It is currently Mon May 27, 2024 7:07 amPost new topic Reply to topic  [ 74 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Author Message
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Wed Apr 13, 2016 4:44 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Nå vet jeg ikke hva Fylkesmannen har vurdert i denne saken. Det som imidlertid er nokså klart, er at barnets risiko for død statistisk og realistisk sett er mindre hos naturlige foreldre enn i betalt omsorg.

Ved å plassere barn hos fremmede, utsettes barnet for økt risiko for død, for seksuelle overgrep, for vold osv. Det er ingen som er så fintfølende for barns helse og trygghet som naturlige foreldre. Det er en nedarvet egenskap, som gir barn den nødvendige beskyttelse i oppveksten.

En 11 år gammel jente i Stavanger ble fratatt sine foreldre for et par år siden, på grunn av "mistanke om omsorgssvikt". Jenta gikk fra asken til ilden da beredskapsfar voldtok henne. Et annet sted på Vestlandet ble en gutt omtrent i samme tidsrom plassert i fosterhjem og drept av sin eldre stebror. Begge sakene er såvidt jeg husker omtalt her på forumet.

I denne saken i Sogn blir et barn plassert hos fosterforeldre. Jeg vet ikke hva som har skjedd, og derfor blir min teori om hvordan dette kunne skje bare spekulasjoner: Fosterforeldrene gjør jobben sin, men uansett hvor mye de går inn for oppgaven, så er og blir det en jobb. De er ikke barnets foreldre. De har ikke fintfølelsen eller intuisjonen rundt egne barn. Det er ikke deres eget kjøtt og blod. De har kanskje et dårlig forhold til barnets naturlige foreldre, som de kanskje mener dramatiserer det hele. De reagerer for sent.

Derfor er det mest uforsvarlige med denne saken, som så mange andre saker, kanskje omsorgsovertakelsen i seg selv. Man neglisjerer risikoen og bivirkningene ved å ta barnet bort fra det som - til tross for foreldrenes svakheter - er og blir barnets tryggeste oppvekstmiljø.

Barnevernet har en snever foreldreforståelse. De tror det handler om blikkontakt, stimulering og aktivisering. Dersom omsorg handler om å gjøre de rette tingene, kan profesjonelle foreldre gjøre en bedre jobb. De forstår ikke at den viktigste delen av det å være forelder, kanskje ikke lar seg måle og observere.

Så lenge barnevernet tror at det å være mor og far er å være "flink med barn", og ikke forstår faren ved å rive barna bort fra sine naturlige hjem, vil barn i offentlig omsorg fortsette å ha en dødsrate som langt overstiger normalbefolkningen.


Last edited by familien-er-samlet on Wed Apr 13, 2016 5:00 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Wed Apr 13, 2016 5:00 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Wed Dec 16, 2015 7:14 pm
Posts: 82
Jeg har heller ikke ord.

Jeg må være stokk dum, for jeg greier ikke finne noen logisk forklaring på hvorfor disse to jentenes dødsfall blir behandlet så vidt forskjellig.

Ei jente dør etter lang historie med anorexia. En annen dør akutt av umedisinert sykdom...hvor det faktisk har blitt advart om at barnet må ha medisiner.

Den eneste store forskjellsfatoren her. Både behandlingen fra media, og politiet ser ut til å være den lille forskjellen om at det ene settet omsorgspersoner er betalt av....nettopp staten.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Wed Jun 15, 2016 7:21 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Er dette det samme barnevernet, det som altså Balestrand nå er misfornøyd med?

Rotet i barnevernet kan føra til skilsmisse
– Det er ikkje lang veg no før me må vurdera å gå ut av dette samarbeidet.
Sogn Avis, 14 juni 2016

"– Vertskommunen må handtera vanskane i Sogn barnevern, men me må ha lov å spørja kva som skjer. Det er sjølvsagt høve for Balestrand å samarbeida med andre om barnevernstenester, sa Brekkhus.
   – Eg støttar ordførar i at me må få ei orientering. Det er ikkje tilfredsstillande at me skal få informasjon i saka gjennom media. Det som har kome fram der er urovekkjande, seier Arnstein Menes (Sp)."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sat Jun 18, 2016 3:25 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Politikerne må reagere.

Om barnet hadde vært fengslet ville hun vært sikret en vurdering av lege for sine symptomer på epilepsi.

Men barnevernsbarn i fosterfengsel har ikke grunnleggende rettigheter. Er totalt rettsløse.

