It is currently Wed Jun 12, 2024 10:37 pmPost new topic Reply to topic  [ 261 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Next
Author Message
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Sat Feb 06, 2016 7:50 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Nei, det har de nok ikke. Journalisten Eystein Røssum eller Eirik Brekke, en av forfatterne her, reiste til Romania for å overvære en av demonstrasjonene. Han ble intervjuet der, men var opptatt av at han mente at rumenerne hadde misoppfattet, hadde noen tall galt (stemmer: mange rumenere tror at norsk barnevern tar 12.000 barn per år), og trengte mer informasjon.

Jeg finner ikke den artikkelen igjen nå. Men det norske hemmelighetskremmeriet skader nok ikke bare ofrene for barnevernet. Det skader øyensynlig også norske pressefolks hjerner? De bare gjentar og gjentar, og leser det de andre kollegene deres skriver, og så meldinger fra myndighetene, da.

Jeg har ikke lest BT, men har fått høre fra venner som har gjort det, at lokalmyndighetene i Naustdal blant annet var svært opptatt av at demonstrasjonene i utlandet ikke måtte få lov til å "forstyrre" det videre arbeidet med saken! Og så hadde kommunen ansatt noen fra nav til å ta imot alle telefonene, for å skjerme barnevernsarbeiderne og kommunens folk forøvrig. – Hvilket sirkus, hvilken eksponering av den sørgelige sannhet om velferdsstaten Norge.
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Sun Feb 07, 2016 8:47 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Hva er vold?

Det er mulig at noe av problemet i denne saken og andre barnevernssaker er at vi sliter med våre definisjoner av vold. Voldsbegrepet endres over tid og over geografiske avstander. I dagligtale i vår del av verden, tenker man gjerne på vold som for eksempel slag eller spark mot en annen person. I lys av nyere lovgivning er det også blitt legitimt å definere klapsing eller klyping som vold.

Ifølge WHO (Verdens Helseorganisasjon) kan imidlertid vold også defineres som forsettlig bruk av, eller trussel om, fysisk makt eller tvang, rettet mot en selv, andre enkeltpersoner, eller en gruppe, når denne handlingen resulterer i, eller har høy sannsynlighet for å resultere i død, fysisk eller psykisk skade, eller mangelfull utvikling.

Jeg har klapset barna mine. Jeg er ikke stolt av det, men det er sant. Jeg har kløpet dem i armen. Jeg tror ikke det virket noe positivt på dem. Men hva gjør det med barna mine når jeg må fortelle dem at barnevernet vil at de skal få en ny mor og far? Hva gjør det med barna at skolen forteller dem at de kanskje skal flytte til SFO lærer? Hva gjør det med barna når de forstår at alt de betror seg på skolen eller i et besøkshjem, vil bli brukt for å fjerne dem fra mor og far? Hva gjør det med barna når de begynner å forstå at barnevernet kan komme til skolen når som helst og ta dem bort? Hva har barnevernet gjort med min datter når det første hun spør når vi skal reise ut av landet er:"Pappa, kan barnevernerne ta oss der?" Hva hadde det gjort med barna om vi ikke hadde kommet oss unna, og de hadde blitt plassert i beredskapshjem, institusjon eller fosterhjem i ulike deler av landet? Om de bare fikk treffe sine foreldre et par ganger i året? Om de vokste opp og ble fremmede for hverandre som søsken?

Det er nok på høy tid at vi begynner å løfte frem barnevernets bruk av makt og tvang i et voldsperspektiv. Samfunnet og beslutningstagerne må erkjenne at barnevernets mest inngripende virkemidler gjerne kan sees på som vold, og at de kan skade barn for livet. De må derfor kun brukes når volden eller omsorgssvikten den skal eliminere er alvorlig, vedvarende og ikke lar seg sanere andre måter.

Når en en rumensk-norsk familie blir fratatt sine barn uten at denne typen vold eller alvorlig omsorgssvikt foreligger, er det helt naturlig og sunt at resten av verden protesterer.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Sun Feb 07, 2016 9:29 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

BT-artikkelen står også her:

Ingunn Røren, Eystein Røssum, Eirik Brekke:
"Norway, stop child kidnapping!"
I 22 land verden over demonstrerer titusenvis av mennesker mot norsk barnevern, på grunn av ett vedtak i en bygd på Vestlandet. Hva skjedde etter at fem barn i Naustdal ble tatt fra foreldrene?
Aftenposten, 6 februar 2016

Artikkelen er også gjengitt her.

"Ingen kunne forutse dramatikken den bekymringsmeldingen skulle utløse. Mange tusen mennesker har de siste ukene deltatt på demonstrasjoner i 22 land, alle med utspring i et vedtak i en spredt bebygd kommune på Vestlandet. Saken er blitt så omfattende og betent at til og med statsminister Erna Solberg har måttet rydde plass i kalenderen for å håndtere den."

