fikk foreldrene gjerne valget om å reise til slike arbeidskolonier hvor de skulle få opplæring i å være gode nordmenn. Men hva skjer i dag? Det er ingen som får rettledning for hva som er den rette måten å være "norsk" på.

dersom du er en god nok nordmann så skal du tilføre samfunnet verdier i form av skattepenger, og man skal ha fullstendig tillitt til myndighetene og stole blindt på anbefalinger fra dem.

Protesterer du på dette eller prøver å leve livet ditt som en fri person, så er du i faresonen.

Så hva er denne familiens "skjevhet"? Hvorfor ble de angrepet?

_________________
sannheten skal ropes ut over hustakene


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Sun Nov 22, 2015 11:20 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
victoria verdad wrote:
… man skal ha fullstendig tillitt til myndighetene og stole blindt på anbefalinger fra dem.
    Protesterer du på dette eller prøver å leve livet ditt som en fri person, så er du i faresonen.
    Så hva er denne familiens "skjevhet"? Hvorfor ble de angrepet?

Du kan så si, Victoria. Familien har imidlertid latt seg skremme av sin advokat, later det til, en som mener at man må være taus og høflig, slik det "høver seg" i juridiske prosesser.

    Vår advokatstand er, med svært få unntak, så indoktrinert om at vårt rettsapparat og våre myndigheter er å stole på, at de ikke makter å registrere hvordan barnevernssystemet er. Det er vel derfor advokat etter advokat bare "forklarer" sine klienter hvordan barnevernsloven er, og når de taper saken for klienten, sier at de er "så sjokkerte". Uten å gjøre noe i det videre løp. Systemet ruller videre.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Sun Nov 22, 2015 11:22 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Det er en ny postering på facebook som bør leses:


Comprehensive update, Sat 11/21 (English version) (Sammenfattet oppdatering, lørdag 21 november (engelsk versjon))

Den inneholder flere ting som etter mitt syn må ansees som negative.

"- Initially, we reported that Ruth was left at home with baby Ezekiel. It turns out that Ruth was not left home with the baby; she was arrested and taken to the police station at the same time that the two older boys were taken by the Barnevernet.
… It turns out that Marius was also arrested, at work, and taken to the police for interrogation. Communications with Marius and Ruth were then impossible as the police confiscated their phones.
    Monday, Nov. 16th …. After many hours of interrogation, Marius and Ruth were allowed to return home with baby Ezekiel."

(– Først rapporterte vi at Ruth hadde fått bli værende hjemme med baby Ezekiel. Det viser seg at Ruth ikke hadde fått være hjemme med babyen; hun ble arrestert og tatt med på politistasjonen samtidig med at de to eldste guttene ble tatt av barnevernet.
… Det viser seg at Marius også ble arrestert, på arbeidsplassen, og tatt med til politiet til forhør. Kommunikasjon med Marius og Ruth var da umulig siden politiet konfiskerte telefonene deres.
    Mandag 16 november …. Etter mange timers forhør fikk Marius og Ruth tillatelse til å dra hjem med babyen Ezekiel.)

Foreldrene ble altså tatt av politiet med én gang, øyensynlig ble de arrestert (øyensynlig, fordi det å be dem følge med til politistasjonen trenger ikke formelt å være noen arrestasjon. Det at barna er tatt kunne sannsynligvis være nok til at de adlød.) Behandlingen de fikk av politiet var i alle tilfelle ganske tøff. Denne slags fremgangsmåte betyr at barnevernet vil slåss maksimalt for at barna ikke skal slippe ut av deres grep.

*

"- Tuesday, Nov 17th, Barnevernet, accompanied by four policemen, came to the Family home and took 3 month old baby Ezekiel because they considered that the mother was “dangerous.” At the same time, Ruth was told that their four children were placed in two separate foster homes, have already integrated, and that the children don’t miss them."
(– Tirsdag 17 november kom Barnevernet, ledsaget av fire politifolk, til familiens hjem og tok den 3 måneder gamle babyen Ezekiel fordi de betraktet moren som "farlig". Samtidig fortalte de Ruth at de fire barna var plassert i to forskjellige fosterhjem, at de allerede var "integrert", og at barna ikke savnet dem.)

Det at barnevernet hevder at barna etter å være tatt fra sine foreldre på den måten var "integrert" i fosterhjem bare en dag senere, viser "tilknytningsteori" i praksis. Det er det langt farligste knepet barnevernet bruker for tiden. Det har fått tunge sanksjoner gjennom statlig dirigert politikk, det er "godkjent-stemplet" av Raundalen-utvalget, og det blir så å si aldri satt spørsmåltegn ved.

*

"The lawyer highlighted that the Barnevernet should have been presented parents with written legal accusations at the time of the arrest and that it was the baby’s right to remain with the mother while being breastfed."
(Advokaten la vekt på at barnevernet skulle ha [..] levert foreldrene skriftlige, juridiske beskyldninger da de ble arrestert, og at det var babyens rett å være hos moren mens han ble ammet.)

Denne advokaten stoler enten fullstendig på at barnevernet handler til "barnets beste", eller er helt uvitende om faktisk praksis: Barn rives bort fra amming og tidligere hele tiden, til og med tas de av barnevernet på sykehuset minutter etter at de er født. Faktisk er det gjeldende ideologi at barna bør tas så tidlig som mulig, for å hindre dem i å "knytte seg til" foreldrene.

