It is currently Mon May 27, 2024 8:08 amPost new topic Reply to topic  [ 74 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Author Message
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Wed Oct 05, 2016 6:04 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Betalte erstatning for mobbing
Firda 5. oktober 2016

"SOGNDAL: Tre tilsette i barnevernet ville saksøke kommunen. I staden tilbydde rådmannen dei involverte erstatning for å ikkje gå til rettslege steg."


"Avtalen skal ha blitt underteikna i mars 2015. Bakgrunnen for avtalen var at tilsette i Sogn barnevern hadde truga med rettssak etter mobbing og trakassering frå ein tidlegare tenesteleiar for Sogn barnevern i tida før 2014."

Litt mer om selve avtalen:
"Sogn Avis skriv at advokatar til både LO og Fagforbundet hadde gått igjennom det materialet som var tilgjengeleg, og alle konkluderte med at det var juridisk grunnlag for eit søksmål mot kommunen.

Rådmann Jostein Aanestad fekk utarbeidd ein avtale der dei tre tilsette fråskreiv seg retten til å gå til rettslege steg mot kommunen og/eller tidlegare tenesteleiar om denne saka. Kommunen vedgår si skuld for at dei tre tilsette vart utsette for mobbing og trakassering.


Mobbing og trakassering av barnevernsansatte skal ha foregått i tiden før 2014.

Jeg legger merke til at de barnevernsansatte ved utbetaling av erstatning samtidig fraskriver seg muligheten for å gå til rettslige skritt mot den tidligere barnevernlederen. Personlig.

Fosterforeldre anmeldt for uaktsomt drap
Dagbladet 17. februar 2016 (NTB-artikkel)

Oppslag om jenta som omkom i fosterhjem i Sunnfjord på 13-årsdagen sin.

"Barnevernstjenesten og fylkesnemnda mente foreldrene ikke hadde god nok omsorgskompetanse da de for to år siden plasserte henne i fosterhjemmet."

Den mobbende og trakasserende barnevernlederen var muligens ansvarlig for omsorgsovertakelsen for to år siden? Tidsangivelsene er unøyaktige.

(Jeg poster en kopi av dette innlegget i tråden om jenta som omkom i Sunnfjord også)

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Thu Dec 08, 2016 10:30 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Han meiner Sogn barnevern må rydde i eigne rekker
NRK Sogn og Fjordane 07. desember 2016

Sogn barnevern hadde det formelle og praktiske ansvaret for den 13-årige piken som omkom i fosterhjem i Sunnfjord i februar 2016.

Foreldrenes advokat Louis Anda:
"– Ein lurer nokon gonger på om det er rådmannen eller barnevernsleiar som styrer barnevernstenesta i Sogn."

Godt spørsmål, Louis Anda. Det er rådmannen som sitter på pengesekken (styrer realpolitikken), mens det er barnevernleder som fremfører retorikken (den angivelige verdi- og verdferdspolitikken).

Barnevernleder legger ut røkteppet ("saksbehandling") mens rådmannen sparer penger (fosterhjemsplasserer barn på usaklig og urettmessig grunnlag). Advokater burde ha tilstrekkelig innsikt i de økonomiske konsekvenser det enkelte barneverntiltak vil få for hjemkommunen. For å kunne avsløre kommunens skjulte økonomiske motiver, og deretter bli bedre i stand til å beskytte og ivareta klientenes behov og interesser.

Rådmann Jostein Aanestad i Sogn går langt i sine innrømmelser:
"– Vi har ikkje hatt ein teneste som er trygg i forhold til dei tenestene vi skal yte."

Men vil ikke innrømme kommunens formelle ansvar på tidspunktet da 13-åringen omkom:
"– Om nokre saker kunne hatt andre utfall seier ikkje dette noko om, men vi må gå gjennom praksisen vår og forbetre kvalitetssikringa vår, seier Rådmann Jostein Aanestad."

(Selv om det, kynisk nok, og slik er loven, er adskillig billigere å innrømme erstatningsansvar for et barns dødsfall, enn å innrømme erstatningsansvar for et barns alvorlige og (lang)varige psykiske/fysiske skade. Dette når det gjelder størrelsen på kommunens økonomiske erstatningsansvar.)

