It is currently Mon Jul 22, 2024 1:48 amPost new topic Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
Author Message
 Post subject: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Thu Oct 27, 2016 10:03 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Artikler om barnevern i Norge IDAG

Den kristne avisen Norge IDAG har de senere ukene brakt en serie intervjuer og artikler som er klart kritiske til dagens norske barnevern. Få av disse har ligget på avisens nettsider.

I denne tråden vil vi samle eller lenke til så mange av dem som er tilgjengelige. Avisen har også gitt tillatelse til nettpublisering av en del av disse som de selv ikke har lagt ut.

*

Vi kan starte med intervjuet med advokat Sverre Kvilhaug i nr 35, 2 september 2016, som er lenket til her:

Intervju med advokat Sverre Kvilhaug i avisen Norge IDAG

( Intervju-artikkelen er redaksjonell og heter
– Behov for lovendring om Barnevernet )

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Sat Nov 12, 2016 12:30 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
    


12 november 2016


I barnevernets fokus: barns egne foreldre

Av Marianne Haslev Skånland
professor emeritus


• • •
Artikkelen har tidligere vært publisert
i Norge IDAG nr 44, 4 november 2016.
• • •


I Sveio kommune sør i Hordaland var det nylig uenighet om hva barnevernet skal gjøre. En rektor vil melde til barnevernet foreldre hvis barn mobber andre barn, dersom disse foreldrene ikke vil innse hva barna gjør og sette en stopper for det. En representant for barnevernslederes organisasjon vil ikke barnevernet skal beskjeftige seg med slike problemer.

"– Eg er grunnleggande ueinig i å overlata vanskeleg mobbeproblematikk i skulen til barnevernet, seier Hadle Blikra, representant for Norsk Barnevernleiarorganisasjon region Vest. ...
..... [Blikra] fortel at skulen ikkje har meldeplikt til barnevernet før det er grunn til mistanke om alvorleg omsorgssvikt i heimen."

(Vil ikkje behandla mobbesaker, nrk Rogaland, 21 oktober 2016).

"Rektor ved Sveio skole er helt uenig i at ikke mobbesaker kan kategoriseres som bekymringsverdig:
– Men vi får enkelte vanskelige saker hvor foreldre ikke vil ta innover seg at barna deres mobber, som gjør at skolen blir bekymret. Då må vi gå videre med det til barnevernet, sier Ellingsen til NRK."

(Får ikke hjelp i mobbesaker, Sveiobladet, 21 oktober 2016)

*

Hendelsen og argumentene illustrerer to viktige ting. For det første:

Rektor Ben Jerry Fjeldheim Ellingsen har rett i at det er bekymringsfullt når barn mobber og skolen ikke kommer noen vei med mobbernes foreldre tross alvorlige forsøk. Det er nettopp slikt vi både trenger flere skolefolk til å ta alvorlig, og et barnevern til å ta tak i, for å beskytte barn som blir mobbet og få mobberne og eventuelt deres foreldre inn på bedre spor.

Det kunne være hensiktsmessig om barnevernsfolk alvorlig sa til foreldre av mobbere at hvis de ikke tok sitt barn fatt, ville noe radikalt bli gjort, og så virkelig gjorde noe radikalt som hadde god effekt.

Vel å merke hvis det var aldeles sikkert at det var dette barnet som var mobber. Det er utvilsomt mange situasjoner og forhold mellom barn som er tvetydige og vanskelige å bedømme, og barnevernets folk har fått en opplæring som gjør dem uegnet til å vurdere slike forhold og absolutt uegnet til å utvise nødvendig selvkritikk.

Dertil kommer at barnevernet i virkeligheten ikke har andre radikale, alvorlige tiltak på lager enn tvang, mest i den mest vidtgående formen: tvangsfjerning av barna fra hjemmet. Angående slik omsorgsovertagelse må man stille spørsmålet hvorvidt effekten er god. Man kan jo tenke seg hva resultatet blir, hvis et barn eller en ungdom som mobber andre, blir tvangsfjernet fra sine foreldre. Foreldrene gjør man til dypt skadede fiender for alltid. Og hvis man tror barnet vil oppfatte det som en velgjerning, og tilfreds slutte å mobbe, så får man gå til statistikker over resultatene av oppvekst i fosterhjem og på institusjon. De er forferdende.

Så rektor Ellingsen er naïv når han tror dagens barnevern er egnet til å gjøre noe konstruktivt med slike problemer. Det er de ikke. Over de siste mer enn 25 år er det kommet frem særdeles mye opplysning om hvordan norsk barnevern har vært hele tiden: det er langt fra noen trygg etat for familier.