*

"After meeting with their lawyer, Marius was able to look at the docket clarifying the legal accusations filed against them. Among other things, there was the accusation that the parents and grandparents are radical Christians and are indoctrinating the children. The Barnevernet abused their power, broke Norwegian laws, already harshly stacked against parents, and violated the due course of the law as established in that country."
(Etter møte med advokaten kunne Marius se i registeret som gjorde klart de juridiske anklagene som forelå mot dem. Blant annet var det en beskyldning om at foreldre og besteforeldre er radikale kristne og indoktrinerer barna. Barnevernet misbrukte sin makt, brøt norske lover, lover som allerede går sterkit imot foreldre, og gikk ut over riktig prosedyre etter loven, slik den er etablert i det landet.)

Henvisningen til norsk lov ser ut til å være kommet fra familiens advokat. Igjen er det alarmerende hvis advokaten tror at det at barnevernet har brutt loven, betyr at familien Bodnariu lett vil vinne frem og bli gjenforenet. En del tusen familier i Norge har opplevet slike lovbrudd. De tror gjerne at når dette blir påvist i fylkesnevnden eller i retten, så vil de komme seirende ut. Stor er deres forvirring og vantro når det ikke legges vekt på. Faktisk er det slik i de fleste sakene at mye barnevernet gjør ikke er tillatt etter loven; barnevernet har ikke lov, men de får allikevel lov.
    Når en advokat argumenterer som om det juridiske feltet barnevern er slik lovens bokstav foreskriver, er advokaten uvitende, eller han snakker mot bedre vitende. Uansett blir resultatet det samme: Det gir barnevernet overtaket.

*

"Legal counsel has advised Marius and Ruth to refrain from disseminating further in-depth details of the case, as customary in any legal proceedings, to avoid stalling and/or negatively impacting their Family’s case."
(Juridiske rådgivere har rådet Marius og Ruth til å avstå fra å spre flere dyptgående detaljer om saken, slik det er vanlig i alle juridiske prosesser, for å unngå utsettelser og/eller at det rammer familiens sak negativt.)

Dette er meget avslørende om advokaten. Både barnevernet, domstolene og også de private parters advokater kjøper oftest denne propagandaen om at taushet gavner familiens sak. I realiteten blir familien da helt avhengig av advokaten. Advokaten burde vite at nesten alle barnevernssaker vinnes av barnevernet uansatt hva noen som helst – familien og advokaten – gjør, og skulle ikke late som noe annet. Hvis familien holder munn, har faktisk barnevernet og hele byråkratiet enda større makt. Man er da nærmest i en hemmelig rettsprosess, svært lik hos Kafka. – Dette har pågått i flere tiår nå, administrert av advokater og dommere. Hvorfor skal man så stole på dem? Hva har de fått til, annet enn å sette ut i livet hvert eneste system-skapte påfunn?
    I alle de fryktelige ødeleggelsene britisk barnevern har stått for, er den én klage som stiger opp over de andre så klart så klart: den over hvor ille situasjonen er på grunn av de hemmelige familiedomstolene.
    Et fundamentalt behov i et samfunn som vil ha rettssikkerhet er åpne rettssaker, åpen rapportering fra sakene – transparens. Åpne prosedyrer hele veien er den eneste måten å prøve å forhindre "systemets" utskeielser når systemet er gått fullstendig av skinnene og domstoler og dommere og advokater allikevel "tror" naïvt at det er storartet.
    Hemmelighold er et ganske sikkert tegn på at det som foregår ikke tåler dagens lys. Det er verdt for familien Bodnariu å merke seg at i Adele Johansens sak mot Norge (sak (a) her) prøvet den norske stat til og med å få den Europeiske Menneskerettighetsdomstol til å kjøre saken for lukkede dører! Med den begrunnelse at i Norge er barnevernssaker konfidensielle!

Naturligvis vil den norske stat og alle statens lydige tjenere true familien med sanksjoner hvis familien offentliggjør. Det gjør de alltid. Naturligvis kommer de til å si at ved å publisere viser foreldrene at de er uskikket som foreldre. Det gjør de alltid. Men en families advokat skulle vite bedre enn å gi etter. I realiteten er det offisielle Norge ganske sjenert av all informasjonen som internett gjør mulig, og av begynnelsen til internasjonale nettverk av folk som arbeider for å få stoppet barnevernsovergrep. Se på hva som gjøres på høyt politisk nivå i Tsjekkia og i India. Nigerias regjering har også handlet meget bra, og det har det russiske barneombudet og en polsk domstol også. Malaysia sendte en statsråd for å få tre barn ut fra Sverige. (Det er artikler om dette i den engelske seksjonen og i seksjonen Internasjonale konflikter og skade på Norges renommé på Forum Redd Våre Barn.)
    Som motstykke til dette, se på den slappe norske pressen, som følger det offisielle Norges linje som lydige hunder, og tror uten spørsmål på den offisielle tåkepratet. Norsk presse holder munn, ja, om alle viktige detaljer i barnevernssaker, og støtter seg på "vær varsom"-plakaten som de har skaffet seg om "sensitive ting". Hva er resultatet?


" Conversations or accusations against Norwegian authorities on this page, or other venues regarding this situation, do not benefit the Family or situation."
(Samtaler eller beskyldninger mot norske myndigheter på denne siden, eller andre steder, angående situasjonen, hjelper ikke familien eller situasjonen.)