Og risikerer å omkomme av mangel på helsehjelp.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sat Jun 25, 2016 1:33 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Skal granske fosterheimdødsfall på nytt
NRK Sogn- og Fjordane 24.06.2016

"Fylkeslegen opnar opp att tilsynssak mot Sogn barnevern, etter at dei har fått nye opplysningar. Samstundes har fastlege ikkje gitt behandling til jenta i tråd med god praksis "

Fylkesmannen konkluderte tidligere med at "det ikkje hadde skjedd noko uforsvarleg". Mens hvermannsen kan lese seg fremt til at denne rettsløse jenten omkom i fosterhjemmet, sannsynligvis pga manglende medisinsk oppfølgning av en kjent og diagnostisert sykdom, nemlig epilepsi. Jeg finner ikke ord! At slike maktovergrep forekommer i Norge i dag!

"No har saka teke ei ny vending: Fastlegen til jenta har ikkje handla i tråd med god praksis, og i arbeidet med tilsynssaka mot fastlegen har det kome fram nye opplysningar som gjer at saka må vurderast på nytt."

Javel. Barnevernet har feilinformert fastlegen? Barnevernet har overkjørt fastlegen?

Barnevernerne sitter i sine lukkede ekko-kammere, beskyttet av taushetsplikten, og konstruerer opp de underligste bortforklaringer på fysisk og psykisk sykdom hos barn, basert på alt fra fordomsfulle løgner til rene fantasier om egen fortreffelighet og faglighet.

Slik underslår barnevernet barns rett til helsehjelp. Det er grov misbruk av den makt- og myndighet som følger med offentlige stillinger.

Det er ufattelig at dette fortsetter og fortsetter.

Det er ufattlig at fylkesmannen ikke reagerer på helt åpenbare maktovergrep.

Det er ufattelig at voksne mennesker oppfører seg sånn. Det er som om de i maktrus, bak lukketheten, har utviklet en slags fellesgalskap. Bortenfor anstendighet og ansvarlighet. Bortenfor alminnelig sunt vett. Bortenfor alt normalt.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sun Jun 26, 2016 9:46 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Veit ikkje bakgrunnen for ny tilsynssak
Kva som gjer at fylkesmannen opnar ny tilsynssak etter at ei ung jente døydde i fosterheim, veit ikkje kommunen. Ordføraren lovar å gje dei svara dei kan i saka.
nrk Sogn og Fjordane, 25 juni 2016

  
"Fylkesmannen gjorde det fredag klart at dei opnar opp att tilsynssaka mot Sogn barnevern etter at ei 13 år gamal jente vart funnen død i si eiga seng i fosterheimen. Bakgrunnen for at saka blir teken opp att er at det har kome fram nye opplysningar."

"Fylkesmannen konkluderte i april med at barnevernet si handsaming og oppfølging var forsvarleg, men nye opplysningar gjer at saka no skal opp igjen. For Fylkesmannen konkluderte fredag også med at fastlege til jenta ikkje har handla i tråd med god praksis.
   – I gjennomgangen av saka mot fastlegen har det kome fram nye opplysningar som gjer at saka som gjeld Sogn barnevern må vurderast i eit nytt lys, sa fylkeslege Per Stensland til NRK fredag."


"Den nye informasjonen skal vere knytt til informasjonsflyten mellom Sogn barnevern og fastlegen jenta hadde medan ho budde i Sogndal. Advokaten til jenta sine biologiske foreldre meiner Sogn barnevern har hatt alvorlege manglar og ikkje gjort ting dei skulle gjort."

Det gjentar her det som mater familias refererte i går. Er det barnevernet som har feilinformert fastlegen? Hvorfor, i så tilfelle, har han trodd på barnevernet? Hvorfor har han ikke hatt mere tiltro til foreldrene?

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sun Jun 26, 2016 5:54 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Denne saken kan kanskje avspeile det faktum at barnevernet ikke har tiltro til, og heller ikke nødvendigvis retter seg etter innspill fra helsevesenet, mens helsevesenet på sin side ofte har en overdrevet tillit og tiltro til barnevernet.

I vår egen sak bekreftet den sakkyndige alvorlig sykdom i familien. Barnevernet avviste like godt denne diagnosen, siden den ikke passet med deres egen saksoppfatning. De la til at dersom noen likevel skulle være syk, så var det jeg som var årsaken til sykdommen. Man tror det jo ikke, før man har opplevd det selv. Fylkeslegen fortalte meg på telefonen at barneverntjenesten har anledning til å overprøve diagnoser, selv om han mente at det var "spesielt".