Med andre ord: I Norge har vi ikke noe barnevern som tar seg av slike særs viktige problemer som angår barns liv. Barnevernets "hjelpetiltak" er ikke det de gir seg ut for. Og de har ingen alvorlig medisin annet enn omsorgsovertagelse og annen tvang, tiltak av typer som gjør barn og foreldre berettiget opprørt og fortvilet – de blir jo skadet for livet. Det er ille at det norske folk har latt seg forlede til å tro at det løser problemer å melde all verdens "bekymring" for et barn til barnevernet, som om man da var sikret at kyndige eksperter ville gå inn i saken, finne ut ordentlig hva sannheten var, og ta fornuftige, effektive grep.

*

Det andre av særlig viktighet saken viser, kommer fra barnevernsleder Hadle Blikra: Han vil barnevernet skal gå til aksjon bare ved "alvorlig omsorgssvikt" som barn utsettes for i hjemmet, og ikke blande seg i "vanskeleg mobbeproblematikk i skulen". Barnevernet skal, mener han, være opptatt av å finne ting man kan beskylde foreldre for å gjøre mot egne barn. De fleste som arbeider for barnevernet mener det samme. Rus og vold er i skuddet, men også psykobabbel av typen "usikker tilknytning", "fare for skjevutvikling", "manglende forståelse av barnas behov". Sykdom som er vanskelig å diagnostisere eller behandle, har det i årevis vært en favoritt å gi foreldrene skylden for.

Uenigheten i Sunnhordland er ikke første gang barnevernet vegrer seg for å prøve å gjøre noe effektivt med virkelige vanskeligheter som er tøffe å takle. Det barnevernet da oftest gjør, er å komme med manøveren å si at foreldrene må komme på banen. For en manøver er det det er: Barnevernet vil ha all makt og invaderer ivrig familier, med alle slags pålegg og "hjelpetiltak" som familiene oftest finner å være til skade, men som barnevernet overstyrer foreldre med. Når problemene blir for vanskelige, derimot, skal foreldrene "på banen". Eller andre: i foreliggende sak er det altså skolen barnevernsleder Blikra vil ha til å klare biffen.

Det fremgår tydelig at Blikra vil opprettholde barnevernets nåværende konsentrasjonen om barns egne foreldre som skadevoldere. Denne oppfatningen skriver seg fra barnevernets hele opplæring og praksis, som igjen er en forvrengt versjon av troen på at foreldre er det viktigste for barn. Ja det er de, men det er deres nærhet og kjærlighet til barna som er det avgjørende, ikke hvorvidt de oppdrar barna så og så perfekt eller selv er slik og sånn.

*

Det finnes solid forskning som viser at barn skades sterkt ved å bli adskilt fra foreldrene, og særlig hvis adskillelsen skyldes noe annet enn død. Adopsjonsstudier går i akkurat samme retning som fosterhjemsstudier: oppvekst hos andre er svært hasardiøst sammenlignet med oppvekst hos egen biologisk familie, selv i de tilfeller der denne oppveksten er meget vanskelig og vond. Og det er sammenligning basert på resultater i fortiden man må legge til grunn når man skal prøve å forutse fremtiden. Det finnes mer enn nok pålitelig forskning om disse spørsmålene fra utlandet, også noe fra Norge, og det norske som er vederheftig viser samme slags resultater som det fra utlandet.

Det er bare norsk "barnefaglig" elite, med psykolog Raundalen og andre i spissen, som er uvitende eller regelrett holder taust om dette, og som kan finne på å hevde noe slikt som Raundalen gjorde i Dagsnytt 18 da uttalelsen ble levert fra utvalget han ledet som skulle gi råd om hvorvidt biologisk samhørighet skulle svekkes: Han opplyste triumferende at utvalget ikke hadde funnet noen forskning i det hele tatt som tydet på at biologiske foreldre var av spesiell betydning for barn. Vel, dermed hadde han faktisk røpet at utvalget var forsknings-inkompetent. Men politikerne og domstolene og allehånde myndigheter godtar jo denne blindveien, på samme måte som de godtar alt annet som kommer fra de kretser de anser for "barnefaglige eksperter". Svekket er det biologiske prinsipp langsomt blitt, og manglen på forståelse av biologiske bånds betydning dominerer også i den jevne, norske befolkningen – akkurat de som står lagelig til for å rammes av konsekvensene av dette, i form av meningsløse familiesprengninger.

Politikerne hopper også troskyldig på de "barnefagliges" botemiddel: De vil skille barn fra "lite lovende" foreldre tidlig, helst fra fødselen. Og så vil de forske. Forske om fosterbarns helse, forske om ditt og om datt. Fortsette og fortsette. Lærebøker som brukes i utdannelsen i dag er like feilrettet som de var for 30 år siden. Politikerne har i årevis kanalisert forskningsmidler om "barnefag" til psyko-sosiofaglige og juridiske kretser som sperrer av for innsikt om virkeligheten. Det har gitt "forskning" som ikke er vederheftig. Derfor får vi kun de samme historiene om igjen: Når det går skeis med barnevernets tiltak, ropes det på mere forskning og opplæring av samme art, utført av de samme personene, mere av samme type "tiltak", mere tvang, mere terapi, mere psykobabbel, flere fosterhjem, mere personale til å drive med mer av det samme, flere granskninger, mere tilsyn.