Aha, ja! – Hvis hver familie legger seg flat på denne måten, vil barnevernets overgrep fortsette til evig tid. Hver enkeltsak blir ikke hjulpet av taushet, det bekrefter tvert imot antagelsen om at familien har alvorlige feil å skjule og at barna må "reddes" fra dem. Mangel på åpen informasjon forbereder ikke befolkningen på nye saker heller, så barnevernet tjener godt på taushet.

Det er et typisk trekk ved mishandlere innen familier at mishandleren isolerer sine ofre fra andre mennesker og truer dem til å holde munn – ellers skal de få svi! Her har vi norsk barnevern og norske domstoler og advokater som gjør akkurat det samme. Det er derfor nødvendig å forstå, å fordøye, denne parallellen, og handle deretter. Dessverre får ikke barnevernsofre slik forståelse og hjelp som ofre for mishandling fra familiemedlemmer får fra samfunnet rundt dem. Snarere er det representantene for vårt samfunn som mishandler og truer dem. Men ofrene kan støtte hverandre og bidra til å få stoppet dette systemet av mishandling, ved å fortelle sannheten klart og høyt, og ikke la seg skremme til underdanighet.

Familien Bodnariu har erfart hva en norsk statlig etat gjør. Øyensynlig har de fortsatt stor tiltro til hva systemets folk sier.

*

"Monday, Nov. 23rd, is a very important day for the Family. The older children will be interviewed by “specialists” and the Barnevernet will determine if the case will proceed to Court. It is expected that if enough evidence against Marius and Ruth is not gathered before Monday, the children might be allowed to go home with their parents and as a family. We are praying and hoping for this outcome, as our efforts support the reuniting of the children with their parents."
(Mandag 23 november er en svært viktig dag for familien. De eldre barna vil bli intervjuet av "spesialister", og barnevernet vil beslutte om saken skal fortsette til retten. Det er ventet at hvis det ikke er samlet nok evidens mot Marius og Ruth før mandag, kan barna få tillatelse til å dra hjem til sine foreldre og som en familie. Vi ber og håper på dette resultatet, slik som vi støtter gjenforeningen av barna med sine foreldre.)

"Det er ventet at …" Hvem venter at?
    Dette viser nok igjen tiltro til det myndighetene sier – eller kanskje til hva deres advokat sier. Det hender da også fra tid til annen at barna blir sluppet fri tidlig i saker som denne. Men hvis det skjer, har det lite å gjøre med sakens fakta. Det er heller tilfeldig, dessverre.

    

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Sun Nov 22, 2015 7:37 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
MH Skånland wrote:
  
Det at barnevernet hevder at barna etter å være tatt fra sine foreldre på den måten var "integrert" i fosterhjem bare en dag senere, viser "tilknytningsteori" i praksis. Det er det langt farligste knepet barnevernet bruker for tiden. Det har fått tunge sanksjoner gjennom statlig dirigert politikk, det er "godkjent-stemplet" av Raundalen-utvalget, og det blir så å si aldri satt spørsmåltegn ved.
    

Hvor gal får man bli?

Selv ikke tilknytningsideologien kan vel argumentere for tilknytning etter ett døgn og ingen savn av foreldren.

Disse barnefjernerne virker psykisk vanskapte.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Sun Nov 22, 2015 8:21 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Det kan jo godt hende de eldre barna ikke viser spesiell lengsel det første døgnet hvor alt er nytt, og for de yngre må det iallfall være forvirrende og tildels skremmende. Men lengselen og savnet kommer nok, kan vi vel tenke oss, når det går opp for dem at de ikke er fri til å dra hjem til mor og far. Det er tragisk. "Industrialisert ondskap", som en av de tilstedeværende karakteriserte barnevernets og allierte etaters virksomhet som på et møte på Kongsberg for noen år siden.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Sat Dec 19, 2015 1:36 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  


18 desember 2015


Noen flere artikler:

Norwegian Christian couple accused of 'indoctrinating' children have them removed (Norsk kristent ektepar beskyldt for å 'indoktrinere' barna blir fratatt dem)
Christian Today, 27 november 2015

Children seized from parents for ‘Christian indoctrination’ (Barn tatt fra foreldre på grunn av 'kristen indoktrinering')
The Christian Institute, 2 desember 2015

Kids seized over family's 'Christian indoctrination' (Barn tatt grunnet families 'kristne indoktrinering')
WND, 3 desember 2015

Children Seized from Parents on Charges of 'Christian Indoctrination' in Norway (Barn tatt fra foreldre på anklage om 'kristen indoktrinering' i Norge)
Christian News, 3 desember 2015

Government Seizes Children Over 'Christian Indoctrination' Charges (Regjeringen tar barn på grunnlag av anklager om 'kristen indoktrinering')
Charisma News, 4 desember 2015

Christian Family Gets 5 Children Taken Away by Gov't for Teaching God Punishes Sin (Kristen familie får 5 barn fjernet av regjeringen for å ha lært dem at Gud straffer synd)
The Christian Post, 4 desember 2015

**

Christian family loses appeal against removal of children for 'radicalism and indoctrination' (Kristen familie taper anke/klage mot fjerning av barn på grunn av 'radikalisme og indoktrinering')
Christian Today, 1 desember 2015

"The hearing yesterday dismissed their appeal. It ruled that Marius and Ruth are allowed to see their three-month-old baby Ezekiel twice a week for two hours. They can also see their two sons, but not their older daughters.
They are exploring options for further legal action."

