It is currently Mon May 27, 2024 6:56 amPost new topic Reply to topic  [ 121 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Next
Author Message
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Wed Sep 27, 2017 5:25 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  
Stord:

Skattesvikt gjer det vondt å nå budsjettmålet
Stordnytt.no, 26 september 2017

"Rådmannen legg til formannskapsmøtet neste veke fram rapport for 2. tertial for 2017, bygt på talmateriellet ved utgangen av august."

" – Gjennomgangen syner at Stord kommune vil ha utfordringar med å nå budsjettmålet for 2017. Prognosen tyder på at kommunen i 2017 kan få eit rekneskapsmessig mindreforbruk på rundt 14 mill. kr, mot budsjettert 35,4."

"Dei største avvika på driftsbudsjettet er på NAV-kommune, overføringar til private barnehagar og barnevern."

  
Tja, det er så sin sak å si at underskuddet 'skyldes' skattesvikt. Det skyldes i like høy grad at man utenkende budsjetterer med utgifter til aktiviteter som angivelig skal gi 'velferd', men som ikke er velferd. Slik er det med barnevernet. Aktivitetene deres er misforstått fra grunnen, derfor blir etaten et bunnløst sluk. Uansett hvor mye penger de får lov å bruke, gir det ikke velferd som resultat for befolkningen. Derfor 'trenger' de stadig mer.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Sat Sep 30, 2017 9:11 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Land barnevern:


Helene Sørbu:
Land barnevern og økonomi
Oppland Arbeiderblad, 29 september 2017

"Nylig kom en gutt hjem etter måneder i beredskapshjem. .... Og, hva har disse månedene kostet?
    Til tross for at barnet nå er hjemme, og saken er trukket fra fylkesnemnda så nekter barnevernstjenesten å slippe taket. Fordi de fortsatt er «bekymret», men de klarer ikke sette ord på hva bekymringen går ut på. Saken skal nå overlates til tilbakeføringsteam og tiltaksteam. Det betyr nye og flere saksbehandlere. I tillegg til saksbehandleren som «fabrikkerte» påstandene og fjernet barnet. ..... – at vedkommende som framsatte påstander, og fjernet barnet, nå skal inngå «samarbeid» med foreldrene og overvåke dem ukentlig.

Lederen er innleid, og koster penger. Saksbehandleren som fjernet barnet fra foreldrene er innleid og koster penger. De fikk innleid en ekstra konsulent til å underbygge sakens påstander, det koster penger. De kjørte barnet og plasserte det i en annen kommune, det koster penger. Beredskapshjemmet koster penger. Kommunen måtte fremme sak for fylkesnemnda via advokat, det koster penger. De måtte (med press fra foreldrene) innleie sakkyndig, som koster penger. Familien måtte hyre advokat som koster kommunen penger. Det ble satt av tid til møter, med minst to saksbehandlere, noe som koster penger. Barnets utredning (etter gjentatte krav fra foreldrene) koster penger. Foreldrene fikk ukentlige samvær, noe som medfører lange reiser, noen ganger med overnatting, og dermed koster penger. Beredskapshjemmet skal også ha reisegodtgjørelse i hht samværene. Pga møter, samvær og utredning så har far mistet arbeidsfortjeneste, noe som koster kommunen penger.

Nå er det flere saksbehandlere som skal inn i saken, noe som koster penger. Og barnevernstjenesten har stilt krav om full barnehageplass, noe som koster kommunen penger. Alle timene som er nedlagt i møter, telefonsamtaler, rapportskriving, kjøring osv. koster penger. Hva har denne saken alene egentlig kostet kommunen?"


I debatten under artikkelen har Helene Sørbu selv en kommentar med bl.a noen ytterligere opplysninger om økonomi:
"Folk er bekymra for økt eiendomsskatt pga bv, de er bekymra for at kommunen ikke har råd til helse- og omsorgtjenester, at man må skrinlegge kunstgress og ballbinge, og ta andre grep fordi bv sluker kommuneøkonomien. Håpet er jo at enda flere får opp øynene for et dysfunksjonelt system, og jo flere vi er jo større tyngde i forhold til endringskrav."
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Thu Oct 05, 2017 2:37 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

I Stord kommune sprenges ikke akkurat budsjettet, men overskuddet er meget mindre enn forventet. Hvorfor?