Det må jo bli spekulasjoner, men dersom noen lærer noe av dette, blir det kanskje legen som kan ha slått seg til ro med barnevernets bagatellisering av jentas symptomer, og derfor har utsatt å gjøre noe mer med saken. I ettertid kan Fylkeslegen ha funnet ut at legen likevel burde ha handlet utifra de foreliggende opplysninger. Naturlig nok blir legen, og ikke barnevernet, sittende med ansvaret.

Man kan lete etter syndebukker i den enkelte sak. Denne gangen er det kanskje legen som sitter igjen med svarteper. Barnevernet går vanligvis fri.

Feilen i denne og en rekke andre saker ligger likevel på et høyere nivå, som man kan lese av statistikken, og som få vil debattere: At offentlig omsorg av en rekke sammensatte årsaker alltid har vært og alltid vil bli risikofylt for barn, og at altfor mange barn på altfor tynt grunnlag omplasseres fra relativ lav-risiko oppvekst hos feilbarlige naturlige foreldre, til relativ høy-risiko oppvekst i institusjon eller fosterhjem.

Foreldres betydning kan rett og slett ikke overvurderes. Selv om der finnes unntak fra regelen, er regelen likevel denne: Foreldre er best på å vurdere og agere når barna er syke, foreldre er best til å unngå at barna utsettes for ulykker, foreldre er beste garantien barna har mot dødsfall, og foreldre er også det beste vernet et barn kan ha mot seksuelle overgrep eller alvorlig vold. Før myndighetene forstår dette, forstår de heller ikke at omsorgen skal være ekstremt dårlig, før man bør gjøre barn foreldreløse.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sun Jun 26, 2016 7:46 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Litt om organisering av helsetjenester for barn under 18 år.

Hjemkommunen mottar rammetilskudd fra staten som skal dekke kostnader ved diagnostisering og behandling av sykdom/skader hos barn. Dersom et barn blir akutt sykt/skadet mens det oppholder seg i en annen kommune, har oppholdskommunen plikt til å yte nødvendig helsehjelp. Men, oppholdskommunen skal da kreve dekning av kostnader fra hjemkommunen.

For fosterbarn som er plassert i en annen kommune, fosterhjemskommune, er det fremdeles hjemkommunen som har ansvar for kostnadene for nødvendig helsehjelp for barnet.

Barnevernet hadde her to valg, enten la barnet beholde fastlegen i hjemkommunen, sørge for at barnet fikk transport til og fra fastlegen og sikre kontinuitet i behandlingen av barnets epilepsi.

Eller, la barnet få ny fastlege i fosterhjemskommunen, og sørge nødvendig utveksling av informasjon mellom fastlegene. Da vil hjemkommunen samtidig bli nødt til å betale fosterhjemskommunen for helsetjenestene.

Her ser det ut som om barnevernet har bestemt at barnets symptomer skyldes omsorgssvikt, og ikke epilepsi. Det kan se ut som om barnevernet har unnlatt å informere den nye fastlegen om epilepsien.

Hvis dette stemmer, håper jeg inderlig at de ansvarlige blir idømt fengselsstraff for uaktsomt, eventuelt forsettlig, drap.

Angivelige "omsorgsarbeidere" må ikke få slippe unna når de begår grove maktovergrep mot uskyldige og sakesløse barn.

Det må finnes grenser for hvor dumme og selvopphøyde barnevernere får opptre.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Mon Aug 08, 2016 8:13 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Mere gnisninger i Sogn barnevern:


Ny tilsynsrunde etter rekordfravær i barnevernet i Sogn
Sjukefråværet blant tilsette i Sogn barnevern var så høgt som 25 prosent i årets første kvartal. No er Arbeidstilsynet kopla inn for tredje gong.
Bergens Tidende, 8 august 2016

"Sogn Avis melde 19. mai at fråværet i Sogn barnevern er dramatisk høgt samanlikna med landsgjennomsnittet. Sjukefråværet var så høgt som 25 prosent i første kvartal i 2016. Det nasjonale snittet er sju prosent."

"Oddvar Mikalsen, seniorinspektør i Arbeidstilsynet, peiker på ein langvarig konflikt med mykje usemje.
    - På grunn av konfliktsituasjonar har vi gjennomført tilsyn med Sogn barnevern ved fleire høve, seier han."


