It is currently Mon Jul 22, 2024 2:55 amPost new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 
Author Message
 Post subject: SFO-lærer savner barna våre og håper de hører om Jesus.
PostPosted: Thu Apr 20, 2017 6:03 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Jeg ryddet litt i papirer her om dagen. Det dukket opp et brev fra Norge. Det var SFO-lærer som skrev brev til barna våre noen måneder etter at vi hadde flyktet. Hun skrev at hun savnet dem som elever ved skolen, at hun ble så lei seg når hun fikk vite at de hadde flyttet, og at hun håpet at de gikk i en kirke der de fikk høre mer om Jesus.

Joda. Jeg tviler ikke på at SFO-damen mener hun er oppriktig.

Men det er nå en gang slik at det var SFO-damen som startet det hele, og at resultatet av skolens tospann med barnevernet hadde blitt at våre barn ville sluttet ved skolen og bli spredt for alle vinder, i ulike deler av land eller fylke. Dersom vi ikke hadde kommet oss unna i tide.

Rektor sendte på denne tiden også hilsen via mail og sa at de savnet barna våre og at vi hadde "noen fantastiske barn".

Skal man le eller gråte? Kanskje begge deler.

SFO-lærer var årsak til den første bekymringsmeldingen. Greit nok. Jeg hadde vært hardhendt med barna og skolen gjorde ikke noe galt ved å melde til barnevernet. Jeg trodde jo på denne tiden også at barnevernet hjalp barn og familier. Slik de aller fleste som ikke har nærmere kjennskap til etaten tror.

Jeg hadde fremdeles tillit til SFO læreren. Riktignok sa hun en gang at "kanskje Gud ser at dere ikke klarer å ha barna", da jeg i en samtale med henne fortalte litt om hva barnevernet stelte i stand i våre liv. Det overrasket meg.

Jeg var likevel så fjern fra tanken om at hun kunne være imot oss, at jeg ville ha henne som vitne i nemnda, fordi jeg hadde inntrykk av at hun forsto at vi ikke var dårlige foreldre.

"En dårlig ide", sa advokaten min etter å ha kontaktet henne. "Hun bare snakker om at barna ikke vil hjem etter SFO, underforstått at barna ikke har det bra hjemme!" (Barna våre har alltid vært veldig engasjert i aktivitetene ved SFO slik at de ofte ville vente til slutt med å gå hjem. Jeg ble derfor ofte sittende på en benk å vente på at de var ferdig med ballspill o.l.)

Det var også SFO -lærer som sammen med barnevernet - og uten at vi visste noe - spurte barna våre om de ville flytte til henne en periode istedenfor å gå hjem for dagen. Det var etter at barnevernet og hun selv hadde forsøkt å snakke med ungene og nærmest få dem til å fortelle at de ikke ville hjem. Da min kone dagen etter laget en scene på skolen på grunn av dette, ble også det rapportert til barnevernet.

Jeg har i ettertid forstått at dette var barnevernets forsøk på å sette i stand et akuttvedtak. Med pizza og godteri som smøring. Men at ungenes klare uttalelser om at de ville hjem og ikke flytte, antagelig forhindret det.

Det var også SFO-læreren som satte seg på sin sykkel og syklet de få kilometerne til huset vårt allerede første skoletime første skoledag da barna uteble, og konstaterte at familien ikke var hjemme.

Jeg gav min eldste datter brevet som jeg nå fant igjen. Hun leste det og spurte "Pappa, visste du at Linda (SFO-lærer) allerede hadde en fosterjente boende hos seg?"

Nei, det visste jeg ikke. Men det får jo brikkene til å falle på plass. Å ha barn - som helt riktig er fantastiske på alle måter - boende hjemme hos seg en kortere eller lengre periode og attpåtil få godt betalt, er fristende også for dem som proklamerer Jesus i tide og kanskje også i utide. Kan man samtidig lulle seg inn i tanken om at man er med på å redde barn fra vonde foreldre, har det heller ingen bismak. Om man til alt overmål har "godkjenning" fra Vårherre, er man også garantert mot dårlig samvittighet.

"Penger gjør oss glade", sa min gamle far ofte før. Litt i skjemt og litt i alvor.

