It is currently Fri Feb 23, 2024 12:16 amPost new topic Reply to topic  [ 86 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Author Message
 Post subject: Barnepsykiater med lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sat Jan 27, 2018 1:08 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

En barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn

Fant 193.000 overgrepsbilder hos barnepsykiater
abc nyheter, 24 januar 2018

"Psykiateren, som har hatt verv som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, er også tiltalt for oppbevaring av et våpen uten å ha tillatelse fra politimesteren. Mannen må møte i Oslo tingrett 11. april. Det er satt av en dag til behandling av saken."

– Vi har ingen holdepunkter for å si at det straffbare forholdet har påvirket hans jobb på noen måte, sier [politiadvokat] Andenæs.

Gjett om barnevernet ville slått seg til ro med at (i motsatt retning) det noen gjør i sitt arbeid ikke har noe å gjøre med deres forhold til barn. Iallfall ikke hvis det var en forelder og vedkommendes forhold til egne barn det dreiet seg om.

Men for en ekspert på barn stiller det seg kanskje anderledes?

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Fri Apr 13, 2018 7:30 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Tiltalt psykiater: Skal ha oppbevart over 200.000 bilder og filmer med overgrepsmateriale

**** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) møter denne uken i Oslo tingrett, tiltalt for besittelse av en stor mengde filmer og bilder som skildrer seksuelle overgrep mot barn. Aktiviteten skal ha pågått i en 20-årsperiode.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Fri Apr 13, 2018 9:44 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

På tekst-tv i går var det en kort melding om at denne kjente eksperten hadde anmodet om lukkede dører under rettssaken, men at det var blitt avslått av dommeren. En straffesak, inklusive den anklagedes navn, er jo også i prinsippet offentlig. Jeg har ikke vært til stede, men jeg kan jo tenke meg at et mulig forsvar fra hans side ville være å hevde at han hadde samlet dette i forskningsøyemed.

Forøvrig har det vært artikler som har med noe om **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) i pressen tidligere, og opplysningene fra ham selv er ikke irrelevante i forbindelse med at han både har skaffet seg barn ved surrogati, har fungert som barnepsykiater, og har arbeidet for barnevernet:

En av to: OK med surrogati
Aftenposten, 23 oktober 2010

Den er visst nå forsvunnet bak betalingsmur, men fra tidligere publisering fins innholdet, blant annet:
"Aftenposten skrev i går om tvillingfaren **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) som har fått barn ved hjelp av en surrogatmor i India. Han mener det er en fordel for barna at det er ryddig og oversiktlig å bruke et sykehus og surrogatmor.
    — Det høres bra ut når noen stiller opp som surrogatmor for å føde andres barn bare av idealistiske motiver. Jeg er mer skeptisk til om motivene alltid bare er idealistiske. Faren for at det vil oppstå uheldige bindinger eller forventninger kan være stor. Det kan oppstå konflikter som går ut over barnet i ettertid.
Belønning
    **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) mener at når surrogatmoren er uavhengig og får betaling, opplever hun en tydelig og konkret belønning for sin innsats.
    — Foreldre eller barn vil da ikke stå i noe takknemlighetsgjeld senere. Det vil ikke si at ikke surrogatmor også kan ha ideelle motiver. Det viktige er at ingen føler seg presset til å bli surrogatmor."


Mon tro om alt er så forretningsmessig og greit for barn eller for en surrogatmor som **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) tror. Han ser ut til å mangle en del grunnleggende innsikter, erfaringer og følelser angående forholdene mellom foreldre og deres barn. Hvor mange har "ideelle motiver" for å føde barn, som så tas fra dem, for ukjente mennesker? Eller for den saks skyld: Hvor mange har lyst til å gjøre det for penger, hvis ikke nød får dem til å gå inn på det?

  
Flere surrogatbarn på vent:
India vurderer ny surrogatlov
VG, 26 juni 2010

"**** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) fra Oslo har sittet barnefast i India i to måneder. Han er overbevist om at det nye lovforslaget vil få store konsekvenser.
    - Med de politikerne som mer toneangivende i Norge i dag vil det bli vanskelig å få en slik aksept fra norske myndigheter som lovforslaget krever, sier **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin).
    Han tror likevel ikke at det vil føre til at nordmenn gir opp å bli foreldre på denne måten.
    - Surrogatmarkedet vil aldri forsvinne. Det vil bare bli kanalisert til andre land som ikke tilbyr så seriøse og trygge rammer som mange indiske klinikker."


Trygg? For hvem?


Artikkelen agrippa lenker til har flere interessante opplysninger:
Tiltalt psykiater: Skal ha oppbevart over 200.000 bilder og filmer med overgrepsmateriale
Nordre Aker Budstikke, 9 april 2018

"OSLO: Aktiviteten skal ifølge tiltalebeslutningen ha pågått fra 1997, til politiet aksjonerte mot en adresse i januar 2017. Mannen ble da pågrepet og varetektsfenglset. Tiltalen ble tatt ut i januar i år, og saken går i tingretten denne uken."

"Mannen er også tiltalt for i perioden 2015 til 2017 å ha lastet ned ulovlig materiale fra fildelingstjenester på internett 29.000 ganger, og delt disse med andre.
    I tillegg skal det ha blitt oppbevart en pistol, uten tillatelse, på adressen."


" – Også grovheten er etter vår oppfatning et skjerpende moment. I tillegg er det spesielt at tiltale har arbeidet som barne- og ungdomspsykiater samtidig som det straffbare forholdet har pågått, sa Andenæs til NRK tidligere i år.
    VG skriver at mannen i perioden han har vært i besittelse av det barnepornografiske materialet, også har engasjert seg i flere samfunnsdebatter og uttalt seg i mediene om barn og psykiatri. Han har også hatt verv som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri."

  
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Fri Apr 13, 2018 9:57 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Og ... ikke minst ... hvor mange vil være surrogatmor for en far som er storsamler av barnepornografi ? !

Edit:
Tenk hvilken skrekkelig og forferdelig nyhet for surrogatmoren!

Stakkars menneske.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Thu Apr 26, 2018 12:13 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Image