Må setja i gang strakstiltak
Formannskapet gav rådmann Magnus Mjør i oppdrag å finna fram til sparetiltak i kommunen.
Sunnhordland, 4 oktober 2017

"Grunnlaget er at Stord kommune ser ut til å styra mot eit overskot på 14 millionar i 2017, mot 35 millionar som var budsjettert. Det betyr at to tredjedelar av eigedomsskatten vart brukt til drift, ikkje investeringar, som var målet då den omstridde skatten vart vedteken. Noko av grunnen til at overskotet er mindre, er mellom anna nedgang i skatteinngangen, og større utgifter innan NAV og barnevern."

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Sat Oct 21, 2017 8:13 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Sogn barnevern

Erstatninger betalt i konflikten i Sogn barnevern
"Då tre barnevernstilsette truga med søksmål etter å ha vortne mobba av sjefen, svara rådmann Jostein Aanestad med å betala kvar av dei 50.000 kroner i erstatning."
(fra artikkel "Betalte erstatning for mobbing" fra 3 oktober 2016 i Sogn Avis. Avisen har fjernet lenken.)

– Eg har aldri vore borti noko liknande
Etter lang fartstid i næringslivet har Arnt Hovland Munthe fleire gonger måtta handtere arbeidskonfliktar, men aldri så omfattande som i Sogn barnevern. No leier han utvalet som skal styre granskinga av eininga.
"– Viss me kjem ut av det med ein kostnad på seks-sju hundre tusen, så skal me vera nøgde. Men no er det heldigvis ikkje kronene som er det viktigaste kriteriet, men kvaliteten, seier utvalsleiar Munthe."
Porten.no, 28 februar 2017

Det har vært en uendelighet av konflikter i Sogn barnevern. Alt sammen sies å være problemer med arbeidsmiljøet. Hva de har gjort overfor barn og familier og hvorvidt dette muligens kan være noe av grunnen til gnisninger i etaten, holdes det tett om. Er det noe som skaper vantrivsel, sinne, sykdom, så er det da faktisk å være innsnøret i, måtte være med på, å gjøre noe som er meningsløst og skadelig.

Politikere og byråkrater later til i usedvanlig grad å ha pådratt seg den vanlige sykdommen at de mener barnevernet uansett er bra for dem som omfattes av det. Midt oppe i "arbeidsmiljøproblemene" har barnevernet tvangsfjernet en pike, plassert henne i Sunnfjord, nektet å høre på foreldrene som fortvilet sa at hun antagelig led av epilepsi og måtte få helsehjelp, og med alle kontrollinstansers velsignelse vasket sine hender da hun døde brått i fosterhjemmet. Intet av dette bekymrer kommunen, det er kun arbeidstagerne i barnevernet som står i hodet på dem. På det bruker de penger. Vel vel, det er innbyggernes skattepenger, så innbyggerne har selv forårsaket det. Men oppreisning og hjelp til foreldrene hvis datter er død, er visst ikke i befolkningens tanker? Og absolutt ikke i makthavernes.
Jente (12) døydde i fosterheim – saka lagd bort av Riksadvokaten
tråd, 17 februar 2016 – 21 oktober 2017

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Tue Oct 31, 2017 11:42 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Mer og mer fra Sogn barnevern, som betaler ut for å få en granskningsrapport som så blir nærmest hemmeligstemplet:

RAPPORT: – Gjorde ikkje nok for å løyse arbeidsmiljøproblema
og
Dette kom fram i rapporten om Sogn barnevern
19 oktober 2017

Han hadde håpa på klarare svar om barnevernet
20 oktober 2017

Krev at rådmann blir fjerna frå behandling av rapport
23 oktober 2017

Hemmeligholder kritikk av kommuneledelsen
25 oktober 2017

Sogndal kommune har brukt 1,2 millionar på ein rapport nesten ingen har fått lesa
26 oktober 2017

Meiningar: Difor vil ikkje politikarane blande seg i barnevernssaka no
30 oktober 2017

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Thu Nov 02, 2017 7:19 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Sogn kommunestyre i bakevjen:

Sjokkert over at ordføraren nektar politikarane innsyn i kritisk barneverns-rapport
Politikarane i Sogndal kommunestyre er rasande, etter at kommunen har bestemt seg for å ikkje gje dei innsyn i den knusande rapporten om Sogn barnevern.
nrk Sogn og Fjordane, 1 november 2017

"– Eg er sjokkert. Eg hadde ikkje sett det kome. Eg trudde faktisk at det var kommunestyret som hadde bestilt denne rapporten og eg forventa at den skulle kome tilbake til oss, seier Rita Navarsete, gruppeleiar for Framstegspartiet i Sogndal kommunestyre."