Nei, det stemmer nok at ingen i Norge har forutsett. For i Norge er man vant til at barnevernsofre fordømmes, trues til taushet, foraktes, og at statsministeren aldri vører dem en tanke. Det forundrer nok BT-journalistene at andre nasjoners befolkning reagerer mere etisk oppreist, kanskje?

*

Her kan man se hva som menes med at Naustdal barnevern har vært på verstinglisten: "for lite" ressurser! Men nå som de har fått flere folk, er alt bra, mener rådmann Øyvind Bang-Olsen:
"I 2014 var Naustdal blant Norges dårligste når det gjaldt ressurser til barnevern, og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane var bekymret for kvaliteten på barnevernstjenestene i kommunen. I løpet av det siste halve året har antallet ansatte i barnevernet gått fra tre til fire. Rådmannen mener situasjonen er langt bedre nå.
    - Barnevernet vårt er kompetent, sier han."


Så da har de tid til å ta barn vekk fra foreldrene og hjemmet i aksjoner totalt ute av proporsjon til hva som er foregått i hjemmet, og uten hensyn til de skadene de påfører barna.

*

Og alle de norske barneverns-entusiastene er blinde for hva ressursene brukes til å ødelegge; det eneste som opptar dem, er at de tror det er så skrekkelig for barna at det legges ut bilder av dem fra lykkelige situasjoner hos foreldrene. Her kan man se hva slags bistandsadvokat og verge som er oppnevnt for barna:

"… ikke bare er barna skilt fra foreldrene, de er også blitt skilt fra hverandre.
    - Barna blir godt ivaretatt der de er. Ut over det vil jeg ikke kommentere detaljer i saken, sier barnas bistandsadvokat, Sidsel Rustad.
    Men én ting vil hun gjerne si noe om. Som talsperson for de små barna reagerer både hun og barnas setteverge, Per-Atle Holmøyvik, på at bilder av barna spres i sosiale medier. Enkelte nettsteder navngir til og med hvilket barn som skal ha varslet om at barna ble slått hjemme.
    - Det er forferdelig for barna at navnene kommer ut. Barn skal skånes i slike sammenhenger, og det burde alle forstå. De som opponerer mot systemet går ut med navnene for å få fyr på sitt angrep på systemet og barnevernet, uten å tenke over at de bryter barnas personvern, sier Rustad.
    Bistandsadvokaten kommer til å kontakte eksperter for å se om hun kan få gjort noe med bildene av barna som florerer på ulike nettsteder."


Det er vanligvis bra for barn med den støtten og styrken det gir å få vite og se at foreldrene kjemper for dem. De har ikke noe å skamme seg over, og det har foreldrene heller ikke. Særlig har de lite å beklage i sammenligning med hva barnevernet og alle deres støttespillere har å beklage at de gjør.

*

"BT har vært i kontakt med fembarnsforeldrene. De har uttalt seg til flere rumenske medier, men ønsker ikke å snakke med norsk presse foreløpig."

Jeg er som regel i favør av at familier bør gå ut åpent, og under fullt navn. Det gjør da familien Bodnariu også overfor utlandet. Men norsk presse kan man som regel ignorere, så også her: BT-journalistene er helt klart på norske myndigheters side. Når Bodnarius har fått så godt gehør i utlandet, er det bra at de ikke bryr seg med norske pressefolk. Det er få av disse som bidrar til noen gjennomlysning av barnevernsovergrepene.

*

Reaksjonene hos folk som er mere moralsk oppegående enn nordmenn flest, oppfattes nedlatende som "støy":
"- Støyen utenfra skal ikke få påvirke saksbehandlingen. Det kommunale barnevernets jobb er å sikre barn i hverdagen, og ta vare på sårbare og utsatte barn, sier han. Rådmannen uttaler seg på vegne av barnevernet."

*

BT-folkene er opptatt av at rumenerne har misoppfattet tall, og virker ganske selvgode og norske:

"Opphisselsen er ikke blitt mindre av at aksjonistene har feiltolket den offisielle, men kompliserte, norske barnevernsstatistikken fullstendig."

Så veldig kompliserte er tallene nå ikke, men kanskje imponerer de journalister. Det stemmer at rumenerne har misforstått tall, men hva så? Det er for det første ikke få barn og foreldre som rammes av barnevernet, selv om det ikke er 12.000 nye hvert år som taes, men ca 12.000 som for tiden er under barnevernets "omsorg". Men uavhengig av det: Er overgrep mot noen få akseptabelt? Skal ikke hvert overgrep hindres, skal ikke de offentlig ansatte som setter dem i verk, straffes? Er det bare hvis man er mange at man skal ha rettssikkerhet?

*

Staten er full av villedning som vanlig, og journalistene tror visst på den:

"I fjor høst sendte departementet ut et rundskriv som skal hjelpe kommuner som plutselig får ambassadører og verdenspressen på døren."

Ja, det skal hjelpe norske kommuner å tviholde på galskapen, ved igjen og igjen å "forklare" hvordan norsk barnevern "er", og at det bare er som absolutt siste mulighet, når alt annet har feilet, at man tar barna.