OSLO TINGRETT


DOM

Avsagt: 23.04.2018

Saksnr: 18-010075MED-OTIR/01

Rettens leder: Tingrettsdommer Nini Ring

Meddommere: Kristofer Heramb og Bentz Vibeke Jarness

Den offentlige påtalemyndighet ved politiadvokat Hilde Hermanrud Strand

mot

**** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) ved advokat Toini Caroline Saxegaard Lødemel


Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse.DOM
**** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) er født 05.11.1961 og bor i Oslo.
Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Oslo er han satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av
I For perioden til og med 10. august 2000:
Straffeloven (1902) § 211 bokstav d
for å ha besittet bilder, film, videoprogram eller lignende, hvor noen som er eller blir fremstilt å være under 16 år, blir vist på en utuktig eller pornografisk måte.
og for perioden fra og med 11. august 2000 til og med 19. mai 2005:
Straffeloven (1902) § 204 første ledd bosktav d
for å ha besittet eller overlatt til en annen kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av barn eller noen som fremstilles som barn.
og for perioden fra og med 20. mai 2005 til og med 30. september 2015:
Straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a
for å ha anskaffet, vært i besittelse av eller overlatt til en annen, fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.
og for perioden fra og med 1. oktober 2015:
Straffeloven (2005) § 311 første ledd
for å ha anskaffet, besittet eller gjort tilgjengelig fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn under 18 år.
Grunnlag:
I perioden 1997 til torsdag 12. januar 2017 i Betzy Kjelsbergs vei 15B i Oslo og andre steder oppbevarte han og gjorde seg jevnlig kjent med blader, bilder og videoer som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. Herunder har han:
- Torsdag 12. januar 2017 vært i besittelse av 205 536 datafiler med slikt innhold
(53 013 unike filer), hvorav 193 491 bilder og 12 045 videoer med en samlet spilletid på 4064 timer, samt 8 trykte blader og 94 ark med bilder.
- I perioden 26. januar 2015 til 2. januar 2017 lastet ned ulovlig materiale fra fildelingstjenester på Internett 29 707 ganger, og delt de nedlastede filene med andre brukere.
Fremstillingene viser blant annet grove seksuelle overgrep utført av voksne mot barn, seksuell omgang mellom barn og barn som utfører seksuelle handlinger på seg selv.
II Våpenloven § 33, jf. § 8 første ledd
for å ha eiet eller innehatt skytevåpen uten tillatelse fra politimesteren (våpenkort).
- 2 - 18-010075MED-OTIR/01

Grunnlag:
Fredag 13. januar 2017 i Betzy Kjelsbergs vei 15B i Oslo oppbevarte han en Alkar pistol uten tillatelse fra politimesteren.
Hovedforhandling ble holdt 11. og 12. april 2018. Tiltalte møtte og erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen.
Retten mottok forklaring fra *2 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.
Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i et år og 10 måneder med fradrag av 31-trettien- dager for utholdt varetekt. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes sakskostnader etter rettens skjønn.
Forsvarer la ned påstand om at **tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte. Rettens vurdering
Skyldspørsmålet
Post I
Når det gjelder skyldspørsmålet legger retten til grunn som hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Tiltalte har siden 1997 til januar 2017 planmessig jevnlig gjort seg kjent med blader, bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. Han har også over en to års periode lastet ned ulovlig materiale fra fildelingstjeneste på internett 29 707 ganger, og slik delt de nedlastede filene med andre brukere.
Tiltaltes handlinger ble stanset den 12. januar 2017 da politiet beslagla hans datamaskiner. Under ransakingen hos tiltalte var hans datamaskin (en stasjonær PC) påslått. Undersøkelser på denne viste at datamaskinen lastet ned (WinMX) og delte ulovlig barnepornografisk innhold basert på filnavn. Tiltaltes aktivitet var således pågående ved pågripelsen.
Tiltalte har i retten erkjent straffeskyld og han har forklart at han har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen, og bekrefter også antall forhold som fremkommer der.
Tiltalte forklarte i retten at han hadde en oppvekst som var preget av skam over egen seksualitet, og det er tenning på barn da han selv var barn han husker. Han har hatt tenning på unge gutter i pubertetsalder med kjønnshår, og det er dette han har søkt å finne på nettet. Hans mønster har vært å bruke den siste timen før innsovning til å se gjennom bilder og filmer, og har ved dette oppnådd en ro i kroppen. Han onanerte av og til også til bildene.
Retten kommer nærmere tilbake til tiltaltes forklaring under straffutmålingen.
- 3 - 18-010075MED-OTIR/01

Tiltaltes skylderkjennelse underbygges av fremlagte dokumentasjon samt vitneforklaringen fra politibetjent Christoffer Fjeldstad.
Det ble beslaglagt minst 53 013 unike mediefiler som dokumenterer overgrep mot barn eller som fremstiller barn på en seksualisert måte. Beslaget mediefiler var totalt 205 776, men tiltalen reflekterer 205 536, og retten forholder seg til sistnevnte antall. Mediefilene inneholder 193 491 bilder og 12 045 videoer. I beslaget finnes også 94 ark med bilder. Retten har fått dokumentert og avspilt barnepornografisk materiale fra beslaget med til dels svært grovt innhold. Alderen på barna fremstår å være fra barnehage- til ungdomsskolealder, men også yngre barn.
Videofilene har en lengde på 4064 timer. Det ble ved gjennomgangen ikke funnet egenprodusert materiale. Tiltalte har ikke deltatt i noen form for chat, ei heller aktivt delt materiale. Materiale fremstår som både av eldre og nyere dato. I følge tidsstempel er perioden 20. mars 1997 til 11. januar 2017. Det presiseres at tidsstempel er informasjon som enkelt kan manipuleres, men tiltalte har i retten erkjent nevnte periode.
Tiltalte har anvendt fildelingsprogrammet Emule og WinMx. I perioden 26. januar 2015 til 2. januar 2017 er det via Emule delt overgrepsmateriale 29 707 ganger. Det følger av forklaringen fra Fjeldstad at en av grunnreglene i nettverket er at filer som lastes ned gjøres tilgjengelig for andre brukere av nettverket. Denne funksjonen kan ikke velges bort av brukeren. Etter at nedlastningen er fullført, kan brukeren velge å ikke dele filen med andre på nettverket ved å flytte denne til et annet sted på sin datamaskin.
Tiltalte har vært klar over hva han har gjort, og også at materiale han lastet ned ble delt med andre. Han har handlet forsettlig. De objektive og subjektive straffbarhetsbetingelser er tilstede. Bortsett fra 8 blader som aktor mener ikke rammes av de aktuelle straffebud dømmes tiltalte i samsvar med tiltalebeslutningen for overtredelse av straffeloven (1902) § 211 bokstav d, straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a og straffeloven (2005) § 211.
Post II
Tiltalte har erkjent og å ha eiet eller innehatt et skytevåpen uten tillatelse fra politiet. Han har erkjent straffeskyld for forholdet. Han har handlet forsettlig. De objektive og subjektive straffbarhetsbetingelser er etter dette tilstede og han blir å dømme i samsvar med tiltalen for overtredelse av våpenloven § 33 jf. § 8 første ledd.
Straffutmåling
Ved den konkrete utmålingen av straffen må beviskravet som er knyttet til detaljer rundt domfeltes handlemåte være det samme som for det beviskravet som gjelder skyldspørsmålet,
- 4 - 18-010075MED-OTIR/01