Vår sak kunne i teorien endt med at en SFO-lærer som melder bekymring og bidrar til at sak går mot omsorgsovertakelse, faktisk blir sittende igjen med økonomisk vinning av det hele. Selv om jeg nok er den eneste som er frekk nok til å konstatere det, og jeg ville bli stemplet som tvers gjennom vond om noen ved skolen fikk høre en slik oppsummering.

Neida. Jeg tror ikke SFO læreren er korrupt, i direkte forstand. Den norske korrupsjonen er jo unik på den måten. Ingen av dem som lar seg påvirke av tilgangen til offentlige midler tror at de styres av annet enn sin godhet.

Men det er trist at skolene og de ansatte der er så bevisstløse at de lar seg dra med inn i et maskineri som knuser og utarmer en famile. Og deretter sender hilsener til barna som om de ikke selv har gjort det de kunne for å bidra til deres undergang.


Det er kanskje det som er det verste med hele barnevernssystemet. Alt det destruktive skjer i det godes tjeneste, og på en slik måte at aktørene ikke selv forstår hva de er med på.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SFO-lærer savner barna våre og håper de hører om Jesus.
PostPosted: Sat May 06, 2017 7:03 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Selv om det har gått snart fire år siden vi forlot Norge, tok jeg forrige uke kontakt med rektor på den kristne skolen som barna gikk på i Norge.

Jeg tok opp temaet med SFO-læreren som:

1) hadde fortrolige samtaler med datteren vår som munnet ut i bekymringsmelding til barnevernet
2) mente at barna mistrivdes hjemme, når de var opptatt med aktiviteter og ikke ville hjem for dagen.
3) i samtale med meg antydet at Gud kanskje mente at vi ikke kunne klare å ta oss av barna våre,
4) inviterte min datter til å flytte hjem til seg
5) var hjemme for å lete etter barna da de ikke møtte til første skoledag fordi vi hadde flyktet til utlandet

Rektor bekreftet at den samme SFO-læreren var blitt spurt av barnevernet om å være beredskapshjem for våre barn. Jeg mente at det var uheldig at en ansatt ved skolen som var involvert i en barnevernssak, endte opp med å ta betalt oppdrag for barnevernet i samme sak.

Det var lite forståelse å hente. Rektor så ikke at dette var noe problem, og mente at det ikke var skolens ansvar om ansatte tok oppdrag for barnevernet. Tvert imot presiserte hun at hun visste om at både rektor, inspektør og ansatte ved andre kristne skoler tok oppdrag som fosterhjem.

Rektors holdning i dette spørsmålet betyr i ytterste konsekvens at lærere som ønsker seg en bi-inntekt, eller ønsker å bli fosterforeldre på heltid, kan sende bekymringsmelding til barnevernet på barn som kan være sårbare. De kan underveis påvirke saken i retning av omsorgsovertakelse. Til slutt kan de ha barna, som de allerede kjenner godt, boende hjemme hos seg selv mot betaling.

Dette er selvfølgelig en veldig negativ tolkning av de ansattes motiver. Problemet er at denne ordningen er absolutt uryddig, og bryter med alle kjøreregler som samfunnet ellers har om dobbeltroller, bindinger, interessekonflikter og det å skaffe seg utilbørlige økonomiske fordeler. Men vi vet jo også at barnevernsansatte kanaliserer barn til venner og kjente - kanskje noen som sliter med å skaffe seg jobb - og dermed skaffer dem en bi- eller hovedinntekt.

Det går en tynn linje mellom det å ønske å hjelpe barn som trenger et hjem, og å ønske seg et sugerør ned i en velsmakende statskasse.

Vi har sett en skole som samarbeider med barnevernet, og som dolker familien i ryggen. Ifølge korrespondansen jeg har hatt med rektor forstår de det ikke selv, selv om rektor riktignok har virket beskjemmet noen ganger. De velger uansett å tro at de er i det godes tjeneste.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SFO-lærer savner barna våre og håper de hører om Jesus.
PostPosted: Wed Aug 23, 2017 8:14 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Jeg har hatt noe kontakt med rektor ved skolen barna gikk på i Norge. Jeg har hørt at også andre familier er fortvilet over skolens håndtering av barnevernssaker, og ønsker å bidra til at skolen blir mer forsiktig, om mulig. Jeg har bedt rektor om navn og kontaktinfo for styremedlemmer, foreldrerådsleder og eierrepresentant. Men rektor vil ikke utgi denne informasjonen. Hun sier at jeg må henvende meg til henne om jeg vil sende noe til styret. I dag skrev jeg til henne igjen:

Til rektor;

Denne henvendelsen gjaldt et ønske om å få oppgitt navn og kontaktinfo for styreleder, styremedlemmer, eierrepresentant og foreldrerådsleder.