Med lovgivningen er det akkurat det samme. Den har over flere år gått i gal retning, med stadige omdreininger av skruen som umyndiggjør foreldre og hindrer dem i å ha sine barn hos seg og beskytte dem. Det fins intet i den nye loven som nå er på trappene som endrer nåværende kurs, intet som vil føre til reduksjon i gale omsorgsovertagelser og respekt for barns og foreldres integritet, intet som vil stoppe fylkesnevnder / domstoler i å sandpåstrø nåværende praksis. Lovgivningen vil fortsatt gi like solid basis for barnevernets uhemmede utfoldelse av makt og skråsikkerhet.

Derfor har Jan Pedersen rett (Bort med barnevernsloven!, Norge IDAG nr 42, 21. oktober 2016): Hele den nåværende lovgivningen må vekk, og noe helt annet bygges opp, rimeligvis av helt andre folk enn barneverns- og barnerettsekspertene. Man får skaffe dem fra utlandet, fra land som fortsatt ikke er rammet av norske idéer om barn og deres familiebånd.

Man må slutte med lovgivning og barnevernspraksis basert på den tro at foreldre er sine barns naturlige fiender. Folk er faktisk glad i barna sine. Ingen andre elsker dem. Forskjellen er avgjørende for barna.


* *
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Sat Nov 19, 2016 8:12 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

19 november 2016


Jan Pedersen, Søgne:
Bort med barnevernsloven!


• • •
Artikkelen har tidligere stått som "Side 3-innlegget" i Norge IDAG nr 42, 21 oktober 2016.
Den er publisert her med forfatterens vennlige tillatelse.
• • •

Lag en familiestøtte-lov istedet
Fra alle kanter kommer det berettiget kritikk av norsk barnevern. I mer enn 30 år har den ene skandalesaken etter den andre kommet:

Bjugnsaken, Naustdalsaken, IDA-saken, og en drøss med norske og utenlandske demonstrasjoner. Nå reagerer Europarådet som skal granske norsk barnevern. Og Europadomstolen skal ta opp 7 konkrete barnevernsaker.

Det siste som skjedde, var at NTB gikk ut med en melding 11.10. med overskriften "Norsk barnevern under angrep". Det var etter min mening på tide!

Hva sier meldingen? Jo, at en rekke land: Litauen, Latvia, Polen, Tsjekkia, Romania, Nigeria, Russland, Ukraina, Iran, Brasil, Thailand, Egypt og India har tatt kontakt med barne- og likestillingsdepartementet om barnevernet! Her har også vært flere møter med utenlandske ambassader og delegasjoner både i Norge og i utlandet. Utenriksdepartementet har vært representert på mange av møtene. Som kjent er det også avholdt ca 60 demonstrasjoner mot norsk barnevern rundt i verden!

Det forteller meg at regjeringen Solberg gjør Norge en velgjerning ved å trekke hele den norske barnevernloven, og i stedet utarbeide en ny lov som bør hete f.eks. "Familiestøtte-loven". Her bør all hjelp settes inn: Familiene skal ha hjelp, og det vil selvsagt også bety at barna blir sett i sin naturlige sammenheng: Med og i familien.

Det er her debatten nå må komme. Å flikke på barnevernloven er å kaste bort tid og økonomi.

Så sier NTB at landene har kontaktet Barne- og familiedepartementet. Det het det nemlig til regjeringen Stoltenberg forandret det til Barne- og likestillingsdepartementet. Fra 1.1.2006.

31.12.09 ble det til Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet.

Regjeringen Solberg har fra 1.4.2016 fått tilbake og satt det navnet som gjelder idag: Barne- og likestillingsdepartementet.

Familiedepartementet er fortsatt strøket. Småtteri? Nei, dette er også ideologi!

• •

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Wed Dec 21, 2016 10:42 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Jan Pedersen:
Når vil Erna og statsråden ta tak i barnevernet?
Flere saker har vist store problemer i barnevernet. Når skal statsminister Solberg og statsråd Horne ta tak i dem?


• • •
Artikkelen er publisert i Norge IDAG's nettutgave den 21 desember 2016.
Den er publisert her med forfatterens vennlige tillatelse.
• • •


Hva er det for noe umenneskelig barnevernet i Norge driver med? Det siste som Stavanger Aftenblads dyktige journalister har gjort før jul,er at de i avisen for 20.12. kommer med to store klargjørende artikler om sviket og svikten som barnevernet driver med.


Nå er det på høy tid at statsminister Solberg og statsråd Horne kommer på banen og stopper dette! Nå kan de ikke lenger kommer med ord som tar avstand fra praksis i barnevernet, nå må de i handling vise hva som skal gjøres!