Det sies naturligvis ikke noe om hvorvidt dette har noe å gjøre med piken som tragisk døde i Sogn barneverns 'omsorg' og hennes foreldres kritikk av og saksanlegg mot kommunen. Rådmannen legger seg selvsagt på den vanlige linjen: at det er brudd på frister og for liten kapasitet som er problemet. Dette er ting som er av minimal betydning for familier som barnevernet skader med sin virksomhet:
"- Som følgje av dårlegare kapasitet, har vi ikkje klart å følgje opp klientane så systematisk som vi hadde gjort ved betre kapasitet. I 2014 og 2015 har vi hatt fleire fristbrot på å levere tenesta så raskt som vi burde, seier Aanestad, og legg til at arbeidskapasiteten er i ferd med å bli betre."
Tro det den som vil.

I pussig kontrast til denne typisk byråkratiske fremstillingen av 'problemene' i Sogn, har Bergens Tidende lagt inn ekstralinjer med reklame for andre artikler relatert til barnevernet, og det er artikler som, trass i pressefolks forstokkede 'syn' på norsk barnevern, nok kan få én og annen leser til å ane at det offisielle Norge ikke er de som ser virkeligheten mest våkent:

Les også:  - Flere nettverk skjuler barn for norsk barnevern
Les også:  Ikke svikt disse familiene, Horne
Les også:  Barnevern-demonstrasjoner i 20 land

Og under artikkelen lenkes det til en artikkel om at det er problemer ved Krisesenteret i Bergen:
Les også:  Varslet om konflikt ved Krisesenteret: – Hvis det er en sånn tone på senteret at folk føler seg støtt, så må vi ta tak i det
Artikkelen kan bare leses av abonnenter, og det er uvisst om det har noen spesiell relasjon til barnevernet, men det begynner å bli kjent at krisesentrene, istedenfor å gi kvinner og barn trygg beskyttelse, ofte melder dem til barnevernet.

En annen kommune hvor det er konflikt, Verran i Nord-Trøndelag:
Hvorfor sa alle barnevernerne opp?

(En variant av dette innlegget er også satt inn i seksjonen "Barnevernsvås i media", med tittel:
Kommune og aviser går ikke under overflaten – Sogn barnevern.)

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sat Sep 03, 2016 8:48 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Og mere om Sogn barnevern:

Barnevernet sviktet da trebarnsmoren ba om hjelp
I årevis har Sogn barnevern vært herjet av konflikter og problemer med arbeidsmiljøet. Lina (28) ba om hjelp til å ta seg av barna, men ble ikke hørt.
Bergens Tidende, 3 september 2016

(Artikkelen kan bare leses av abonnenter.)

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Wed Sep 14, 2016 8:19 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Her er noe mer fra Sunnfjord:


Rimelig tragisk/komisk i Sogn og Fjordane

Måtte sende barn åleine til krisesenter
Firda, 13 september 2016

"Politiet slit med å få tak i barnevernet i akutte saker."

Hm, det er alt som røbes for ikke-abonnenter. Det manglet visst ikke på barneverns-kapasitet til å ta Bodnariu-barna akutt. Hvor gjemmer barnevernerne seg nå, tro?

Et annet oppslag sier litt mer:
"SUNNFJORD: Eit barn blei mishandla i heimen og bur åleine på krisesenteret på andre døgnet. Årsak: Barnevernet har «stengt» i helgane."

Barnevernet vil sikkert ha mere kapasitet (flere stillinger til å beskjeftige seg med slike familier som Bodnarius, hvor de jo oppfattet barna som "utsatt for vold i hjemmet i fem år").
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Thu Sep 15, 2016 9:16 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Ringvirkninger.

– Barnevernsleiar ei viktig stilling å ha i kommunen
porten.no 15. september 2016

"Etter at Hadle Blikra tok jobben som leiar for Sogn barnevern har Årdal kommune vore utan ein barnevernsleiar."

Det er kommet ny barnevernleder i Sogn barnevern.

Jeg skal ikke spørre hvor det har blitt av den gamle. Jeg vil ikke vite det.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sat Sep 17, 2016 8:57 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Her kommer det frem, det vi vet så vel: En vesentlig grunn til å ivre for interkommunalt samarbeid og andre typer sammenslåing er: barnevernspersonalet handler slik overfor familier at de ikke ønsker at noen skal kjenne dem i det lokalmiljøet hvor de foretar handlingene:

    "– Mi primære haldning er at dette er ei stilling som er viktig å ha i kommunen, la han til før han understreka kor krevjande og utfordrande det er å arbeide med barnevernssaker i ein kommune der tilhøva er små og gjennomsiktige.
Samarbeid kan styrke
    Barnevernstenesta i Årdal har fire stillingar inkludert stillinga som leiar, men å arbeide med barnevernsaker kan vere krevjande og utfordrande i ein kommune der tilhøva er gjennomsiktige og små.
   Difor kan nettopp det å gjere tenesta større vere eit tiltak som gjer det lettare å arbeide med barnevern, og som hindrar stor gjennomstrøyming og betre kontinuitet.
   Dersom Årdal, Lærdal, Aurland vel å samarbeide, vil dei vere ti personar som jobbar i tenesta."