Den gjaldt i utgangspunktet ikke noe annet.

Jeg anser det foreløpig ikke aktuelt å sende noen klage til styret i denne saken.

Men det kan likevel være at styret bør ha informasjon, og det kan være at styret bør drøfte saken på prinsipielt grunnlag. Jeg tolker ikke punkt D dit hen at all informasjon til styret må gå gjennom rektor, slik du gjør.

Hvordan kan skolen ivareta forpliktelsene overfor barnevernet, og samtidig opprettholde tillitsforholdet til foreldre?

Kan det oppstå interessekonflikter når ansatte som er involvert i bekymringsmeldinger, også kan ta oppdrag for barnevernet i samme sak?

Jeg synes vi har gjort erfaringer som kan være av interesse for flere, også foreldre ved skolen, og min forespørsel handler først og fremst om å kunne dele denne informasjonen med relevante mottakere.

Grunntonen gjennom hele barnevernssaken i over to og et halvt år var at vi voksne tar barna på alvor. Barna har eksponert feil og mangler hos meg som far, men ikke en eneste gang har jeg sådd tvil om det barna har sagt.

Når Kaja gjengir en samtale hun har hatt med en av skolens ansatte, så tar jeg også det på alvor.

Denne ansatte var involvert i to bekymringsmeldinger til barnevernet. Hun sto på barnevernets vitneliste i sak om omsorgsovertakelse, og dro ifølge ditt utsagn hjem til oss da barna ikke møtte til første skoledag i august 2013. (Vi hadde da flyttet helt lovlig til utlandet og våget ikke informere skolen på forhånd). Hun mente at barna mistrivdes hjemme, fordi barna sjelden ønsket å dra hjem før de var ferdige med aktivitetene på SFO.

Vi må akseptere at skolens ansatte kan ha meninger om barnas omsorg, og sender bekymringsmelding til barnevern.

Du forteller imidlertid at denne ansatte var spurt av barnevernet om å ta oppdrag i saken, og vår datter Kaja sier at denne ansatte ved en anledning spurte om barna våre ville flytte hjem til henne på ubestemt tid ettersom hun mente de hadde det vanskelig hjemme.

Det er da jeg stiller spørsmål om det kan oppstå interessekonflikter og uheldige bindinger som skolen kanskje bør ha et mer bevisst forhold til.

Du benekter imidlertid at en slik samtale har funnet sted, selv om den medførte at min kone var fortvilet og ute av seg og laget et opptrinn på skolen dagen etter, et opptrinn som ble rapportert pr. telefon til barnevernet og som senere ble lagt til argumentene for omsorgsovertakelse.

Jeg opplever at du med dette ikke tar Kaja på alvor, men raskt slår fast at det hun sier ikke stemmer - istedenfor å gå inn i problemstillinger som kanskje er en del av ditt ansvar som rektor og leder i en organisasjon. Isteden gir du meg denne ansattes emailadresse, og ber meg ta det opp med vedkommende, noe jeg finner unaturlig.

Som far synes jeg det er vanskelig å akseptere at "siste hilsen" fra en skole som Kaja elsket, en ansatt som hun betrodde seg til og en rektor som hun var glad i blir en hentydning om at hun er uetterrettelig.

Kanskje er der ting i denne saken som berettiger en gjennomgang og intern evaluering, og kanskje bør skolen utarbeide konkrete retningslinjer eller et verdidokument for å sikre at både lovverk og etikk praktiseres og overholdes på en god måte når skolen involverer barnevernet eller involveres i barnevernssaker.

Også familier med vanskeligheter og familier i barnevernets søkelys har en autonomi, og sålenge vi som foreldre ikke er fratatt omsorg eller foreldrerettigheter, må vi respekteres.

Jeg ber i første omgang om at du revurderer saken og ser om du likevel vil foreta deg noe mer i kjølvannet av det vi har opplevd. Jeg ønsker i så fall å holdes orientert.

Jeg ber forøvrig om å få oversendt offentlig tilgjengelig navn og kontaktinfo for styremedlemmer, foreldrerådsrepresentant og eierrepresentant.