*

Solveig Horne er på jordet som vanlig:
"IVARETA RETTSSIKKERHETEN: Som statsråd og politiker kan jeg ikke gå inn i enkeltsaker. Men en av mine viktigste oppgaver er å passe på at rettssikkerheten blir ivaretatt, og å sørge for at de som arbeider med dette feltet har den nødvendige kunnskapen og kompetansen. Vi vet jo at feil kan skje. Derfor må vi sørge for at systemet fungerer, slik at feil blir fanget opp, sier ansvarlig statsråd Solveig Horne."

Hvis man ikke går nøye inn i enkeltsaker, kan man overhode ikke opprettholde noen rettssikkerhet, eller skape den der den ikke finnes.

*

Erna Solberg med den vanlige svadaen:

"- Statsministeren understreket at det gjøres uavhengige evalueringer og at saken er under etterforskning. Hun fortalte også om den assistanse som ytes familier i en slik situasjon, skriver kommunikasjonssjef Trude Måseide ved statsministerens kontor i en e-post."

Uavhengige? Etterforskning? Assistanse?

*

Norsk mentalitet har i sannhet kjørt seg ut. At barna kan få se at familien og andre kjemper for dem, det tror man er skadelig. At de tas vekk fra foreldrene og hjemmet, lengter, men ikke får treffe foreldrene og heller ikke får holde sammen, det tror man ikke skader?
  Det fins ingen grenser for overtro folk lar seg innpode med når hele det norske statlige apparatet pumper det ut som ideologi, forkledt som vitenskap.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Sun Feb 07, 2016 10:34 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
MH Skånland wrote:
Så veldig kompliserte er tallene nå ikke, men kanskje imponerer de journalister. Det stemmer at rumenerne har misforstått tall, men hva så? Det er for det første ikke få barn og foreldre som rammes av barnevernet, selv om det ikke er 12.000 nye hvert år som taes, men ca 12.000 som for tiden er under barnevernets "omsorg". Men uavhengig av det: Er overgrep mot noen få akseptabelt? Skal ikke hvert overgrep hindres, skal ikke de offentlig ansatte som setter dem i verk, straffes? Er det bare hvis man er mange at man skal ha rettssikkerhet?


Kopiert fra Statistisk Sentralbyrås statistikk for året 2014:

Barn og unge med tiltak på slutten av året var 40 prosent, eller 14 800, plasserte utanfor heimen, enten som hjelpe- eller omsorgstiltak.

Det var nærmere femten tusen -15 000 - barn plassert utenfor hjemmet per 31.12.2014, ikke 12000 som mange feilaktig tror. År for år har antallet omsorgsovertakelser vokst. En liten andel er såkalte frivillige plasseringer, og disse kalles 'hjelpetiltak" i motsetning til "omsorgstiltakene", som er tvangstiltak. SSB skiller ikke mellom frivillige og tvungne plasseringer utenfor hjemmet. Dermed kan politikerne påstå at "mange" av plasseringene er frivillige, selv om det kanskje bare dreier seg om noen fåtall tilfeller. Ett eller to tilfeller av plassering utenfor hjemmet kan være frivillig, og det kan være nok til at politikerne har belegg for påstanden om at ikke alle er tvangsvedtak. "Barnevernet" er jo så flinke til å "hjelpe" familiene, er tonen fra deoartementalt hold. Den "hjelpen" vil de aller fleste være foruten.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Sun Feb 07, 2016 10:49 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Gjennomsnittlig 3 barn som fjernes fra familiene daglig i Norge er uansett et høyt tall. Når myndighetene ikke kan dokumentere eller garantere at disse barna får det bedre, er det egentlig skandaløst.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Mon Feb 08, 2016 1:34 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Storfamilien:
Barnevernet – alltid til det beste for barna?
Norge IDAG, 6 februar 2016

Et åpent brev som er meget bra, til Solveig Horne.

Noe kritikk kan likevel reises mot en del av innholdet i brevet.

Storfamilien bør overveie om de ikke også bør ransake seg selv, når de skriver:
"Helt frem til i november i fjor, hadde vi tiltro til at det norske barnevernet arbeidet til det beste for barna."

Hvorfor har de det? Vet de ikke at det hvert eneste år, hver eneste måned, pågår saker som er like grusomme som den mot familien Bodnariu, til og med verre. Som familien-er-samlet har skrevet i innlegget rett ovenfor mitt her: "Gjennomsnittlig 3 barn som fjernes fra familiene daglig i Norge er uansett et høyt tall." Vet ikke denne storfamilien at også mange av disse familiene har forsøkt å rope i sin nød, men er blitt møtt med uvitenhet, snusfornuft og fordømmelse fra den jevne, "bra" nordmann, om at de nok er dårlige foreldre, ellers kan ikke den bra nordmannen tenke seg at barnevernet ville "gått inn".

La oss prøve å holde fast på at uansett hva foreldre måtte være skyldige i, skal ingen behandles slik som barnevernet behandler både de voksne og barna i Bodnariu-familien. Det skal ikke være "Korsfest! Korsfest!" Barnevernets fiendtlighet overfor foreldre er fullstendig ute av kontakt med virkeligheten og hinsides proporsjonalitet i reaksjonene.