(Når det gjelder personlig ansvar, er det mulig å straffeforfølge enkeltpersoner for tjenesteforsømmelse. Avhengig av alvorlighetsgraden. Og i dette tilfelle, om det lar seg sannsynliggjøre at epilepsi-medisinering ville ha avverget dødsfallet.)

En artikkel til:
Har avdekka alvorlege lovbrot i barnevernet i Sogn
NRK Sogn og Fjordane 07. desember 2016

"Sogndal kommune legg seg no paddeflate og innrømmer alvorlege lovbrot i Sogn barnevern."

Også ordføreren gjør innrømmelser, ref Bildetekst:
"– Barnevernet har ikkje følgt godt nok opp eigne vedtak i og utanfor heimen, seier Ordførar Jarle Aarvoll."

En så forferdelig og helt unødvendig tragedie!

Jeg føler med de etterlatte og pårørende.

Og alle andre som på forskjellige vis må ha lidt under vanstyret i Sogndal kommune og Sogn barnevern.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sat Dec 10, 2016 11:21 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Det velkjente tragi-komiske sirkuset fremgår av artiklene mater familias viser til. Jeg mener avsporings-sirkuset, det at alle som skal kontrollere og granske, kun går etter formalia, og omhyggelig viker unna de realitetene som er avgjørende. I den første artikkelen mater familias har lenket til, ser vi det blant annet her:

Fylkesmannen har utført eit dokumenttilsyn og avdekka fleire alvorlege lovbrot. Dei har ikkje vore ute og sett på sjølve tenesteytinga. Men rådmannen [i Sogndal, Jostein Aanestad] ser ikkje bort frå at faren for at tenesta kan ha vore mangelfull.

Giiid, kan den det?

"Dei har ikkje vore ute og sett på sjølve tenesteytinga." .....
Rådmannen eller fylkesmannen setter seg altså IKKE inn i enkeltsaker, de holder seg til å skrive meningsløsheter i rubrikker og snakker svada om lovbrudd i rent FORMELLE prosedyrer, og ormer seg ut av hvordan "tenesteytinga" har vært og er.

Noen (bortsett fra bablende politikere og byråkrater på ymse nivåer i systemet) som fortsatt er "overrasket" over at Norges barnevern kjører familier i ulykken?

*

En artikkel til om rapporten, og især om rådmann Aanestads forsøk på å dreie det over til et spørsmål om arbeidsmiljø, som han stadig kretser om:

Fylkesmannen la fram funn i nytt tilsyn av Sogn barnevern
Porten.no, 7 desember 2016

"Han seier fylkesmannen spesielt har peika på at terskelen for å vurdere uromeldingar og for å yte tiltak ser ut til å vere for høg.
   – Vi skal i større grad vurdere alle meldingar endå grundigare, for å sjå om det skal gjennomførast tiltak, seier Aanestad."


"– Dette tilsynet har ikkje dreidd seg om arbeidsmiljø, men om systema våre for tenesteyting. Men vi har hatt ein situasjon i 2015 og 2016, der vi i store periodar har hatt redusert kapasitet som følgje av høgt sjukefråvær. Når det gjeld sjølve arbeidsmiljøet, så har vi gjort ein betydeleg jobb for at det skal bli godt.
   No har dei fått frist til 6. januar med å kome med tilbakemeldingar til den førebelse rapporten. I tillegg skal Sogn barnevern lage ein plan for korleis dei skal bli betre."


"– Vi synst det er ein særs god rapport, som gir eit særdeles godt utgangspunkt for vårt vidare arbeid. Så kjem vi nok til å levere vår forbetringsplan før 1. februar, slik at vi raskt kjem i gong med dei konkrete tiltaka, seier rådmann Aanestad."

Si meg, er det noen i Norges land som sier til denne pratende rådmannen:
"Dere kan gå rett inn i enkeltsakene og se det ofrene ser. Dere trenger ingen planer, kun å åpne øynene og erkjenne deres skyld i å krige mot barn og foreldre. Dere tar barn som aldri skulle vært tatt fra foreldrene, og holder barna fanget og uten helsehjelp."