"Politikarar i kommunestyret som NRK har snakka med er skaka over at innsynskravet vart avslått. Brevet med avslaget, som er signert ordførar i Sogndal Jarle Aarvoll, legg teieplikta og personvernet til dei involverte til grunn for avslaget.
    – Eg forventa at vi skulle fått lest den med namna på dei involverte sladda, men at den vert heldt hemmeleg for oss, det såg eg ikkje kome. Eg trudde openheit var viktig her, seier Navarsete.
    – Korleis skal vi få behandla det som står i rapporten, når vi ikkje veit kva som står der?, spør ho."


Hva skal de gjøre? Jo, de må hoppe og danse og være "korrekte", slik norske politikere er vant til. De lever i en tradisjon der "ordningene" hele tiden er at de skal støtte makthaverne (overordnede politikere, embedsmenn og andre administratorer med makt), også makt til å hemmeligholde, og at politikerne sanksjonerer dette.
    Alt dette i knelende beundring for hvordan norsk samfunn drives. Så veldig forskjellig fra talekoret i kommunistiske samfunn er det ikke.
    Det er derfor politikere og andre i Norge hele tiden møter utenlandske delegasjoner, media og andre som spør om barnevernet, med en oppramsing av hvordan ordning og saksgang er, ikke med noen åpen diskusjon av hvorvidt det skal være sånn.
    Slik er norsk politikk. Slik er Norge. Politikere, som har latt seg velge inn i ymse forsamlinger på den basis som eksisterer, har neppe noen grunn til å være fullt så sjokkerte. De burde ha forutsett det, fordi de for lengst burde ha sett hvordan et slikt system opererer til ugunst for dem som blir styrt, ikke minst innenfor området barnevern.
    Åpenhet og ytringsfrihet? De skjønner ikke poenget med dem. Poenget er ikke å fylle det offentlige rom med luftige, generelleutsagn uten konkret ankerfeste i hva som skjer. Poenget er blant annet å hindre at slike forhold som i Sogndal får utvikle seg.

    

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Fri Nov 03, 2017 8:35 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Redaktør opprørt over manglande innsyn i barnevernsrapport
Avisredaktør Jan Inge Fardal er både irritert og bekymra etter avgjersla om å ikkje la media eller politikarar i kommunestyret sjå den kritiske rapporten om Sogn barnevern.
nrk Sogn og Fjordane, 3 november 2017

"Redaktør opprørt over manglande innsyn i barnevernsrapport
Avisredaktør Jan Inge Fardal er både irritert og bekymra etter avgjersla om å ikkje la media eller politikarar i kommunestyret sjå den kritiske rapporten om Sogn barnevern."

"Sogn Avis har brukt mykje ressursar på denne saka over lang tid, og har ikkje tenkt å gje seg på avslaget.
    – Dette er ei sak vi har dekka i over eitt år, og det var jo eigentleg vi som byrja å rote litt i desse forholda. Det er ei sak vi har brukt store ressursar på, og vi kjem til å klage på avslaget om innsyn, seier Fardal.
    Han legg til at han også har drøfta saka med redaktørforeininga.
    – Dei seier at dei nesten ikkje har høyrt om noko liknande."


Mange vil uten tvil være uenige med meg. Jeg synes nemlig at redaktøren for Sogn Avis snakker tull og tøys.
    Hvorfor jeg mener dette? Jo, fordi avisene er mestre i å ville vite alt selv – deres nysgjerrighet er ubegrenset – men like store mestre i å trylle bort informasjon som det er av største viktighet for folk som er blitt tråkket på å få ut i offentligheten. Naturligvis gjelder dette flere saksområder, men naturligvis har jeg selv sett det kraftigst når det gjelder barnevern. Når det gjelder offentliggjøring, meler avisene sin egen kake.
    Ikke minst gjelder det lokalaviser. Det skal noe til at de ikke går myndighetenes ærend.
Når media løper barnevernets ærend