*

Dette:
"La det være sagt med en gang, vi vet at de fleste lokale barnevern rundt om i landet gjør et godt arbeid for barn og familier som trenger støtte og hjelp, enten midlertidig eller på permanent basis. Vi vet at noen ganger er det best for barnet å vokse opp i trygge fosterhjem når biologiske foreldre, av forskjellige grunner, ikke lenger er egnet til å ha omsorgen."

er det et forsøk på å godsnakke med Solveig Horne, å liksom gi barnevernet en hel del rett, bare ikke i denne saken? Få ting er så skadelige som å gjøre seg til venns med barnevernsindustrien på den måten. Da fortsetter de sin virksomhet til evig tid, med stadig nye ofre. Og det er jo slett ikke riktig at barnevernet rundt om i landet normalt er bra. Hvordan kan Storfamilien "vite" det, annet enn fra den evig pågående offentlige propagandaen?

*

"Problemet med det norske systemet, når det ikke virker, er at det ser ut til at det er ingen som står over barnevernet. Vi har henvendt oss til både fylkesmann og rådmann, men ingen vil (eller kan) gjøre noen inngripen i enkeltsaker."

Jo da, det er det. Det er politikerne selv som har vedtatt å abdisere, men de kan selvsagt tilbakekalle fullmakter og ta styringen tilbake, hvis de vil og har moralsk mot.

*

"MEN NÅ vet vi også at det finnes lokale barnevern som dessverre enten ikke er kompetente, eller har ressurser nok til å handle til barna og familiens beste."

Kjære Storfamilie, det krever hverken kompetanse eller ressurser å avstå fra slike handlinger som barnevernet i Norge har spesialisert seg på: utilgivelige overgrep, enten foreldre er skyldige i noe eller ikke. Tvert imot får barnevernet altfor mye penger til å gjøre mer av det de gjør allerede.


"Rådmannen i kommunen, som for øvrig er klar over at kommunens barnevern lå på ”verstinglisten” i Norge i 2014…"

Når Naustdal kommune har ligget på en "verstingliste" med sitt barnevern, skyldes det ikke at barnevernet har vært for pågående. Tvert imot: Norske myndigheter er bare opptatt av om de holder tidsfrister og "behandler" alle saker. Her er et svar Bergens Tidendes journalister fikk, og som journalistene øyensynlig godtok:

... rådmann Øyvind Bang-Olsen:
"I 2014 var Naustdal blant Norges dårligste når det gjaldt ressurser til barnevern, og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane var bekymret for kvaliteten på barnevernstjenestene i kommunen. I løpet av det siste halve året har antallet ansatte i barnevernet gått fra tre til fire. Rådmannen mener situasjonen er langt bedre nå.
- Barnevernet vårt er kompetent, sier han."

(Lenke ovenfor.)


***


Nå har også Firda tatt inn storfamiliens åpne brev:

Barnevernet - alltid til det beste for barna?
Firda, 8 februar 2016


Artikkelen har kommentarfelt.

   

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Mon Feb 08, 2016 1:45 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
 

God informasjon her, om et møte mellom foreldrene og døtrene og hva som ventes fremover:

Comunicat oficial bilingv (English version below)
– Cazul Bodnariu – 7 februarie, 2016

Bodnariufamily.org, 7 februar 2016

"FINALLY, MARIUS & RUTH MET THE GIRLS FOR THE FIRST TIME IN THREE MONTHS FOR ONE HOUR"

"THE IMPACT OF PROTESTS, PHONE CALLS AND LETTERS"
We can now officially confirm: your participation in the protests, letters by the thousands (electronic or regular mail) and phone calls and messages had and still have an enormous impact! Barnevernet knows it and it takes a toll! Thank you and may God reward you all!

Det gjør godt å lese dette:
"We do not forget about all the other families in similar situations as Marius, Ruth and their five children!"

  
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Mon Feb 08, 2016 8:55 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Adriana Lie:
Jeg blir opprørt av demoniseringen
Jeg og andre rumenere protesterte mot fremstillingen av det norske barnevernet i Romania. Vi ble angrepet som forrædere.
Bergens Tidende, 8 februar 2016


"Jeg er opprørt når jeg ser hvor stor innsats norske myndigheter legger ned i å nå ut på alle nivå til rumenere i Norge og i utlandet med budskapet om at «barnevernet er der for å hjelpe» (barne- og likestillingsminister Solveig Horne)."

Ja, det er ikke tvil om at norske myndigheter arbeider for å "opplyse" rumenere. Spørsmålet er om denne opplysningen er sann, eller om den er villedende. De av oss som har sett barnevernets ødeleggelser over mange år, vet dessverre at myndighetenes versjon av barnevernet ikke er å stole på. Adriana Lie tror ukritisk på propagandaen, og har neppe vært i nærheten av noen av de tragiske sakene.