jf. Rt-1998-1945. Det helt sentrale og dominerende for fastsettelsen av straff for tiltalte er forholdet i post I. For forholdet i post II kommer straffeloven § 79 til anvendelse.
Befatning med barnepornografi ble tidligere straffet etter den generelle pornografibestemmelsen i straffeloven 1902 § 211, som fra 11. august 2000 ble erstattet med § 204. Straffeloven 1902 § 204a første ledd bokstav a retter seg mot den som «produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til annen eller mot vederlag planmessig gjør seg kjent med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn». Ved endringslov 4. juli 2003 nr. 78 ble den øvre strafferamme for overtredelse av § 204 utvidet fra to til tre års fengsel, og ved lov 20. mai 2005 nr. 29 ble det vedtatt et eget straffebud om barnepornografi. Strafferammen ble ikke hevet. Tiltalen i vår sak spenner over en tidsperiode fra 1997 til 2017 slik at nevnte straffebestemmelser alle får anvendelse. I forhold til fastsettelse av straff har Høyesterett fremhevet at barnepornografi er et alvorlig samfunnsproblem, og skadevirkningene er oppsummert i Rt-2002-1187 på s. 1190-91:
Pornografiske bilder av barn vil i praksis være et produkt av overgrep mot barna, ikke sjelden gjentatte overgrep over tid. Befatning med barnepornografi innebærer en utnyttelse av dette. Slik befatning som direkte eller indirekte leder eller indirekte leder til produksjon av nye bilder mv. er det derfor grunn til å slå hardt ned på i tråd med det allmenne synspunktet om behovet for styrket vern av barn som er fremhevet av lovgiver. Når det gjelder ren besittelse av barnepornografiske bilder, viser jeg til at begrunnelsen for å innføre forbudet mot besittelse nettopp var at det ville kunne føre til at flere barn kunne bli forskånet for det misbruket som finner sted som følge av produksjon, jf. ot.prp. nr. 20 (1991-1992) s. 59 og Innst.O nr. 54 (1991- 92) s. 10. Etter mitt syn må det legges til grunn at det er en viss sammenheng også ved etterspørsel av materiale som det ikke betales for, selv om sammenhengen er klarere ved betaling.
Det er videre understreket i senere rettspraksis at denne type kriminalitet må bekjempes ved at domstolene gjennomfører en streng linje ved fastsettelse av straff for overtredelser av straffebestemmelser som retter seg mot befatning med og herunder spredning av slikt materiale som rammer barn. Straffenivået for å anskaffe og besitte overgrepsmateriale har blitt betydelig skjerpet de siste årene. I Rt-2007-422 avsnitt 12 oppsummeres de relevante momentene ved fastleggelse av straffenivået:
Når det gjelder straffenivået ved besittelse av barnepornografi vil dette bero på flere momenter der særlig mengden av stoff, grovheten i skildringene, barnas alder, varigheten av besittelsen og eventuell videreformidling av stoffet til andre vil ha betydning.
Nevnte føringer for straffutmålingen ble fulgt opp i dommen i Rt-2013-950 avsnitt 19 og 20. I denne dommen ble det også vist til lovgivers signaler om skjerping av straffen for befatning med barnepornografi jf. avsnitt 32 med videre henvisninger. Disse utgangspunktene ved utmåling av straff for denne typen handlinger er også fremhevet i HR-2016-2357-avsnitt 21 til 25.
- 5 - 18-010075MED-OTIR/01

Straffen skal etter dette fastsettes etter en konkret vurdering av omstendighetene i saken, med utgangspunkt i det som gjennom rettspraksis kan utledes som straffenivået for tiltaltes handlinger.
Det er vanskelig å finne rettspraksis som er direkte anvendelig for vår sak. Retten vil trekke frem LE-2016-209378 hvor domfelte ble dømt til fengsel i 1 år og 10 måneder for 196 000 unike bilder og 956 unike filmer og 5 387 tekster som skildrer overgrep mot barn. Domfelte var tidligere straffet for å inneha barnepornografisk materiale. Retten inntar følgende fra avgjørelsen:
Under ankeforhandlingen har politioverbetjent Di Notte redegjort for det beslaglagte materialet. Totalt sett dreier det seg om 367 176 bilder, hvorav ca. 196 000 er unike bilder, 1 516 filmer med samlet spilletid på ca. 132 timer, hvorav 956 filmer er unike, og 5 387 tekster/noveller som skildrer overgrep mot barn eller gir en seksualisert fremstilling av barn. Materialet er lagret på 42 lagringsmedier. Noe av materialet er ikke unikt fordi det er tatt «bacup» og lagret på flere av lagringsmediene.
Det beslaglagte materialet inneholder hovedsakelig barnepornografisk materiale av jenter mellom 10 og 15 år, men også yngre barn. Di Notte har forklart at beslaget i det vesentligste inneholder «poseringsbilder». Herunder er mange av «poseringsbildene» serier med det samme barnet. Det er imidlertid også materiale som viser seksuell omgang mellom voksne og barn. Lagmannsretten har herunder fått dokumentert og avspilt barnepornografisk materiale fra beslaget med et svært grovt innhold, herunder handlinger som fremstår som voldtekt av små barn ned til spedbarnsalder.
Lagmannsretten tok utgangspunkt i at domfeltes handlinger tilsa at det burde reageres med en fengselsstraff på noe i overkant av 2 år. I denne saken var materialet ikke delt gjennom et fildelingsprogram. Retten vil også vise til LG 2015- 71437 der domfelte ble dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder for oppbevaring av minst 600 000 unike bilder og minst 9 000 unike filmer med overgrepsmateriale. Retten ser også hen til LG 2014- 1988688 hvor en 60 år gammel mann hadde lastet ned fra internett totalt 53 098 unike bilder og 2749 unike filmer av grove seksuelle overgrep mot barn og fremstillinger som seksualiserer barn. Forholdet hadde pågått i 4 år. Han hadde også aktivt spredt materiale samt var tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn. Straffen ble fastsatt til 1 år og 6 måneder.
Forsvarer har fremhevet med styrke at det følger av rettspraksis at man må legge til grunn antall unike bilder og film. At bildene er unike betyr at de er trukket fra gjentakelser i lagringen. Det at tallet på unike fotografi er ett av flere av relevante straffutmålingsmomenter fremgår bl.a. Rt -2013-950 avsnitt 23. Retten legger til grunn at i vår sak står en overfor
53 013 unike filer. Det er 193 000 bilder og omfanget av bilder utgjør ca 94% slik at en står overfor ca 3000 unike filmer med en spilletid på rundt 1000 timer. Det er på det rene at omfanget av det barnepornografiske materiale skal ha betydning ved den konkrete straffutmålingen. Retten mener imidlertid at det i denne saken er tale om bilder og videoer i et voldsomt omfang slik at en konkret vurdering av straffverdigheten i saken blir det sentrale. Det følger også av rettspraksis at det må foretas en konkret vurdering, og det følger av Høyesteretts premisser i HR-2016-2357-A at det under visse forutsetninger skal reageres
- 6 - 18-010075MED-OTIR/01

