It is currently Tue Sep 27, 2022 8:53 pmPost new topic Reply to topic  [ 21 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
 Post subject: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Thu Sep 29, 2016 8:24 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Ber Solveig Horne (Frp) lovfeste kjærlighet til barn
Stavanger Aftenblad 29. september 2016

"Utvalgsleder Christian Børge Sørensen foreslår på vegne av utvalget å lovfeste blant annet følgende punkt:

«Barn bør vokse opp i trygghet, kjærlighet og forståelse, og helst i egen familie»."


Helst i egen familie.

Jeg er overrasket over at det ble lagt frem forslag til ny barnevernlov i dag.

Som får svært beskjeden oppmerksomhet i mediene.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Fri Sep 30, 2016 7:08 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Noen få tidligere posteringer her på Forum Redd Våre Barn som kommer inn på endringer i barnevernsloven og varsling av den nye som nå skal behandles, samt forholdet til Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK):

Utsatte barn lider for lenge: – Barnevernloven må endres
24 august 2008 –

Den rumenske delegasjonen uttaler seg kritisk
24 januar 2016

Ny barnevernslov er intet godt varsel
29 januar 2016

I et innlegg om hjelpetiltak: Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)
18 juni 2015

Slekt: Adv Sylte om menneskerettighetsdom (2001) o.a.
20 november 2015

God artikkel av Ole Texmo om den juridiske misèren
27 juni 2015

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Fri Sep 30, 2016 7:23 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

En del oppslag om det nye lovforslaget:


Forslag til ny barnevernslov overlevert barneministeren
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottok i dag en offentlig utredning om barnevernsloven. Utvalget har vurdert hvordan loven kan forenkles og bli mer tidsriktig.
Statsministerens kontor, 29 september 2016

Nytt forslag til barnevernlov
Agder, Flekkefjords Tidende, 29 september 2016

Foreslår lovfestet rett til hjelp fra barnevernet
Barneombudet, 29 september 2016

Forslag til ny barnevernslov: – Paradigmeskifte
Kommunal Rapport, 29 september 2016

Forslag til ny barnevernslov: Ut med atferd, inn med kjærlighet
Forslag til ny barnevernslov ble møtt med jubel og applaus.
Barnehage.no, 29 september 2016

Fornøyd med forslag til ny barnevernlov
- Det er bra at forslaget til ny barnevernlov tar så tydelig hensyn til barnets beste.
Det sier leder for Fellesorganisasjonen, som organiserer barnevernsansatte, Mimmi Kvisvik, til P4 Nyhetene.
p4, 29 september 2016

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Fri Sep 30, 2016 7:43 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Det ser ille ut, men det var bare å vente:


"Utvalget foreslår blant annet:

(1) •  at ny barnevernslov tar utgangspunkt i barnet som et individ med selvstendige rettigheter. Barnets rettigheter styrkes, blant annet gjennom utvidet rett til medvirkning.

(2) •  en ny overordnet bestemmelse som slår fast at barn har rett til omsorg og beskyttelse til enhver tid. Barnet bør vokse opp i trygghet, kjærlighet og forståelse, og helst i egen familie.

(3) •  en ny struktur i loven. Rettigheter for barn skal komme først.

(4) •  at prinsippet om barnets beste utvides i forhold til gjeldende lov. Barnets beste skal være det avgjørende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser etter loven som berører barn.

(5) •  at barnevernstjenestens krav om å følge opp barn og foreldre styrkes.

(6) •  å tydeliggjøre ansvar og samarbeid mellom barnevern og psykisk helse.

(7) •  en egen bestemmelse i barnevernsloven hvor det fremgår at det er adgang til å nekte partene innsyn i dokumenter dersom dette kan medføre skade eller fare for barnet eller andre.

(8) •  å lovfeste at barn har rett til nødvendige barnevernstjenester når lovens vilkår er oppfylt.