Det er ikke til å undres på, etter Bergens Tidendes reportasje, som virket svært statsvennlig, at de med glede tar inn leserbrev som dette. Triste greier.
  
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Tue Feb 09, 2016 11:44 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
MH Skånland wrote:
  

Adriana Lie:
Jeg blir opprørt av demoniseringen
Jeg og andre rumenere protesterte mot fremstillingen av det norske barnevernet i Romania. Vi ble angrepet som forrædere.
Bergens Tidende, 8 februar 2016


I slutten av januar trampet en delegasjon bestående av ni representanter fra det rumenske parlamentet og et team fra den statlige rumenske fjernsynskanalen opp i Norge. De ville presse gjennom en løsning i den nevnte barnevernssaken og en forandring av norsk lovgivning på området.

Slik uttrykker Adriana Lie seg i leserinnlegg til Bergens Tidende. Hun omtaler den rumenske delegasjonen bestående av høytstående parlamentarikere på en nedsettende måte. Hvem er det som vanligvis kommer "trampende inn" i hjemmene til folk? Jo, det er "barnevernet", det.

Kidnappingen av fem barn trivialiseres som "en barnevernssak". Det utelates at det også i høyeste grad er en menneskerettssak. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv, familieliv og private korrespondanse, uttrykkes det i Menneskerettskonvensjonen artikkel 8. "Enhver" betyr at også barn er omfattet.

Adriana Lie er etter min mening en feig representant for det rumenske folk. Hun prøver innynde seg med makten i Norge. Slike kollaboratører kjenner vi fra krigens dager. De nyter ikke særlig høy anseelse i Norge, for å si det litt forsiktig. At Adriana Lie skal være "fornuftens stemme" faller på sin egen urimelighet. Hva er fornuftig med å ødelegge en av de kanskje lykkeligste familiene i Norge? Det er irrasjonelt og bærer preg av galskap og vansinn. Fornuftig er vel det siste man kan kalle det.

Lie hevder hun blir opprørt over at statsråd Solveig Horne ikke blir trodd når hun påstår "barnevernet er der for å hjelpe". Noe mer diametralt motsatt hjelp enn "barnevernets" tiltak, kan jeg vanskelig tenke meg. At Lie tror på dette flåsete utsagnet, sier mer om henne enn alle de titusener av rumenere som har protestert mot "barnevernet" og den brutale fremferden mot sakesløse barn.

Er det noen som driver med demonisering, så er det nettopp "barnevernet". Er ikke Adriana Lie klar over hvordan foreldre, inkludert Ruth og Marius Bodnariu, svartmales i "barnevernets" saksdokumenter. Det er side opp og side ned med de mest illeluktende, stinkende, motbydelige karakteristikker av foreldrene. Barnevernskonsulentene har et ordforråd når det gjelder å demonisere foreldre, som ikke ligner grisen.

Her er et lite utvalg av karakteristikker av foreldre hentet fra "Barnevernet for dummies", slike som Adriana Lie, som mangler helt basale kunnskaper om "barnevernet".

"Barnevernets" faste uttrykk for å beskrive foreldre:

 • Rusavhengig,
 • alvorlig sinnslidende,
 • aggressiv,
 • mistenksom,
 • paranoid,
 • emosjonelt ustabil,
 • manglende sensitivitet,
 • sterkt redusert sensitivitet,
 • manglende mentaliseringsevne (=evne til å forstå egen og andres mentale tilstand),
 • mangler evne til å lese barnets signaler,
 • dyssosial personlighetsforstyrrelse,
 • lavt funksjonsnivå,
 • dårlig impulskontroll,
 • voldelig,
 • aggressiv,
 • uforutsigbar,
 • skaper uro,
 • mangler empati og skyldfølelse,
 • underutviklet omsorgssystem,
 • ikke lett å lese (viktig for barn å kunne lese foreldrene),
 • ser ikke barneperspektivet,
 • narsissistiske og emosjonelt ustabile trekk,
 • svak evne til selvkritisk vurdering,
 • manglende samværskompetanse,
 • manglende omsorgskompetanse,
 • manglende omsorgsevne, som anses være av varig karakter
 • negativ holdning til fostermor,
 • uforutsigbar,
 • impulsiv,
 • urolig,
 • usikker,
 • kaotisk,
 • usammenhengende,
 • mye aggresjon,
 • lav terskel for fysisk utagering,
 • lav frustrasjonsterskel kombinert med stort voldspotensiale,
 • ustabil fungering,
 • svart/hvitt tenkning,
 • eksternalisering,
 • manglende selvinnsikt,
 • fortsetter å kjempe for å få tilbake omsorgen,
 • studerer flere fag uten å ta eksamen,
 • anerkjenner ikke at de har et problem,
 • svak evne til selvkritisk vurdering,
 • dårlig blikkontakt med barnet,
  etc.

"Barnevernets uttrykk for å beskrive "fosterforeldre":

 • Sensitive,
 • gode,
 • trygge,
 • empatiske,
 • forutsigbare,
 • stabile,
 • rolige,
 • sikre,
 • ressurssterke,
 • varme,
 • sympatiske,
 • svært glade i barna.