*

Og her har vi enda en topp på kransekaken:

Skuffa over manglane i barnevernet
Tilsynssaka mot Sogn barnevern blei diskutert under kommunestyremøtet i Leikanger torsdag. Fleire er skuffa over ei store manglane.
nrk Sogn og Fjordane, 9 desember 2016

"– Eg kjenner at eg rett og slett blir veldig skuffa, sa Henny Kristin Asperanden Navarsete (Ap) under kommunestyremøtet."

Hva slags unnskyldning har hun for å være skuffet? Jo, hun har hørt på rådmannen:
"Asperanden Navarsete føler seg lurt av rådmannen i Sogndal, som ho meiner gav eit heilt anna bilete av Sogn barnevern sist dei diskuterte saka."

Med alt som er kjent om barnevernet Norge rundt, ikke minst fra dødsfallet til fosterpiken som Sogn kommune var ansvarlig for, kan det kanskje være grunn for ansvarlige politikere til å kontakte noen andre enn rådmenn? De er barnevernets nærmeste overordnede, og har i kommune etter kommune vist seg å kun forsvare alt barnevernet gjør, uten å forstå at de faktisk er der for å yte tjenester for kommunens innbyggere, ikke for å mele sin egen og de ansattes kake i motstrid med innbyggernes rettigheter og interesser.

Her har vi en annen politiker i det samme barneverns-fellesskapet som babler:
".... ordførar i Leikanger, Jon Håkon Odd ... føler seg derimot ikkje lurt, men vil passe på at problema i barnevernet blir følgt opp som dei skal.
   – Eg vil ikkje seie at vi har blitt ført bak lyset. Vi har hatt ein relativt god dialog rundt krevjande situasjonar i Sogn barnevern, som Sogndal kommune har arbeida aktivt med å løyse opp i."


Og enda en:
"Ordførar i Luster, Ivar Kvalen, håpar også at barnevernet snart igjen vil halde den nødvendige standarden. .... Luster vil stille sine ressursar til disposisjon viss det trengst, seier han."

Kjære herr Kvalen, kjære Lusters innbyggere: Det trengs ikke mere penger. Det trengs å skjære kraftig ned, hindre barnevernets skadelige aktiviteter, sette rådmenn og andre avsporende krefter på plass. Les gjerne her, om rådmann & co i en kommune ikke all verdens langt fra dere:
Inger Elisabeth Baunedal: Barnevernet "utgått på dato"?

Og gjør nå en kraft-innsats for å lese og forstå noen enkle opplysninger, her og i de artiklene og innleggene det lenkes videre til:
Du verden –lavere utgifter ved samarbeid med familiene

*

Så vi kan kanskje spørre om igjen: Er det noen (bortsett fra bablende politikere og byråkrater på ymse nivåer i systemet) som fortsatt er "overrasket" over at Norges barnevern kjører familier i ulykken?

     

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Sun Dec 18, 2016 9:47 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

SV ber om ekstern vurdering av leiinga i barnevernet
Politikarane i Sogndal er rysta over funna i tilsynet med Sogn barnevern. SV ønskjer fleire svar enn det som kom fram i den førebelse rapporten.
Porten.no, 17 desember 2016

Er politikerne rystet nå igjen? Og hva slags "ekstern vurdering" tror SV at de får? Hvilke regel-kyndige byråkrater og jurister og hvilke barnefaglige eksperter skal produsere nye rapporter til titusener av kroner?

"I gjennomgangen kom rådmannen med sjølvkritikk på vegner av tenesta og lova at dei skal gjere alt dei kan for å lære av feila.
   Samstundes understreka han at ting no er i ferd med å normalisere seg, etter ei tid prega av dårleg arbeidsmiljø, høgt sjukefråvær og stor gjennomtrekk av tilsette."


Altså det vanlige pratet om at man tar selvkritikk – det fører ikke til noe som helst annet enn rådmannens økede respekt fordi han er så storartet innsiktsfull.
   Dertil det også vanlige pratet om at nå blir/er alt så mye bedre. "- i ferd med å normalisere seg . . " slik at man kan fortsette å forakte foreldres innsikt, sende alvorlig syke barn i fosterhjem og nekte helsehjelp der?