(9) •  at kommunen får plikt til å samordne det kommunale tjenestetilbudet rettet mot alle barn."Det fjerne punktet kommer med det innholdstomme uttrykket "barnets beste", som rir barnevernsområdet som en mare allerede. Når skal det komme krav til å påvise hva som er et barns beste?

Punkt 5 kommer til å bety øket inngripen fra barnevernet i familiers liv.

Det sjette punktet varsler øket bruk av psykiatri, altså ytterligere diagnostisering, øket sykeliggjøring, enda mindre frihet.

Det syvende varsler enda mere konfidensialitet. Særlig kommer det til å rettes mot foreldre, som antagelig vil bli ytterligere svinebundet og også selv holdt i uvitenhet. Den almene forståelsen av at frihet og rettssikkerhet i et samfunn avhenger brennende av ytringsfrihet om og offentliggjøring av hva det offentlige foretar seg, er gått fløyten i Norge i barnevernsfeltet. Skal det nå bli enda verre enn det har vært?

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Sat Oct 01, 2016 7:53 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

En betimelig artikkel om utvalgets forslag til ny lov:


Olav Sylte, advokat:
Utvalg foreslår at foreldres ankemulighet i barnevernsaker skal bort!
Keiserens nye klær
Advokatfirmaet Sylte AS, 30 september 2016

"Et offentlig utvalg foreslår nå at barnevernets vedtak ikke skal kunne overprøves av fylkesnemnd eller domstol mer, ihvertfall ikke ved en reell overprøving. Samtidig skal rettssystemet lures til å tro, at foreldrene får en svært god overprøving gjennom en enda bedre prosess. Dette er keiserens nye fåreklær
    Dette er muligens enda verre enn rettssituasjonen i Nord-Korea, for der ser en ihvertfall hva en har å forholde seg til, med tydelige uniformer hos de offentlig ansatte og taleforbud for befolkningen. Det gjør en ikke med en innretning som foreslås her.
    Et offentlig utvalg foreslår nå at barnevernets vedtak ikke skal kunne overprøves av fylkesnemnd eller domstol mer, ihvertfall ikke ved en reell overprøving. Samtidig skal rettssystemet lures til å tro, at foreldrene får en svært god overprøving gjennom en enda bedre prosess. Dette er keiserens nye fåreklær
    Dette er muligens enda verre enn rettssituasjonen i Nord-Korea, for der ser en ihvertfall hva en har å forholde seg til, med tydelige uniformer hos de offentlig ansatte og taleforbud for befolkningen. Det gjør en ikke med en innretning som foreslås her."


Jeg håper inderlig Sylte har rett i at dette strider mot EMK's Artikkel 6, som angår retten til rettferdig rettergang.

Advokat Sylte er blitt mer og mer kompromissløs overfor barnevernet i det han skriver i de årene han har vært på banen. Bra er det! Mange artikler med saft på hjemmesiden hans nå.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Sat Oct 01, 2016 5:57 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Hva betyr egentlig "barnets beste", som nå skal vektlegges ytterligere i en ny lov?

Jeg har tidligere ment at ordet er innholdsløst, at det er en floskel.

Det er imidlertid ikke det.

"Barnets beste" betyr egentlig "slik barnevernet tror er best for barnet". Uttrykkets innhold er også en innbakt garanti for at barnevernets saksforståelse stort sett vinner gjennom.

"Barnets beste" er et uttrykk for at definisjonsmakten for hva som er best for barnet, er gitt barnevernet.

At en avgjørelse er fattet til barnets beste, betyr nesten alltid at barnevernet har fått definere innholdet i begrepet, fordi barnevernet i praksis sitter med eiendomsretten til det. Barnevernet mener at de alene har denne retten gjennom sin såkalte barnevernfaglige kompetanse, og derfor overprøver de også hvem det skulle være - lekfolk, spesialister eller professores - for å tvinge gjennom sin oppfatning.

Ettersom troen på egen kompetanse vanligvis er omvendt proporsjonal med kunnskapsnivået og selvinnsikten, blir resultatet av å etterstrebe "barnets beste" ikke sjelden katastrofalt.