Hva har skjedd? Jo, det statlige barnevernet har flyttet 478 barn til en annen landsdel enn de kommer fra. For å konkretisere hva dette er, har avisen valgt ut "Andrea" (17) som bor over åtte timer unna familie og venner. Hun står helt alene!

Stavanger Aftenblad skrev 60 sider tidligere i år om "Ida" (Glassjenta) som ble tvangsflyttet til en barnevernsinstitusjon på en øde plass, 130 mil fra hjemplassen! Men hvor mange barn var tvangsflyttet på denne måten? Da visste de det ikke. Nå vet vi at i 2015 ble 478 barn var flyttet på barnevernsinstitusjon eller i statlig fosterhjem i annen landsregion enn den de selv kommer fra. Det er 18 prosent av barna som er flyttet av Bufetats fem landsregioner og Oslo.

Kasteballen "Andrea" har bodd på seks ulike plasser siden i fjor høst. Ingen hjelpende familie eller venner slipper innpå i hennes liv, og det savnet er stort! Hun står helt alene!

Den andre saken Stavanger Aftenblad så prisverdig tar opp, er med Barne-,ungdoms-og familiedirektoratet, der landets øverste "barnevernssjef" Mari Trommald er direktør i Bufdir.

Hun viser nå til et notat i Ida-saken, der hun sier at de har fått klar beskjed i flere år fra departementet: Høy utnytting av barnevernsinstitusjoner er viktigere enn at barn plasseres nære hjemplassen.

Ut fra dette ønsker direktoratet en dialog med departementet om hvilken kvalitet som er akseptabel knyttet til nærhet og hvilke krav til ledig kapasitet som skal danne grunnlaget for tilbudet. høy produktivitet OG høy kapasitetsutnyttelse har så langt vært prioritert fremfor nærhet til barnets bosted.

Når skal den politiske ledelsen i Norge med statsminister og fagminister forstå at norske barn er ute i en dyp krise? De vet at vi har hatt enkeltssaker som forsterker sviket i barnevernet. Det er : Bjugnsaken, Idasaken og Naustdalsaken.

Når vil det bli klart for regjeringen at dette er ideologisk strid Den gamle sosialistiske lære om at barna er til for staten, og ikke slik vi kjempet for barnet under siste krig i 1940-45: foreldreretten går foran alt! Da betalte skole, foreldre og kirke med å kjempe, og mange ga sitt liv for denne retten. Hvorfor? Lær det Solberg og Horne: Familien er den første og viktigste skaperordning Gud har gitt oss. Mor, far og barn hører sammen i det første grunnleggende samfunn vi kjenner og bygger på: familien!

Så lag et nytt familierådgivnings-og familiehjelpekontor/opplegg! Legg ned dagens barnevern, der barna er til for staten! La barna få familiens hjelp så langt som mulig, også når de mange offentlige hjelpetiltak blir nødvendige overfor barn!

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Fri Mar 31, 2017 5:28 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Finn Jarle Sæle:
De som kjemper for ofrene i barnevernet
De som kjemper for ofrene i barnevernet, kommer nok ikke på maktkartet. Men de står i høyeste grad på åndskampkartet. Kampen for barnevernets sjel og rettsstatsprinsipper er blitt en av de store kulturkamper i dette land. Et nytt bønneopprop i denne avis viser det.
Norge IDAG, 10 oktober 2016 / 17 november 2016

"Det vi trenger akkurat nå, er de som kjemper for at den grunnleggende refleks i barnevernet må være denne: Alt barnevern må bygge på respekt for familien som institusjon. Alle løsninger skal først sikte på å samarbeide med familien. Det er helligbrøde å sette den utvidete familie til side, om den nære kjernefamilie får problemer."

"Barn skal ikke kidnappes på skolevei fra en kristen mor i Oslo som strever – og gjør en god jobb ifølge alle våre kilder – selv om hun er en av arbeiderklassens fattige.
Og soknepresten skal ikke være angiver – men rådgiver og sjelesørger. Ellers faller hele det kirkelige asylinstituttet og folks tillit til kirkens hjelp."Finn Jarle Sæle:
Vi ber om nåde - supplement til Symposiet
Norge IDAG, 12 mars 2017

"I dag er totalitære krefter også rettet mot familien via barnevernet. Vi trenger saktens barnevernet for å beskytte barn mot reelle overgrep på grunn av rus og fysisk mishandling.
    Vi trenger det ikke for å avskaffe familien som en del barnevernsansatte bruker det til. En ny barnevernlov må være en familievernlov."Jan Pedersen:
Barnevernet må bli familievern
Over lang tid er det blitt klart at barnevernet må bli et familievern.
Norge IDAG, 15 mars 2017