strengt uavhengig av omfanget av det barnepornografiske materiale. Retten trekker også frem dom fra Gulating lagmannsrett; LG-2017- 143149. I nevnte sak ble en 34 år gammel mann dømt til 1 år og 6 måneders fengsel for å ha 1 444 bilder på sin PC som viste grove seksuelle overgrep mot barn og bilder som seksualiserte barn. Det er her tale om relativt beskjeden menge i forhold til vår sak, men det ble i saken trukket frem brutaliteten i bildene.
I retten har det vært mye fokus på fra forsvarersiden at tiltaltes hovedfokus har vært unge gutter med kjønnshår, og at dette reflekteres i materialet. Dette har også tiltalte selv forklart. Som ledd i barnevernssaken var den sakkyndige Line Merete Tangen Aanerød i kontakt med politibetjent Møskeland. Han møtte ikke selv i hovedforhandlingen retten, men Aanerød forklarte at Møskeland har formidlet at hovedmateriale gjelder gutter i 12-15 års alder. Dette ble også bekreftet av Fjeldstad i retten, som også forklarte at han la til grunn at samtlige barn var under 15 år. Retten fikk dokumentert et utvalg som representerte et spenn fra det groveste til det mildeste overgrep. Hovedinntrykket som gjør seg gjeldende av det retten fikk seg forelagt var at det gjelder alvorlige overgrep og tvangsmessig seksualisering av barn. Det er tale om svært grove former for krenkelser og ydmykelser av barn helt ned mot spedbarnsalder. Beslaget inneholder bl.a. følgende fremstillinger av overgrep mot barn:
-Det er gutter som onanerer og poserer.
-Fastbundet/seksualisert vold mot barn - SM
-Unge gutter som blir penetrert analt av voksne menn
-Unge gutter som utfører oralsex på hverandre og voksne menn
-Spedbarn som får oralsex av voksne menn og barn i småbarnsalder som utfører oralsex på voksne menn
Barna er identifiserbare i det deres ansikter vises tydelig, mens de voksne ikke er gjenkjennbare. Bildene kvalitet er gjennomgående høy.
Tiltalte har selv i retten forklart at han selv tar sterkt avstand fra de bildene som gjelder små barn. Dette blir for retten underordnet all den tid tiltalte har hatt bildene og filmene i sin besittelse. Tiltalte har ikke på noe tidspunkt tatt grep for å slette bilder eller filmer, men tvert imot tatt back up slik at omfanget filer ulovlig materiale er på ca 205 000. Tiltalte har også aktivt brukt følgende søkeord med Emule og google: youth, kids, preteen, puberty, 14 y, boy stripped naked, young nude boy with hair,boy film scene, nude scenes boy, 14andUnder. Han har ved dette forstått at han også anskaffet bilder/filmer av mindre barn uten at retten finner at barnas alder i seg selv er avgjørende i denne saken all den tid overgrepene fremstår som alvorlige.
Retten finner det straffskjerpende at tiltalte har lastet ned ulovlig fildelingsmateriale fra fildelingstjeneste på internett 29 707 ganger og på denne måten delt de nedlastede filene med andre brukere. Selv om dette er en konsekvens av fildelingsprogram han har benyttet har dette
- 7 - 18-010075MED-OTIR/01

hatt som konsekvens spredning av grov barnepornografi. Det har etter rettens syn minimal betydning at det til dels er det samme materiale som er delt flere ganger. Poenget er, etter rettens syn, antall brukere som nås, og de gjentatte krenkelser barna utsettes for ved ytterligere eksponering gjennom at innholdet spres. Fjeldstad har i retten forklart at det de senere år har vært en økning av IP adresser som laster ned overgrepsmateriale. I 2014 ble ca 200-250 unike IP adresser registrert som lastet ned overgrepsmaterialet, og i 2018 er tallet noe over 800.
Mengden av det lagrede og beslaglagte materiale og besittelsens varighet er etter rettens syn uttrykk for handlingens grovhet. Retten er av den oppfatning at man i en slik type sak ikke bør finregne antall forhold, men man er i dette tilfellet over i en slik mengde som er så betydelig at det klart viser tiltaltes aktive og planmessige handlinger over lang tid, nærmere bestemt 20 år. Retten mener at et utgangspunkt for straff basert på beslagets innhold og varighet er opp mot 1 år og 10 måneder på bakgrunn av den rettspraksis retten tidligere har redegjort for, bl.a. LE-2016-209378
På tidspunktet tiltalte ble tatt med en stor mengde nedlastet overgrepsmateriale arbeidet han som barnepsykiater. Tiltalte har i mange år arbeidet som sakkyndig og fagkyndig i barnevern og barnefordelingssaker. Han har vært en profilert fagperson med bl.a. en rolle i Barnesakkyndig kommisjon. Retten finner det i dette tilfellet særlig straffskjerpende at tiltalte har hatt et arbeid som berører barn, og hvor både fagmiljø, systemer og andre tiltalte møter har hatt en ekstra tillit til hans kompetanse.
Tiltalte har riktignok tatt avstand fra det mest alvorlige materiale som han hevder han ikke lastet ned bevisst. Retten opplever likevel at tiltalte til en viss grad bagatelliserer sin egen opptreden. Han har forklart sin erotiske interesse for unge gutter og knyttet dette til sin homofile legning. Tiltalte virker angrende, men det virker som om refleksjonen først er kommet etter at han ble tatt. Han har i retten forklart at han har tenkt at han ikke skader barn siden han ikke deltar i produksjon, ei heller deler aktivt med andre og at bildene finnes likevel. Han ser annerledes på dette i dag etter opprulling av saken. Retten finner det svært betenkelig at en med hans særlige kompetanse på barn uttrykker at det først nå har gått opp for ham hvilken krenkelse han har utsatt disse barna for. Retten finner det videre alvorlig at en fagperson som skal være barn og unges «beskytter» på denne måte har satt egen tilfredstillelse og behov først.
På bakgrunn av dette mener retten at tiltaltes forhold kvalifiserer for en straff i overkant av 2 år.
Domfelte har erkjent straffeskyld, og samtykket og ønsket at saken skulle gå som tilståelsesdom. Han skal således ha noe fradrag i straffen, jf. straffeloven (2005) § 78 f og HR- 2016-2357-A avsnitt 38. Tilståelsen kom imidlertid etter politiets beslag, og har hatt liten betydning for sakens oppklaring. Forsvarer har gjort gjeldende at det er grunnlag for ytterligere fradrag i straffen som følge av at saksbehandlingen har tatt lengre tid enn rimelig. Tiltalte ble pågrepet i midten av januar 2017, og iretteføringen av saken fant sted i midten av
- 8 - 18-010075MED-OTIR/01