Så katastrofalt at de som skulle reagere og som simpelthen må vite bedre - fylkesleger, ordførere, rådmenn, kommuneadvokater og andre - velger blind fornektelse og medløperi istedenfor å gå i rette med den galskapen de er vitne til.

"Barnets beste" er en kamuflert vetorett som barnevernet har i barnevernssaker.
Når "barnets beste" er fastslått er videre argumentasjon nytteløst.

Der ungene i gaten roper "Fordi, så!" når de har sluppet opp for argumenter, sier barnevernet "til barnets beste!" Begrepet er barnevernets sikreste vinnerkort, og de spiller på det hele tiden.

Derfor er "barnets beste" et bedrag, og endring av lovverk med økt vektlegging av dette begrepet er, som allerede nevnt i denne tråden, i realiteten en styrking av barnevernets makt i forhold til familiene. Det betyr at barnevernets oppfatning skal veie enda tyngre i avgjørelsene.


Fordi barnevernets arbeidsform medfører at de regelmessig ender opp i konflikt med familiene de skulle hjelpe, - et faktum som i seg selv burde diskvalifisere barnevernet fra å ha noe inngripende mandat - bruker de også den makten som de nå antagelig får mer av, begjærlig.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Sun Oct 02, 2016 5:46 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Barnevernlovutvalget foreslår å styrke barns rettigheter
Utvalget la nylig frem forslag til ny barnevernslov. Utvalget foreslår å styrke barns rettigheter. Samtidig foreslår utvalget å tydeliggjøre kommunenes ansvar for å legge til rette for et trygt oppvekstmiljø for barn.
KS, Kommunesektorens organisasjon, 30 september 2016

(KS er kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon.)

"Utredningen vil komme på høring om kort tid. KS vil da gå grundigere inn i de ulike forslagene."

"Forslaget om å frata påtalemyndigheten kompetanse til å treffe hastevedtak vil gi leder av barneverntjenesten merarbeid fordi vedkommende blir alene om dette ansvaret."

Vel, det understreker forsåvidt at fylkesnevndslederens godkjenning i dag er ren fiksjon. De er overflødige nikkedukker. Det er barnevernet som bestemmer.

*

Å karakterisere forslagene som en styrking av barns rettigheter (se tittelen) er et symptom på blindhet.

   

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Sun Oct 02, 2016 6:50 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
"Styrking av barnas rettigheter" høres unektelig positivt ut.

Betyr dette at barna får en lovfestet rett til å være i fred fra barnevernet dersom de ikke lever under alvorlige omsorgsmangler?

Selvsagt ikke. Det betyr at barnevernet har fått nok et argument til å presse seg på. Når foreldrene stritter imot kan barnevernet nå si at hensynet til "barnets beste" og "barnets rettigheter" tilsier at de simpelthen inn i stuene til folk for å se om der er smuler på bordet, eller for å kontrollere om spedbarnet kaster blikket mot øst eller vest under stell.

Og de kan bruke disse argumentene overfor nemnd og rett med styrke.

Alle signaler hittil tyder på at barnevernet er storfornøyd med lovforslaget, som kort og godt gir barnevernet mer rettigheter overfor familiene.

Lovpakken som skal gi oss et enda mer totalitært barnevern forsøkes fremstilt som en presang til barna. Den samme retorikken som barnevernet bruker når gråtende barn bæres ut i ventende biler.

Hvor mye Horne forstår av konsekvensene av dette forslaget, er jeg usikker på.

Lovforslaget egner seg godt som vedlegg til forestående prosesser i forhold til norsk barnevern i Europarådet og EMD.