(Høringen i går forkastet deres anke/klage. Avgjørelsen var at Marius og Ruth får tillatelse til å se sin tre måneder gamle baby Ezekiel to ganger i uken i to timer. De kan også få se sine to sønner, men ikke sine eldre døtre.
De undersøker mulighetene for videre juridiske tiltak.)

Dette resultatet er som ventet. Å klage til barnevernet eller til en fylkesnevnd eller domstolene med fornuftig og ærlig argumentasjon har vanligvis ingen effekt. Om barnevernet har brutt loven, har heller ingen betydning for utfallet. Barnevernet har kanskje ikke lov til å gjøre slik-og-sånn, men de får lov til å gjøre det.

De fleste av disse artiklene ser uten til å ha liten innsikt i barnevernssaker generelt; de tar en del informasjon fra vanlige media, og er stort sett opptatt av de kristne aspektene – i denne saken beskyldningen mot familien for 'kristen radikalisme og indoktrinering', enn videre med det syn at norsk barnevern er spesielt ute etter å gå til aksjon mot utlendinger. Sant nok blir det ofte slik, men grunnlaget er anderledes, og tallmessig er norske familier som berøves sine barn på samme slags grunnlag som utlendinger mange fler enn utenlandske familier. Heller ikke er særlig religiøse eller ivrige kristne alene om å bli angrepet; ateister og agnostikere er også utsatt.

Det ville være svært nyttig hvis kristne organisasjoner og grupper satte seg inn i hele spørsmålet om barnevern i den vestlige verden. Kristne miljøer i Norge og i det meste av Vesten er ukritiske tilhengere av barnevernet og det offisielle synet på foreldre som inherent farlige. De er nesten immune mot enhver tanke om at offentlig ansatte og hele den ideologien de baserer sitt virke på, er usannferdige. Det ville derfor være en hjelp hvis kristne i andre land ville informere seg og forstå at det trengs handling for å vekke folk opp til å se hva som blir gjort mot barn og familiene deres. For å begynne dette informasjonsarbeidet må folk, inklusive utenlandske blader, finne andre kilder til informasjon enn den generelle pressen, som er meget lojal mot staten og sterkt avhengig av staten. Som noen politikere i Tsjekkia har sagt, politikere som er engasjert i å bekjempe det ondet vestlig barnevern er: De vestlige land har ikke levet under kommuismen, så folk der forstår ikke hvordan et diktatorisk byråkrati er, og er ikke på vakt mot systematiske grusomheter fra sin stat.

Artiklene i Christian Today har ikke kommentarfelt. Christian News har det, men det godtar øyensynlig ikke lenker; jeg forsøkte å postere en kommentar med lenker til noe jeg anser som nyttig lesning, men det ble avvist. Dette er forståelig, men det er uheldig at lesere da ikke får opplysning om nyttige måter å gå videre på. De vil antagelig tenke ut spekulative forklaringer, slike som vi har sett før i mange saker. Det bringer ikke arbeidet mot vårt skadelige barnevernssystem videre.


Men dette er positivt:

Christian Family Whose 5 Kids Were Seized by Norway Planning International Protests (Kristen familie hvis 5 barn ble tatt av Norge planlegger internasjonale protester)
Christian Post, 11 desember 2015

"On a Facebook page established to raise awareness for the family's situation, the Bodnarius announced that supporters are planning to carry out peaceful protests outside of the Norwegian embassies in a number of Western nations that will attempt to put pressure on Norwegian diplomats to urge the Barnevernet to release the children.
    "We would like to act in an organized, legal, and peaceful manner, as we wish to continue being a testimony for the world," a Facebook post states. "In this regard, I assure you, we are currently getting organized and WE will announce the place and the time of the picketing, alongside additional details, at the right moment."
    The Facebook post also explains that supporters are working to secure the ability to protest in other major cities in the United Kingdom, Ireland, United States, Belgium, Spain, Netherlands and even in Norway."

(På en facebook-side åpnet som å øke oppmerksomheten om familiens situasjon, har Bodnarius annonsert at folk som støtter dem planlegger å holde fredelige protester utenfor norske ambassader i en rekke vestlige land, som vil prøve å legge press på norske diplomater til å oppfordre barnevernet til å frigi barna.
    "Vi ønsker å opptre på en organisert, lovlig og fredelig måte, slik som vi ønsker å fortsette å være et vitnesbyrd for verden", sier en facebook-postering. "Med hensyn til dette, kan jeg forsikre, organiserer vi oss nå og vi vil annonsere tid og sted for demonstrasjon, samt flere detaljer, i det rette øyeblikk."
    Facebook-posteringen forklarer også at hjelpere arbeider for å sikre at det blir mulig å protestere i andre større byer i Storbritannia, Irland, USA, Belgia, Spania, Nederland, og også i Norge.")

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Mon Dec 21, 2015 9:25 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Den kristne avisen Dagen skriver om saken, og posisjonerer seg fullstendig på barnevernets moraliserende side:


Anklager norsk barnevern for kristenforfølgelse
dagen.no/Nyheter/barnevern/Anklager-norsk-barnevern-for-kristenforfølgelse-285386
(Lenken må kopieres og settes inn i adressefelt.)
Dagen, 21 desember 2015

"Dagen har mottatt mange tips om saken i løpet av de siste ukene. Flere kristne ledere i Norge har overfor redaksjonen uttrykt undring om hva saken dreier seg om og at norske medier ikke omtaler den."