Mvh

Er jeg vanskelig? Kanskje det. Men hvorfor skal skolen få fri, mens vi er landsforvist? Dessuten blir det i alle fall ingen bevissthet rundt dette om ingen tar det opp. Derfor gjengir jeg det også her. Denne rektoren har til sitt forsvar sagt at mange lærere og ansatte ved kristne skoler tar oppdrag som fosterhjem. Da bør de etter min mening også være pinlig bevisst på å unngå dobbeltroller.

De må huske på at Jesus ser dem, for å bruke deres eget språk.

Problemstillingen har så langt virket fjern for rektor.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: SFO-lærer savner barna våre og håper de hører om Jesus.
PostPosted: Fri Aug 25, 2017 5:02 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Jeg fikk svar fra rektor. Jeg tar bare et par utdrag her for å diskutere rollekonflikter:


Som skole er vi en del av samfunns-strukturen, og vi samhandler med offentlige instanser i hht gjeldende prosedyrer og regler. Dette oppfatter jeg at vi også har gjort i denne saken.
(....)
Som samfunnsaktør er vi pålagt å samhandle med eksterne parter i samfunnet, og jeg kjenner flere rektorer som selv har vært vitner i barneverns-saker, og utrolig mange lærere stiller som vitner i slike saker. Skolen er og blir en viktig instans i alle barns liv, og når konflikter oppstår, er representanter herfra svært aktuelle vitner.


Denne rektoren har tidligere skrevet at hun visste om at både rektor, inspektør og ansatte ved andre kristne skoler tok oppdrag som fosterhjem. Her skriver hun at "utrolig mange" lærere er vitner og at rektorer og lærere er "svært aktuelle vitner".

En habilitetsmessig blandingssuppe, der skolene tilsynelatende fungerer som barnevernets øyne og ører, som vitner og som profitører.

Profitører høres stygt ut. De fleste vil nok tenke at de "steppet inn" for å avhjelpe en vanskelig situasjon for barnet, og at de overhodet ikke har vært motivert av økonomiske fordeler.

Min konklusjon er at skolene ikke makter å tenke prinsipielt i forhold til bindinger og rollekonflikter. De er systemlojale, de "samhandler med eksterne aktører", samtidig som de har anledning til å ha fordeler av systemet.

Nå tror jeg ikke skolens ansatte er vonde eller utspekulerte. Jeg tror bare at de tenker så godt om seg selv og sine egne motiver, at de ikke ser at de i realiteten havner i en gråsone hvor der ikke er kjøreregler.

Av en eller annen grunn tror jeg det ville blitt mer oppstand dersom en BUP-ansatt vitnet i en barnevernssak, og barnet endte opp i omsorg hos den BUP-ansatte. Man ville da raskere tenke at her skjedde det noe uheldig. Skolene, som ikke har barna til konsultasjon, men som de facto har barna under observasjon mange timer i døgnet, unnslipper av en eller annen grunn en slik interessekonflikt-evaluering.

Jeg vet ikke hvilke regler som gjelder for taushetsplikt versus opplysningsplikt i forholdet skole-barnevern. Min erfaring er at det er null filter og fri flyt av informasjon begge veier så snart første bekymringsmelding er sendt. Telefoner, rapporter, samtaler, meldinger.

Jeg tror denne rektoren har rett i en ting; at skolene er svært sentrale og aktuelle og dermed leverer informasjon som blir avgjørende i mange barnevernssaker. Foreldre som sender barn til skolen, gir skolene et vindu inn i familielivet, og gjør seg sårbare. Alt barna gjør og sier, kan brukes imot oss. Skolene brukes dertil som en arena for innhenting av informasjon.

Dette gjør at skolene må ha de aller høyeste idealer når de forvalter sitt ansvar. Men det trengs også lovverk som gjør rollesammenblandinger umulig, og som skaper sunne rammer som hindrer ukritisk og grenseløs flyt av informasjon mellom barnevern og skole.

Når barnevernet en gang reformeres, må forholdet til skolene også tas med. Skolen må bli et sted der barn lærer og utvikler seg. Et sted der barna er trygge, og der informasjon ikke blir misbrukt til å krenke privatlivet. Skolene må lære seg å bære byrder sammen med familiene, istedenfor å skyve byrdene over på andre. Skoler må ikke være en filial for barnevernet, skolene må gjerne samarbeide med andre på familienes premisser og skolene bør ikke ha opplysningsplikt til andre enn politiet.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]