"Rådmannen seier han er opptatt av at alle spørsmål knytt til barnevernet blir belyste, men er usikker på om det er naudsynt med ei eiga ekstern vurdering av leiinga og leiingsstrukturane.
   – Kommunestyret har gjort vedtak om å gjennomføre ein forvaltingsrevisjon av Sogn barnevern og den er per definisjon ekstern, seier han."


Akkurat, ja. Han vil fortsette å holde barnevernssystemet høyst konfidensielt. Alle aktørene "evaluerer" hverandre. Men han kan trolig trøste seg: Det blir aldri tale om noen mer "eksterne" enn i høyden Helsetilsynet som skal granske og evaluere i noe tilfelle. Og Helsetilsynet er jo den vanlige overordnede instansen med ansvaret for barnevernet og alt de får lov til å gjøre.
  
SV's bekymrede Vibeke Johnsen bør begynne å lese saksdokumenter selv, og så kontakte alle de familiene som barnevernets herjinger har ødelagt oppigjennom årene. Det er en virkelig granskning, i motsetning til all den offentlige sandpåstrøingen. Men det ville kanskje være å bevege seg farlig nær noen av FO's og SV's medlemmer?

Samtidig uttaler kommunalsjefen i Sogndal (se nedenfor) altså at Sogndal "leverer ei robust og profesjonell teneste". Akkurat, ja.

*

Seier opp avtale om barnevern
nrk Sogn og Fjordane, 17 desember 2016

"Eit samrøystes Balestrand kommunestyre har vedteke å seie opp samarbeidsavtalen med Sogn barnevern, det skriv Sogn avis i dag. Sogndal har vore vertskommune for barnevernssamarbeidet, men no har politikarane bestemt seg for å seie opp avtalen. – Sogndal kommune har som vertskommune ikkje hatt naudsynte internkontrollrutinar som sikrar at oppgåvene vert riktig utført, seier ordførar i Balestrand Harald Offerdal til avisa. Kommunalsjefen i Sogndal er ikkje samd, og understrekar at Sogn barnevern leverer ei robust og profesjonell teneste."

Bra, det. Uansett hvordan barnevernet i Balestrand drives, kan neppe bli verre av å fjerne seg fra Sogndal. Kanskje ordfører Harald Offerdal i Balestrand skulle søke kontakt med barnevernsleder Tone Risvoll Kvernes i Kongsberg! Det kunne kanskje gi både reelle tjenester for barn og deres familier, og spare kommunen for penger?

Her er en SV-er i Balestrand, Brit Sundgot, som heller ikke har tillit til Sogndal.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Mon Jan 02, 2017 11:40 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Ny rapport: Barnevernet svikta då jente (13) mista livet
NRK Sogn og Fjordane 2. januar 2017

"Jenta hadde ikkje fått forsvarleg oppfølging av Sogn barnevern, konkluderer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i tilsynsrapporten."

Utrolig at fylkesmannen i Sogn og Fjordane brukte nesten ett år på å komme frem til en konklusjon som synes åpenbar for alle og enhver som kan å lese !

Og:
"Politiet si etterforsking av saka er enda ikkje ferdig. Louis Anda trur rapporten til fylkesmannen vil gå inn som viktig dokumentasjon.

– Eg vil tru og håpar på vegner av mine klientar at dette fører til at nokon, personar eller system, må ta ansvar for at denne jenta mista livet, seier advokaten."


Ja, jeg ønsker også at den/de ansvarlige for at jenten ikke fikk helsehjelp, vil bli stilt for retten tiltalt for grov tjenesteforsømmelse/uaktsomt drap/forsettlig drap. Og ja, jeg mener at voksne mennesker som nekter et barn med en kjent epilepsi-diagnose livsnødvendig helsehjelp, begår en så grov tjenesteforsømmelse at det grenser opp mot forsettlig drap.

Påtalemyndigheten må straffeforfølge grove maktovergrep som fører til dødfall.

Her er preventive hensyn, straffeforfølgelse vil bidra til å hindre lignende dødsfall i fremtiden.