"Dagen har vært i kontakt med begge foreldrene. De ønsker ikke å uttale seg om saken. De har heller ikke gitt Dagen innsyn i saksdokumentene fra barnevernet.
   Dagen har også forsøkt å komme i kontakt med foreldrenes advokat, men ikke fått svar på vår henvendelse."


Dagen kommer deretter med en rekke av de vanlige opplysningene fra det offentlige om hvordan de mener barnevernet er, identisk med slik som lover og regler sier det skal være. Kristelig og korrekt.

*

Redaktøren Vebjørn Selbekk forsvarer barnevernet sterkt, både i denne saken og generelt. Han tror på, og støtter, alle de vanlige påstandene: at det er "andre grunner" (det er det ifølge barnevernet alltid hvis de blir utfordret om noen av påstandene de bruker som begrunnelse for å ta barn), at det er for sensitivt for barn i barnevernssaker å bli identifisert, osv.

Norge er ikke Sovjetunionen
Dagen, 21 desember 2015

"Det vi kan slå fast er at vital informasjon om bakgrunnen for Barnevernets vedtak er utelatt i de artiklene som er skrevet. Og i de kampanjene som føres mot norsk barnevern i de sosiale mediene.
   Derfor blir også bildet av den angivelige kristendomsforfølgelsen så urimelig."


Nei, det er ikke urimelig at folk fester seg ved at ett av argumentene for å ta til og med en baby som blir ammet, fra foreldrene, er at foreldrene oppdrar barna på konservativ kristen måte. Derimot er det urimelig at Selbekk så kritikkløst kjøper det offisielle synet. Bare det ikke dreier seg om kristendomsforfølgelse, mener han alt ved norsk barnevern er i orden? Kristne burde helst tenke anderledes om sine medmennesker.
   Vel, det er slik barnevernsofre stort sett opplever kristelige kretser i Norge. For eksempel har Kristelig Folkeparti en lang historie av dårlig behandling og tildels direkte skadeverk overfor familier barnevernet angriper. Selbekk avviser i sin overskrift at tilstanden i Norge mht barnevernet har noe med forholdene i Sovjetunionen å gjøre. Men det er tyve år siden jeg fikk høre fra barnevernsofre at de opplevet barnevernet som under Stasi, under Gestapo, som handelen med de sorte slavenes barn i USA. Redaktør Selbekk kunne saktens også lære noe av de tsjekkiske politikernes uttalelser (blant annet den kristne og konservative Tomáš Zdechovský), som har satt fingeren på en viktig mangel hos nordmenn: De vestlige land har ikke levet under kommuismen, så folk der forstår ikke hvordan et diktatorisk byråkrati er, og er ikke på vakt mot systematiske grusomheter fra sin stat.

Det faller på sin egen urimelighet når Selbekk uttaler: "Dagen har - åpenbart i motsetning til de nevnte internasjonale kristne mediene - arbeidet grundig med saken i flere uker."
   Det er normalt ikke nødvendig å "arbeide" i flere uker for å skjønne at de grunnleggende spørsmålene om barnevern i Norge er helt andre enn dem barnevernet serverer. Når skal prektige kristne stille seg spørsmålene: Er det til barns beste å bli skilt fra sine foreldre og hverandre, for alltid eller for lange lange tider av indoktrinering utført av barnevernet og fosterfolk, på slike kriterier som barnevernet i Norge bruker og på den måten barnevernet setter det i verk? Hva gjør det med barn, både følelsesmessig og tankemessig?
   Et klart tegn på at Dagens "arbeid" med saken neppe har gått dypt nok, er at Selbekk skriver: ".. er midlertidig fratatt sine fem barn av Barnevernet". Kjenner ikke Selbekk til hva denne "midlertidigheten", både ved akuttvedtak og ellers, består i? Lange uker og måneder og år med treneringer, hvorpå man får høre påberopt lovbestemmelsen om at nå har barna knyttet seg til "nye foreldre og miljøer". Har de det? Svært ofte ikke. Svært ofte har de derimot lidd over adskillelsen hver en dag, og fortsetter å lide. Noen tidligere forsterbarn jeg kjenner til, sier at barnevernet har berøvet dem barndommen.

Det mest sannsynlige kan være at foreldrene kan ha foretatt fysisk avstraffelse eller begrensning av bevegelsesfrihet av barna for ulydighet. Da kan det være nødvendig å få foreldrene til å stoppe det, og med de maktmidler den norske stat besitter, er dette trolig adskillig lettere å få til enn å få barna til å komme over de påkjenninger adskillelse påfører dem. Selbekk og Dagen burde på sin side nok ha undersøkt hvor mye frihet barn opplever i fosterhjem og på institusjoner, hva som skjuler seg bak "å sette grenser for barna" på disse stedene, hvor mange barn og unge som flykter fra "hjem" hvor barnevernet plasserer dem, hvordan det går med utdannelse, fremtid, voksenliv og eget familieliv for et påfallende høyt antall av dem som tvinges til å vokse opp under barnevernets regime.