Myndighetene har nå for alvor kommet inn i en hengemyr, med barnevernet som en klamp om foten. De er ute av stand til å komme med endringer som vil forbedre et barnevern i krise. Fordi barnevernsetaten med alle aktørene styrer myndighetene og ikke omvendt. For hver bevegelse de gjør, synker de dypere i gjørmen. Om de til slutt hentes opp eller går under, gjenstår å se.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Tue Oct 18, 2016 10:21 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Horne vil endre barnevernets praksis: - Jeg ønsker at barna skal få komme tilbake til foreldrene sine
Dagbladet 17. oktober 2016

Fra lovutvalget for ny barnevernlov:
"Utvalget vil innta krav i loven om at barnevernstjenesten skal legge til rette for at omsorgen om mulig kan tilbakeføres til foreldrene etter en omsorgsovertakelse, at foreldrene skal tilbys en støtteperson og at det skal angis et tidsperspektivet for omsorgsovertakelsen."

Jeg ser at endringene, om de blir vedtatt, vil kunne virke forebyggende mot maktovergrep på flere områder.

Det vil bli vanskeligere for barnevernet å konstruere forvrengte og løgnaktige saksfremstillinger for å gjennomføre omsorgsovertakelser. Om foreldrene får en støtteperson vil ikke foreldrenes forsøk på å korrigere saksopplysninger så lett kunne avfeies med at foreldrene har avvikende virkelighetsoppfatning eller er enkle eller lider av mindre eller mer alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Det vil også kunne føre til at begrepet manglende foreldreferdigheter vil måtte begrunnes på en etterprøvbar måte. Både barnevernet og barnevernets sakkyndige psykologer vil tvinges inn i en mer sanndruelig saksfremstilling.

Det vil bli vanskeligere å legge skylden for barns traume-reaksjoner etter omsorgsovertakelse over på foreldrene. Samtidig blir det lettere for foreldrene å sannsynliggjøre at friske barns funksjonstap etter omsorgsovertakelse skyldes selve omsorgsovertakelsen. Mange voksenpersoner rundt barna vil reagere sterkt dersom et normalfungerende barn etter noen uker eller måneder under barnevernets "omsorg" kommer hjem igjen med store og alvorlige funksjonstap.

Barnevernsbarnas rett til familieliv foreslås vernet:
"Lovutvalget foreslår at barnets rett til kontakt ikke bare med foreldre, men også andre nærstående, som søsken og besteforeldre, lovfestes."

Enten omsorgsovertakelsen er konstruert og urettmessig, eller det faktisk finnes problemer med rus, vold, sykdom hos foreldre, vil kontakt med søsken og nær familie bli et ubetinget gode for barnet. Barnet vil få anledning til å dele sin sorg med andre mennesker som også sørger over det som har skjedd. Enten det er sjokk og fortvilelse over barnevernets maktovergrep, eller det er sorg og fortvilelse over foreldrenes problemer. Uansett, kontakt med nær familie og søsken vil gi barn et mye bedre fundament for å bearbeide traumer og sorg. Nær kontakt med familie vil også kunne gi økt påtrykk på at barnet må få forsvarlig helsehjelp eller andre hjelpetiltak, om det er behov for det.

Det vil bli mer risikabelt for barnevernet å fyre opp under og utnytte tenåringsopprøret for å kuppe til seg omsorgsovertakelser. For usikre, opposisjonelle og svært foreldrekritiske tenåringer som er lettpåvirkelige og absolutt vil komme seg vekk fra hjemmet, vil garantert kontakt med øvrige familie kunne fungere nærmest som en angrefrist. Det går an å komme hjem igjen.

Har det skjedd en stille endring i barnevernets praksis?
"I 2015 fikk over 50 prosent av nye barn som flyttet i fosterhjem bo hos slektninger eller i nært nettverk."

Stemmer dette? I så fall en gledelig utvikling.

Jeg ser at disse endringene vil kunne styrke barns og familiers rettsvern. Men jeg vil se praktiske og konkrete resultater før jeg starter feiringen.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Tue Oct 18, 2016 6:02 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Jeg vil også - i likhet med mater familias - vente med feiringen til jeg ser praktiske og konkrete resultater.

Det jeg også ser i det som nå skjer, er forslag til endringer som nødvendigvis medfører at barnevernsmannskapet blir med skipet videre. Mens det rette antagelig ville være å sette dem i en livbåt og kutte linen.