Her er hensynet til rettssikkerheten for barn og familier, det må opprettes en klageinstans som kan gripe inn og hindre at barnevernets uforstand skal føre til lignende dødsfall i fremtiden.

Og, dette må skje nå, øyeblikkelig. Dagens rettsløshet er ikke til å leve med.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Tue Jan 03, 2017 12:41 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

(Tilfeldigvis har jeg drevet og skrevet på dette innlegget samtidig med at mater familias har skrevet på et lignende ovenfor, uten at jeg visste om hennes synspunkter. Jeg lar allikevel mitt bli stående uten å endre. I det vi har skrevet, utfyller vi visst hverandre brukbart.)


Fylkesmannen retter kritikk mot barnevernet


Barnevernet får kritikk etter dødsfall i Sogn
Sogndal (NTB): Barnevernet får kritikk av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane etter at en 13 år gammel jente ble funnet død hos sine fosterforeldre i fjor.
Bargensavisen (BA), 2 januar 2017

"Ifølge obduksjonsrapporten er epilepsi en mulig dødsårsak."

"– Kritikken handler om at det var manglende informasjon mellom barnevernstjenesten og fosterfamilie. Det andre er at de ikke har tatt bekymringsmeldinger fra de biologiske foreldrene, besteforeldrene, undertegnede og tidligere fastlege på alvor, sier advokat for jentas biologiske familie, Louis Anda."

Advokaten for familien, Louis Anda, sier at foreldrene er i dyp sorg. Naturligvis er de det.

Men hva sier Regiondirektør i Barne-, ungdoms- og familieetaten, Øistein Søvik? Jo, at "fosterfamilien er sterkt preget av situasjonen, og tar dette svært tungt. Bufetat har bare gode erfaringer med dette fosterhjemmet."

De offentlige aktørene synes altså synd på fosterfamilien? Og renvasker seg selv, da.

Det er så jeg ofte lurer på: Er de blitt sinnsforvirret, alle disse byråkratene og politikerne og andre som – uansett hva som avsløres – har sånn omsorg for, og slik klippefast tiltro til og solidaritet med barnevernsaktørene? De er vel redde for at skyld hos fosterforeldre skal trekke dem selv med, de som har beskyttet barnevernet og latt dem engasjere og administrere slike foster"foreldre"? Feigt viker de unna sin egen skyld. Send dem til Guantanamo!

Det er virkelig konkret livsfarlig å slippe barnevernet løs på barn som lider av sykdom, særlig hvis det er sykdom som kan være vanskelig å diagnostisere og behandle, eller sykdom som psyko-babbelet har tatt monopol på å "forstå". Da er barnevernet skråsikre. De bemektiger seg barnet, og stempler foreldrene som skyld i barnets tilstand. Det kan de ustraffet gjøre fordi deres ideologiske grunnlag er psykobabbel, og dette finnes det ingen i det offentlige Norge som tar noe som helst oppgjør med.


Barnevernet får kritikk etter dødsfall
Fylkesmannen har kome fram til at Sogn barnevern ikkje har følgt opp det særlege omsorgsbehovet til den 13 år gamle jenta som vart funnen død i fosterheimen for nær eitt år sidan.
Sogn Avis, 2 januar 2017


Fylkesmannen er selv utrolig valen:

"Fylkesmannen ventar at barnevernstenesta nyttar tilbakemeldinga i denne saka til læring og forbetring. Fylkesmannen ber ikkje om ei eiga tilbakemelding i denne saka, men ber kommunen ta med forbetringspunkta knytt til denne saka i den forbetringsplanen som kommunen skal senda fylkesmannen innan 1. februar, skriv Sogndal kommune på sine nettsider."
   "Sogndal kommunen vil ta med seg vurderingane frå Fylkesmannen i eige arbeid med forbetringsplanen for tenesta og oppfølginga av denne planen."


"ALVORLEG: Ordførar Jarle Aarvoll og rådmann Jostein Aanestad i Sogndal opplyser at dei ser svært alvorleg på dei vurderingane som fylkesmannen har gjort i den nye tilsynsrapporten."