"Dette burde regjeringen ha forstått for lenge siden. I stedet flikker de på den gamle loven.
    Barnevernets synlige tragedier er kjent: ....... . . . .
    En uendelighet av dokumentasjon foreligger om et barnevern som gjør mer skade enn gavn.
    Snart vil Den europeiske menneskerettighetsdomstol felle dom i 8 norske barnevernssaker."Jan Pedersen:
Be om klokskap for våre ledere
Norge IDAG, 22 mars 2017

"Statsminister Erna Solberg: Begynn reformasjonsåret med å fremheve de 10 bud, i det lovarbeidet du skal lede. Det skal vise seg i lover om barnevern/familievern, helligdagslover, abortpraksis, ekteskapets samliv, samtidig som du kan fremme hele det kristne verdisyn på liv og natur, omsorg og sosial tjeneste."


Jan Pedersen:
Offentlig steriliserings-anbefaling
Det er visst ikke grenser for hva moderne barnevernsarbeid kan finne på.
Norge IDAG, 28 mars 2017

"TV2 har i mange programmer påpekt stor svikt i barnevernet. Noe som det er kommet flere eksempler på, er at de som er såkalt «lett psykisk utviklingshemmet» ikke skal få beholde sine barn. De blir fjenet ved fødselen og satt i fosterhjem.
    Når så dette møter motstand, går det offentlige (Habilitetsavdelingen ved Innlandet sykehus) til det skritt å anbefale sterilisering av de personene som får denne tvilsomme diagnosen.
    ..... Dette er 1930-årene opp igjen. Her var sterilisering en liten del av av en større sosialpolitisk debatt hvor spørsmålet om abort, familieplanlegging og seksualopplysning dominerte."


    

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Thu Apr 06, 2017 8:11 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Merete Nykrem, Ålesund PDK (Partiet De Kristne):
Barnevernet - en trussel eller et vern?
Som mamma til tre barn og et fortsatt bankende morshjerte til nå tre voksne barn, stiller jeg spørsmål til den makt barnevernet har fått i dagens samfunn.
Norge IDAG, 5 april 2017

"Jeg har vært vitne til scener som ikke kan kalles annet enn overgrep fra staten sin side, sett fra en meddommerposisjon i det norske rettsvesen. Jeg har sett utslåtte foreldre som kjemper for barna sine, som har blitt nappet ut av familien på en brutal måte, uten at de har noe å stille opp med. De står avkledd igjen og bruker sine siste krefter til å opptre uten lyte som det forventes inne i en rettssal."

"Og tro meg, det har ikke vært et fnugg av bevis som tilsier at disse barna har vært utsatt for noe som skulle tilsi at de skulle bli fjernet fra hjemmet. Det har utelukkende vært overivrige pedagoger og sakkyndige som av en eller annen grunn ikke evner å verdsette familiestrukturen. De leverer en rapport som dømmer mor og far ned i søla for deretter å ønske dem «Lykke til», før de forlater rettssalen."

"I de norske rettssaler er morskjærlighet og biologiske bånd fremmedord, og prøver du deg med slike uttrykk, blir du sett på som en oppkomling som sitter fast i en annen tidsalder. Og det er vel mulig, men jeg vet at denne mors- og farskjærligheten sjelden kan erstattes. Men vårt barnevern vil gi dem nye psykologiske foreldre, de biologiske avspiser vi med maksimum et samvær på 4 x 4 timer pr. år."

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Thu Apr 06, 2017 10:33 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Jan Pedersen:
Maktmisbruk i barnevernet
Dommer Gro Hillestad Thune angriper politikerne.
Norge IDAG, 6 april 2017


Jan Pedersen oppsummerer mye av det Thune skrev i sin kronikk, og sier så:

"Undertegnede har i over et år skrevet direkte til statsministerns og fagstatsrådens kontor, og bedt dem trekke tilbake hele barnevernsloven og lage en ny lov, som jeg har forslått kalles-familevernloven.
    På det kristelige verdisynsområde må FAMILIEN vektlegges, fordi den er Guds første skaperordning.Ut fra den skal alle samfunn bygges. Det er ikke staten som skal styre over barn og foreldre."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Sat Apr 15, 2017 3:09 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Leder:

Finn Jarle Sæle:
Kjempebra Solberg og Horne
Norge IDAG, 5 april 2017  

"Så innvendte man at familien brukes allerede nå av barnevernet. Men i det virkelige liv er det bare i svak grad slik. Biologi teller mindre enn noen gang i barnevernet. Man har sett bort fra store, gode, villige familier når de ikke var enige med barnevernsekspertene. Vi kjenner også til barn som ber om å få være med mormor, og blir nektet, selv om barnet er mer enn 12 år. Barnet lider. Mye vil bli bedre hvis loven sier at familien skal prioriteres som omsorgspersoner.
    Takk til regjeringen - så langt. De kan rette endelig opp den katastrofen som SV forårsaket da de satt i den rødgrønne regjeringen, og båndet til den biologiske familie ble nesten kuttet."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Sat May 13, 2017 6:02 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
    