"Barnevernets" karakteristikker av barna:

 • Svært sårbar,
 • utrygg,
 • sensitivt,
 • svært sårbart for stress,
 • skadet,
 • emosjonelt forflatet,
 • tett tilknytning til fostermor.


Disse karakteristikkene er hentet fra faktiske vedtak og dommer. Det er de samme uttrykkene som går igjen. Dette mener altså Adriana Lie og hennes likesinnete er en objektiv beskrivelse av virkeligheten. Det er en svart/hvitt fremstilling som tyder på at samtlige ansatte i "barnevernet" enten lider av borderline personlighetsforstyrrelse eller bevisst idylliserer fosterpersonene mens barnas foreldre demoniseres.

Barna er neppe tjent med at det tegnes et overdrevent negativt bilde av deres foreldre mens livet under "barnevernets" idylliseres. Vi vet at barn lider under adskillelse fra foreldrene. Da er det skadelig for barna at de hindres direkte og personlig kontakt med foreldrene fordi "barnevernets" saksbehandlere er partiske. "Barnevernets" undersøkelser av familien har sterk slagside. Det er ingen objektiv og sannferdig undersøkelse som foretas. "Barnevernet" tar tidlig stilling i saken og leter etter fakta som kan underbygge vurderingen. Alle fakta som taler imot, ser "barnevernet" bort fra.

I retten går det som det må gå. Foreldrene taper, og "barnevernet" vinner. Adriana Lie og hennes meningsfeller tror kanskje at seier for "barnevernet" betyr seier for barna. Hadde "barnevernet" virkelig hatt et barneperspektiv ville det sett at vedtak om å bli tatt fra foreldrene, er et knusende slag for barna. Barna traumatiseres og utsettes for umenneskelige lidelser. Små barn regrederer til tidligere stadier i barndommen og begynner å gjøre i buksen. Det skyldes "barnevernets" mishandling av barna.

Fy skam, Adriana Lie! Sånne som deg er med på å opprettholde den mest inhumane institusjonen i Norge, nemlig det norske "barnevernet", som ikke er vern av barn annet enn i navnet.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Tue Feb 09, 2016 2:37 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Daniela Maris:
Barnevernet or Upside – Down Psychiatry for Dummies (Barnevernet eller Snudd-på-hodet-Psykiatri for Dumskaller)
Supporting #Bodnariufamily!, 8 February 2016


En meget tenksom og analyserende artikkel.


"… the recent one-hour meeting with parents, ... it was also discovered that there was a letter to the parents from the girls that had never been delivered. One of the girls declared: 'I thought you were going to die'."
(Det ble også oppdaget at det eksisterte et brev til foreldrene fra pikene som aldri var blitt levert. En av pikene sa: 'Jeg trodde dere skulle dø'.)

    Den mest sannsynlige grunnen til en slik tanke er at barnevernet har sagt til pikene: "Dere skal få nye foreldre."
   De sier ofte det, uten den minste forståelse av hvor grusomt det er.

    

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Wed Feb 10, 2016 2:24 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Varsler ny protestbølge mot norsk barnevern
UD: Krevende situasjon
VG, 9 februar 2016

  
Artikkelen ble lagt på nett kl 20 den 9ende. Noen timere senere lå deler av artikkelen øyensynlig på NTB og ble derfra tatt videre av flere avisers nettsider og muligens også i deres papirutgaver.

Som man ser, er artikkelen ganske nedlatende om hvor umulig det er å få disse tåpelige utlendingene til å forstå norsk informasjon, fordi utlendingene har oppfattet tingene feil. Flere av de taktiske feilene i argumentasjon som tidligere er kommet, slik som spekulasjonen fra litauere om at Norge ville ha friskt genemateriale pga dårlig biologi, gjentas. Det ville antagelig være bra hvis den rumenske bevegelsen mot barnevernet lot være å spekulere over merkelige motiver og tro på mangedoblede tall av barn som tas, og heller konsentrerte seg om det umenneskelige i å ta barn på den måten det er blitt gjort i denne saken, uansett omstndigheter og motiver.

"– Vi har forsøkt å komme ut med faktainformasjon om hvordan det norske barnevernet fungerer og hvilket regelverk de jobber etter. Det er ingen enkel jobb, så lenge kampanjen baserer seg på en argumentasjon der fakta fordreies med vilje, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen."