Jaså, gjør de det? Hvilke følger mener de det bør få for dem selv og alle impliserte, da? Guantanamo har ledige plasser! Forholdene der kunne kanskje forårsake en oppvåkning?


Ny rapport: Barnevernet svikta då jente (13) mista livet
Barnevernet får skarp kritikk etter at ei jente blei funnen død heime hos fosterforeldra.
nrk Sogn og Fjordane, 2 januar 2017

Pøh, skarp kritikk? Hun som bare "ber kommunen ta med forbetringspunkta knytt til denne saka i den forbetringsplanen" ?

"Fylkesmannen gjorde heilomvending
I april i fjor konkluderte fylkesmannen med at oppfølginga av jenta var god nok. Advokat Louis Anda meiner etaten gjekk for fort fram i førre tilsynssak.
   – Etter mi vurdering syntest det nye vedtaket å bygge på mykje av dei same forholda som sist. Men i denne runden har fylkesmannen føreteke ei svært grundig vurdering av fakta og saka i heilskap."


De kan jo sende Fylkesmannen ned til samme sted på Cuba også, da, skjødesløs som hun har vært.

"RÅDMANN: Jostein Aanestad og Sogndal kommune skal levere ein plan til Fylkesmannen for korleis barnevernstenesta skal yte gode nok tenester. Saka om jenta som mista livet medan ho var i fosterfamilie skal spesifikt vere med i denne planen for at barnevernet skal unngå at dei same feila gjentek seg."

De KAN ikke unngå at det gjentar seg. Det hele er intet administrativt spørsmål, det er et spørsmål om psykologisk kvakksalveri som bygges inn gjennom barneverns-utdannelsen og som disse inkompetente tillates å praktisere med makt og vold.

Ikke et ord fra noen av disse foraktelige, offentlige tjenestemennene om det fatale i at denne piken overhode ble tatt fra sine foreldre!

Hvor lenge skal denne galskapen få fortsette?
   
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Tue Jan 03, 2017 7:22 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Det som er bombesikkert, er at foreldrene til denne jenta aldri ville få noen reell hjelp av Fylkesmannen om de tok opp de vanskelige forholdene før jenta døde. For alt jeg vet, kan det være at de klagde til Fylkesmannen, slik mange av oss gjør.

Men klokskapen fra Fylkesmannen er alltid etterpåklokskap, når en Ida har fått sitt liv ødelagt, eller når et barn ligger livløst i en seng og saken har nådd pressen.

Vi andre som henvender oss til Fylkesmannen blir konsekvent møtt med byråkratisk avvisning.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Tue Jan 03, 2017 6:31 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
familien-er-samlet wrote:
Men klokskapen fra Fylkesmannen er alltid etterpåklokskap . .

Ja visst:

"Fylkesmannen gjorde heilomvending
I april i fjor konkluderte fylkesmannen med at oppfølginga av jenta var god nok.
"


Fylkesmannen snur bare når obduksjonsrapporten sier at det kan ha vært nøyaktig det foreldrene sa, og som de ble overhørt og viftet av med, som var dødsårsak: epilepsi.

Men hva kan man vente fra fylkesmenn? De er jo statens styringsmann over fylkene, og mener det samme som staten vil de skal mene. Jeg tror kanskje en sånn type arbeid, i velferdslandet Norge, virker innsnevrende på tankegangen og reduserende på intelligensen.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Thu Jan 05, 2017 10:03 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Samme NTB-artikkel:

Barnevernet får kritikk etter dødsfall
OPPVEKST. Barnevernet får kritikk av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane etter at en 13 år gammel jente ble funnet død hos sine fosterforeldre i fjor.
Kommunal Rapport, 3 januar 2016

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Thu Jan 05, 2017 1:06 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Hoho, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane passer seg:

Sogn Avis har omtalt ei tilsynsvurdering frå Fylkesmannen under overskrifta "Jenta døydde etter svikt i barnevernet". Vi har slått fast at barnevernet har gjort sakshandsamingsfeil, men ikkje kopla desse og dødsfallet.
    Fylkesmannen vil på bakgrunn av oppslaget i Sogn Avis (og liknande oppslag andre stader) understreke at vi ikkje har teke stilling til om det er årsakssamanheng mellom sakshandsamingsfeil i Sogn barnevern og dødsfallet. Slike vurderingar er ikkje ein del av vårt tilsyn. Vi har vurdert om barnevernets oppfølging av barnets særlege omsorgsbehov var forsvarleg.