Kan destruktivt omskoleres til konstruktivt? Kan anklage-kulturen i barnevernet plutselig bli etisk og respektfull? Kan formynderi omformes til samarbeid? Kan Mari Trommald, som avviser problemene i norsk barnevern og forfølger sine kritikere, lede oss inn i den nye barnevernsepoken som Horne forsøker å innbille oss står for døren?

Det er mye som skal kastes: Et paradigme, et fag, en ideologi, ledere og aktører, profitører, ubrukelige teorier, en ukultur som går langt utenfor selve barnevernet. Korrupsjon. Kan barnevernet endres ved å bevare alt dette? Det er det barnevernsmyndighetene nå vil forsøke seg på.

De vil alle så gjerne være med videre. De vil forsøke tilpasning som gjør at de fremdeles kan stå på broen eller være matros. Derfor virker det nesten som de nå endelig har begynt å lytte til klageropene som de i de foregående tyve årene har ignorert med største fornøyelse.

Medfølelsen og forståelsen var fraværende da vi som skulle fratas det umistelige gråt, appelerte eller forsøkte å forklare. Skal de som ikke ville høre, som traumatiserte oss, overvåket oss og gav oss "hjelp" som vi ikke trengte være det nye barnevernets smilende ansikter utad?

Etter min mening er barnevernet ikke reformert før mannskapet i livbåten forsvinner i horisonten.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Wed Oct 19, 2016 2:26 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Når det gjelder "støtteperson", er det avgjørende hva slags person dette er. At vedkommende skal "oppnevnes", tyder på at det blir en person fra systemet selv, absolutt ingen som er grunnleggende kritisk til alt barnevernet påstår. Det kan også lett bli enda en ekstra mulighet som fungerer som intern spion hos familien, en som rapporterer tilbake til barnevernet og som ikke er å stole på for familien når det kommer vitneførsel i fylkesnevnd eller domstol.
   Jf hva advokat Kvilhaug fortalte til Norge IDAG om en sak hvor familien til og med kunne bevise i fylkesnevnden at barnevernet løy og feilbedømte: "Fra min egen praksis kan jeg nevne en slik sak der jeg kunne dokumentere at barnet «innehadde» alle disse ferdighetene mens barnet bodde hjemme. Normalt er foreldrene ute av stand til å dokumentere slike ting fordi fylkesnemndene normalt ikke vektlegger vitneutsagn fra familie som vitner til foreldrenes fordel, men i dette tilfellet hadde barnehagen laget utførlige rapporter om barna en tid før barna ble hentet. Til tross for slik ekstern dokumentasjon gjorde det ikke inntrykk på fylkesnemnda, forteller han. Nemnda brydde seg ikke engang med å omtale dokumentasjonen i vedtaksbegrunnelsen og holdt seg til barnevernets oppfatning uten nærmere begrunnelse. Saken illustrerer godt hvordan fylkesnemnda forholder seg til barnevernet og hvordan den forholder seg til foreldrene."

Bloggeren Rikard S. Larsen viser til et par konkrete ting han savner i det nye lovforslaget:
""Politiet har jo selv kritisert barnevernet for å bedrive "etterforskning", noe som kan skade en senere straffe sak mot vedkommende overgriper. I forslag til ny barneverns lovgivning ligger ikke noe av dette. Der er barneverns loven fortsatt like svak, og det kommer nok av at barnevernet må beskytte seg selv i mot et eventuelt ansvar de måtte egentlig ha." (Uthevingen er min. MHS)

    

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Thu Oct 20, 2016 12:14 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Må si at jeg deler skepsisen til nytten av en eventuelt oppnevnt "støtteperson" for foreldrene.

Det var foreslått at familievernkontoret skulle få oppgaven med å bistå foreldrene og tilby "støtteperson".

Blir man ikke da totalt avhengig av den faglige og menneskelige kunnskapen den oppnevnte "støttepersonen" måtte inneha?