En kommentar på facebook fra en norsk barneverns-opponent til dette (gjengitt med tillatelse):
"UD synes det er "krevende" å (bort)forklare internasjonal presse hvordan det norske barnevernsystemet egentlig fungerer..? Uten å ha gått inn i enkeltsaker og sjekket hva som egentlig foregår i dette supperådet som kalles "barnevern", uten å ha gått inn i denne spesielle saken.
    De vet ingenting om hva som er alminnelig praksis i barnevernet - de bare lister opp "dagens tekst" fra Bld, Barneombudet og Bufdir - om hva loven sier, hvordan det skal fungere, krydret med sutring om hvor vanskelig det er å overbevise folk om at dette er barnets beste.
    De skal slite lenge for å bli trodd på en løgn."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Thu Feb 11, 2016 2:06 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
Myndighetene oppfører seg så utrolig fordummende at det rett og slett blir ren underholdning. :mrgreen:
|-D

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Thu Feb 11, 2016 3:05 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
MH Skånland wrote:
  

Adriana Lie:
Jeg blir opprørt av demoniseringen
Jeg og andre rumenere protesterte mot fremstillingen av det norske barnevernet i Romania. Vi ble angrepet som forrædere.
Bergens Tidende, 8 februar 2016 
  


Jeg må innrømme at jeg er ganske tilbøyelig til å tilgi Adriana Lie. Det fremgår nemlig ikke i artiklene noe om hvorfor hun mener at denne "demoniseringen" er så ille. Det fremgår ikke hvilke fakta eller hvilken kjennskap til barnevernet som ligger til grunn for synspunktene. Altså regner jeg med at hun har det slik mange nordmenn har det: Man antar at barnevernet er en etat som har et noenlunde fornuftig grunnlag for sin virksomhet, men at barnevernet selvsagt gjør feil, og at saken med denne familien i høyden dreier seg om at barnevernet kan ha gjort feilvurderinger.

Adriana Lie er lykkelig uvitende, slik jeg også selv var. I dag vet jeg mer, og forstår hvilken risiko familier som er i kontakt med barnevernet løper.

Hun kan nok ikke i sin villeste fantasi tenke seg at vi har en etat i Norge som opererer på en måte som så til de grader står i kontrast til våre grunnverdier.

Når man derimot selv får innblikk i etaten, oppdager man flere ting:

-Barnevernet har mye makt, som de bruker.
-Barnevernet bruker også makt som de egentlig ikke har.
-Barnevernet er dårlige på samarbeid. Dårlig samarbeid med foreldrene øker på sin side risikoen for at barna mister sine foreldre.
-Barnevernets nærvær vil ofte virke forsterkende på kriser, psykisk sykdom og alle slags belastninger som familiene opplever.
-Kriteriene for dårlige foreldre baseres i siste instans på skjønn, og barnevernet kan bruke all slags irrelevante argumenter for å begrunne nedsatt omsorgsevne.
-Barnevernet inntar en holdning, og denne forsvarer de uansett hvilke fakta som senere kommer inn i saken.
-Barnevernet selekterer dokumenter slik at de passer med deres saksforståelse.
-Barnevernets tiltak brukes i praksis også for å overvåke familier
-Barnevernets tiltak virker ofte ikke, og forskning klarer heller ikke å påvise effekt av de fleste barnevernstiltakene.
-Barnevernet mistenkeliggjør og demoniserer foreldre. De bruker ærekrenkelser når de mangler saklige argumenter, uten at de som skulle ha et overordnet ansvar reagerer.
-Barnevernet presser og truer foreldre til å gå ifra hverandre.
-Barnevernet bruker "økende bekymring" (les omsorgsovertakelse) som trussel og pressmiddel for å få foreldre til å "samarbeide".
-Barnevernets tiltak virker ofte utmattende på familiene.
- Svært mange foreldre får redusert arbeidsevne og fungerer i praksis dårligere som omsorgspersoner når de stresses av barnevernets nærvær.
-Egne notater som barnevernet gjør, kan være forsvunnet når man etterspør dem.
-Ingen av klageinstansene ønsker å gå i rette med barnevernet.
-Ingen i kommuneadministrasjonen tar ansvar for barnevernets disposisjoner.
-Sakkyndige betales og oppnevnes av barnevernet, og støtter nesten alltid barnevernets konklusjon.
-Barnevernet overprøver gjerne medisinsk informasjon.
-Fylkesnemnda støtter barnevernet i 80-90% av sakene.
-Barnevernet hører ikke på foreldres egne/privat oppnevnte sakkyndige. Disse blir heller ikke hørt i særlig grad i nemnda.
-Barnevernet anser egne sakkyndige for å være objektive, mens de anser motpartens sakkyndige som partiske. Fylkesnemnda ser det ofte på samme måte.

Man oppdager rett og slett et system som er vanntett, som ikke kan vise til resultater, som ikke blir kritisert fra andre instanser i byråkratiet, som ofte ikke er lydhør overfor foreldre, og hvor man fort kommer inn i en prosess hvor kommunikasjonen låser seg, og som gjerne ender med omsorgsovertakelse.

Adriana Lie, i all vennlighet;- Skaff deg litt kunnskap, og gå gjennom dine standpunkter på nytt!