Svikt i Sogn barnevern
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 5 januar 2017

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Thu Jan 05, 2017 2:12 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Det er synd når et spedbarn blir tatt fra en ammende mor og senere filleristet - nesten til døde - av fosterfar. Det er synd når en 11-åring blir tatt fra foreldrene på grunn av manglende foreldreferdigheter, bare for å bli voldtatt av beredskapsfar. Det er synd når en 13-åring blir tvangsflyttet hjemmefra for så å finnes død i sin seng noe senere. Det er synd når en liten gutt blir tatt fra sine foreldre og så etter kort stund blir drept av sin fosterbror.

Det er synd at mørketallene er store og at BUFDIR heller ikke fører noen oversikt over de kjente og ukjente tragiske skjebnene i offentlig omsorg.

Byråkratiet er nok oppriktig lei seg. Men tar aldri selvkritikk. Og skulle noe være uforsvarlig, så betyr det jo ikke at noen har gjort noe galt. At noen har skyld. At noen skal straffes.

Bortsett fra foreldrene og barna da. Som må bære omkostningene for et brutalt system som mange skor seg på, men hvor ingen tar ansvar når det går galt.

Antagelig fordi det med et dysfynksjonelt system går galt stadig vekk. Og hvor det vil gå galt helt til politikerne presses til å ta ansvar og avvikler systemet.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Thu Jan 05, 2017 6:19 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Her kommer fylkeslege Per Stensland også:
– Vi har slått fast at barnevernet har gjort sakshandsamingsfeil, men ikkje kopla desse og dødsfallet, skriv fylkeslege Per Stensland i ei pressemelding.

– Ein bør tenkje seg om når ein omtalar dødsfall
Fylkeslege Per Stensland kan ikkje seie noko om kva som er grunnen til at ei 13-år gammal jente døydde medan ho var i fosterheim. Advokaten til jentas biologiske familie står fast på at dødsfallet skuldast svikt hos barnevernet.
nrk Sogn og Fjordane, 5 januar 2017

Nei, det er ingen som har sagt at barnevernet har påført piken et epileptisk anfall. Men måten de har behandlet foreldrene på, når disse har bedt innstendig om at piken måtte få helsehjelp, taler sitt tydelige språk.

Nå gis altså foreldrenes advokat påpakning. En bør tenke seg om, mener fylkeslegen. Helst ville kanskje alle myndigheter at det hadde vært fullstendig taust om at piken i det hele tatt var død?

Og naturligvis er rådmannen i Sogndal Jostein Aanestad så uenig med familiens advokat.
"– Vi har også gått gjennom rapporten til fylkesmannen, og vi har ikkje funne noko som tyder på ein slik direkte årsakssamanheng som det Anda peiker på."
Rådmannen er jo ansvarlig for Sogn barnevern, så hva venter man?

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Thu Jan 05, 2017 7:21 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Fylkeslege Per Stensland er sitert slik:
"– Det er her tale om eit dødsfall, og det er ein stor tragedie for dei involverte. Då bør ein tenkje seg om, og ikkje dra koplingar som det ikkje er grunnlag for."

Hensynet til barnevernsansatte veier mer for fylkeslegen, enn hensynet til rettssikkerhet og rettferdighet for de pårørende/etterlatte etter den omkomne jenten.

Når jentens dødsårsak sannsynligvis er epilepsi, barnets biologiske foreldre og deres advokat forsøkte gjentatte ganger å be Sogn barnevern sørge for at jenten skulle få helsehjelp for epilepsi i fosterhjemmet, og Sogn barnevern underslo denne viktige helse- informasjonen og bortforklarte jentens epilepsianfall som angstanfall fordi jenten er redd for å bli tilbakeført til foreldrene ...? ? ! !

Det kan vel neppe finnes ett bedre grunnlag for å fremsette beskyldninger om at barnevernet har begått uaktsomt drap ... enn bakgrunnsopplysningene som er fremkommet i denne saken!