Det er her jeg øyner et håp da. Ingen familievernkontorer har bare en ansatt. Slike fagmiljøer pleier å diskutere saker åpent seg imellom, der klienten enten er anonymisert eller ikke. Normalt er det nyttig å kunne se en sak fra flere innfallsvinkler.

Men slik er det ikke i barnevernet. Der er det barnevernets saksoppfatning som er den eneste rette.

Jeg tror det er nettopp derfor barnevernet får så store problemer når de blir tvunget til å inngå samarbeid med andre. Barnevernspedagogenes skinn av "barnefaglighet" blir ofte fullstendig avkledt og avslørt i møte med reelle fagmiljøer. De såkalte faglige diskusjoner og meningsutvekslinger går ofte over i personkonflikter.

For, i personkonflikter er barnevernet sikret seier. De sitter jo på allmakten og barnevernleder kan bestemme sannhet og virkelighet i barnevernsuniverset.

Det jeg håper er at det vil bli vanskeligere å regelrett lyve om barn og foreldre. Desto flere som blir direkte involvert i saksbehandlingsprosessen, desto vanskeligere og mer risikabelt vil det bli for barnevernet å direkte lyve og fordreie faktaopplysninger.

Det ser ikke ut som om det er mulig å bli kvitt barnevernet. Få det lagt ned. Selv om dagens praksis påfører barn og foreldre unødvendige og ofte ubotelige skader.

Da blir det å flikke her og flikke der på lovverket, for å redusere skadevirkningene.

Det er fullstendig ufattelig at så mange har fått livene sine ødelagte av barnevernet. Samtidig kommer det nye ofre til hver eneste dag. En pågående tragedie.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Thu Oct 20, 2016 1:18 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Mater familias sier:

"Barnevernspedagogenes skinn av "barnefaglighet" blir ofte fullstendig avkledt og avslørt i møte med reelle fagmiljøer. De såkalte faglige diskusjoner og meningsutvekslinger går ofte over i personkonflikter".

En presis beskrivelse. Nøyaktig slik oppleves barnevernet av meg og antagelig svært mange andre.

Barnevernet er forøvrig den eneste faggruppen jeg vet om som forventes å skulle ha en terapeutisk eller hjelpende relasjon til personer den er i konflikt med. I alle andre sammenhenger blir en slik relasjon sett på som en umulighet.

Familievernkontoret behandlet meg som en far med viktige ressurser for barna. I kulissene må de ha ristet på hodet av barnevernets konfliktretorikk som foregikk parallellt, og der narrativen var at jeg nærmest var en konstant trussel mot ungene mine.

Jeg øyner heller ikke noe håp for barnevernet. De er bakstreverske og preges dessverre av en nagende underbevissthet som stadig minner dem på at de er faglig underlegne alle andre profesjoner som håndterer familier. Dette kompenserer de ved å bruke makt. Dessuten ved å unngå samarbeid med fagaktører som klarer å heve seg over de primitive impulsene som gjerne vil demonisere og anklage foreldre når problemstillingene blir for vanskelige.

Svakhetene ligger på alle nivåer i systemet. Barnevernet som begår feilene, og det massive byråkratiet som bidrar til å dekke over dem. Man kan forsøke å holde hjulene i gang ved å improvisere med tyggis og binders. En skranglekasse må likevel før eller siden skrotes. På sikt må barnevernet, slik vi kjenner det i dag, avvikles, samtidig som administrative-, påklage- og tilsynsanordninger må revideres og reorganiseres.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Fri Nov 04, 2016 12:06 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Debattinnlegg om ny barnevernlov, først ute er Willy Tore Mørch, prof. emeritus og medlem av Raundalen-utvalget:

Feil å fjerne "det fjerde prinsippet" i barnevernsloven
Dagbladet 3. november 2016

Mørch kjempervidere for sitt nyoppfunne "utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp". Mørch har fremdeles ikke fått med seg at barnevernspedagoger og andre barnevernsansatte overhodet ikke har kunnskap og kompetanse til å vurdere tilknytningsprobelamtikk på en forsvarlig måte. Eller å ivareta barn på en forsvarlig måte.