*

Avisen Dagen utstyrer seg også med en troskyldig propagandaartikkel hvor de intervjuer det katolske Caritas, som sterkt anbefaler barnevernet:

Ukjent med religion som begrunnelse
dagen.no/Nyheter/bistår/Ukjent-med-religion-som-begrunnelse-285390
(Lenken må kopieres og settes inn i adressefelt.)
Dagen, 21 desember 2015

Er Caritas ukjent med det? Det er ikke jeg. Jeg har støtt på både "hun ber aftenbønn med barna", "hun tror på Gud", "barna blir tatt med i kirken" og litt til som argumenter mot foreldre i noen saker.

Faktum er at barnevernet bruker hva som helst som argumenter, smått og stort – også usannheter. Hos noen tilhørere vekker ett argument gjenklang, hos andre et annet. I fylkesnevnd og rett kan barnevernet regne med vedtaksfattere og dommere og meddommere som hele tiden vil lete etter noe i barnevernets argumentasjon som de kan være enige i, og dermed beordre familieadskillelse, uten hensyn til hva en familiesprengning ødelegger, og uten å vurdere hva slags grunnleggende forståelse og menneskesyn man finner i en etat som går frem på den måten barnevernet gjør.
   Slik manglende tenksomhet kan man altså også regne med hos redaktør Selbekk og avisen Dagen.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Mon Dec 21, 2015 10:42 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Demonstrasjon i Bucuresti


Hundrevis demon­strerte mot norsk barnevern i Bucuresti
abc nyheter, 20 desember 2015

"Blant flere andre ting skal foreldrene og besteforeldrene ha blitt anklaget for å være radikale kristne, og for å indiktrinere barna.
   Etter at barnevernet fratok foreldrene omsorgen, ble en Facebook-gruppe opprettet for å legge press på norske og rumenske myndigheter."


Å tro at publisitet legger noe som helst press på norske myndigheter, er nok for troskyldig. Derimot kan det kanskje vekke rumenske myndigheter, blant annet til å ta kontakt med folk i Tsjekkia, India, Polen og flere andre.

"De neste dagene vil det bli avholdt flere demonstrasjoner i Romania, og den første fant altså sted utenfor den norske ambassaden søndag.
…. Under demonstrasjonen ba foreldrene myndighetene om å gripe inn, og mener barnevernet har ødelagt familien, foreldre og barn."


Det høres ut til at rumenere har forstått en del.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Mon Dec 21, 2015 5:59 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Det er synd at foreldrene ikke har gitt avisen Dagen innsyn i saksdokumentene, eller at foreldrene ikke har uttalt seg.

Det er også bekymringsfullt at Vebjørn Selbekk skriver at avisen Dagen vanligvis er tilbakeholden med å skrive om barnevernssaker. Det betyr at avisen ikke ser noe behov for å utøve pressens mandat som vaktbikkje i saker som lett kan få tragiske utfall for både barn og familiene deres. Holdningen Selbekk gir uttrykk for, er som han selv sier ganske unison for pressen, og har gitt barnevernet arbeidsro i mange år, noe vi som har vært utsatt for barnevernet har fått erfare.

Vebjørn Selbekk har følt på kroppen hvordan det er å bli latt i stikken av norske myndigheter.

Jeg velger å tro at det skyldes uvitenhet når han nå selv vender svake mennesker ryggen, og når han åpenbart tror at barnevernet stort sett har gode argumenter når de går løs på familiene.


Last edited by familien-er-samlet on Mon Dec 21, 2015 6:29 pm, edited 2 times in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Mon Dec 21, 2015 6:05 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
VEDBJØRN SELBEKKS "JUDAS-KYSS"

http://www.dagen.no/dagensdebatt/samfun ... nen-286149

Judas-kysset var tittelen på en svensk bok rundt 1990, om angrep på kristne søsken. Dette er vel det nærmeste Vebjørn Selbekk kommer et judas-kyss.

Hele artikkelen hans er noe stort vås, hvor han er milevis fra å vise noen bevissthet for egne premisser som systemforsvarer. Det er tragisk. Det er uåndelig. Og det er anti-intellektuelt.

Vebjørn Selbekk gir inntrykk av å ha satt seg inn i saken. Det er løgn. Han har ikke kontaktet noen av oss som har gått barnevernsukulturen grundig etter i sømmene.

Kristenheten i Norge skal fortsette å ødelegge seg selv som moralistiske bedrevitere og systemforsvarere.

Vebjørn Selbekk, det finnes ikke et reelt barnevernsfag i Norge. Faget er påstanden der og da, og ideologien deres. Faget er en ny begrunnelse når forrige ikke holdt vann.

Hvorfor gjøre seg til regelrett nyttig idiot for denne ukulturen?

Barnevernet tar barn fra foreldre med hvilken som helst grunn. Også beskyldninger om indoktrinering. Så endrer de forklaring så mange ganger de vil.

Hvorfor er fanatikere som Magne Raundalen og kristendomsmotstandere som Reidar Hjermann de fremste til å forsvare barnevernet? Hvorfor er barnevernet i så stor grad SV-bastion? Hvorfor er barnevernets guroer ytterst til venstre, og snakker om privatlivets menneskerettigheter som borgerlige?

Det er den "kristne" moralismen og ikke den kristne barmhjertigheten som forsvarer barnevernet.