april 2018. Retten kan ikke se at det i denne saken har vært en liggetid som kvalifiserer til brudd på Grunnloven § 95 eller EMK art 6 nr. 1, men i det det det er viktig med rask etterforskning i denne saken, mener at saksbehandlingstiden får noe betydning for utmålingen av straff, noe retten kommer tilbake til. Tiltalte har vært utsatt for et voldsomt mediepress og sjikanering på facebook mv. Høyesterett har vært tilbakeholden med å tillegge mediepress nevneverdig vekt ved straffutmålingen, jf avgjørelsene inntatt i bl.a. Rt-2003-478. Den siste tid er det skjedd en markant økning i antall medier, særlig internettbaserte. Dette øker eksponeringen og belastningen. Høyesteretts holdning har likevel blitt fulgt opp i senere rettspraksis, jf. bla. LB -2007-125227. Retten finner at de problemene eksponeringen har medført for tiltalte ses hen til i en totalvurdering av endelig straff, men kan kun føre til minimal reduksjon i straffen.
Et viktig spørsmål ved fastsettelsen av straffen er om utgangspunktet på en lengre ubetinget fengselsstraff må vike av hensynet til tiltaltes barn. Forsvarer har fremholdt at man må hensynta barnas beste og i størst mulig grad tilrettelegge for en straff i frihet slik at han kan fortsette å ivareta sine barn. Dette gjelder både ved om samfunnsstraff kan idømmes eller om en del dom kan anvendes.
Høyesterett har i Rt-2005-919 i avsnitt 17 uttalt at det er kun «helt spesielle tilfeller» at samfunnsstraff kan bli aktuelt ved slike grove overtredelser.
Dersom den straffen som vurderes ilagt vil ha konsekvenser for tiltaltes barn må hensynet til barna tas i betraktning ved straffutmålingen. Retten viser til Grunnloven § 104 andre ledd og FNs barnekonvensjon artikkel 3. Etter nevnte bestemmelse må barnas beste være et grunnleggende hensyn domstolene må iaktta ved utmålingen av straff overfor barnas omsorgspersoner, det vil si også rettsavgjørelser som berører barna indirekte.
Det heter om dette i Rt-2011-462 avsnitt 26:
Jeg er enig i at den utstrekning den straff som vurderes ilagt vil ha konsekvenser for domfeltes barn, vil barnets interesser være et relevant hensyn som må tillegges vekt ved straffutmålingen. Dette følger også av barnekonvensjonens artikkel 3 som sier at «ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn».
Hensynet til barnet kan medføre en mildere eller annen straffereaksjon enn det man ville fastsatt dersom barnets interesse ikke var relevant, se for eksempel Rt.2004-1440, Rt- 2004-1626, og Rt-2005-158 hvor gjerningspersonens omsorgsansvar ble tillagt vekt ved straffutmålingen. Den omstendighet at hensynet til barnet er relevant og skal tillegges vekt, behøver imidlertid ikke medføre at det i den konkrete sak får noen avgjørende betydning for straffastsettelsen.
- 9 - 18-010075MED-OTIR/01

Dersom et barn rammes hardere enn det som er vanlig når en omsorgsperson må sone fengselsstraff kan det begrunne samfunnsstraff, jf. for eksempel Rt-2015-158. Avgjørelsen gjaldt et alvorlig brudd på regnskaps-lignings- og avgiftslovgivningen over betydelig tid som skulle medført lengre ubetinget fengselsstraff. Høyesterett har ved lovbrudd av en viss alvorlighetsgrad likevel gjennomgående vært tilbakeholden med å idømme samfunnsstraff selv om soning går ut over den domfeltes barn. I saken Rt-2011-462 som bl.a. gjaldt ran etter straffeloven § 267 jf. § 268 første ledd ble hensynet til at den domfelte hadde eneomsorgen for to barn ikke ansett tilstrekkelig tungtveiende til at det kunne idømmes samfunnsstraff. Spørsmålet om det skal idømmes samfunnsstraff må derfor bero på en konkret avveining av hvor inngripende det vil være for barnet når en omsorgsperson må sone en fengselsstraff og de preventive hensynene som taler mot en straff i frihet.
Far er alene om omsorgen for to barn på 8 år. Barna ble akuttplassert den 12. januar 2017 hos fars søster da far ble varetektsfengslet. De ble videre akuttplassert 9. februar utenfor familien før far ble løslatt fra varetekt. Etter vedtak fra utvidet fylkesnemnda ble det ikke bestemt omsorgsovertakelse, men at barna skulle fortsette å bo hos far, og de flyttet derfor tilbake til far sommer 2017 og har siden da bodd hos ham.
De ble av den sakkyndige under hovedforhandlingen i utgangspunktet beskrevet som robuste barn som har hatt en god omsorgssituasjon frem til far ble pågrepet. På bakgrunn av det retten har fått presentert under hovedforhandlingen, er retten av den oppfatning at de nå må beskrives som sårbare barn. De har opplevd brudd fra far som har vært deres eneste omsorgsperson, og de har også følt på kroppen den omveltningen far har vært i ved å ha mistet arbeidet sitt, vært i fengsel mv. Foreldre i klassen til barna har også fjernet seg fra far, selv om det synes som om nærmiljø og skole har vært bevisste på å ivareta barna. Det er imidlertid vanskelig å skjerme barna helt for en slik sak som dette, og far har vært utsatt for et betydelige mediepress og også sjikanering på nettet. Far har i retten forklart at dersom han må sone kan bror og søster ivareta hvert sitt barn den tiden han er borte fra dem. Retten er imidlertid usikker på hvor lenge de kan ivareta barna, og det er under enhver omstendighet belastende for barna å bli utsatt for nytt et brudd fra far. Dette forhold har gjort at retten både har vurdert muligheten for samfunnsstraff og også om en vesentlig del av straffen skal gjøres betinget slik at adskillelsen fra far blir minst mulig og at barna blir mildest mulig rammet av fars straffedom.
Retten vil trekke frem følgende uttalelser fra den sakkyndiges rapport som gjelder barna:
Den sakkyndige anser X med evne til å regulere egne følelser og adferd slik at barna i en omsorgssituasjon ikke utsettes for krenkende seksuelle opplevelser ut over det som må regnes som vanlig risiko i et hjem med voksne som har seksualliv. Den sakkyndige viser til at X, til tross for tid og fokus på nedlastinger, ikke syntes å ha misligholdt sine omsorgsoppgaver overfor barna. Det anses ikke særlig sannsynlig at denne praksisen skal endre seg i en videre omsorgssituasjon i det videre.
- 10 - 18-010075MED-OTIR/01

I denne saken vurderer den sakkyndige heller at konsekvensene av fars ulovlige nedlastninsgaktivitet vil påføre barna en belastning ved at han kan få fengselsstraff og at barneverntjenesten har intervenert familien. Far i fengsel kan virke stigmatiserende og skambelagt på barna på ulike måter avhengig av deres utviklingstrinn og psykososiale fungering- Fengslingsforholdene og prosessen frem mot fengsling kan medføre utrygghet og gi symptomer som angst, depresjon, søvnvansker og sorg for barn. Varigheten av disse belastningssymptomene antas å bestemmes av forholdene rundt barna, før, under og etter soning; som omsorgspersonenes ivaretakelse og støtte av barna, åpenhet og forebygging av skam. ( Rettens anonymisering).
Kriminalomsorgen har plikt til å ta særlig hensyn til hva som er til barnas beste i forbindelse med fullbyrdelsen av straffen overfor deres omsorgsperson, jf. forskrift 22. februar 2002 nr. 183 til lov om straffegjennomføring.
Retten er av den oppfatning at tiltaltes barn vil utsettes for en byrde i dette tilfellet ved at far må sone en lengre fengselsstraff og at de ved dette på ny vil oppleve brudd med far, og at
også straffens lengde kan gjøre deres omsorgssituasjon noe usikker, og under enhver omstendighet ha som konsekvens at barna ikke får bo sammen. Retten har, til tross for føringer fra barnekonvensjonen og rettspraksis sammenholdt med barnas situasjon, kommet til at alvoret i fars handlinger gjør at hensynet til barna og deres beste i dette tilfellet må vike. Retten er av den oppfatning at hensynet til straffens formål taler mot en reaksjon i frihet og at også en deldom i dette tilfellet vil være i strid med den alminnelige rettsoppfatning.
I forhold til endelig fastsettelse av straff har retten delt seg i et flertall og mindretall.
Den samlede rett er enige i at tiltaltes handlinger er så alvorlige at allmennpreventive hensyn taler for en fengselsstraff av lengre varighet, jf. utførlig drøftelse ovenfor. Flertallet bestående av fagdommer Nini Ring og meddommer Kristofer Heramb Bentz tar som nevnt utgangspunkt i en straff av fengsel i overkant av to år. Etter å ha sett noe hen til formildende omstendigheter som drøftet ovenfor, mener flertallet at straffen bør fastsettes til et år og ti måneder i samsvar med aktors påstand. Retten mindretall, meddommer Vibeke Jarness, mener at selv om nevnte formildende omstendigheter tas i betraktning bør straffen likevel være over to år.
Aktor har påstått sakskostnader i samsvar med lovens hovedregel. I det tiltalte nå er arbeidsledig og skal sone en lengre fengselsstraff blir sakskostnader ikke å idømme jf. straffeprosessloven § 437.
Dommen er avsagt med den dissens gjengitt ovenfor.
- 11 - 18-010075MED-OTIR/01