Skrivebordsretorikken til Mørch danner bakteppet for tragedier som Glassjenta-saken, piken som omkom i fosterhjem i Sunnfjord, Naustdalssaken, tragedien ved Små enheter, osv osv.Geir Kjell Andersland, Fylkesnemndsleder for barnevern og sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane, har også publisert debattinnlegg i dag:

Hva er best for barnet?
Bergens Tidende 3. november 2016

"Barn bør helst vokse opp i egen familie, står det i forslaget til ny barnevernslov. Så tydelig er det aldri sagt før."

Andersland mener ny barnevernlov bli kunne bli "epokegjørende". Og nevner en del forslag som vil kunne bedre barn og foreldres rettssikkerhet om lovforslaget blir vedtatt, slik som
- det biologiske prinsipp og barnets grunnleggende rett til familieliv blir lovfestet
- barn får en selvstendig rett til nødvendig hjelp (rettighetslov)
- barns rett til medvirkning vil bli styrket, også rett til å uttale seg i fylkesnemnd om barnet skulle ønske det
- barn vil få rett til å få oppnevnt en "trygghetsperson" som erstatning for tidligere tillitsperson, talsperson og tilsynsperson
- barns rett til kontakt med biologisk familie/venner vil bli styrket (etter omsorgsovertakelse)
- familie og nettverk, familieråd, skal vurderes først ved fosterhjemsplassering
- barnevernet pålegges å samarbeide med barn og familier
- minste inngreps prinsipp vil bli lovfeset, tiltak skal ikke være mer omfattende enn nødvendig og skal gjennomføres så skånsomt som mulig


Videre mener Anderland:
"Lovforslaget ivaretar svært godt den nødvendige balansegangen mellom barnet som hovedperson og foreldrenes krav på respekt og rettssikkerhet."

Synes Andersland her gir en grei oppsummering og oversikt over mange gode intensjoner.

Gode intensjoner har vi vel sett og hørt før. Det er praksis som må endres. Tiden vil vise.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Forslag til ny barnevernlov presentert i dag
PostPosted: Fri Nov 04, 2016 3:08 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Bra advarsel fra mater familias. Jeg tviler også på om Andersland har den gode intensjon at noe skal forandres. Selv har han hele tiden vært uhyre energisk til å forsvare forholdene som de er, og slett ikke vært interessert i den manglende rettssikkerheten (hverken foreldrenes eller barnas) i dagens barnevernssystem. Jeg antar han og hele bølingen kommer til å si, når omsorgsovertagelsene fortsetter under den nye loven, at nå er loven så eksplisitt at man kan være helt sikker på at alle hensyn er betryggende ivaretatt, så i de sakene hvor det fortsatt er fattet fylkesnevndsvedtak eller avsagt dommer for omsorgsovertagelse, har det vært helt nødvendig, et siste skritt for å redde barna etter at alt annet har vært forsøkt.
   Det er det samme som han hevder skjer nå. At han anbefaler den nye loven, er kanskje fordi han vil være på parti med dem som trolig vinner, hele tiden?

"Ellers er det tankevekkende og spennende at lovforslaget også tydelig uttaler at barn helst bør vokse opp i egen familie. Det betyr en lovfesting av det biologiske prinsippet og den grunnleggende retten til familieliv. Det er ingen forandring i rettstilstanden, men dagens lov savner en så tydelig formulering."
Fra artikkelen nevnt ovenfor:
Geir Kjell Andersland, Fylkesnemndsleder for barnevern og sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane:
Hva er best for barnet?
Bergens Tidende, 3 november 2016

Andersland synes altså det er "tankevekkende og spennende". Det er ord som ofte brukes av folk når de blir konfrontert med fakta de selv har neglisjert og som ikke passer til det de vil, mens de samtidig vil gi inntrykk av at dette er nytt og at de er fullt på høyden til å vurdere hvorvidt det bør ha en plass.
   Og vi kan legge merke til at juristen Andersland skynder seg å si at rettstilstanden ikke forandres. Med det mener han at fylkesnevndene, som han styrer for to fylker, "selvsagt" har fattet de riktige avgjørelsene hele tiden.