Jan Pedersen, Søgne:
Barnevernet har betalt 500 millioner til tysker for fosterhjem
Bufdir har meget å svare for.
Norge IDAG, 10 mai 2017

"Fra 2011 har en tysker, Peer Salstrøm-Leyh, ledelsen i en norsk avdeling for kjøp og salg av fosterhjem. Det er VG som skriver om dette 9.mai. For denne tjenesten har han mottatt nesten 500 millioner kroner. Stiftelsen hans går med stort overskudd og lederne får millionlønn. Dette er penger som føres ut av Norge.
   Salstrøm-Leyh har bygget opp et europeisk fosterhjemsimperium i 7 land"
Jørgen Høgetveit:
Barnevernet delvis resultat av en ond, villet familiepolitikk
Det begynte for meget lenge siden - da man begynte å løse opp familiebåndene, bl.a. med å oppheve felles beskatning med klasser, alt etter hvor mange barn man hadde. Jeg har selv hørt av en vel orientert jurist fortelle om hvordan en sentralt plassert byråkrat jobbet med den omlegginga. Så kunne hver ha «sine egne penger» og utvikles videre mot mindre fellesskap (ett kjød) og mer selvstendighet.
Norge IDAG, 9 mai 2017

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Fri May 26, 2017 6:51 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  
    
Folkemøte i Drammen på TV Visjon Norge:
Familievern-pris til familien Bodnariu fra Naustdal
Norge IDAG, 25/26 May 2017

"Torsdag 8. juni er det møte i Drammen på Visjon Norge. Familien Bodnariu fra Naustdal, med sine fem barn, mottar «Familievern-prisen» for sin kamp da barnevernet tok fra dem alle barna, den 16. november 2015."

"Tidligere utenriks- og justisminister Titus Corlatear og senator Ben-Oni Ardelean fra Romania vil tale på møtet.
   Delta vil også mennesker som sier de er ofre for feilaktig inngripen av barnevernet.
   Naustdalfamiliens barn ble returnert til sine foreldre etter beslutning i tingretten i slutten av mai 2016, og fikk slik en lykkelig slutt. Men familien har siden flyttet til Romania.
   Prisen utdeles av Kristen Koalisjon Norge (KKN).
   – Prisen til familien er en anerkjennelse av deres tro og kjærlighet, men også av den utvidede familien både på norsk og rumensk side som har kjempet sammen med kjernefamilien i Naustdal, samt de titusener av støttespillere verden over som demonstrerte mot barnevernets feilaktige inngripen, sier Jan-Aage Torp, som er styreleder i KKN."
  

"– Familien fra Naustdal vil ikke kunne komme til pris-overrekkelsen da de frykter for å bli arrestert av norsk politi fordi de valgte å ikke komme til en bebudet rettssak i januar 2017 som gjelder såkalt «oppdrager-vold». Men de vil bli representert av sin norske og rumenske familie, forteller Torp."

"Det vil bli innslag ved aktivister og ofre fra kampen mot barnevernets overgrep, fra ledende politikere i Norge, og ulike nasjoner blir representert ved sine ambassadører."

*

Liten beriktigelse: De fire siste barna ble gitt tilbake til foreldrene etter et forlik i forbindelse med fylkesnevndsbehandling, og dette aspektet av saken gikk derfor ikke til tingretten.
MHS

   

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Wed May 31, 2017 11:14 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Veldig vanskelig å få gehør
Norge IDAG, 30 mai 2017


PDK er Partiet De Kristne.
"Bjørg Sølvi Refvik, 2. nestleder i PDK, kjenner den mye omtalte Naustdal-saken godt. Hun ledet bolken om norsk barnevern på PDK Convention, lørdag formiddag.
....
– PDK er ikke konsekvent mot norsk barnevern. Av og til gjør de mye bra, men barn blir tatt fra foreldre uten forvarsel og tiltak, sa Refvik og fortsatte."


*

Psykologspesialist Einar C. Salvesen:
"Salvesen viste også til Christoffer-saken, der Christoffer ble drept av sin stefar.
    -Vi ønsker verken Christoffer-saken eller Naustdal-saken. Mengden av slike saker øker. Før var det snakk om vold, overgrep og rus. Nå er det om finmåling av omsorgsevnen og oppdragervold."