Kristofer Heramb Bentz
Vibeke Jarness
*............3.......... **..........ansees på mildeste måte.
Rettet i medhold av strpl § 44. Oslo tingrett, 24.04.2018
Nini Ring
dommer
DOMSSLUTNING
1. **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin), født 05.11.1961, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902) § 211 bokstav d, straffeloven (1902) § 204 første ledd bokstav d, straffeloven (2902) § 204a første ledd bokstav a, straffeloven (2005) § 311 første ledd og våpenloven § 33, jf § 8 første ledd til, jf. straffeloven 2005 § 79 bokstav a til en straff av fengsel i 1-ett- år og 10-ti- måneder. Varetekt kommer til fradrag med 31-trettien-dager, jf. straffeloven 2005 § 83.
2. Sakskostnader idømmes ikke.
****
Frammøteforkynning
Domfelte er innkalt til frammøteforkynning i Oslo tingrett tirsdag 23. april 2017 kl. 0930.
Retten hevet
Nini Ring
- 12 -
18-010075MED-OTIR/01

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Thu Apr 26, 2018 1:19 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
**** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) ble dømt til fengsel i 1 år og 10 mnd.

Arbeid som barnepsykiater er særlig straffskjerpende:
"På tidspunktet tiltalte ble tatt med en stor mengde nedlastet overgrepsmateriale arbeidet han som barnepsykiater. Tiltalte har i mange år arbeidet som sakkyndig og fagkyndig i barnevern og barnefordelingssaker. Han har vært en profilert fagperson med bl.a. en rolle i Barnesakkyndig kommisjon. Retten finner det i dette tilfellet særlig straffskjerpende at tiltalte har hatt et arbeid som berører barn, og hvor både fagmiljø, systemer og andre tiltalte møter har hatt en ekstra tillit til hans kompetanse."

Fikk beholde omsorgen for barna:
"Far er alene om omsorgen for to barn på 8 år. Barna ble akuttplassert den 12. januar 2017 hos fars søster da far ble varetektsfengslet. De ble videre akuttplassert 9. februar utenfor familien før far ble løslatt fra varetekt. Etter vedtak fra utvidet fylkesnemnda ble det ikke bestemt omsorgsovertakelse, men at barna skulle fortsette å bo hos far, og de flyttet derfor tilbake til far sommer 2017 og har siden da bodd hos ham."

Ikke særlig sannsynlig at barna vil lide overlast pga fars interesse for barnepornografi:
"Den sakkyndige anser X med evne til å regulere egne følelser og adferd slik at barna i en omsorgssituasjon ikke utsettes for krenkende seksuelle opplevelser ut over det som må regnes som vanlig risiko i et hjem med voksne som har seksualliv. Den sakkyndige viser til at X, til tross for tid og fokus på nedlastinger, ikke syntes å ha misligholdt sine omsorgsoppgaver overfor barna. Det anses ikke særlig sannsynlig at denne praksisen skal endre seg i en videre omsorgssituasjon i det videre."


Hensynet til alminnelig rettsoppfatning veier tyngre enn hensynet til barna:
"Retten er av den oppfatning at tiltaltes barn vil utsettes for en byrde i dette tilfellet ved at far må sone en lengre fengselsstraff og at de ved dette på ny vil oppleve brudd med far, og at også straffens lengde kan gjøre deres omsorgssituasjon noe usikker, og under enhver omstendighet ha som konsekvens at barna ikke får bo sammen. Retten har, til tross for føringer fra barnekonvensjonen og rettspraksis sammenholdt med barnas situasjon, kommet til at alvoret i fars handlinger gjør at hensynet til barna og deres beste i dette tilfellet må vike. Retten er av den oppfatning at hensynet til straffens formål taler mot en reaksjon i frihet og at også en deldom i dette tilfellet vil være i strid med den alminnelige rettsoppfatning."


Det er interessant at far fikk beholde omsorgen for barna.

Tillot meg å lage en kortversjon av dommen.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sat Apr 28, 2018 3:57 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  

Flere artikler om saken i Dagbladet over de siste månedene:

Oslo-mann tiltalt:
Skal ha lastet ned titusenvis av overgrepsfilmer og -bilder i 20 år
- Dette er et betydelig materiale, sier politiadvokat.
Dagbladet, 14 februar 2018

"(Dagbladet): 193 491 bilder og 12 045 videoer med en total spilletid på over 4000 timer som viser seksuelle overgrep mot barn. Det er noe av det en mann i 50-årene må forklare seg om, da han i starten av april møter i Oslo tingrett tiltalt for oppbevaring av overgrepsmateriale.
    Ifølge tiltalen viser materialet blant annet grove seksuelle overgrep utført av voksne mot barn, seksuell omgang mellom barn og barn som utfører seksuelle handlinger på seg selv."Rettssak i dag:
Alarmen om den kjente psykiateren gikk i Sveits: I Oslo fant politiet enorme mengder overgrepsbilder av barn og en ulovlig pistol
Fikk nei til lukkede dører - må vitne for åpen rett.
Dagbladet, 10 april 2018

"Den tidligere ustraffede Oslo-mannen , som i sentrale posisjoner har jobbet med barn og unge i en årrekke, må svare for en alvorlig tiltale om ulovlig nedlasting av hundretusenvis av overgrepsbilder av barn."

"Tingretten avslo tirsdag en begjæring fra tiltaltes forsvarer, advokat Toini Caroline Saxegaard Lødemel, om at saken skal gå for lukkede dører.
    Hovedargumentet var familiære hensyn.
    - Retten legger avgjørende vekt på sakens art og dens samfunnsinteresse sett i lys de viktige verv og oppgaver tiltalte har hatt i forhold til sitt arbeid med og for barn og unge gjennom mange år, grunngir tingretten i beslutningen."Psykiater i retten: - Min seksuelle legning har ført meg opp i denne situasjonen
Psykiater står tiltalt for blant annet oppbevaring av mer enn 4 000 timer ulovlig videomateriale og rundt 200 000 ulovlige bilder.
Dagbladet, 11 april 2018

"I Oslo tingrett onsdag innledet tiltalte sin forklaring med oppvåkning av egen seksuell legning fra 13-14 års alderen med dragning mot jevnaldrende av eget kjønn.
    Han gikk til psykolog fra han var 18 til 22 år, og kom seinere i behandling hos psykolog og sexolog Thore Langfeldt.
    - Av han lærte jeg å forholde meg til situasjonen slik den var. Jeg måtte erkjenne at jeg følte meg tiltrukket av gutter og unge menn, og begynte å samle bilder. Jeg ville ikke være homofil, men etablere en familie, forklarte den tiltalte psykiateren.
    Han mener han ikke utgjør noen fare for barn i dag. Det var tingrettsdommer Nina Ring som ville ha svar på hvordan han vurderte den situasjonen."