(jf også Det skjulte motivet for sammenslåing av barnevern)

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Mon Sep 26, 2016 11:20 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Wed Dec 16, 2015 7:14 pm
Posts: 82
MH Skånland wrote:
  

Her kommer det frem, det vi vet så vel: En vesentlig grunn til å ivre for interkommunalt samarbeid og andre typer sammenslåing er: barnevernspersonalet handler slik overfor familier at de ikke ønsker at noen skal kjenne dem i det lokalmiljøet hvor de foretar handlingene:

    "– Mi primære haldning er at dette er ei stilling som er viktig å ha i kommunen, la han til før han understreka kor krevjande og utfordrande det er å arbeide med barnevernssaker i ein kommune der tilhøva er små og gjennomsiktige.
Samarbeid kan styrke
    Barnevernstenesta i Årdal har fire stillingar inkludert stillinga som leiar, men å arbeide med barnevernsaker kan vere krevjande og utfordrande i ein kommune der tilhøva er gjennomsiktige og små.
   Difor kan nettopp det å gjere tenesta større vere eit tiltak som gjer det lettare å arbeide med barnevern, og som hindrar stor gjennomstrøyming og betre kontinuitet.
   Dersom Årdal, Lærdal, Aurland vel å samarbeide, vil dei vere ti personar som jobbar i tenesta."


(jf også Det skjulte motivet for sammenslåing av barnevern)

  


Å kanskje derfor er det enkelt å bruke ressurser på nyinnflyttete, fraskilte i de små kommunene? Som blir pepret av fullstendig usakelige meldinger fra den inngrodde x-familien? Fytti helvete for et system.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Tue Oct 04, 2016 8:41 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
 Erstatninger betalt i konflikten i Sogn barnevern
(som visst ble presentert for den rumenske delegasjonen som så utmerket)Betalte erstatning for mobbing
Då tre barnevernstilsette truga med søksmål etter å ha vortne mobba av sjefen, svara rådmann Jostein Aanestad med å betala kvar av dei 50.000 kroner i erstatning.
Sogn Avis, 3 oktober 2016


"Kommunen vedgår på si side skuld for at desse tre tilsette i barnevernet vart utsette for mobbing og trakassering."

"Dei tre fekk også tilbod om å «bearbeide og leggje bak» seg sine opplevingar med tidlegare tenesteleiar, der – me siterer: «målsettinga er at du ikkje skal ha ugreie reaksjonar ved møte med tidlegare tenesteleiar, samt førebyggje andre eventuelle etterreaksjonar»."

Du verden, psykologer skal trylle bort følelser når de møter tidligere barnevernsleder.


"– Sogn Avis har kjennskap til at du, som rådmann har betalt ut 50.000 kroner i erstatning til tre tilsette i Sogn barnevern fordi dei vart mobba og trakasserte av sin tidlegare leiar. Kvifor betalte du ut denne erstatninga?
    – Det verken kan eller vil eg kommentera, svarar rådmann Aanestad.
    – Kvifor ikkje?
    – På begge spørsmåla er det svaret eg kan gje at om det er inngått slike avtalar og eventuelt innhaldet i dei kan eg ikkje kommentera sidan dette eventuelt vil vera teiepliktige opplysningar.
    – Kvifor er det eit punkt i denne avtalen om at du skulle «bestille» eit intervju i Sogn Avis for å framsnakka tilsette i Sogn barnevern?
    – Eg vil på generelt grunnlag seia at det er viktig for meg å få fram informasjon om den kommunale tenesteytinga som gjev kommunen eit godt omdøme. Sogn barnevern yter gode og viktige tenester til barn og unge og deira familiar. Det har vore og er viktig for meg å få fram, svarar Jostein Aanestad."


??  Mon tro hva som har foregått i landet og distriktet som en rumensk delegasjon beskrev slik (ihvertfall ifølge fylkesmannsbloggens fremstilling):
"Rumenarane legg stor vekt på kor open og gjennomsiktig offentleg verksemd i Noreg er, samanlikna med heimlandet."
  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 74 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]