Nei, dette stemmer ikke med historien.
   Før ca 2003 var det tvert imot psykobabbelsak på psykobabbelsak som preget bildet, blant annet en rekke horrible saker om påstått sex-overgrep, hvor uskyldige mennesker – ihvertfall flere dusin – satt lenge i fengsel. Grunnlaget var ofte "diagnoser" basert på psykologisk tull. Så fikk myndighetene en god del motbør, og fant at psykolog-fantasteriene fra barnevernet og andre etater som benyttet psykologisk ekspertise ble så vanskelige å forsvare. Derfor ble det blant annet gjort kjent på et symposium i ca år 2003 at nå ville de gå over til å hevde at det var så ustyrtelig mye vold og rus blant foreldre og derfor måtte barna måtte tas. – Samtidig har etatene aldri holdt opp med psykobabbel-saker angående "omsorgsevne", "mentaliseringsevne", "tilknytning" og lignende. De holdt bare opp å argumentere med slike saker i spiss.
   Så har sexovergreps-påstander kommet i skuddet igjen. Og folk har glemt, eller har ikke oppdatert seg, på hva som ble bedrevet fra psykobabbel-hold på 1980- og 90-tallet. Våre myndigheter har heller aldri tatt noe som helst oppgjør med det; derfor står vi hvor vi står i dag. Det stemmer at det øker på med barnevernssaker og barnevernsrelaterte saker, men sakenes innhold var akkurat like skrekkelig på 1980- og 90-tallet som i dag. Naustdalsaken er jo ikke noe særsyn; den er en helt almindelig sak, som svært mange familier opplever. De er bare uheldigere enn Naustdal-familien Bodnariu, som har slekt og forbindelser i utlandet som aksjonerte for å få saken frem i lyset.


"Salvesen mener barnevernet har for dårlig kompetanse.
    – Det er helt vilt at vi tror vi kan trekke konklusjoner ved å observere en familie et par timer, særlig når man ikke klarer skape tillit. Man kan gå inn med enkle tiltak hvis man bygger tillit. Foreldre opplever at fagfolkene sitter og stirrer på dem. Det er helt umenneskelig. Det er kulturen, ikke den enkelte personen, som er problemet. Oppgaven er vanskelig. Loven er så spesiell. Vi klarer ikke vurdere hvilke ressurser familier har, sier Salvesen og konkluderer:
    – Det er mangel på diskusjon og empati. Men det er veldig vanskelig å få gehør."


Salvesen vil ha flere psykologer og mere observasjon og hersing med familier. Psykologene har en dårlig merittliste å vise til, og det er ikke kompetanse eller diskusjon som mangler. De må settes til veggs, både barnevernerne og psykologene. Familiene har ikke bruk for deres aktiviteter. Familiene må få tilbake sin autoritet og sin frihet fra kvakksalveri og maktbruk. Virkelig vold og vanskjøtsel av barn må til politiet, slik som annen kriminalitet.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Wed May 31, 2017 12:24 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Oppgaven er vanskelig, sier Salvesen.

Nei, egentlig er det ikke vanskelig. Vi har ingen dokumentasjon for at barn flest som overtas av barnevernet får et bedre liv. Da trengs ikke bedre og mer empatisk vurdering av familier. Det som trengs er mindre barnevern, færre vurderinger og færre omsorgsovertakelser.

Barn som vokser opp med reell vold, reell rus eller under reell vanskjøtsel bør skjermes fra foreldrene. Men dersom man trenger sakkyndige som Salvesen eller andre for å gjøre disse vurderingene, er det et tegn på at barnevernet har for få konkrete argumenter for omsorgsovertakelse.

Da bør man også avstå fra å ta barna.

Sakkyndige har bidratt til den kritiske situasjonen vi i dag har, at barn blir fjernet fra foreldre på manglende grunnlag.

Da bør løsningen ikke være å få inn det vi tror er bedre sakkyndige, som likevel praktiserer et barnevernsfag som holder fast ved at begreper som tilknytning, samspill, blikkontakt, samarbeidsevne (med barnevernet!) og mentaliseringsevne har noen som helst relevans for å vurdere om barn skal få beholde foreldrene eller ikke. Uten at vi har noen vitenskapelig dokumentasjon for at så er tilfelle.

Tvert imot kan man godt si at disse begrepene er ledd i en hersketeknikk som skal hindre vanlige folk å ha noen mening om hva som er god omsorg. Slik som dyrene skvetter urin for å markere revir, forsøker barnevernspedagoger og psykologer å ha eiendomsretten til de såkalte barnevernfaglige vurderingene slik at sunn fornuft ikke skal få nå gjennom. Og de har faktisk lyktes med dette.

Men det bør nå settes strek.

Løsningen er blant annet å få avviklet dagens sakkyndigordning. De sakkyndige har fått sin sjanse, og er etter min mening allerede på overtid.

Få de sakkyndige bort!