Det er sannhetsfornekterne og de anti-intellektuelle som forsvarer barnevernet. Forskningen gjør det ikke. Heller ikke Bibelen.

Samfunnet vårt er familiefientlig. Denne familiefientligheten kan leve seg ut til det ekstreme i det skjulte under barnevernet.

Bedrevitere lever i en subjektiv verden, hvor opplevelsen av å vite er underbygd av endeløse mengder med argumenter som passer paradigmet.

Gud har imidlertid kalt oss kristne til et høyere nivå.

Dette handler om mennesker som får knust sine liv.
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Mon Dec 21, 2015 6:23 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
MH Skånland wrote:
  

Demonstrasjon i Bucuresti

  


Bilder - trykk på dem for å gjøre de større.

Image

Image

Image

Image

Image
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Tue Dec 22, 2015 10:15 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Fantastisk flotte plakater!


Også om demonstrasjonen:

Hundreds of Romanians Protest in Bucharest Child Protection Service of Norway (Hundrevis av rumenere protesterer i Bucuresti mot Norges barnevern)
Around 600 demonstraters gathered in front of Norwegian Embassy in Bucharest to protest Child Protection Service (Barnevernet). (Omtrent 600 demonstranter samlet seg foran den norske ambassaden i Bucuresti for å protestere mot Barnevernet.)
The Nordic Page, 20 December 2015


På plakatene står det sånt som:

Norway, return the children to the Bodnariu family! (Norge – returnér barna til familien Bodnariu)

Reunite the Bodnariu family (Gjenforen familien Bodnariu)

Children belong to the family (Barn tilhører familien)

Norway, do not separate Bodnariu family! (Norway, ikke skill familien Bodnariu!)

Children are to be raised by family, not by the state (Barn skal oppdras av familie, ikke av staten)

Norway, stop child kidnapping! (Norge, stopp kidnapping av barn!)

Barnevernet = family destroyer (Barnevernet = familieødelegger)

Barnevernet – childhood killer (Barnevernet - barndomsdreper)


Av facebook-siden (se innlegg av 19. desember kl 10:14) fremgår det at det også har vært en demonstrasjon i Moldova, foran den ungarske ambassaden der, som også ivaretar Norges representasjon i Moldova!

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Tue Dec 22, 2015 3:37 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Artikkel på Jan Simonsens blogg i dag.

Stor demonstrasjon mot norsk barnevern
Frie ytringer, Jan Simonsens blogg, 22 desember 2015

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Wed Dec 23, 2015 7:46 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Her kommer anklagen om vold

Sent om kvelden den 21. desember kom avisen Firda på nett med en artikkel om at det nå foreligger en siktelse mot foreldrene for vold. Artikkelen er kun lesbar for abonnenter, men det var fra oppføringen på mylder.no klart at det var familien Bodnariu det dreiet seg om.

Siktar foreldre for familievald
Firda, 21 desember 2015


I går 22. desember kom det så en artikkel på nrk på nettet som er åpen for lesing:

Foreldrepar sikta for familievald
Ein foreldrepar i Sunnfjord er fråtekne borna sine og sikta for familievald. Dersom dei blir dømde kan dei risikere opp til seks års fengsel.
nrk Sogn og Fjordane, 22 desember 2015

"- Foreldra er sikta for å ha utøvd fysisk vald mot borna sine, seier politiadvokat Sissel Kleiven til avisa."

Det forholder seg altså slik som jeg antok det kunne i innlegget ovenfor, om morgenen den 21.12.: "Det mest sannsynlige kan være at foreldrene kan ha foretatt fysisk avstraffelse eller begrensning av bevegelsesfrihet av barna for ulydighet."


Det er minst tre-fire ting man bør være våkne overfor ved handlemåten til barnevernet og myndighetene forøvrig:

*

For det første er det i min erfaring i barnevernssaker umulig å vite på basis av hva barnevernet hevder, om påstått vold dreier seg om at foreldrene har gitt barna noen dask på baken eller tatt dem hardt i armen og satt dem inn på rommet deres hvis de har vært uskikkelige, eller om de faktisk har brukt alvorlig, farlig vold. Uavhengig av loven mot å slå barn tror jeg ikke det er bra uansett, men det er ikke det samme som den oppfatning som spres i det norske samfunn: at nær sagt enhver "berøring" av barn er vold etter lovens intensjon, er noe bedre.

I en sak ble det hevdet at en mor hadde vært voldelig, ved at hun hadde "slått" sønnen med en kam (hun hadde vel dasket ham på hodet med den og sagt at han måtte stå stille så hun kunne få gredd håret hans).

Ca år 2003 var kritikken mot psykobabbel-saker i barnevernet såpass sterk at man "vedtok" at fra nå av skulle man nedtone (holde munn om) disse "vanskelige" argumentene og isteden gå ut i offentligheten med påstander om at det var så mye vold blant foreldre, for det ville pressen og den norske befolkning akseptere.

*

For det andre kan man absolutt ikke stole på at en påstand om vold faktisk er sann. I en sak hvor jeg var sakkyndig vitne, kom kommunen plutselig nær sakens avslutning med en påstand om vold, som de ville ha "undersøkt", da de nok forsto at sakens utvikling ikke gikk i deres retning. Påstanden var rent psyko-babbel uten virkelighetsforankring.