Nei, det er ikke hans legning som har ført ham opp i noen situasjon. Han har lastet ned bilder i over 20 år. Det er hans handlinger og hans manglende forståelse av at det gjør at han aldri burde vært barnepsykiater eller i det hele tatt hatt noe å gjøre med å vurdere barn og deres foreldre, som er avslørende – for hele det "barnefaglige" miljøet, som altså "ikke har visst noe" om hans aktiviteter i relasjon til hans bedømmelse av foreldre?

"Etter hvert har han definert seg om homofil.
    - Jeg har skammet meg veldig over situasjonen. Det har vært problematisk hele veien. Og nå som punktene i tiltalen er avdekket, skjønner jeg at det er med på å svekke tilliten til meg som fagmann og avgjørelsene jeg har vært med på i den sammenheng. Det er viktige avgjørelser for mange, forklarte han i retten.
    Psykiateren har blant annet avgitt en rekke faglige vurderinger i barnevernssaker i Oslo og Akershus. Han har også vært medlem i en statlig kommisjon som har vurdert andre psykiateres faglige arbeid i slike saker."Siden 1997:
Psykiater dømt til 22 måneders fengsel for overgrepsbilder av barn
Jobbet selv med barnevernsaker i Oslo og Akershus.
Dagbladet, 24 april 2018

"(Dagbladet): Psykiateren som ble pågrepet i fjor vinter etter tips fra internasjonalt politi i Sveits, er i Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel i ett år og 10 måneder for nedlasting, oppbevaring og deling av enorme mengder overgrepsbilder og - video av barn.
Tingretten fulgte påstanden fra aktor, politiadvokat Hilde Hermanrud Strand."


"Han erkjente forholdene han var siktet, tiltalt og nå dømt for, og han ba i utgangspunktet om en tilståelsesdom.
    Det ble avviste av Oslo tingrett, som behandlet saken for delvis åpne dører for to uker siden.
    Psykiateren satt varetektsfengslet under første del av etterforskningen etter at politiet hadde gjort omfattende beslag i hjemmet."


"Straffen er utmålt under dissens to mot en. Den ene av de to meddommerne ville ha en fengselsstraff over to år.
    Retten er enig om at straff i frihet vil være i konflikt med den alminnelige rettsoppfatningen og lovens formål om å beskytte barn mot forholdene som tiltalen i denne saken beskriver."


"Den profilerte og tidligere ustraffede Oslo-psykiateren i 50-årene har i en årrekke arbeidet med barnevernsaker i Oslo og Akershus og vært medlem av det statlige kontrollorganet Barnesakkyndig kommisjon.
    Lødemel ønsker ikke å kommentere hvorvidt hennes klient ser for seg å kunne jobbe med barnesaker igjen i framtida."


   

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sat Apr 28, 2018 7:53 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Vel, Dagbladet skal ha honnør for at de gjør et journalistisk arbeid i saken. Det er det ikke alle som gjør.

I artikkelen fra 10. april skriver de at den tiltalte har innehatt "sentrale posisjoner".

I artikkelen fra 24. april skriver de at mannen har "arbeidet med barnevernsaker i Oslo og Akershus og vært medlem av det statlige kontrollorganet Barnesakkyndig kommisjon."

Så da er katten sluppet ut av sekken. Ikke bare av såkalte "barnevernshatere" på facebook og andre steder, men av anerkjente media. Da blir saken også mer presserende for de ansvarlige.

Hvordan skal barnevernssystemet respondere på dette? Med taushet? Går det nå nervøse telefoner fra Bufdir til BK og tilbake der man lapper sammen en strategi?

Det synes åpenbart at saken må få et etterspill. En pedofil psykiater som har begått lovbrudd relatert til sin legning har satt sin signatur på erklæringer som har avgjort familiers skjebne. Dette har han gjort som sakkyndig. Og dette har han gjort gjennom sine evalueringer av rapporter som andre har skrevet.

Psykiateren har erkjent sin skyld, og skal nå sone sin straff. Han er fjernet fra sine stillinger og har p.t. ingen autorisasjon. Nå må fokuset også rettes mot systemet.

Hvem har blitt påvirket av dette? Hvor mange har blitt påvirket? Hvordan har de blitt påvirket? Hvordan har hans arbeid blitt influert? Hvilke saker må tas opp igjen? Må alle saker hvor han har vært involvert sees på på nytt? Hvilke rettigheter har barn og foreldre som i dag lever med konsekvensene av vedkommendes rapporter og evalueringer? Hvem skal granske disse sakene? Må noen nå granske Barnesakkyndig Kommisjon? Hvem har visst om denne psykiaterens problemer og hvor lenge? Hva får saken å si for Barnesakkyndig Kommisjon? Hva får saken å si for sakkyndigordnigen? Hvordan skal barnevernprosessene kvalitetssikres i fremtiden når vi ser disse alvorlige avsløringene i et system som allerede er under sterk kritikk?

Det er disse spørsmålene myndighetene nå skal svare på.

Eller skal de ikke det?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Varnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sat Apr 28, 2018 9:20 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Gode spørsmål. Bør vi forvente alvorlig oppstyr og medieoppmerksomhet i kjølvannet av domfellelse av **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin)?

Jeg vet ikke. Norske aviser unnlater å navngi han, av hensyn til barna.

Noen scenarioer som kan skape bølger:
- Om **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) skulle ha vært involvert som sakkyndig og påvirket utfallet i saker der barn har blitt utsatt for seksuelt misbruk, enten i hjemmet, eller i fosterhjem.

- Om saken skulle bli kjent i India, og enten surrogatmoren og/eller indiske myndigheter reagerer og henvender seg til norske myndigheter med bekymring for sorrugat-barnas situasjon.

- Om **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) engasjement i barnevernet kan ha gitt ham tilgang til særdeles sårbare barn f.eks plassert på barnevernsinstitusjoner, her kan det dreie seg om forhold som går langt tilbake i tid.

Uff. Jeg vil helst ikke tenke på det.

Dommen konkluderer med at seksuell legning ikke antas å ha påvirket **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) yrkesutøvelse, eller hans omsorgsevne.

Noe annet ville ha jo ha sprengkraft til å bli en totalt ødeleggende skandale. Norsk barnevern sliter hardt med tillit og omdømme som det er.

Nevner Bjugn-saken, Alvdal-saken og lommemann-saken.

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Sun Apr 29, 2018 1:16 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Etter min mening er denne dommen i seg selv en krenkelse av alle dem som har gått gjennom vanskelige og traumatiserende barnevernsprosesser og hvor straffedømte har vært involvert.