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Wed Jun 07, 2017 6:55 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  
Bra tanker her, særlig om de politiske mekanismene:


Bjarte Ystebø:
Barnevern under lupen
I Bergen har bystyret vedtatt en ekstern gransking av kommunens barneverntjenester. Det krevde mot og uavhengighet fra tre folkevalgte.
Norge IDAG, 6 juni 2017

"Norsk barnevern har et stort omdømmeproblem. Men enda verre, det har et kulturproblem.
    Naustdalsaken avdekket et barnevern som ikke tåler et kritisk lys. Svakt begrunnede akuttvedtak, uheldig samrøre mellom barnevern og sakkyndige, kynisme overfor foreldre og opplagte rollekonflikter, for ikke å snakke om det som i beste fall var kunnskapsløshet om kristendom."


"I Bergen verserer det en rekke historier om barnevernssaker, som indikerer at det er på tide at noen utenfra ser barnevernstjenesten i kortene. Og bystyret har sagt at det skal skje, og at byombudet skal delta i utvelgelsen av minst fem saker som skal granskes eksternt. Enda bedre!
    Det må nemlig handle om konkrete saker, ikke om rutinekontroll, bemanning, økonomi, klageantall og avviksmeldinger. For det er mye som kan se bra ut på papiret i en kommunal organisasjon, uten å være det. Og motsatt. Det er mye som kan fungere bra, selv om det mangler formaliteter."


"Nei, avstemningen ble som den ble fordi de som sitter med makten frykter at de kan bli stilt politisk ansvarlig for det som måtte komme ut av granskingen, og de som sitter i opposisjon har ingenting å tape på å finne det ut. Og det er ikke så utenkelig at avstemmingen hadde vært helt motsatt hvis rollene var byttet.
    Resultatet skal foreligge innen utgangen av 2018. Det er et halvt år før valget. Skulle granskningen avdekke noe av skandaløs art, kan det koste både den aktuelle byråden, og kanskje også byrådet, makten og æren.
    Derfor er det ikke en liten belastning de tre utbryterne i Bergen har tatt. Politiske partier har en tendens til å straffe slik alenegang. Men denne gangen er det rettferdig kamp de fører."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Wed Jun 07, 2017 9:21 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Jan Aage Torp:
Barnevernet og ideologiene
Norge IDAG, 6 juni 2017

"Den norske sosionom, dr. philos. Kari Killén har foret norsk barneverns-utdanning med familiefiendtlige teorier. Hun bør faktisk være ydmyk nok til å beklage offentlig mange av sine hasardiøse teorier når den ene barnevernstragedien etter den andre rulles opp."

"Fosterhjems-industrien er faktisk blitt nettopp det – en industri.
    En rekke historier som er blitt presentert i norske medier viser at det finnes en omfattende, pengesterk «fosterhjems-industri». I mange norske hjem bor det barn og ungdom som har fått et bedre liv hos «fosterforeldre». Det er bra. Men i mange tilfeller er det ikke slik. Deres egentlige familie er blitt revet i filler."


"Avdøde John Alvheim og Frp-nestor Carl I. Hagens kraftige oppgjør med barnevernet gjennom sitt Dokument 8-forslag «tiltak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i tillitskrise», i Stortinget i 1995 viser også vei: Hagen og Alvheim ble avvist av Stortinget.
    Det er tragisk at 22 år har gått, og problemene med barnevernet er blitt betydelig mer omfattende.
    Nok er nok!"  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Artikler om barnevern i Norge IDAG
PostPosted: Wed Jun 14, 2017 9:46 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  
  
Finn Jarle Sæle:
Vi må ta korrupsjonen ut av barnevernet
Norge IDAG, 14 juni 2017

"Mange i barnevernet og i fosterhjemmene har gjort og gjør en fantastisk jobb. Vi takker Gud for dem.
   Men korrupsjonen har også bredt seg i det som har blitt en barneverns- og fosterhjemsindustri, med tilsynelatende ubegrenset med penger til å kidnappe barn på skolevei, til å bruke så mye penger det skulle være for å koble ut foreldre – og endog barn som protesterer."


"Barnevernet er mange steder blitt en stat i staten, nesten ute av kontroll. De skaffet seg varslere/angivere, med egen domstolsmyndighet, egen politimyndighet og begynte å bryte rettsstatsprinsipper."

" På kontoret ved siden av sitter selvmektige tjenere som ikke bryr seg om lovens intensjoner om å plassere barn først hos familie, om de må flyttes.
   Ikke en gang barnet ble hørt i en sak vi var borti. Ei jente på elleve år måtte smugle sitt brev, om å komme tilbake til mor og far, inn til dommeren. Barnevernet underslo dokumentet."


"Og på den kristne koalisjonens seminar om barnevernet hørte vi utlandets røst. Møtene ble arrangert i katakomben i Bok og Media i Oslo sentrum og på Visjon Norge i Drammen om kvelden.
   – Vi så i Romania opp til Norge i kommunisttiden. Men i dag synes vi at norsk barnevern minner oss om sovjettiden. Det sa formann i Europarådets utenrikskomite og tidlige utenriks – og justisminister dr. juris Titus Corlatian."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]