Før vi bruker særlig sympati på Sogn Avis's folk, bør vi spørre: Hvor iherdige har Sogn Avis vært over år til å gå direkte til barnevernsrammede i distriktet Sogn Barnevern har å gjøre med, og spørre de rammede om sakene deres, få familiene til å vise frem dokumentasjon som kommunene "av personvernhensyn" unndrar godtfolks vitende, og så publisere det nøyaktig? Vet journalistene ikke hvem barnevernsofrene er, sier de? Blir ofrene "beskyttet mot seg selv", beskyttet mot å rope ut sin nød, igjen av "personvernhensyn"? Ville det være så ille for barna om det ble kjent hvordan barnevernet har sprengt familien og ødelagt deres foreldre og barna også? Ville det være en skam for barn om det ble kjent, med navnene og ansiktene til virkelige mennesker, at de tas fra sine foreldre imot sin vilje og sitt beste, at enkelte av dem faktisk berøves den eneste redningslinen de har til livet når foreldrene tas fra dem? Sogn Avis har hatt noen alment tilgjengelige oppslag (dvs uten betalingsmur) vedrørende saken om den unge piken som døde i Sunnfjord, men svært politisk korrekte, det vil si nærmest referater av forskjellige offentlige instansers uttalelser.
    Finnes det ingen andre barnevernssaker i Sogn som burde gåes etter i sømmene?

Det ligger ingen objektivitet eller upartiskhet i å utstyre seg med, som normal antagelse, at offentlig ansatte/engasjerte aktører ikke lyver, er feige, eller tillater seg å forstå mindre enn det de har plikt til.

Nettopp i går hadde flere nyhetsprogrammer innslag om at funksjonshemmede barn og deres familie i de aller fleste kommuner ikke får lovbestemte ytelser og at kommunenes politikere ikke har styring på dette.
NRK Dagsrevyen 2 november 2017, kl 19:17- :
"Kommunane si leiing følgjer ikkje godt nok med ..."

Samtidig ble det i en annen sammenheng sagt meget klart at når noen med makt ikke holder styr på det de har ansvaret for, skyldes det at de ikke går inn i det deres underordnede gjør. De vet ikke, fordi de ikke underretter seg. Når man ikke har innsikt i det man har ansvaret for, blir det ikke brukbar styring. Det første som må skje, er at det hersker åpenhet om det som foregår. Og når de ansvarlige ikke vil vite, må det åpnes mot verden utenfor deres lukkede område.

Helt enig, og det bør anvendes innenfor barnevernsområdet også: Det er ingen unnskyldning å si at man ikke "kan" gå inn i enkeltsaker. Det "kan" man – de som har ansvaret, har faktisk plikt til det.
Ytringsfrihet i barnevernssaker

Ytringsfrihet er ikke lik pressefrihet. Befolkningens behov for ytringsfrihet for å verge seg mot offentlige overgrep i barnevernsspørsmål blir ikke brukbart ivaretatt av den konvensjonelle presse. Pressen spiller på myndighetenes side. Kommunepolitikere har makt, og pressen har makt. Når de ikke sørger for hverken ansvarlighet eller åpenhet, kommer barnevernsofre til å fortsette å fortelle hva som foregår på sosiale media og i utlandet, for her gjelder det livets aller viktigste behov som er krenket, av et offentlig maktapparat, feige og blinde ansvarlige, og en slags "fjerde statsmakt" som ikke gjør sin plikt men opptrer som martyrer for sin rett:
"... Fardal ...  legg til at han også har drøfta saka med redaktørforeininga.  – Dei seier at dei nesten ikkje har høyrt om noko liknande."

    Det er også grunn til å påpeke at hele spørsmålet om offentliggjøring og personvern er snudd på hodet i barnevernssaker. Det er ikke den store offentlighet barnevernsofrene har behov for å skjule seg for. Det er offentlige etater, og gjerne backet opp av den konvensjonelle pressen, som er trusselen mot deres familie, og innenfor disse offentlige kretser hersker det jo ingen konfidensialitet i det hele tatt! Hver en dag blir vi tutet ørene fulle om hvor viktig det er at opplysningsplikt må gå foran taushetsplikt. – Resultatet ser vi landet over: en rasering av familier.

Dette lukrative spillet er det den politisk korrekte pressen er med på – også de er avhengige av offentlig velvilje. Så hvorfor i all verden skal det være så viktig at Sogn Avis ikke får lese en skarve rapport om "arbeidsmiljøet" i Sogn Barnevern? Kanskje de heller burde sette seg inn i – fra grunnen – hva Sogn Barnevern bedriver overfor befolkningen? Hva med den unge piken som de skysset til Sunnfjord og som døde der?
13-årig pike død i fosterhjem i Sunnfjord

Kanskje det ligger noe i selve det barnevernerne gjør som også øver en viss innflytelse på "miljøet"? Hvem vet? Ikke vi almindelige borgere iallfall, ettersom hele saken håndteres kun på overflaten.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Sat Dec 16, 2017 9:12 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Midsund:

Underskot og store kutt
Romsdals Budstikke, 15 desember 2017

"Midsund kommune går mot eit stort underskot for 2017, og må tole smertelege kutt i 2018-budsjettet."