Last edited by familien-er-samlet on Thu Feb 11, 2016 6:41 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Hvorfor barna tas av barnevernet - den offisielle forklaring
PostPosted: Thu Feb 11, 2016 5:21 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Hvorfor tas barna av barnevernet. Jeg skal her prøve å forklare hvorfor barnevernet må gripe inn i familiene. Jeg er ansatt i Utenriksdepartementet som departementsråd og mitt navn er herr Petter Smart. Hør nå her, mine barn:

Barnevernet jobber til beste for barna! Det er bebodd av eiegode norske kvinner og menn, som bare vil barnas beste. De jobber dag og natt for at barna skal ha det bra! Det er ingen som blir fratatt sine barn uten veldig god grunn. Hvis foreldrene drikker og slår barna sine helseløse, så kan barnevernet gripe inn, men det blir aldri gjort uten meget grundige undersøkelser. Det kan jeg forsikre om.

Som dere sikkert vet, så er Norge verdens beste land å bo i. Vi er med rette stolte av dette landet, og barnevernet er en hjørnesten. Det er takket være barnevernet at barna i Norge kan leve trygt og godt. Det er ikke alltid sikkert de kan leve sammen med sine foreldre, men da finner vi et godt og trygt fosterhjem til dem.

Nå må dere slutte å tro at barnevernet tar barna fordi nordmenn er nazister. Vi er slettes ikke nazister, snarere tvertimot er vi sosialdemokrater, og vi har bygget en velferdsstat for alle! Også barna skal nyte godt av denne velferdsstaten. Det er en rettighet for barna å motta hjelp fra barnevernet når de trenger det. Kommer det inn en melding om bekymring, så plikter barnevernet å undersøke denne innen en uke. Det vurderes nøye om det er grunnlag for å henlegge eller iverksette undersøkelse, som aldri gjøres mer inngripende enn absolutt nødvendig!

Kjære venner, hold nå opp med dette demonstrasjonstøvet. Barna har det veldig bra i sine fosterhjem. De har fått nye og trygge omsorgspersoner. Der skal de få vokse opp til å bli lykkelige og harmoniske mennesker. Nå venter canapéene på meg i en resepsjon, så jeg må dessverre forlate dere. Ha det riktig bra! Hilsen oss diplomater i Det kongelige norske utenriksdepartement

PS: Den klarte jeg bra. Nå forventer jeg at alle har forstått hvor bra barnevernet er.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: De fem barna til en rumensk familie tatt i Norge
PostPosted: Thu Feb 11, 2016 10:00 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Gode, skarpe artikler:

Vaisamar:
At least 10 reasons why I support the worldwide protests against Barnevernet (Minst 10 grunner til at jeg støtter de verdensomspennende protestene mot Barnevernet)
Vaisamar, 21 januar 2016

"Please note that I undertake to criticize an organization which, although professing to do good, resembles the proverbial elephant in the china shop and inflicts greater abuses and traumas than those it claims to prevent or remedy. As C. S. Lewis used to say, “there is, in fact, a fatal tendency in all human activities for the means to encroach upon the very ends which they were intended to serve.” Moreover, that Barnevernet is sworn to secrecy (“confidentiality” in legal terms) does not do much to allay the mistrust of protesters."
(Vennligst legg merke til at jeg påtar meg å kritisere en organisasjon som, skjønt den hevder å gjøre godt, ligner den berømte elefanten i glassbutikken og skaper større overgrep og traumer enn dem den hevder å forhindre eller reparere. Som C.S. Lewis pleide å si: "det er faktisk en fatal tendens i alle menneskelige foretagender at midlene eter seg inn på målene som de var ment å tjene." I tillegg, det at Barnevernet er forpliktet til taushet ("konfidensialitet" i juridisk språkbruk) gjør ikke mye for å minske mistilliten hos de protesterende.)


Delight in Truth:
Why I Am Going to Protest Against Barnevernet in San Francisco (Hvorfor jeg skal protestere mot Barnevernet i San Francisco)
Delight in Truth, 11 februar 2016

"… we had Hillary Clinton …. say: “it takes a village to raise a child.” It does not take a village, and it does not take a state to raise a child. It takes a family to raise a child. Foster families in Norway are mercenaries of the state. They are paid 50,000 euros per child, per year to simulate being a parent. No parental love, no parental care, no parental attachment. This is Barnevernet’s idea of raising a child."
(… vi hadde Hillary Clinton …. [som] sa: "det trengs en landsby for å oppdra et barn." Det trengs ingen landsby, og det trengs ikke en stat for å oppdra et barn. Det trengs en familie for å oppdra et barn. Fosterfamilier i Norge er statens leiesoldater. De blir betalt 50.000 euro per barn per år for å late som de er foreldre. Ingen foreldrekjærlighet, ingen foreldreomsorg, ingen foreldretilknytning. Det er Barnevernets mening om å oppdra et barn.)

"Barnevernet has taken a breastfeeding infant from his mother’s breast at the age of 3 months. Nowhere in the history of the brutal Romanian communism have we heard of such a crime. This is unacceptable in any era, in any society, and in any culture."
(Barnevernet har tatt en diende baby fra sin mors bryst ved en alder av 3 måneder. Ingen gang i den brutale rumenske kommunismens historie har vi hørt om noen slik forbrytelse. Dette er uakseptabelt i enhver tisalder, i ethvert samfunn, i enhver kultur.)
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 261 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]