Barnevern kan dikte opp fantasi-forklaringer på epilepsi-anfall slik at rådmannen i den aktuelle hjemkommunen kan unndra seg kostnader til livsnødvendig helsehjelp for barn, som oftest fordi rådmannen ønsker å forbedre kommunens økonomiske resultat, de aller fleste kommunen i Norge har mer enn nok penger til å betale for helsetjenester for barn, men, de synes vel det gir mer prestisje å bruke penger til andre og mer synlige formål. Det er så ufattelig skamløst!

Disse menneskene er kriminelle. Jeg blir så j**la st***e forbanna av slike forferdelige og helt unødvendige tragedier som denne.

Fylkeslegen kaller det "saksbehandlingsfeil". En "saksbehandlingsfeil" med døden til følge?

Nei. Dette er så grov tjenesteforsømmelse at den/de personer som er ansvarlige må stilles for retten og tiltales for (minst) uaktsomt drap.

Og hva ville denne fylkeslegen ha uttalt dersom det var biologiske foreldre i biologisk hjem som fant sitt barn med kjent epilepsidiagnose, omkommet i egen seng, og de oppdaget at foreldrene hadde hindret at barnet fikk epilepsi-behandling?

At det ikke finnes noen "kobling" mellom manglende legebehandlig .. og et dødsfall som synnsynligvis skyldes epilepsi iflg obduksjonsrapporten ...?

Nei. Biologiske foreldre ville nok ha blitt kastet rett i fengsel. Slik moren i Valdres-saken ble.

Her er ingen likhet for loven. Ingen rettssikkerhet for barn og foreldre.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Thu Jan 05, 2017 7:58 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Mater familias stikker her kniven rett i den vonde byllen, som Fylkeslegen forsøker å behandle med grøtomslag: Dersom biologiske foreldre har bedt om at jenta får helsehjelp, men har blitt avvist av barnevernet som har en "barnevernfaglig" forklaring på somatisk sykdom, så er det jo nærliggende å tro at dødsfallet kunne vært unngått.

Men det er ikke nytt at barnevernsofre hevder at 2 + 2 =4. Barnevernet vil oftest benekte slik enkel matematikk, mens Fylkesmannen formelt og korrekt vil slå fast at to og to ikke er fem, men at de ikke vil ta stlling til om to og to kan være fire. Det er ikke deres mandat.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: 13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord
PostPosted: Fri Jan 06, 2017 8:04 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Frp ber om at rådmannen trår til sides for å få ro i barnevernet
Porten.no 06. januar 2017

FrP i Sogndal ved Rita Navarsete mener at rådmann Jostein Aanestad trenger en pause:
"At rådmannen treng ein pause kom partiet fram til på eit styremøte i går kveld. Oppmodinga er levert i eit brev til ordføraren, der dei viser til dei alvorlege funna i ein nyleg rapport frå Fylkesmannen og ei tragisk hending i februar der eit barn under Sogn barnevern si omsorg vart funnen død i fosterheimen."

Ordfører Aarvoll i Sogndal kommune lover å gi et tydelig svar, men er opptatt av sin rolle som arbeidsgiver:
"– Me politikarane er dei tilsette sin arbeidsgjevar og i arbeidslivet er det visse spelereglar. Så eg ber om forståing for at eg ikkje kan eg gå ut i media og drøfta kva svaret vil bli. Men eg skal svara grundig og godt, seier Aarvoll."

Men hva med innbyggernes trygghet og rettssikkerhet? Det kommer i annen rekke for denne Aarvoll, tydeligvis.

Rådmann Jostein Aanestad har vært utilgjengelig:
"Vi har enno ikkje lukkast i å nå rådmann Jostein Aanestad for ein kommentar."

Nok et oppslag om denne saken:
Fylkeslegen koplar ikkje barnevernsvikt med at 13-åring døydde
Firda 05. januar 2017

"Etter at ei 13-år gammal jente døydde i ein fosterheim i Sunnfjord i februar 2016, konkluderte Fylkeslegen med at jenta ikkje hadde fått forsvarleg oppfølging av barnevernet."

:shock:

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 74 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]