Uavhengig av karakteren av den enkelte sak.

Min personlige reaksjon på denne dommen, var at jeg gikk tilbake i egne barnevernspapirer for å se om vedkommende hadde vært involvert i evalueringen av den sakkyndige rapporten som barnevernet innhentet i vår sak. Dette gjorde jeg fordi jeg i så fall ville ha krevet en ny og uavhengig evaluering, og jeg ville i utgangspunktet ikke akseptere at en slik vurdering ble gjort av medlemmer av BK.


Slik jeg ser denne saken, skulle denne sakkyndige aldri ha fungert som sakkyndig eller medlem av Barnesakkyndig Kommisjon. Helsetilsynet har langt på vei sagt det samme gjennom å inndra hans autorisasjon før det forelå dom i saken.

Denne dommen gjør at han etter min mening egentlig har vært diskvalifisert fra å utøve de verv han har hatt.

Psykiateren skal likevel tilkjennes en god vurdering, og det er denne fra Dagbladet 10. april: "Og nå som punktene i tiltalen er avdekket, skjønner jeg at det er med på å svekke tilliten til meg som fagmann og avgjørelsene jeg har vært med på i den sammenheng. Det er viktige avgjørelser for mange, forklarte han i retten."

Nettopp slik er det, og like greit at han sier det selv. Ingen som har hatt denne psykiateren som sakkyndig, kan ha tillit til vurderingene hans. Og da spiller det i prinsippet ingen rolle om den enkelte vurdering har vært god eller dårlig.

Derfor må saken få et etterspill.

Tausheten vi nå opplever fra Barnesakkyndig Kommisjon og barnevernsmyndighetene generelt gir ikke inntrykk av at noen ønsker å rydde opp når denne skandalen nå ligger åpent for alles skue.

Det svekker tilliten til systemet ytterligere.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Wed May 02, 2018 11:44 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Wed May 05, 2010 12:41 am
Posts: 698
Homosexual child psychiatry expert convicted of child p.orn possession
LifeSiteNews 1. mai 2018

"This week a case of massive proportions has hit Norway's judicial, political and CPS system full-fledge: Dr. **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) has practised as Child Psychiatrist for 20 years with special roles as “expert” for Norway´s infamous Barnevernet."

Åpner alvorlige spørsmål om andre former for maktmisbruk i barnevernet:
"“Barnevernet” is Norway’s troubled child welfare service, which has a long history of overreach, but the presence of pedophilic homosexual on the agency’s “Child Expert Commission” raises serious questions of the possibility of a different type of malpractice by the agency."

En skandale. Så langt anonymisert skandale, som liksom glir under radaren i norske medier. Men, tror vi at skandalen kan få følger for Trommald, Lindboe og Horne,?
"In KKN's opinion this is a matter for thorough political and police investigations, way beyond what Dr. **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) has been convicted of. Probably there needs to be taken serious actions against 1) the Director of BUFDir, Ms. Mari Trommald, 2) the Ombudsman for Children, Dr. Anne Lindboe, and 3) the former Minister for Children and Equality (2013-2018), Ms Solveig Horne. They have to take responsibility for their blatant neglect and possible cover-up."

Hva er egentlig verst, at ingen har oppdaget at en sakkyndig barnepsykiater er pedofil, eller, at de ansvarlige har visst uten å reagere?

Pest og kolera. Kolera og pest.

PS: skriver p.orn, uten punktum blir det slik: ORDET BRUKES MEST AV SPAMMERE. MELDINGEN ER MENT Å HINDRE DEM. BEKLAGER OM ANDRE BERØRES!

_________________
Never, never, never give up!
"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." (Churchill)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Thu May 03, 2018 12:10 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 906
Nyttige opplysninger, mater familias!

Trist og avslørende sak, men gledelig at dette nå har nådd utenlandske medier. Det gir håp.

Jo lenger norske myndigheter tier, desto mer eksponeres de sanne holdningene som finnes i systemet. Derfor taler tausheten nå sitt klare språk. Eneste måten norske myndigheter kan berge seg gjennom med et skinn av troverdighet vil være å begynne å omtale saken. Det heter å ta ansvar.

Saken er en skandale.

Foreløpig er skandalen elefanten i rommet som ingen snakker om.

Og spørsmålene går lenger enn til den straffedømte selv, som den utenlandske artikkelen belyser. Hvem har visst hva hvor lenge? Har noen visst og dekket over slik at psykiateren kunne fortsette i sine verv? Har noen visst om hans legning da han ble far til surrogatbarn?

Norske myndigheter vil kanskje helst ikke vite svarene på disse spørsmålene.

Jeg tror denne saken vil tvinge seg frem i norsk offentlighet, og at myndighetene vil bli nødt til å håndtere den selv om de ikke vil.

Første steg vil være å få til en gransking av politiet eller en uavhengig aktør.

Vi kan simpelthen ikke sitte igjen med en rekke ubesvarte spørsmål etter en så alvorlig sak sentralt i barnevernssystemet.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av barn
PostPosted: Fri May 04, 2018 9:55 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
mater familias wrote:


FAKTAFEIL:
Quote:
NORWAY, May 1, 2018 (LifeSiteNews) – A child psychiatry expert who became a father to two male children via surrogacy has been been convicted of possessing approximately 200,000 child pornography images on his computer.


Det har sneket seg inn en faktafeil i ovenstående artikkel om den straffedømte, tidligere psykiater og barnevernssakyndig **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin). Barna er gutt og jente. Navnene har stått tidligere. **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) har vært alenefar for dem i alle år. De er selvfølgelig helt uskyldige i farens misgjerninger. Det er som sagt gutt og pike. Det kan gis inntrykk av at **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) har «bestilt» to mannlige avkom. Det vet man ikke noe om.

  

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av bar
PostPosted: Sat May 05, 2018 5:21 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
  


En norsk og en engelsk versjon av en artikkel som får frem noen hovedtrekk:


Jan Simonsen:
Barnevernstopp og barnepsykiater **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) hadde 2000 overgrepsbilder av barn
MHS's hjemmeside, 4 mai 2018

Top child psychiatrist and child protection expert convicted for child abuse photos and videos
MHS's home page, 4 May 2018

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Barnepsykiater med stort lager av overgrepsbilder av bar
PostPosted: Wed May 09, 2018 5:41 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6857
Location: Oslo
    

Saken har også vært omtalt av Christian Coalition World (KKN):


Jan Aage Torp:
Child psychiatry specialist in Norway got two surrogacy children in India – this week convicted for 200,000 child pornography photos for 20 years
Christian Coalition World (KKN), 28 April 2018

"This week a case of massive proportions has hit Norway´s judicial, political and CPS system full-fledge: Dr. **** (Name censored due to Norwegian authorities. -admin) has practised as Child Psychiatrist for 20 years with special roles as «expert» for Norway´s infamous Barnevernet."

"How could this happen in a country where the Children's Ombudsman Anne Lindboe says that «Norway has the world's best CPS»?
.......
... such a man has been given the opportunity to be a leader of investigations into sexual abuses of children."


  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 86 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]