Paradoks. Det vart vist til at meirforbruket relaterer seg til mellom anna ressurskrevjande brukarar og større utgifter til barnevern, ....


(Betalingsmur.)

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Sat Dec 16, 2017 9:21 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Sarpsborg:

Rekordmange barn har fått hjelp fra barnevernet
Sarpsborg kommune, 22 august 2017

Det har vært en stor økning i antall saker og flere alvorlige saker til barnevernet det siste halve året. Det har ført til at flere har fått hjelp, men også store økonomiske overskridelser.
    Dersom aktiviteten i barnevernet fortsetter på samme nivå som det har gjort hittil i år – vil det koste kommunen 12 millioner mer, enn det som er budsjettrammen. Budsjettrammen er 107 millioner.

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Fri Apr 06, 2018 9:22 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Barnevernet i minus
Namdalsavisa, 6 april 2018

Mens Vikna og Leka holdt seg innenfor budsjettrammene, hadde Nærøy et overforbruk på knappe to millioner til barnevernstjenesten i 2017.


Artikkelen ligger bak betalingsmur.

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Tue Apr 17, 2018 1:50 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Full krise i barnevernet i Nord-Salten: – Det er veldig bekymringsfullt
Det er krise i Nord-Salten barnevern. Antallet saker øker sterkt. Det har medført « en vanvittig overtidsbruk», og kraftige budsjettoverskridelser.
Avisa Nordland, 16 april 2018

Artikkelen ligger bak betalingsmur.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Tue Apr 17, 2018 3:20 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
MH Skånland wrote:
  

Nord-Salten:

Full krise i barnevernet i Nord-Salten: – Det er veldig bekymringsfullt
Det er krise i Nord-Salten barnevern. Antallet saker øker sterkt. Det har medført « en vanvittig overtidsbruk», og kraftige budsjettoverskridelser.
Avisa Nordland, 16 april 2018

Artikkelen ligger bak betalingsmur.

  


Joda. Det er bekymringsfullt. Og for noen år siden ville jeg sagt at overskrifter som denne gav håp om bedring. Men barnevernet har vært forbilledlig flinke til å vri det negative til egen fordel. Overskrifter som denne fører ikke til forbedringer. De fører til at alt blir litt verre.

Til neste år kan man regne med at Nord-Salten har gitt barnevernet et "løft": Flere saksbehandlere, mer ressurser, flere folk til å invadere hjemmene, og flere folk til å kjøre sak. De kommer til å øke budsjettene, istedenfor å kreve at barnevernet skal holde seg innenfor rammene.

For barnefamiliene er det bare å stålsette seg.

Barnevernets strategi er like banal som den er genial: - Å vi drukner i arbeid! Send flere bekymringsmeldinger! Vi har ikke ressurser!

Og dumme politikere responderer ved å sende mer penger.

Det mest bekymringsfulle med krisen i barnevernet, er at alt blir verre når udugelige politikere uten forståelse og uten manns mot skal løse den.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Thu Aug 23, 2018 7:34 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Tynset:


De bruker penger friskt og freidig, ja.

Budsjettsprekk for omsorg og barnevern
- Barnevernet ligger an til en budsjettsprekk på 2,7 millioner kroner i år, mens eldreomsorgen ligger an til en overskridelse på 2,3 millioner.
Tynsetingen, 23 august 2018


Bak betalingsmur. Jo, også lokalavisen trenger nok betaling, og må kanskje skyte en hvit pinn etter kommunal støtte?

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Wed Sep 05, 2018 7:59 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Steigen:


- Har skyhøye barnevernsutgifter - ber fylkesmannen om millionbeløp.
Avisa Nordland, 5 september 2018


Artikkelen ligger bak betalingsmur, men det høres "normalt" ut.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kommuner med barnevern som sprenger budsjettet
PostPosted: Sun Oct 21, 2018 7:40 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Åfjord:

3,9 millioner i merforbruk
Fosna-Folket, 21 oktober 2018

"Prognosen for inneværende år samla viser et merforbruk på 3,9 millioner kroner i Åfjord kommune. Overskridelsene er knyttet til barnehage, barnevern og hjemmetjenestene. – Det er en del urovekkende tall, men ingen dramatikk, sier varaordfører Jon Husdal (Sp)."

Artikkelen ligger bak betalingsmur.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 121 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]