*

Mørch prøver seg med å hevde at forestillingne om "tilknytning" ikke er en teori men et "psykologisk fenomen", altså et faktum:
"Til det er det å si at tilknytningsfenomenet like gjerne kan sies å være et biologisk fenomen som en psykologisk teori. Kort fortalt utvikler foreldrene seg til å bli en trygg base for barnet i den perioden da barnet begynner å bli mobilt – i en alder av åtte til 20 måneder. Dette har vært meget hensiktsmessig ut fra et naturlig utvalgsperspektiv. Uten denne egenskapen ville barnet utsette seg for stor fare når det beveget seg vekk fra foreldrene – og ville sannsynligvis dø. Fenomenet heter tilknytning og kan sies å være barnets livsforsikring. De av dere som har bladd i grunnbøker i psykologi husker sikkert andungene som følger etter andemor rett etter fødsel. Ungene kan gå rett etter fødsel, så det er hensiktsmessig at tilknytningen skjer med en gang ungene er født – kalt «imprinting» i dyreverdenen.
    Men tendensen til å holde seg i nærheten av opphavet forutsetter at foreldrene er sensitive for barnets signaler om trygghet og tar barnet opp på fanget, trøster det og viser kjærlighet og omsorg. De fleste foreldre gjør det intuitivt, men noen gjør det ikke."


Så han påstår at det er et faktum, et "fenomen", at "tilknytning" for mennesker må opparbeides på en helt annen måte enn hos andunger, og at det ikke blir noen "trygg tilknytning" hvis foreldre ikke tar barna på fanget og trøster det. Allerede i dag trekkes det slike vidtrekkende konklusjoner til og med hvis det skjer en enkelt gang at foreldre ikke gjør som "fenomenet" ifølge Mørch forlanger for at en forelder skal regnes som normal og kjærlig. Det praktiseres også allerede i form av "observasjoner" og medfølgende "diagnoser" av "manglende blikkontakt" på disse "familiesentrene" som Solveig Horne har tvunget på folk som "hjelp", samt ved barnevernsfolkenes påtvungne hjemmebesøk hos familier, når foreldre henter barna i barnehage, og ellers:
(53) Da barnet falt, løftet moren henne bare opp og satte henne ned igjen på bena, uten å trøste henne verbalt. [Den lille piken hadde ikke grått og var ikke ulykkelig. Hun hadde akkurat begynt å lære seg å gå, og falt ofte over ende uten å slå seg.]
(5) Barnet ser nysgjerrig på fremmede rundt seg og smiler til dem. Dette betyr at det ikke har tilknytning til sin mor. [Moren sto og snakket med noen etter at hun hadde vært på trygdekontoret, mens babyen i barnevogn så seg ivrig rundt.]
(6) Babyen snur ansiktet feil vei når faren vasker den. [Antagelig en insinuasjon om at barnet ikke ville se på faren fordi det mislikte ham. I virkeligheten kan det være at barnet slik unngikk å få såpe i øynene, så hva er 'gal' og 'riktig' måte å unngå det på?]

(Fra En uavsluttet liste over grunner gitt av nordiske barnevernstjenester for å berøve barn deres foreldre)
"Aishwarya ... “seeks eye contact and turns her head towards others when both the mother and others are close.” "
(Fra Bhattacharya-saken India/Stavanger, The Confiscation of the Bhattacharya Children by Norwegian Authorities – A Case Study, side 22; se også Norway custody row: After eight months, mother gets custody of children)

Man gjør antagelig vel i å notere seg at "tilknytningsteori" har fått liten støtte fra forskning som eksplisitt har søkt å bevise teoriens vitenskapelighet (se Lennart Sjöberg: Tvångsadoption? Psykologer om en mors olämplighet, och om barnets "anknytning". Yttrande till Borgarting Lagmannsrett, Oslo, september 2001)

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 21 posts ]  Go to page 1, 2  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]