I Bhattacharya-saken hadde moren, Sagarika, en gang hevet hånden og pekt avvergende mot sønnen da han sto i begrep med å gjøre noe galt eller farlig. Barnevernet var til stede, og gjorde et stort nummer ut av dette og ville ha det til at moren var generelt voldelig. Våre myndigheter klarte ganske effektivt å spre den tro blant den naïve norske befolkning at det dreiet seg om en sak med alvorlig vold, blant annet fordi folk ikke vil tro at barnevernet går til drastiske skritt som omsorgsovertagelse for bagateller eller basert på rent oppspinn.

*

For det tredje forumlerer politiadvokat Sissel Kleiven i denne Sunnfjord-saken seg helt parallelt til f.eks slik som Norge hevdet i Bhattacharya-saken: at saken ikke dreier seg om det som først og fremst har opprørt mennesker i utlandet:

"Saka har vekt stor oppsikt og engasjement i utlandet, der det er gjennomført protestar utanfor fleire norske ambassadar. Noko av bakgrunnen for dette er at det i sosiale medium og i internasjonale aviser blir hevda at barnevernet har teke hand om borna på bakgrunn av kristen indoktrinering.
    Politiadvokat Kleiven avviser dette overfor Firda, og seier at det ikkje er relevant i deira vurdering av saka."


Vel, i Bhattacharya-saken hevdet Norge stadig vekk at saken ikke hadde noe å gjøre med at barnevernet kritiserte Sagarika for å mate sønnen med hendene (vanlig i India), eller for at barna sov i foreldrenes senger (også vanlig i India), eller for at Sagarika ikke brukte stellebord når hun skiftet på babyen (hun gjorde det som er meget tryggere: la babyen på en lav seng). Alle disse argumentene står imidlertid klart å lese i saksdokumentene.

Det er ikke usannsynlig at påstandene om vold i Bodnariu-saken er knyttet til en oppfatning av "tukt" i konservativ kristendom. Det betyr ikke at barnevernet ikke også tar kristendomsaspektet selv med i sine anklager. Hvis det ikke slår an, kan de så allikevel si at deres kritikk ikke omfatter kristendommen.

Hele denne fremgangsmåten er dessverre velkjent i barnevernssaker: Barnevernet kommer med ymse argumenter; når disse argumentene trekkes frem og møter motbør i offentlig debatt, vifter barnevernet & co dem av som irrelevante og sier at det foreligger helt andre, alvorlige fakta.

*

Endelig må man gå til et mere grunnleggende spørsmål: Er omsorgsovertagelse, med varig oppløsning av familien, til disse barnas beste? Ikke minst må man spørre seg hva det påfører de to små guttene av stress og fortvilelse, og babyen, som fremdeles ble ammet og som nå plutselig ikke har morens nærhet.

Det er her ikke først og fremst et spørsmål om hvorvidt foreldrene skal straffes eller ikke, det er spørsmål om hvorvidt barna skal straffes med å få sin familie ødelagt, jf hva Mani Shankar Aiyar sier, som nok er ganske representativt for en god forståelse av foreldreskap verden rundt: "Å rykke barn vekk må begrenses til 'alvorlig mishandling'."

Barnevernet roper jevnlig høyt om at de driver "veiledning" og "hjelp", blant annet slik at folk kan bli "bedre i foreldre rollen". I realiteten er barnevernet nok heller oppsatt på å få tatt barna. Deres veiledning er en kontinuerlig belastning på foreldre, ofte med meningsløse "tiltak" som enhver kan forstå ikke er til noen hjelp, uansett hva nå familiene kunne tenkes å trenge. Resultatet er at foreldrene slites ned, og så ligger veien åpen for å erklære at de "mangler omsorgsevne". Når barn først er tatt av barnevernet, er barnevernet ikke interessert i å hjelpe foreldrene til å forbedre det som måtte mangle slik at barna så hurtig som mulig kan komme hjem. Tvert imot: barnevernet kjemper innbitt imot at barna noen gang skal få positiv kontakt med foreldrene. Dette gjør de blant annet gjennom å preke "tilknytningsteori", som de mener viser at barna ikke har noen tilknytning til foreldrene men til fosterfolk eller barnevernspersonale på institusjoner og lignende, og også gjennom å hjernevaske barna om hvor ille og foraktelige foreldrene er. Redaktør Vebjørn Selbekk er derfor grunnleggende uvitende når han hevder at barna midlertidig er fjernet fra foreldrene. Jf særlig siste avsnitt "Situasjonen i dag" her angående Malaysia/Sverige-saken, hvor foreldrene hadde avstraffet sine barn fysisk.

Hvis det nå er slik at foreldrene Bodnariu har avstraffet sine barn fysisk, har barnevernet og politiet da tenkt å ta dem for seg og, uavhengig av rettssak og straff, lære dem å forstå at dette både er ulovlig og kan være skadelig og direkte farlig, og at hele familiens videre liv står på spill hvis de ikke forandrer sin adferd? Neppe – rykter som refereres sier tvert imot at Bodnarius allerede får slengbemerkninger etter seg fra barnevernskretser om at de er foraktelige utskudd, forkastet for alltid. En uttalelse barnevernet skal ha kommet med til moren allerede den 17. november, om at "de fire [eldste] barna var plassert i to forskjellige fosterhjem, at de allerede var "integrert", og at barna ikke savnet dem", tyder ikke akkurat på noen forståelse av hvor viktige foreldrene er for barn.

   
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 261 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]